Server ? Potrebujte vo firme či na internete zdieľať súbory, IP kamery a dáta mať trvale zálohované ?

Loading

Poskytovanie služieb
Služby server poskytuje klientom, čo označujeme ako model klient-server (odlišné modely sú peer-to-peer alebo friend-to-friend). Služby môžu byť ponúkané v rámci jedného počítača (lokálne) alebo viacerým počítačom pomocou počítačovej siete (sieťové služby). Lokálne službou môže byť napríklad obsluha pripojenej tlačiarne, správa automatických aktualizácií a podobne.
Služby, ktoré server poskytuje v lokálnej sieti (LAN) môže byť napríklad zdieľanie diskov, tlačiarní alebo schopnosť overiť používateľa podľa mena a hesla (autentizácia). Vo väčších sieťach, ako je Internet, servery uchovávajú a ponúkajú webové stránky a poskytujú ďalšie služby (DNS, e-mail atď.). Poskytovanie služby zaisťuje špeciálny program. Na systémoch UNIX je označovaný ako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows potom ako služba (anglicky service), ktorý s klientom komunikuje pomocou definovaného protokolu (SMB pre zdieľanie diskov a tlačiarní vo Windows, HTTP pre webový server a podobne).
Podľa toho, či je server vyhradený len pre poskytovanie služieb, alebo môže slúžiť aj užívateľom, servery rozlišujeme na:
dedikovaný – vyhradený pre špeciálne účely, bez priameho prístupu užívateľov
nededikovaný – server slúži užívateľovi zároveň ako obyčajný počítač

Serverový hardvér
Server Môže hoci skonštruovaný na bázy bežného hardvéru, aký sa používa pri stolných počítačoch, ale väčšinou sa používať špeciálne upravený hardvér prispôsobený potrebám serveru. Väčšinou serverov totiž beží 24 hodín denne 7 dní v týždňa a z toho vyplýva potreba vyššej životnosti.

Turbo NAS server je viac preferovaný dokáže v reálnom čase prekódovanie videí, virtualizácia, prístup a zdieľanie na mobilných zariadeniach, podpora Apple Time Machine, operačný systém QTS 4.1. Vďaka pokročilému operačnému systému QTS 4.1 je ľahko použiteľný, a napriek tomu výkonný pre zálohovanie dát, synchronizáciu súborov, vzdialený prístup a domácu zábavu.

Máte prístup k množstvu užitočných aplikácií, akými sú napr .:
Notes Station pre správu a zdieľanie poznámok,
Signage Station pre zobrazenie prezentácií / posterov / digitálnych menu a reklám, Virtualization Station pre správu virtuálnych systémov,
Surveillance Station pre správu pripojených kamier,
IT Management Station pre správu počítačov a IT systémov,
Photo Station pre správu a zobrazenie vašich fotografií,
Music Station pre prehrávanie / streamovanie a správu vašej hudby,
Video Station pre správu vašich videí,
Dropbox App pre synchronizáciu vašich súborov medzi Dropbox a NAS , BitTorrent Sync pre synchronizáciu súborov medzi vaším NAS a PC.

{youtube}SNN_Qla7k2A{/youtube}

Parametre
Úroveň RAID: 0-striping, 1-mirroring, 5-striping, 6-striping, 10-mirroring, JBOD
Počet slotov pre HDD: 2-6
Maximálna kapacita: 48 TB
Podporovaný RAID: RAID 0, RAID 1 (zrkadlenie), RAID 5, RAID 6, RAID 10 (1 + 0),
Špeciálne podporované služby: zdieľanie súborov (SAMBA, HFS, CIFS), FTP server, Print server, iSCSI, Media server (DLNA), iTunes server, Download server, Nahrávanie z IP kamier
Možný výkon
Rýchlosť čítania: 2 340 MB / s
Rýchlosť zápisu: 2 150 MB / s
Porty: USB 3.0: Áno
Počet ethernet portov: 2-4
Počet portov USB 2.0: 2
Počet portov USB 3.0: 3

Populárne služby – aplikácie: 

Zavolajte nám akú máte predstavu a naši technici Vám to zrealizujú… 

QmailAgent
Poštové centrum pre Váš súkromný cloud

Ak máte väčší počet e-mailových účtov, môže byť docela časovo náročné musieť sa prihlasovať k jednotlivým e-mailovým portálom zakaždým, keď sa chcete pozrieť na e-maily alebo nejaký napísať. S QmailAgent od QNAP môžete zabezpečene centralizovať viac e-mailových účtov, takže správa a zálohovanie e-mailov budú úplne jednoduché.

 

Qsync na synchronizáciu súborov
Synchronizácia súborov medzi zariadeniami pre optimálnu tímovú prácu

Qsync umožňuje efektívne synchronizáciu súborov medzi QNAP NAS a pripojenými službami, ako napríklad počítačmi, laptopy a mobilnými zariadeniami. Podnikoví používatelia môžu zo širokej škály zariadení kedykoľvek využiť prístupu k najnovším súborom v zdieľaných zložkách, čo veľmi napomáha tímovej práci a spolupráci. Jednotlivci môžu ľahko získať prístup k svojim mediálnym súborom z mobilných zariadení, aby mohli využívať multimediálny obsah a ľahko zdieľať súbory s rodinou a priateľmi.

Reklamy

Výhody programu Qsync
Žiadne dodatočné náklady ani kapacitné obmedzenia
Qsync je neoddeliteľnou súčasťou QNAP NAS a nevyžaduje žiadne dodatočné poplatky ani predplatné. Úložný priestor je obmedzený iba celkovou kapacitou daného NAS.

Naprostá moc nad Vašimi dátami
Pretože Qsync je na Vašom QNAP NAS, nemusíte ho pri synchronizácii súborov posielať cez tretie strany. Takže kontrola nad tým, ako budú využívané a prenášané Vaše dáta, zostáva Vaše.

Ušetrite úložný priestor
Qsync Vám umožňuje odstrániť súbory z jedného zariadenia, bez toho by to ovplyvnilo kópie uložené na iných zariadeniach, ktoré sú prepojené s NAS. Keď však niekto aktualizuje súbory, ktoré ste vymazali na inom zariadení, môžete ich aj tak stiahnuť z priečinka Qsync.

{youtube}V0eqGtDyYsg{/youtube}

Synchronizujte na každé zariadenie
Zakaždým, keď pridáte, upravíte, vymažete alebo premenujete nejaký súbor na svojom počítači, zmena sa bude vzťahovať na všetky ostatné počítače napojené na Váš NAS, takže budete mať na všetkých svojich zariadeniach presne rovnaký obsah.

Zdieľajte tímovej zložky s rôznymi skupinami ľudí
Váš život je prepojený s rôznymi skupinami ľudí. Vnútri zložky Qsync môžete vytvoriť podpriečinky a zdieľať ich s rôznymi skupinami užívateľov NAS ako v centre výmeny súborov. Každý, kto patrí do rovnakej podpriečinky, má nepretržite aktuálny prístup k najnovším verziám súborov.

 

{youtube}vJJ1Hyp6BSA{/youtube}

Synchronizujte zdieľané priečinky
U zdieľaných priečinkov je možné tiež povoliť synchronizáciu (s dobre premyslenými nastaveniami práv od administrátorov), čím sa veľmi zvýši efektivita práce skupiny. Každý, kto má k týmto synchronizovaným zložkám prístup, bude mať možnosť včas získať synchronizované súbory.

Rýchlo zdieľajte súbory pomocou odkazov na sťahovanie
Vytvárajte odkazy na stiahnutie pre zdieľanie súborov s ľuďmi, aj keď napríklad nemajú účet na NAS. To významne znižuje čas potrebný na vytváranie užívateľských účtov len preto, aby bolo možné zdieľať s niekým dokument nízkej priority.

 Zavolajte nám akú máte predstavu a naši technici Vám to zrealizujú… 

Reklamy

 

Potrebujete iné soft. produkty ? 

VxWorks
VxWorks je na svete najrozšírenejší komerčné operačný systém reálneho času (real-time operating system, RTOS).

Je nasadený vo viac ako 500 miliónov zariadení; od malých spotrebných výrobkom cez autá až po aplikácie v lietadlách. Zariadenia, ktoré majú vstavaný operačný systém VxWorks vyžadujú úplné zabezpečenie spoľahlivosti, pretože dôsledky prípadnej havárie by boli katastrofálne či už z hľadiska finančných nákladov alebo ešte horšie, tj. Strát na životoch.

VxWorks je optimalizovaný pre špecifický HW ako sú sieťové adaptéry, grafické radiče, procesory a pod.

VxWorks je operačný systém reálneho času určený pre embedded zařízení. Bol vytvorený Spoločnosť Wind River Systems (spoločnosť v roku 2009 odkúpil Intel). Prvá verzia VxWorks systému vznikla v roku 1987. Aktuálny verze je VxWorks 7. Produkty Spoločnosti Wind River využíva ai NASA vo svojom vesmírnom programe. VxWorks má Všetky vlastnosti moderného OPERAČNÉHO systému. Je natívnym 64-bitovým operačným systémom a podporujte multitasking. Podporuje symetrický ai asymetrický multiprocesing. Na zachytenie a spracovanie chyby využíva vlastné framework. Využíva semafory s technikou dedením prioritou čím zabraňuje vzniku známeho problému s inversions prioritou. Taktiez podporuje Medzi procesov komunikáciám. VxWorks poskytuje ai POSIX rozhraní. Na prácu so subor Moze používa viac robn súborových systémov.

Operačný systém VxWorks podporuje viacerích druhov plánovačov:

VxWorks natívny plánovač, ktorý podporuje dva typy plánovania. Prvým je preemptívne plánovanie na základe priorít a druhým round-robin plánovanie.
POSIX plánovač, ktorý podporuje všetky funkcie VxWorks natívneho plánovača a navyše pridáva funkcionalitu plánovania vlákien v užívateľskom priestore.
framework pre nahradenie plánovača umožňuje užívateľovi implementovať vlastný plánovač.
VxWorks natívny plánovač sa používa ako štandardný plánovač pre operačný systém. Plánovač môže byť nastavený pre použitie preemptívneho plánovania na základe priorít alebo pre round-robin plánovanie. Jadro rozlišuje 256 úrovni priorít. Najvyššiu prioritu má úroveň 0, najnižšiu 255. POSIX plánovač rozširuje funkcie natívneho plánovača o vlastnosti potrebné pre plánovanie vlákien v užívateľskom priestore. Natívny plánovač vykonáva svoju činnosť na úrovni celého systému. Na rozdiel od neho, POSIX plánovač dokáže pracovať na dvoch úrovniach, teda vlákna dokáže plánovať aj na úrovni samotného procesu. Ďalším rozdielom oproti natívnemu plánovaču je obrátená stupnica úrovní priorít. Úroveň 0 má najnižšiu prioritu a úroveň 255 najvyššiu.

Framework pre nahradenie plánovača poskytuje užívateľovi možnosť nahradiť používaný plánovač vlastným riešením. Keďže plánovač tvorí kritickú časť operačného systému, pri použití vlastného plánovača treba podrobne otestovať správanie celého systému. Príklad takejto operácie môžeme nájsť v práci, ktorá bola vykonaná na technickej univerzite v Eindhovene. Cieľom práce bolo nahradiť natívny plánovač VxWorks vlastným riešením využívajúcim hierarchické plánovanie . VxWorks je poskytovaný v rôznych obmenách pre rôzne skupiny zariadení. Tieto špecifické skupiny sa nazývajú VxWorks platformy. Sú to tieto:

univerzálna,
pre priemyselné zariadenia,
medicínske zariadenia,
sieťové vybavenie,
automobilový priemysel,
spotrebné zariadenia.

VxWorks ponúka aj certifikované platformy, ktoré sú určené pre zariadenia, ktoré musia spĺňať rôzne bezpečnostné certifikáty. Tento operačný systém podporuje procesorové architektúry typu x86, ARM, MIPS a PowerPC. V minulosti bol systém VxWorks implementovaný aj na iné architektúry. Na vývoj aplikácii sa využíva VxWorks Workbench.
Jedná sa o vývojové prostredie založené na Eclipse technológiách. Podporuje všetky bežné projektové funkcionality ako sú napríklad vytváranie a buildovanie projektov, vytvorenie komunikácie s cieľovým systémom, konfigurácia, debugging a monitoring samotného operačného systému ako aj aplikácii bežiacich na cieľovom systéme. Na vytváranie aplikácii je možné použiť jazyky C/C++. Taktiež je možné použiť rôzne druhy kompilátorov.

Operačný systém je možné vytvoriť už z existujúceho systému pomocou nadstavby reálneho času. Takéto riešenie nám zväčša poskytuje výhodu známeho užívateľského prostredia ako aj možnosť použiť už overené vývojárske nástroje. Pre systémy typu Windows je to RTX. Keďže sa jedná o profesionálny komerčný produkt, užívateľ má pri inštalácii a používaní produktu prístup k rozsiahlej podpore. Pre systémy Linux sme spomenuli RTAI, PREEMPT RT a Xenomai.

Tieto riešenia sú voľne dostupné avšak inštalácia býva často zložitejšia a vyžaduje veľmi skúseného používateľa. Podpora takýchto produktov je vytvorená pomocou tzv. mailing listov, kde si užívatelia vymieňajú skúsenosti. Druhou možnosťou je využiť kompletný operačný systém ako napríklad Wind River Linux alebo VxWorks. Užívateľ dostane kompletný produkt bez nutnosti zložitejšej inštalácie, s rozsiahlou podporou a nakonfigurovaný priamo na cieľový hardvér. Cena takýchto riešení je samozrejme veľmi vysoká.

 Servis tech. zariadení: 

Poplachové systémy

Výrobca Typ
BENTEL KYO300
Europlex 3GS, Aplex
GE security ATS, ATSUI
GENESIS Genesis
GUARDALL Guardall PX
INNER RANGE Concept
PARADOX Digiplex DGP848, Digiplex EVO
SECURITON SecuriPro 1.3,2-5
SIEMENS Sintony, SPC
SPELZA Dominus
TYCO ZETADRESS
HONEYWELL Galaxy, Dimension, MB100
MORSE KeyWatcher

 Video

Výrobca Typ
ACTi  ACTi IP camera
BOSCH DIVAR DIBOS, VideoJet … IP Cam., BVMS
SENSORMATIC INTELLEX
Genetec Inc. OMNICAST, Security Center
SAMSUNG DVR SHR, SRD, SNB, SNC, SND, NVR
PELCO DX8100
PELCO DS RealVue
ONVIF standard ONVIF
DISS NetMaster lite
QNAP Inc. QNAP NVR
HikVision HikVision
NUUO NUUO
MILESTONE XProtect Enterprise
MOBOTIX AG MOBOTIX

Perimetre

Výrobca Typ
EL-FAR electr. EF-10
South West Micr.Intrepid
GLINE GLINE
SIEZA PERIDECT

I/O – MaR

Výrobca Typ
ADVANTECH DIO cards, ADAM
MERET DMU 4
HONEYWELL SIMUX
HWG POSEIDON
X10  X10 spínače

Zabezpečujeme podporu aj pre: 

Centrum podpory užívateľov (CPU) je prvým riešením svojho druhu pre štátnu a verejnú správu.
CPU vzniklo v septembri 2001 ako organizačná zložka DataCentra, určená na komplexnú podporu a pomoc používateľom pri budovaní a realizácii úloh v rámci informačných systémov rezortu Ministerstva financií SR. Jeho vznik podnietilo rozhodnutie o centrálnej správe Rozpočtového informačného systému (RIS) v DataCentre a o plošnom rozšírení tohto systému na všetky subjekty vstupujúce do procesov zostavovania a zmien štátneho resp. verejného rozpočtu. CPU bolo založené pre poskytovanie komplexných podporných služieb používateľom.

CPU poskytuje podporné služby aj v súvislosti s budovaním a správou Komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI), prostredníctvom ktorej sú používatelia pripojení k centrálnemu systému v DataCentre.

V CPU pracujú pracovníci na troch úrovniach podpory. Na 1. úrovni sú konzultanti podpory používateľov prvého kontaktu, na 2. úrovni pracovníci technickej podpory a konzultanti aplikačnej podpory a na 3. úrovni informační špecialisti a metodici. Úlohou všetkých úrovní je pomoc používateľom pri používaní informačných systémov a pomoc pri riešení akýchkoľvek problémov, ktoré sa pri ich prevádzkovaní vyskytnú.

CPU poskytuje nasledovné služby pre používateľov informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre:
riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI),
riešenie incidentov s technickým vybavením pre prácu s informačnými systémami,
riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do informačných systémov,
riešenie incidentov pri práci s informačnými systémami – aplikačná podpora,
vydávanie nosičov certifikátu a generovanie certifikátov pre prácu v ISŠP,
riešenie incidentov s nosičmi a certifikátmi pre prácu v ISŠP,
poskytovanie dokumentov, informácií, postupov,
on line navigovanie v informačných systémoch – platí pre RIS, RIS-SAM, CKS a ISŠP,
poskytovanie služieb metodickej podpory – platí pre CKS, RÚZ, CEM a CRPŠ.

CPU poskytuje služby pre používateľov nasledovných informačných systémov:
ISŠP – Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
RIS – Rozpočtový informačný systém – pre organizácie štátnej správy
RIS-SAM – Rozpočtový informačný systém pre samosprávy
DEV – IS pre sledovanie rozvojovej pomoci
ITMS – Informačno technologický monitorovací systém – slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
ISUF – Informačný systém účtovníctva fondov
RPMŠ – Register ponúkaného majetku štátu – verejne prístupná evidencia nehnuteľného majetku štátu, ktorý bol vyhlásený za prebytočný a je predmetom osobitného ponukového konania
CKS – Centrálny konsolidačný systému (Pozn.: predtým IS JÚŠ)
EIS, ESO – Ekonomické informačné systémy ministerstva
SPIN; ISPIN – Ekonomické informačné systémy BBSK
WINBEU – Ekonomický informačný systém NSK
AC VÚC – Administratívne centrum NSK a BBSK
MPPL – Multiklientský platobný portál pre BSK, TTSK, TSK, ŽSK, PSK
RÚZ – Register účtovných závierok – neverejná časť – pre subjekty verejnej správy
IOM – Integrované obslužné miesta
CRPŠ – Centrálny register pohľadávok štátu
CEM – Centrálna evidencia majetku štátu
SEMP – Systém evidencie a monitorovania pomoci
CISMA – Centrálny informačný systém matrík
RA – Register adries
OP – Ohlasovňa pobytu
EKOP – Ekonomický portál
EPOS – Ekonomický IS
RVO – Regoster vylúčených osôb

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *