Spolupráca Slovenskej pošty s AliExpressom nefunguje tak, ako pošta sľubovala. Ako si poradiť?

Loading

Obsah

Spolupráca Slovenskej pošty s platformou AliExpress mala uľahčovať život. Pre niektorých je ale dodatočné handrkovanie skôr nočnou morou. Systém totiž vždy nefunguje tak, ako pošta sľubovala, a v informáciách je chaos.

Slovenská pošta v minulosti avizovala spoluprácu s trhoviskom AliExpress. Mala uľahčovať doručovanie balíčkov do hodnoty 150 eur tak, že kupujúci zaplatí DPH pri nákupe a AliExpress zaň zároveň vybaví colné vyhlásenie, takže zásielka potom bude bez ďalšieho doručená, ako by išlo o balík zaslaný z SR. Ako sme zistili z príbehov nespokojných zákazníkov, systém zďaleka nefunguje hladko a plané sľuby spôsobujú skôr problémy.

Ukazuje sa, že takto jednoducho môže doručenie prebiehať iba v niektorých prípadoch. Informácie okolo tohto systému doručovania sú zmätené a neúplné a jasno v nich nemajú občas ani zamestnanci Slovenskej pošty (SP).

Navyše pre nich platí staré dobré: keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Tým skôr, že ide o takú robustnú inštitúciu, akou je SP. Problémy systému, ktorý mal doručovanie uľahčiť, krásne ilustruje popis situácie jednej našej čitateľky: Po listovaní s ďalšími tromi ľuďmi, ktorí odoberajú rovnakú knižnú subskripciu, a teda dostali v rovnaký termín totožne vyzerajúci balík s totožným obsahom, som zistila, že nám všetkým boli balíky precleny inak. Prvá osoba zaplatila poplatok 150 Sk + DPH, druhá osoba zaplatila 200 Sk poplatok (bez DPH, colnica reflektovala dodatočne poslané číslo IOSS), tretia osoba nemusela nič dokladať (balík prešiel bez poplatkov). Mne balík účtovali s poplatkom 200 Sk + DPH.

Tovar z AliExpressu bez „papierovania“

Slovenská pošta (SP) svoju spoluprácu s trhoviskom AliExpress oznámila už na jeseň 2020. Na základe dohody uzavretej medzi oboma firmami sa bude spolupráca postupne rozširovať a jej cieľom je, aby sa SR v roku 2021 zaradila do skupiny krajín, v ktorých budú zásielky doručované do desiatich dní od objednania na AliExpresse. Pri doručení prostredníctvom Slovenskej pošty tiež budú mať zákazníci istotu, že zásielka nebude zaťažená dodatočnou DPH alebo clom, pretože zásielky budú vopred prepustené do voľného obehu v rámci EÚ v Belgicku. Pre zákazníkov sa pri nákupoch nič nemení. Postup zadávania objednávok cez AliExpress zostáva rovnaký, uviedla vtedy SP vo svojej tlačovej správe, ktorá sa ale za nejaký čas potichu stratila z webu.

Našťastie však platí, že čo internet schváti, už nenavráti, a preto sa správa dá stále na internete nájsť aspoň ako screenshot.

Ani nie rok potom pošta na spoluprácu odkázala v tlačovej správe o rovnakej spolupráci, tentoraz s trhoviskom Wish. Znovu tu opakuje, že pri doručení cez SP budú zásielky vopred prepustené do voľného obehu v rámci EÚ (opäť teda bez papierovania).

Odvtedy sa na webe SP žiadna ďalšia informácia o prípadných zmenách v spolupráci s týmito trhoviskami neobjavila, ale prvého októbra pribudla ďalšia aktualita. Tu SP opäť spomína, že ak nakupujete tovar z Ázie od obchodníka, ktorý je zapojený do systému IOSS, zaplatíte DPH už pri nákupe a nemusíte podávať colné vyhlásenie: V prípade, že je obchodník zapojený do systému IOSS, nemusí adresát vypĺňať žiadne colné vyhlásenie , ani dodatočne platiť DPH priamo pri doručovaní zásielky. Všetky administratívne náležitosti vybavuje odosielajúci e-shop v systéme, ktorý komunikuje ako so Slovenskou poštou, tak s Colnou správou. Na to, či je, alebo nie je e-shop zavedený v systéme IOSS, nemá Slovenská pošta vplyv, ale podľa doterajších skúseností túto možnosť plánuje využiť väčšina veľkých zahraničných e-shopov.

Aj našej redakcii napokon hovorca Matyáš Vitík v polovici novembra napísal, že: Pokiaľ si človek objedná tovar z Wish alebo AliExpress a doručenie je cez SP, tak klient ani neplatí DPH, ani clo a nemusí sa zaoberať colnou administratívou, pretože zásielky sú v SR podané ako vnútroštátne a klient ich tak dostane v režime, ako by balíček bol podaný a odoslaný v rámci SR.

Tieto informácie sme tlmočili v súvislosti s prípadom čitateľky, ktorú SP pri doručovaní balíčka z AliExpressu bez upozornenia zastúpila v colnom konaní a požadovala (aj napriek systému IOSS) za toto zastúpenie poplatok a úhradu DPH, ktoré bolo zaplatené pri nákupe. Po zaslaní čísla zásielky hovorca ČP Matyáš Vitík uznal, že v danom prípade nepostupovala pošta správne a riešením je úhrada poplatku a potom podanie sťažnosti, v rámci ktorej by boli peniaze vrátené. Ako ukázala realita, reklamácie sú v týchto prípadoch s rôznym odôvodnením aj zamietané, takže toto riešenie nemožno bez ďalšieho naďalej považovať za všeobecne platné.

Reklamy

IOSS (Import One-Stop Shop – jedno správne miesto na dovoz) je nový model platenia DPH pri dovoze tovaru do EÚ, ktorý sa dá využiť len na zásielky do hodnoty 150 eur. DPH v tomto prípade platíte pri nákupe tovaru. E-shop by mal následne odovzdať zaplatené DPH svojmu zástupcovi, ktorý je špeciálne na tieto účely registrovaný k DPH v jednej členskej krajine EÚ. Tento zástupca by mal odviesť DPH finančnej správe štátu, kde je registrácia vykonaná.

Teória vs. prax

Až dostaneme od Slovenskej pošty a Colnej správy SR odpovede na naše otázky, vydáme na túto tému ďalší článok, alebo informácie doplníme do tohto článku. Na našu žiadosť o vyjadrenie zo strany AliExpressu a Wish sme neobdržali žiadnu reakciu.

Aké bolo naše prekvapenie, keď sme po zverejnení článku zistili, že podobných príbehov je celý rad. Ich podoby sú rozmanité, preto sme ich všetky preposlali Slovenskej pošte k reakcii, ktorú sme doteraz nedostali. Zo získaných reklamačných konverzácií našich čitateľov sme však vyčítali, že aby avizovaný systém spolupráce medzi SP s platformou AliExpress fungoval tak, ako pošta prezentuje, musí byť splnený rad podmienok, o ktorých nikdy neinformovala a ktoré nie sú nikde spomenuté, nieto ešte vysvetlené.

Nakoniec to teda vyzerá, že namiesto systému ide čiastočne o dielo náhody. Aby ste dostali doručenú zásielku bez ďalšieho, musí ísť o súhru splnených podmienok, pričom vy niektoré z nich nemáte ako ovplyvniť. Existuje však pár vecí, ktorými svoje šance na úspech môžete zvýšiť.

Kedy zásielku doručí Slovenská pošta?

V tlačových správach je popisovaný systém spomínaný v súvislosti s tým, že zásielku musí doručovať Slovenská pošta. Tu začína prvý problém. AliExpress nie je e-shop v klasickom zmysle. Ide o trhovisko, kde sa o pozornosť zákazníkov uchádza množstvo predajcov. Tí poskytujú nejaké druhy dopravy. Systém ale nie je jednotný, takže jeden predajca ponúka iné druhy ako iný alebo neponúka rovnako široký výber možností doručenia. Zákazník tak nemá veľa šancu poznať, že práve tento druh dopravy bude v cieľovej destinácii doručovaný cez SP.

Preto sme sa obrátili po vydaní prvého článku na poštu s otázkou, ktoré druhy dopravy by mali zákazníci voliť.

Obe platformy dodávajú tovar do SR rôznymi dopravcami a rôznym spôsobom. Slovenská pošta zásielky AliExpressu a Wish dostáva ako už preclené v EÚ a distribuuje ich po SR ako vnútroštátne, tak nepreclené cez iných operátorov (zahraničné pošty). Dopravcovia, ktoré tovar do SR z týchto platforiem dovážajú, teda používajú ako možnosť doručenia už precleného tovaru, tak doručenie bez sprocesovania colného procesu. Nemôžeme zaručiť, že ten istý dopravca z Číny posiela zásielky do SR výhradne jednou cestou, a to preclené priamo do Slovenskej pošty, alebo využije aj možnosť zahraničného operátora, ktorý do Slovenskej pošty dodá zásielky nepreclené. Ide stále o pilotný projekt, ktorý testujeme, a do budúcnosti ho chceme rozšíriť tak, aby pre koncových zákazníkov bolo dodanie objednaného tovaru čo najjednoduchšie, uviedol v reakcii Vitík.

Takže SP vlastne nemôže avizovaný systém zaručiť a nie je schopná ani napovedať, ktorý druh dopravy by ste mali voliť. Zákazníci by si ale zaslúžili túto informáciu vedieť vopred napriek tomu, že ide o prvú „pehu na kráse“.

Vždy je lepšie voliť dopravu, ktorá má pri sebe poznámku „tracking available“. Sledovacie číslo sa počas doručovania môže meniť.

Vzhľadom na to, že autor na týchto trhoviskách nenakupuje, odpovede sme za SP ani trhovisko nezískali a test vzhľadom na dobu dodania teraz nie je riešením, nie je sa čoho chytiť. Okrem predchádzajúcich skúseností samotných nakupujúcich, ktorí volia dopravu AliExpress Standard Shipping, ktorá by sa mala používať na produkty s hodnotou cca nad 5 USD. Zásielka by potom mala putovať cez európske prekladisko v Belgicku, kde vybaví colné vyhlásenie (DPH platíte pri nákupe).

Reklamy

Podľa serveru Živě.cz a Český Ali.cz by podobne mohla fungovať aj AliExpress Saver Shipping, ktorá má byť určená pre produkty nižšej hodnoty (ale niektoré čitateľské skúsenosti napovedajú, že číslo zásielky v tomto prípade nejde zadať do eCePu).

Získať balíček bez ďalšieho papierovania môžete aj pri využití tzv. combined delivery, kedy vám bude doručených niekoľko rôznych zásielok v jednom balíčku, ktorý sa skompletizuje v distribučnom centre (av tom okamihu by sa malo zmeniť aj sledovacie číslo zásielky). Túto možnosť ale neposkytuje každý predajca. Informáciu o tom by ste mali nájsť buď priamo pri produkte, alebo v košíku. Býva podmienená určitou minimálnou hodnotou nákupu.

Pokiaľ predajca neponúka AliExpress Standard Shipping, môžete hľadať rovnaký produkt u iného predajcu, ktorý túto dopravu v ponuke má. Podľa serveru Slovensky Aliexpress.sk vám s tým môže pomoc doplnok v prehliadači s názvom AliExpress Superstar. Ale skúste aj www.shop.aliexpress.sk

Kto podá colné vyhlásenie?

Najčastejším problémom, s ktorým ste sa na nás obracali, bola situácia, kedy čakáte balíček, ktorý mal byť doručený bez colného vyhlásenia a platby DPH (DPH uhradená pri nákupe), a napriek tomu namiesto zásielky obdržíte papierik s výzvou na úhradu poplatku za colné zastúpenie cez SP (o ktorej ste nestáli ak ktorému ste poštu teraz nezmocnili) a na úhradu DPH. Z odôvodnenia zo strany SP v rámci reklamácií sme vyrozumeli, že dôvodov môže byť niekoľko.

Podklady k zásielke neobsahujú vaše kontaktné údaje

Z informácií o reklamačnom konaní jedného z čitateľov vyplýva, že pokiaľ SP dostane vaše kontaktné údaje, mala by vás teoreticky vyzvať k tomu, aby ste si colné konanie vybavili sami (z príbehov čitateľov vyplýva, že ani to nie je istota, ale ako argument pre reklamáciu dobrý .)

Pokiaľ SP dostane kontaktné údaje adresáta (telefónne číslo, e-mailovú adresu) v rámci dátovej správy ITMATT, ktorá je pošte zasielaná zo strany odosielateľa po podaní zásielky v krajine pôvodu a obsahuje všetky informácie o zásielke, vr. údajov o adresátovi, odosielateľovi a obsahu zásielky, SP štandardne informuje adresáta pred príchodom zásielky prostredníctvom SMS správy, príp. e-mailového oznámenia, uvádza v reklamácii colná deklarantka z SP.

Bez ohľadu na skutočnosť, že vám SP priamo neposkytla informáciu o zásielke,
nedošlo však k narušeniu vášho práva odbaviť si zásielku sám, tzn. podať colné vyhlásenie
prostredníctvom aplikácie eCeP v rámci cPortálu Colnej správy SR
, uvádza ďalej zamestnankyňa SP. Pretože išlo o tovar z AliExpressu, je to v rozpore s tým, čo SP hlásala do sveta. Pre mnohých ale môže byť zadanie údajov do aplikácie Colnej správy SR eCeP lepšie riešenie ako platiť poplatok a znova aj DPH a potom sa s neistým výsledkom handrkovať o ich vrátení.

Ako ďalej uvidíme, eCeP by ste mali zadávať, pokiaľ neobjednávate z európskych skladov (napr. preto, že majú obmedzenejšiu ponuku).

Môžete tiež skúsiť vyplniť Žiadosť o elektronické zasielanie oznámení o príchode zásielok zo zahraničia na webe SP.

Pošta odkazuje na osobitný režim, v rámci ktorého nepotrebuje plnú moc

V rámci niektorých reklamácií na zastúpenie v colnom konaní bez udelenia plnomocenstva pošta zodpovedá s tým, že zásielka bola odbavená v tzv. osobitnom režime podľa údajov zadaných odosielateľom pri podaní. Na odbavenie v osobitnom režime nie je vyžadovaná plná moc. Pokiaľ chcete podať sťažnosť ohľadom výšky colného dlhu, je nevyhnutné zásielku prevziať a colné poplatky uhradiť. Kým nie je zásielka doručená adresátovi, je stále majiteľom zásielky odosielateľ. To znamená, že nie je možné podať sťažnosť s výškou colného dlhu, pokiaľ nebudete zásielku vlastniť, uvádza reklamant z Odboru colnej deklarácie SP.

Podľa informácií SP je zásielka po príchode do SR prevzatá výmennou poštou Praha 120, K Hrušovu 293/2, 102 00, Praha 10 – Štrboholy a podľa druhu a hodnoty obsahu má byť riešené, v akom colnom režime bude zásielka vyclená:

 • rovno na doručenie – sú podľa webu SP len zásielky, pri ktorých colné konanie vykonal dovozca (takže len zásielky z európskych skladov alebo zásielky z tretích krajín, pokiaľ vstúpi do EÚ prvýkrát na území iného štátu, ktorý vykoná colné konanie),
 • zvláštny colný režim – platí pre zásielky do 150 eur (má prebehnúť colné konanie plus vymeranie DPH) alebo zásielky do 150 eur v režime IOSS (má prebehnúť len colné konanie) – v týchto prípadoch si poplatok pošte zlacníte zadaním informácií na serveri poštaonline (ale dáte pošte aj plnú moc),
 • štandardné colné konanie – pri zásielkach, ktoré nie sú priamo na doručenie alebo nespadajú do zvláštneho režimu alebo u nich SP podľa webu nemá údaje a doklady potrebné na podanie colného vyhlásenia a následné vpustenie do voľného obehu. Tieto zásielky sú uložené na základe rozhodnutia colného úradu do dočasného skladu SP. Ak je potrebné niečo doplniť alebo spresniť, má byť adresát vyzvaný na predloženie dokladov pre colné konanie a na udelenie plnomocenstva – nepriame zastúpenie (pdf, 667kB)) na zastúpenie v colnom konaní.

Zásielka, na ktorú nemôže SP podať colné vyhlásenie v osobitnom režime, je z rozhodnutia colného úradu uložená do dočasného skladu pošty.

Prečo SP musí uložiť zásielku do dočasného skladu:

 • zásielka nad 150 EUR na súkromnú potrebu fyzickej osoby
 • zásielka pre hospodársky subjekt (právnické osoby alebo fyzické osoby podnikajúce/OSVČ) tovaru v rámci podnikateľskej činnosti/obchodného účelu alebo majetku firmy)
 • neobchodný tovar (darček)
 • zásielka neobsahuje tovar doložený v colnej deklarácii,
 • nie je zrejmá povaha tovaru a predovšetkým jeho cena,
 • zásielka obsahuje tovar veterinárneho charakteru, nedovolený tovar, podliehajúci SPD atp.

O uložení do dočasného skladu by ste sa mali dozvedieť e-mailom, SMS alebo poštou pomocou „Oznámenia o príchode zásielky zo zahraničia”. Tu by ste mali nájsť informácie o všetkých potrebných dokumentoch, ktoré musíte doložiť.

Podľa informácií z reklamačného konania jedného z čitateľov sa SP odvoláva v súvislosti s osobitným režimom aj na to, že pri zásielkach do 150 EUR, pri ktorých sa rozhodnú neuložiť ich do dočasného skladu 120, vás teda pošta môže v colnom konaní zastúpiť aj bez udelenia plnej moci. Do skladu sa vraj ukladajú zásielky na základe röntgenového skenu.

Hovorkyňa Colného úradu uviedla, že: Akonáhle zásielka dôjde do skladu ČP, je do 150 eur alebo je v systéme IOSS a nie je z nejakého dôvodu (zákazy a obmedzenia, podlieha SPD, je deklarovaná ako darčeková zásielka, atď) umiestnená do dočasného skladu, potom ČP túto zásielku odbaví, a to na základe plnomocenstva alebo aj bez plnomocenstva vlastným menom a na vlastný účet (teda bez zastupovania).

Ak teda pošta vyhodnotí, že balíček nemôže byť uložený z vyššie uvedených dôvodov do dočasného skladu, prešle ho pošta sama bez vyzvania. Podľa Miškovskej by to ale malo byť v druhom prípade na jej vlastný účet. Otázkou je, či u SP nemáte udelenú plnú moc bez toho, aby ste o tom vedeli – viď ďalej. (Na odpovede na túto tému za SP stále čakáme.)

SP má z minulosti vašu plnú moc na zastupovanie

Môže sa stať, že ste v minulosti pri nejakej príležitosti podpísali Slovenskej pošte plnú moc na zastupovanie v colnom konaní (ani si toho teraz nemusíte byť vedomí). Potom vás SP zastupuje automaticky. Ak by ste v tomto prípade chceli odmietnuť balíček, u ktorého vás SP zastúpila, musíte napriek tomu uhradiť svoj colný dlh práve kvôli plnej moci.

Svoju udelenú plnú moc môžete odvolať e-mailom na adrese sklad.praha120@cpost.cz. Do správy musíte uviesť adresu, na ktorú bola plná moc udelená (podľa čitateľskej skúsenosti môžete mať problémy aj s odvolaním plnej moci – na vyjadrenie SP k tomuto problému stále čakáme).

Vedzte, že plnú moc ste mohli odovzdať pošte aj vyplnením formulára na webe PoštaOnline v sekcii Colné konanie. Služba colného zastúpenia bola do konca októbra zo strany SP bez poplatku, takže veľa ľudí udelilo plnú moc pošte touto cestou. Hoci akcia už netrvá, udelená plná moc je stále v platnosti a vy ju musíte aktívne zrušiť.

Číslo zásielky nie je možné zadať do eCeP

Číslo zásielky sa obvykle skladá z 12–13 znakov. Prvé dve sú písmená, nasleduje deväť číslic a na konci je opäť jedno alebo dve písmená. Pokiaľ bola zásielka zakúpená na AliExpresse a jej číslo končí znakom „F“, potom nie je podľa Colnej správy podanie colného vyhlásenia vyžadované, pretože dané zásielky sú odosielané zo skladiska na území EÚ, kde je im už vymeraná DPH a budú príjemcom doručené v rámci vnútroúnijného obchodu.

Čitatelia často spomínaným problémom je, že číslo zásielky nemožno zadať do eCePu – systém ho jednoducho nepozná. A to napriek tomu, že podľa sledovacej aplikácie už je potrebná zásielka v SR. eCeP je schopný vypisovať hlášku ‚zásielka nie je v systéme SP’ až do poslednej chvíle. Vy to skúšate každých pár hodín, pretože na sledovacom čísle je uvedené, že už pristál na Ruzyni, a nakoniec aj tak vyskočí hláška ‚colné vyhlásenie bolo už podané’ (teda menom SP as tučným poplatkom),opisuje čitateľka svoju skúsenosť. A zďaleka nie je jediná. Príbehov ľudí, ktorí svoju zásielku sledujú, aby si mohli eCeP vyplniť a namiesto funkčného čísla zásielky narazia rovno na informáciu o zastúpení v colnom konaní zo strany SP, sme čítali niekoľko. Rovnako sťažností na to, že pôvodné číslo zásielky nie je možné zadať do eCePu a žiadne nové pošta nepridelila.

Podľa videonávodu na webe Celnička.cz pre českú republiku je uvedené, že colné vyhlásenie je možné do eCePu zadať až vo chvíli, keď je zásielke pridelené číslo, ktoré by ste mali zistiť od dopravcu, teda od Slovenskej pošty. Podacie číslo zásielky v žiadnom prípade nie je číslo objednávky alebo akékoľvek iné číslo pridelené objednávke predajcom. Podacie číslo je zásielke pridelené až v okamihu, keď je zásielka odovzdaná do prepravy poštovému prepravcovi v zahraničí. Väčšina predajcov toto číslo následne do svojich systémov k jednotlivým objednávkam priraďuje. V ostatných prípadoch sa môžete pokúsiť si podacie číslo od predajcu vyžiadať, vysvetľuje Colná správa SR na webe Colnička.cz s tým, že na pridelenie podacieho čísla zásielky nemá Colná správa vplyv a jeho overenie u dopravcu vykonáva z dôvodu, aby sa zabránilo dvojitému podaniu v jednej veci a tým aj dvojitému zdaneniu.

Štruktúra podacieho čísla zásielky

Podacie číslo zásielky sa spravidla skladá z:

 • prefixu: kód druhu zásielky, skladá sa väčšinou z dvojmiestneho alfabetického kódu, napr. CE, obchodný balík z cudziny,
 • čísla zásielky: deväť alebo desať číslic,
 • sufixu: kódu označujúceho podávateľa (napr. C), alebo ISO kódu krajiny pôvodu (napr. GB pre Veľkú Britániu a Severné Írsko)

Viac informácií o štruktúre a formáte podacieho čísla zásielky, vrátane kódov pre jednotlivé druhy zásielok prepravovaných a doručovaných SP, nájdete na jej webe .

Podľa Miškovskej má Česká pošta – ak má kontaktné údaje – zasielať elektronické avízo príjemcovi už vo chvíli, keď je zásielka na ceste. Potom už by mal ísť vyplniť eCeP. Avšak neznamená to, že SP zaňho tým pádom nepodá colné vyhlásenie, a to, pokiaľ príjemca svoje colné vyhlásenie nepodá do príchodu zásielky na vyclievaciu poštu. Pripomíname tiež vyššie spomínanú informáciu, že akonáhle zásielka dôjde do skladu SP, je do 150 eur alebo je v systéme IOSS a nie je z nejakého dôvodu (zákazy a obmedzenia, podlieha SPD, je deklarovaná ako darčeková zásielka, atď) umiestnená do dočasného skladu, potom ju SP podľa Miškovskej odbaví, a to na základe plnomocenstva alebo aj bez plnomocenstva vlastným menom a na vlastný účet (teda bez zastupovania).

Hovorkyňa Colného úradu Praha Ruzyně zároveň zdôraznila, že je potrebné na tieto avíza reagovať niekoľko dní, ale nie je nutné na nich čakať, pretože eCeP môžete zadať akonáhle poznáte podacie číslo zásielky, ktoré by ste mali nájsť v sledovaní svojej objednávky.

Znovuvymeranie DPH

S nechceným zastúpením v colnom konaní je väčšinou spojená aj požiadavka na úhradu DPH napriek tomu, že ste ju platili už pri nákupe. Dôvodom býva chýbajúce IOSS číslo na sprievodcu pri zásielke (v opačnom prípade skúste sťažnosť).

Pri nákupe teda ideálne napíšte predajcovi poznámku, aby do sprievodných dokladov k zásielke alebo do elektronickej správy ITMATT toto IOSS číslo uviedol (hoci problémy s doručením zásielky sa v praxi vyskytli podľa čitateľov aj v prípade, že predajca podľa svojho vyhlásenia IOSS uviedol – tu ale nemáme ako overiť, že hovorí pravdu).

Ak je hodnota zásielky do 150 eur, môže trhovisko obchodníkom povoliť, aby obmedzene využívali jeho čísla IOSS. Pri AliExpresse by malo byť IOSS číslo IM5280002556.

Adresa pre eCeP je v tomto prípade: Alibaba.com Singapore e-commerce private Ltd., NL826439810B01, 8 Shenton Way, #45–01 Axa Tower, Singapore, 068811

Pokiaľ si nie ste istí, že sprievodné doklady číslo IOSS obsahujú, vyplňte eCeP, alebo sa snažte informáciu doručiť Colnej správe inou cestou. Zamedzíte tak tomu, že od vás bude vyžadovaná ďalšia platba DPH. V aplikácii eCeP informáciu o zapojení do systému IOSS uvádzate ako „Dodatočné daňové údaje“.

V prípade podania colného vyhlásenia prostredníctvom aplikácie eCep adresát iba uvádza, že zásielka je v systéme IOSS, číslo však nevypisuje. Podľa vyjadrenia Generálneho riaditeľstva ciel z minulosti, by údajne mal byť náš systém napojený na akýsi centrálny register týchto čísel a každé colné vyhlásenie je v tomto smere overované, či sa jedná o platné IOSS číslo, povedala serveru Měšec.cz Šárka Miškovská, hovorkyňa Colného úradu Praha Ruzyne.

Sama colná správa k tomuto uvádza: Pri použití systému jedného správneho miesta väčšinou (ale nie vždy) colné konanie prebehne v inom členskom štáte ako v SR a zaistí ho napr. priamo zástupca e-shopu alebo dopravcu. V takom prípade teda nebudete musieť colné vyhlásenie podávať sami a zásielka vám môže byť priamo doručená napr. Slovenskou poštou, pretože tá s ostatnými prepravcami spolupracuje. Podľa Miškovskej sa tieto prípady vzťahujú na situáciu, keď nakupujete cez AliExpress, ale vyberáte si tovar z európskych skladov.

Pokiaľ objednávate tovar z krajín mimo EÚ a zásielka je dopravená priamo do SR (colné konanie teda neprebehne v inom členskom štáte EÚ), musíte podľa Colnej správy SR podať colné vyhlásenie cez eCeP. Pokiaľ najprv zásielka doputuje do iného členského štátu, musíte podľa colnej správy podať colné vyhlásenie, len ak ste tovar na e-shope kúpili bez DPH (obchodník teda nie je zapojený do systému IOSS).

Ak ste zaplatili DPH druhýkrát, môžete na colný úrad podať žiadosť o vrátenie. Musíte ale podľa colnej deklarantky SP doložiť práve číslo IOSS na faktúre, objednávke či inom doklade od predajcu, alebo aspoň pomocou konverzácie s predajcom.

O vrátenie môžete žiadať colnú správu aj cez SP. Aby tá mohla požiadať o opravný prostriedok prostredníctvom dodatočného uplatnenia čísla IOSS, musíte ju na to ale splnomocniť.

Keď prepravcom nie je Slovenská pošta

Pre úplnosť dodajme, že podať colné vyhlásenie po vlastnej osi cez aplikáciu eCeP môžete iba v prípade, že je prepravcom tovaru Slovenská pošta. Dôležité je, aby príjemca disponoval identitou na stotožnenie. Pokiaľ je e-shop registrovaný k DPH v niektorom z členských štátov EÚ, má svoje identifikačné číslo, tzv. IOSS, ktoré je nutné do systému zadať. Skrátenie doby doručenia zásielky je možné, pokiaľ príjemca obdrží od e-shopu podacie číslo a má k dispozícii ďalšie potrebné údaje o tovare, ako sú hmotnosť, údaje o odosielateľovi, sadzobné zaradenie tovaru, ďalej je potrebná informácia o hodnote tovaru a ďalších poplatkoch spojených s doručením tovaru. V tomto prípade môže využiť eCeP a podať colné vyhlásenie ešte pred príchodom zásielky do SR, uviedla Miškovská pre server Měšec.cz a doplnila, že okrem ČP môže colné vyhlásenie vybavovať subjekt, ktorý má schválenú elektronickú komunikáciu na základe povolenia vydaného colnou správou. Nejedná sa teda len o národného prepravcu, ale napr. o DHL, Fedex, TNT a pod.

V súvislosti s vyplňovaním eCePu Miškovská upozornila, že často príjemca zásielky zabudne uviesť IOSS daného e-shopu a zásielka je potom preclená aj s DPH, ktorú už platil. V súvislosti s chybou alebo chýbajúcim údajom zadaným do eCePu spomenula aj novú možnosť požiadať Colný úrad Praha Ruzyně o opravu colného vyhlásenia. Žiadosť môže byť napísaná voľnou formou. Do žiadosti je nutné uviesť, kto žiada, o čo žiada a aké navrhuje riešenie. Lehota je 3 roky od prepustenia tovaru do voľného obehu, upresnila.

Odvolávam, čo som sľúbil…

Vyzerá to, že minulé správy SP jednoducho celý systém doručenia z AliExpressu príliš zjednodušili a nebrali ohľad na množstvo faktorov, ktoré tu hrajú podstatnú úlohu. Ostatne aj hovorca ČP Matyáš Vitík po poukázaní na nedostatky uviedol, že zásielky z tretích krajín sú dvojakého charakteru. Colné náležitosti môžu byť vybavené odosielateľom a všetko zahrnuté v cene. Táto informácia býva, ale nemusí byť uvedená na WWW odosielateľa. AliExpress a Wish sú ale v podstate trhovisko, kedy pod jednou hlavičkou vystupujú tisíce predajcov, a tak sa dať nejaký univerzálny návod nemožno. Zásadné je to, ako daný predajca komunikuje, povedal nám Vitík. Vyjadrenie teda zrazu nabralo trochu iný smer.

Aj posledná tlačová správa SP z decembra zrazu upozorňuje na to, že na zásielky z Číny a Veľkej Británie je nutné podať elektronické colné vyhlásenie a žiadne výnimky dané systémom IOSS alebo spoluprácou s trhoviskami AliExpress a Wish (napriek svojmu pôvodnému opakovanému tvrdeniu) nezmieňuje.

Veľká Británia už nie je súčasťou EÚ, takže ak máte odtiaľto objednaný balíček, príde vám v režime doručenia z tretích krajín.

SP v poslednej správe uvádza, že pokiaľ čakáte na balíček z Číny alebo Veľkej Británie, možno už dávno leží v sklade SP. Od októbra aj drobné zásielky z krajín mimo Európskej únie podliehajú dani z pridanej hodnoty a preclenia. Pre každú z nich je preto nutné podať elektronické colné vyhlásenie, uvádza Ivo Vysoudil s tým, že v skladoch SP čakajú tisíce zásielok z krajín mimo EÚ a ich počet stále narastá, pretože ľudia ignorujú výzvy SP na vyplnenie formulára a plnej moci, aby sa mohli zásielky precleť a dodať konečnému príjemcovi. Pošta po splnomocnení všetko potrebné zariadi. Bez súčinnosti zákazníkov ale tieto zásielky spracovať a vyskladniť nemôže. Teda tak trochu od steny k stene.

Vysúdil ďalej za SP – prvýkrát od vyhlásenia spolupráce s prvou čínskou platformou – vysvetľuje, že pri objednávaní zásielok z tretích krajín je vhodné uvádzať e-mailovú adresu, cez ktorú bude adresát kontaktovaný. V súčasnosti má mať SP k dispozícii e-mail u 30% zásielok, zvyšok adresátov je kontaktovaný listom. Klientov informujeme už pred príchodom zásielky do SR SMS správou, že môžu očakávať zásielku, a ďalej ich žiadame o poskytnutie dát cez webový formulár, za čo môžu získať aj zľavu. Tiež môžu SP splnomocniť na zastupovanie v colnom konaní. V prípade, že je zásielka už uložená v dočasnom sklade a žiadame o zastupovanie, klient už na zľavu nemá nárok, uviedol Ondřej Kučera , manažér útvaru medzinárodná pošta.

Z toho vyplýva, že sa oplatí skúsiť predajcu v poznámke objednávky požiadať, aby do správy ITTMATT uviedol okrem čísla IOSS aj váš mobilný telefón a e-mail. Na diskusiu je, koľkým spotrebiteľom naozaj príde avizovaná SMS, aby stihli zareagovať, než bude balíček uložený do dočasného skladu.

Legislatíva EÚ určuje povinnosť precleť zásielky z tretích krajín do 90 dní. SP v spolupráci s colným úradom robí všetko pre to, aby bol čas čo najkratší. Je teda nutné, aby ľudia reagovali na e-maily, SMS a listy, ktoré im zasielame, najneskôr do 20 dní, zdôrazňuje Vitík, podľa ktorého nie je možné z kapacitných dôvodov zásielky dlhšie skladovať, ale lehotu je možné v odôvodnených prípadoch na vašu žiadosť predĺžiť .

Ako to funguje 2.0: verzia Colnej správy

Podľa Šárky Miškovskej, hovorkyne Colného úradu Praha Ruzyně, by sme sa mali ohľadom postupu pri doručení zásielok zo zahraničia hlavne držať toho, odkiaľ balíček fyzicky putuje. Ak ide tovar z únijného skladu, v 99 % prípadov bol tovar už preclený do voľného obehu, takže colné vyhlásenie už bolo odvedené a bol uhradený colný dlh. Tovar už je teda únijný a žiadne poplatky sa naň nevzťahujú. V tomto prípade Slovenská pošta slúži iba ako prepravca, rovnako ako v situácii, keď si pošlete balík z Ostravy do Prahy, povedala nám Miškovská s tým, že pokiaľ ide zásielka z tretích krajín, musí prejsť colným konaním a musí byť podané elektronické colné vyhlásenie. Pripomenula, že uvedenie informácií do eCePu je možné až vo chvíli, keď už je zásielka v rukách štátneho prepravcu, teda SP. Ale z vyššie citovanej tlačovej správy SP zároveň vyplýva, že to musíte stihnúť ešte pred tým, než zásielku SP odovzdá do dočasného skladu.

Miškovská pridala informáciu, že by ste mali eCeP zadať do príchodu zásielky na vyclievaciu poštu.

Podľa webu Colnej správy SR môže v súvislosti so zásielkou do 150 eur zo zahraničia nastať niekoľko situácií:

Na e-shope zaplatíte DPH

Tovar ide zo skladu v EÚ

Colné konanie už vybavil dovozca, ktorému bol tovar dopravený z krajiny mimo EÚ a štátu zaplatil DPH. Pre vás už ide o zásielku, ako keď objednáte tovar z klasického slovenského e-shopu.

Tovar ide zo skladu mimo EÚ

Pokiaľ zásielka doputuje najprv do inej členskej krajiny EÚ ako SR, malo by platiť, že nemusíte nič robiť. Colné vyhlásenie podá dopravca v inom členskom štáte.

V prípade, že do SR zásielka doputuje ako do prvej krajiny EÚ a doručuje ju SP, môžete sa nechať poštou zastúpiť. Alebo môžete podať elektronické colné vyhlásenie sami, opäť za to nič neplatíte.

Pokiaľ zásielku prepravuje iný dopravca ako SP, musí za vás tiež podať colné vyhlásenie, za čo zaplatíte poplatok za vybavenie.

Na e-shope DPH nezaplatíte

Zásielku prepravuje Slovenská pošta

V tomto prípade sa môžete nechať zastúpiť SP. Tá podá elektronické colné vyhlásenie a štátu odvedie DPH. Vy jej DPH zaplatíte, rovnako ako poplatky za vybavenie (97 Kč, ak na webe zadáte údaje, 150 Kč, pokiaľ ich nezadáte). Alebo si môžete colné vyhlásenie podať sami cez eCeP (bez poplatku) a DPH v tom prípade platíte priamo Colnej správe.

V tejto situácii pre vás z hľadiska vybavovania colných záležitostí nie je dôležité, či balíček dorazí najprv do SR, alebo do iného členského štátu EÚ. Pokiaľ dorazí najprv do iného členského štátu, je na ňom nalepená špeciálna žltá nálepka, je prepravená do SR a tu tiež prebehne colné konanie, píše sa na webe Celnička.cz.

Zásielku prepravuje iný prepravca ako SP

V tomto prípade opäť platí, že za vás colné vyhlásenie podá tento prepravca, ktorému uhradíte aj DPH, o ktorého odvod sa postará. Za vybavenie týchto záležitostí zaplatíte poplatok. Colné vyhlásenie si v tomto prípade do eCePu zadať nemôžete.

Niektoré zásadné informácie Slovenskej pošty a Colnej správy SR sa rozchádzajú. Na zmätok doplácajú spotrebitelia. Niektoré údaje, ktoré sú pre hladký priebeh podania colného vyhlásenia vlastnou cestou hlavné, nie sú k nájdeniu pre istotu nikde. Čo sa ale vyvodiť dá, je fakt, že informácie, ktoré SP niekoľkokrát vyslala do sveta vo svojich tlačových správach, tak úplne neplatia. Na sľubovaný systém doručenia z AliExpressu sa nedá bez ďalšieho spoliehať. Musíte byť sami aktívni a napriek pôvodným sľubom si v niektorých prípadoch musíte vyplniť eCeP (ak to vôbec ide), aby ste predišli handrkovaniu o poplatok za zastúpenie v colnom konaní, o ktoré ste ani nestáli.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *