Špeciálne odpočúvacie zariadenia

Loading

 

Kontaktné mikrofóny

Princíp funkcie týchto mikrofónov je taký, že akustický tlak vznikajúci pri rozhovore v miestnosti rozochveje stenu, dvere a okenné tabule, na ktoré sa priloží kontaktný mikrofón – piezoelektrický kryštál, ktorý dokáže toto chvenie sňať. Kvalitné kontaktné mikrofóny dokážu snímať vibrácie i zo stien širokých niekoľko centimetrov. Prenosové vlastnosti pevných materiálov sú nevypočítateľné, je teda potrebné vyskúšať a nájsť na stene vhodné miesto, kde je počuteľnosť a zrozumiteľnosť hovoru najväčšia. Je výhodné použiť vhodný gél na zvýšenie priliehavosti mikrofónu k stene (napr. gél, ktorý sa používa v lekárstve pri sonografii). K snímaniu nie je potrebné využívať len steny, je možné využiť i stúpačky ústredného vykurovania alebo potrubie vzduchotechniky a klimatizácie.

Stetoskopické mikrofóny

Stetoskopické mikrofóny sú ďalším druhom špeciálnych odpočúvacích mikrofónov. Sú založené na princípe priloženého hrnčeka na stenu. Nazývajú sa tiež dutinové mikrofóny. Dnes sú používané mikrofóny obsahujúce oba druhy dohromady, teda kontaktný a stetoskopický mikrofón, pre zvýšenie kvality snímaného hovoru. Hovor získaný týmito metódami sa musí ďalej spracovávať, pretože nie vždy je nahrávka zrozumiteľná. Platí, že čím je mikrofón bližšie k hovoriacej osobe, tým je nahrávka zrozumiteľnejšia.

Laserový mikrofón

Laser patrí medzi mladšie vynálezy 20. storočia a veľmi rýchlo sa rozšíril v technike, v našich životoch, vo vojenstve k navádzaniu striel, ale tiež v oblasti špionážnej techniky. Laserový mikrofón je diaľkový spôsob snímania hlasu. Využíva snímanie vibrácií z okenných tabuliek v záujmovom priestore pomocou laserového lúča. Lúč sa zameria na dané okno a podľa zákonov optiky sa pod rovnakým uhlom odrazí späť. Nie je už však modulovaný vibráciami okennej tabule, teda hovorom, ktorý potrebujeme sňať. Prevádzanie takéhoto odpočúvania je veľmi náročné, pretože musíme nájsť vhodné miesto pre vysielač laserového lúča, ktorý musíme umiestniť pevne na statív a do miest odrazeného lúča umiestniť prijímač. To ovšem vyžaduje trpezlivosť pri zameriavaní. Okenné tabule sú rozochvievané všetkými zvukmi dopadajúcimi na okno, veľmi záleží na pomere ich akustických tlakov. Snímame tak teda i rôzne nepotrebné zvuky, napríklad z ulice. Dosah takéhoto mikrofónu je okolo 200 metrov. Veľkou nevýhodou sú vysoké zaobstáravacie náklady.

Pasívne rezonátory

Rezonátory sú typom odpočúvacieho zariadenia, ktoré pracuje bez napájania ľubovolnú dobu a ako názov napovedá, je celkom pasívny. Základom systému je malý kovový valček (dutinový rezonátor) o dĺžke asi 2 cm, ukončený 20 cm anténou, ktorá môže slúžiť ako mechanické zavesenie systému. Druhý koniec rezonátora je uzatvorený pružnou kovovou membránou. Celé zariadenie sa voľne umiestni v miestnosti alebo zabuduje do lustra, plastiky, steny, nábytku apod. Rádiovým vysielačom s veľkým výkonom je kovový valček diaľkovo ožarovaný rezonančným kmitočtom. Časť vysielanej rádiovej energie je rezionátorom vyžiarená späť do priestoru, modulovaná hovorom v miestnosti. Modulácia je umožnená pohybom kovovej membrány rozochvievaná akustickým tlakom hovoru. Podobné zariadenie, využívajúce k prenosu rádiovej energie koaxiálny kábel, je možné zabudovať do steny miestnosti. Princíp činnosti je rovnaký, rezonátor však nie je ožarovaný vzduchom, ale po vedení koaxiálneho kábla.

Parabolický mikrofón

Parabolické mikrofóny sú hlavným predstaviteľom diaľkových mikrofónov. Majú parabolickú odraznú plochu a pracujú na princípe odrazu akustickej energie do ohniska paraboly, kde je umiestnený veľmi kvalitný mikrofón. Tvarovo i veľkostne sa veľmi podobá klasickej satelitnej anténe, bežná veľkosť je okolo 70 cm. Dá sa počúvať rozhovor až do vzdialenosti 100 metrov. Veľkou nevýhodou je, že mikrofón sníma hluk medzi mikrofónom a odpočúvaným priestorom. Ideálne je preto použitie na otvorenom priestranstve, napríklad na lúke alebo v parku, alebo v noci, kde je nižší okolitý hluk. Takmer nemožné je použitie parabolického mikrofónu v mestských uliciach, pretože tam je veľmi vysoká hladina nežiaduceho hluku.

Reklamy
Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *