Odpočúvacia technika, spravodajská technika – ploštice či štenice

Loading

 

Pojem “spravodajská technika” zahrňuje široké spektrum zariadení a software, slúžiacich k utajenému získavaniu informácií, počítačových dát, monitorovaniu pohybu a činnosti jednotlivcov, alebo skupín osôb.

Základné metodické rozdelenie podľa informačného prieniku:

• INVAZÍVNE (IN) s nutnosťou fyzického prieniku do priestoru

– linkové prenosy

– rádiové, ultrazvukové a IR ploštice

– záznamové zariadenia

• NEINVAZÍVNE (NN) bez nutnosti prieniku do priestoru

– smerové mikrofóny

– laserové odpočúvacie zariadenia

– kontaktné snímače vibrácií (stetoskopické mikrofóny)

Reklamy

Rozdelenie odpočúvacích zariadení podľa spôsobov prenosu informácie:

• LINKOVÉ symetrické a nesymetrické

– realizované pomocou vodivých konštrukcií alebo vlastného vedenia

– využívajúce štrukturovanú kabeláž alebo silové káble

– dlhovlnné vysokofrekvenčne modulované s prenosom po vedení

– optické mikrofóny s prenosom po optickom kábli

 

Realizácia tejto veľmi diskrétnej formy odpočúvania si vyžaduje fyzický prístup do záujmového priestoru na čas rádovo niekoľko minút až hodín. Tento čas je závislý na precíznosti kamufláže a možnostiach, ktoré ponúka konštrukcia interiéru. Optické mikrofóny s prenosom po optickom kábli patria v súčasnosti medzi najväčšie “strašidlá” technikov a špecialistov obranných zložiek spravodajských služieb a iných rezortov. Ale aj proti tejto momentálne najnebezpečnejšej forme odpočúvania priestoru sa dá účinne bojovať.

• BEZDRÔTOVÉ – rádiové odpočúvacie zariadenia (“ploštice”, “uši”, “bezdrôtové mikrofóny”)

– analógové s otvorenou komunikáciou

– mikrovlnné A/V vysielače (0,9 – 2,5GHz, prípadne do 5,8GHz)

Reklamy

– analógové so šifrovaným a elektronickým maskovaním

– digitálne, pracujúce na diskrétnych frekvenciách

– digitálne, využívajúce pre prenos uzavreté mikrosiete

– digitálne, využívajúce pre prenos verejné celulárne siete

– špecializované “nekonvenčné” odpočúvacie zariadenia

– odpočúvanie kompromitujúceho vyžarovania PC

– sledovanie pohybu pomocou GPS

– sledovanie pohybu pomocou GSM siete

 

Pri všetkých rádiových prenosoch platia základné zásady podmienok šírenia signálov.

Rádiové odpočúvacie zariadenia patria všeobecne medzi najpoužívanejšie spôsoby odpočúvania priesto- ru. Inštaláciu rádiového odpočúvania v súčasnosti zvládne veľmi rýchlo a nepozorovane aj úplný laik, ktorému táto inštalácia v mnohých prípadoch môže trvať len niekoľko sekúnd až desiatok minút. Šance na odhalenie takéhoto “agresora” sú pritom mizivé.

Analógové rádiové odpočúvanie je najdostupnejšou a najrozšírenejšou formou odpočúvania. Na trhu sa možno stretnúť s veľmi širokým spektrom produktov tohoto druhu, od nespoľahlivých amatérských konštrukcíí až po špičkové produkty, ktoré nie sú odhaliteľné detektormi nelineárnych prechodov.

Analógové mikrovlnné A/V ploštice sa v posledných rokoch stali “top-obchodným artiklom” predovšet- kým pre veľmi nízke obstarávacie náklady výrobkov pochádzajúcich z Číny a iných ázijských krajín. Kvalita je pochopiteľne vzhľadom k cene veľmi mizerná – tieto prostriedky sú vhodné skôr ako “hračky”.

Analógové, elektronicky maskované a šifrované odpočúvacie zariadenia nie sú tak ľahko dostupné na bežnom trhu. Poskytujú veľakrát aj veľmi užitočné funkcie ako napríklad diaľkové nastavovanie výkonu, vypínania prípadne zmenu pracovnej frekvencie – preladenie. Ich odhaľovanie pri OTP je pre zle vybavené spoločnosti a živnostníkov veľkým problémom.

Digitálne odpočúvanie je doposiaľ “najtvrdšia” technická metóda získavania informácií, ktorá poskytuje maximálnu diskrétnosť prenosu chúlostivých informácií. Bývajú využívané kombinácie niektorých spôsobov elektronického maskovania prenosu: frequency hopping, spread spectrum, short packet transmit a pod. Pre odhalenie takto sofistikovaných zariadení nestačí len vlastniť spektrálny analyzátor, je nutné disponovať hlbšími technickými aj metodickými znalosťami čo je závažný problém nielen v civilnej sfére.

Špecializované “nekonvenčné” odpočúvacie zariadenia sú realizované zámerne tak, aby sa vylúčilo ich odhalenie aj tými najskúsenejšími odborníkmi v oblasti ochrany proti odpočúvaniu a úniku informácií. Jedná sa o elitnú kategóriu prosriedkov, ktoré sú vyvíjané na zákazku. Ktokoľvek z civilného sektoru a celá rada odborníkov štátneho sektoru nemá šancu tieto prostriedky odhaliť.

Odpočúvanie kompromitujúceho vyžarovania PC slúži k neinvazívnemu získavaniu informácií spracová- vaných alebo prehliadaných PC. Táto metóda je účinná aj na vzdialenosť niekoľko desiatok metrov.

Sledovanie pohybu osôb pomocou GPS a GSM systémov je možné buď ukladaním GPS polohy do pamäti traceru, prenosom GPS dát prostredníctvom GSM modulu alebo inou rádiovou cestou. Existuje ešte jedna možnosť sledovania pohybu osôb a tou je sledovanie systémových informácií komunikácie GSM telefónu a siete operátora. Ľudia kupujúci aj predávajúci rôzne spôsoby šifrovania GSM hovorov a SMS si neuvedomujú, že sieť GSM poskytuje kvantum informácií, ktoré nie je možné šifrovať – tieto môžu mať pre spravodajcov tiež veľkú hodnotu – možno väčšiu ako samotný obsah hovoru či SMS správ…

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *