Bezdrôtové mikrofóny

Loading

 

Prenosové vlastnosti rádiových vĺn sú rôzne pri rôznych frekvenciách vysielača. Praxou overené a najvhodnejšie kmitočty sú v pásme od 60 MHz do 450 MHz, ktoré zaručujú dobrú kvalitu prenosu signálu a ľahko prenikajú múrmi budov. Nižšie kmitočty vyžadujú dlhšie antény, ktoré však sú pre toto využitie veľmi nepraktické. Kmitočty v pásme nad 300 MHz veľmi zle prenikajú stenami budov, pretože dochádza k ich absorpcii a odrazu. Toto pásmo je ale delené na ďalšie pásma rozdelené medzi ďalších užívateľov. Frekvenčné pásmo 60 MHz až 73 MHz a 88 MHz až 108 MHz sú využívané pre komerčné rozhlasové vysielanie, pásmo od 77 MHz do 88 MHz je určené pre záchrannú službu. Veľké rušenie je v pásme 433 MHz od rôznych diaľkových ovládačov a dátových spojov.

 

Modulácia

Prenos signálu a jeho kvalita je ovplyvnená i spôsobom modulácie. Základnou je amplitúdová modulácia (AM) a frekvenčná modulácia (FM). Amplitúdová modulácia sa používa v pásmach dlhých, stredných a krátkych vĺn, frekvenčná modulácia sa používa v pásmach veľmi krátkych vĺn a v amatérskych pásmach pre občianske rádiostanice. Pri miniatúrnych odpočúvacích vysielačov sa používa prevažne frekvenčná modulácia so zúženým prenosovým pásmom na 12,5 MHz a 25 MHz, teda úzkopásmová frekvenčná modulácia (FMN, písmeno N z anglického slova narrow). Zaručuje dobrú zrozumiteľnosť odpočúvaného hovoru a zvuk.

 

Dosah vysielača a výkon

Dosah vysielača je rôzny a je závislý na výkone vysielača a jeho napájaní. Vysielací výkon tiež ovplyvňuje výdrž napájacieho zdroja – batériu. Odpočúvacie vysielače pracujú s rôznymi vysielacími výkonmi. Tie môžu byť od 1 mW až do 250 mW, kedy 1 mW má dosah asi 10 metrov. Čím vyšší je výkon, tým lepší je dosah, ale tiež hrozí väčšie nebezpečenstvo odhalenia odpočúvania. Najpoužívanejšie výkony sú medzi 20 mW a 100 mW. Napríklad 20 mW s 9 V batériou dokáže pracovať až 10 hodín na vzdialenosť 200 až 300 metrov.

 

Umiestnenie bezdrôtových mikrofónov

Veľmi dôležitou kapitolou je umiestnenie a spôsob používania bezdrôtových mikrofónov. Možnosti umiestnenia sú takmer neobmedzené, mikrofóny sa inštalujú do elektrických zariadení, obrazov, stien a nábytku, ale tiež môžu byť umiestnené skoro do každého predmetu umiestneného v záujmovom priestore, ako je napr. váza, popolník, kalkulačka, plniace pero, cigarety a podobne. Bezdrôtové mikrofóny, ktoré môžu byť skryto umiestnené na tele osoby alebo v šatách, sa nazývajú osobné vysielače. Príkladom umiestnenia môžu byť hodiny, kde môže byť odpočúvanie napájané batériovo alebo priamo z elektrickej siete, v kvetináči, v odpadkovom koši, veľmi skryté je umiestnenie v dymovom detektore s napájaním priamo zo systému EPS alebo tiež sieťovo napájané odpočúvanie v zásuvke, rozdvojke či v predlžovacej šnúre, kde životnosť takéhoto odpočúvania je prakticky neobmedzená.

 

Systém VOX

Malé odpočúvacie mikrofóny majú i nevýhody, pretože vysielajú trvalo. To vedie nielen k vybíjaniu zdroja energie, ale signál je možné zachytiť na širokopásmovom komunikačnom prijímači. To je možné vyriešiť niekoľkými spôsobmi, a to použitím zvláštneho druhu modulácie, znížením výkonu vysielača, obmedzením doby vysielania alebo použitím diaľkového ovládania. Drahšie bezdrôtové mikrofóny sú vybavené systémom VOX, ktorý automaticky spustí vysielač pri dosiahnutí stanovenej hladiny akustického tlaku v záujmovom priestore. Tento systém je výhodný pre dlhodobé monitorovanie, nepotrebuje trvalú obsluhu, znižuje možnosť náhodného zachytenia rádiovysielaní, ale tiež predlžuje životnosť batérií.

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *