Odpočúvacia technika “pod lupou”

Loading

Pokiaľ je vysielač vo vyšších poschodiach budovy ako je prízemie, tak môže byť dosah aj niekoľkonásobný. Zlepšuje se optická viditeľnosť medzi prijímačom a vysielačom a znižuje sa tým pádom i počet prekážok, ktorými signál prechádza.

Zabudovanie vysielača – kamufláž do predmetu, ovplyvňuje dosah najkritickejšie. Pokiaľ je kamufláž urobená neprofesionálne, tak sa môže dosah znížiť len na 10-20% z celkového možného dosahu. Veľký vplyv má celkové rozmiestnenie vysielača, antény a zdroja (batérií alebo iného zdroja prúdu) vo vnútri predmetu a následného doladenia antény k prostrediu okolo nej. Táto optimalizácia je veľmi náročná na vybavenie aj skúsenosti a dokáže ju urobiť väčšinou len skutočný profesionál.

Celkový dosah je veľmi závislý na kvalite a možnostiach techniky na prijímacej strane. Pokiaľ použijeme na prijímacej strane kvalitný odolný prijímač s nízkym šumovým číslom, ziskovú externú anténu (buď s magnetickou úchytkou na automobile, alebo smerovú anténu), predzosilňovač, ktorý pokryje straty v koaxe medzi ANT a prijímačom, prípadne filter (na potlačenie nežiadúcich vysielačov v danej lokalite), tak je možné dosah dvoj aj niekoľkonásobne predĺžiť.

Usadenie/umiestnenie kamufláže v priestore – odpočúvací prostriedok prilepený na kovový podklad veľmi nevysiela. Je nezmysel chcieť po odpočúvacom zariadení uloženom v kovovej skrini, aby mal dosah rovnaký ako pri uložení napr. v drevenej skrini…

Čím je vyšší kmitočet vysielača, tým je kratší jeho dosah – so zmenou frekvencie sa mení vlnová dĺžka a tým pádom aj útlm pri prechode priestorom/atmosférou. Je nutné zvoliť určitý kompromis vzhľadom k ďalšiemu bodu venujúcemu sa rušeniu. Odpoveďou je frekvenčné pásmo UHF..

So zvyšujúcim sa kmitočtom vysielača klesá vplyv priemyslového a atmosferického rušenia – atmosferické rušenie sa prejevuje predovšetkým na KV (frekvencie do 30MHz) a to v podobe príjmu rôzných signálov z rôznych smerov a rôznymi odrazmi od vrstiev atmosféry. Priemyslové rušenie je rušenie spôsobené napr. spínanými zdrojmi, počítačmi, monitormi, spotrebnou elektronikou, záložnými zdrojmi, priemyslovými strojmi…

Pri zmene vysielacieho výkonu 4x sa zmení dosah 2x a to ako pri zvýšení, tak aj pri znížení výkonu. Je ale dôležité si uvedomiť, že sa jedná o POMEROVÝ VZŤAH – takže pokiaľ niekde počujem signál už trochu zašumene, tak po 4-násobnom zvýšení výkonu ho budem počuť v tom samom mieste už podstatne čistejšie.

Čím je prenosový kanál širší, tým je nižšia citlivosť prijímača a tým pádom aj nižší dosah – toto je fyzikálna zákonitosť, ktorú v žiadnom prípade nerieši použitie predzosilňovača. Typ modulácie, respektíve šírka zabraného kanálu (napr. WFM, NFM), ovplyvňuje dosah veľmi podstatným spôsobom. Toto sa týka aj digitálnych modulácií, ale tam je situácia ďaleko zložitejšia, pretože záleží na veľa iných faktoroch.

Príliš úzky prenosový kanál obmedzuje kvalitu audio signálu – veľmi úzke FM modulácie obmedzujú hornú časť rečového spektra (sykavky), ktoré sú veľmi dôležité pre kvalitné priestorové odpočúvanie. To sa netýka len lacnejších prehľadových prijímačov – problém spôsobuje aj nevhodná koncepcia obvodov demodulátorov a následných obvodov.

Technologické prevedenie odpočúvacích prostriedkov

Reklamy

“Čo iní popisujú ako niečo extra, my považujeme za úplne samozrejmé.”

Pozlátenie a iné chemické úpravy, používané vo výrobnom procese, slúžia predovšetkým k zaisteniu dlhodobej spoľahlivosti a tiež uľahčujú osadzovanie a kompletáciu. Informácie o pozitívnom vplyve pozlátených plošných spojov a cievok k dosiahnutiu najlepších vysokofrekvenčných parametrov sú úplne zavádzajúce. Tento vplyv je na frekvenciách do 3GHz pri tak krátkych vzdialenostiach súčiastok prakticky aj teoreticky nemerateľný. Skutočný odborník hovorí skôr o výrobných fluktuáciách spôsobených toleranciami použitých súčiastok a o vplyve dielektrika plošného spoja, ktorý sa ale rovnako prejavuje predovšetkým u vyšších výkonov a na frekvenciách nad 1GHz.

Odpočúvacia technika “pod lupou”

Nižšie nájdete podrobnejšie informácie týkajúce sa danej problematiky, všetko je písané s ohľadom na zrozumiteľnosť bežnej laickej verejnosti.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *