Mobily za totality niesli značku Tesla. Boli iba pre vyvolených

Loading

Nebola pre každého, jej služby využívali hlavne orgány štátnej služby. 

Mobilné telefóny u nás nezačali písať svoju históriu v septembri 1991, kedy bol zahájený prevoz analógového NMT systému. Na vývoji mobilných telefónnych služieb sa pracovalo už dávno pred nežnou revolúciou vo Výskumnou ústave spojov (dnes TESTCOM).

Mobily značky Tesla

Už v roku 1969 vznikla prvá experimentálna rádiotelefónna sieť v pásme 80 MHz s desaťvozidlovými stanicami a v 70-tých rokoch začala spolupráca s renomovaným výrobcom rádiostaníc TESLA Pardubice na vytvorení rádiotelefónneho systému v pásme 450MHZ (160MHz).
Na vtedy špičkovom rádiokomunikačnom pracovisku Tesly Pardubice vznikol systém AMR (Automatizovaný mestský telefón).

Ing. Vladimír Mašek, ktorý sa na tomto vývoji podieľal a neskôr aj budoval v Euroteli NMT sieť, dodnes s úsmevom spomína na tieto v skutku pionierske začiatky, kde každá rádiostanica musela mať vlastné povolenie a jej užívateľ (vtedy operátor) musel pri sebe nosiť okrem kópie povolenia, tiež preukaz rádiotelefónneho operátora.

Iba pre vyvolených
„V socialistickom Československu bolo proste nemysliteľné, žeby civilista bez povolenia a skúšok vlastnil rádiostanicu a dokázal aj vysielať selektívnu voľbu a komunikovať do verejné telefónnej siete. Ak polícia (vtedy SNB) zhliadla na ulici človeka s podozrivou vysielačkou, nasledovali okamžité kontroly,“ spomína Ing. Mašek

Železná opona však neoddeľovala od zbytku sveta iba občanov a tovar, ale taktiež technológie. Bolo nemysliteľné, aby sa k nám niektorý z proprietárných systémov skazeného západu cez hranice dostal.

Vývoj “RVHP” siete
Výskumný ústav spojov, Výskumný ústav zdeľovacej techniky a Ministerstvo pôšt a telekomunikácií sa snažili v spolupráci s n.p. TESLA Pardubice presadiť vývoj jednotného (medzinárodného) rádiotelefónneho systému v rámci vtedajšej RVHP (Rady vzájomnej hospodárskej pomoci), ale tato aktivita narážala na byrokratického molocha tejto organizácie a všetko pokračovalo slimačím tempom.

Preto bol v n.p. TESLA Pardubice v spolupráci s Výskumným ústavom spojov koncom 70-tych rokov upravený už spomínaný systém AMR tak, aby mohol byť v roku 1983 uvedený do prevádzky v pásme 450MHz. (160 MHz) ako rádiotelefónna sieť pre účely Správy pôšt a telekomunikácií.

Dovolať sa nebolo jednoduché
AMR od začiatku nebol verejný mobilní systém. Ponúkal iba štvormiestny rozsah čísel a pri volaní na mobilné stanice bolo nutné zadať predvoľbu oblasti, kde sa mobilná stanica nachádzala. Jednotlivé oblasti pokrývali iba vybrané väčšie mestá a ich okolie a vzájomne na seba nenaviazovali.
Pokiaľ sa volaná mobilná stanica neozývala, volajúci nevedel, či je stanica mimo rádiový dosah danej oblasti alebo sa nachádza v inej oblasti, či nie je momentálne vypnutá, respektíve či vodič vozidla nie je práve prítomný. Prichádzajúce volanie na mobilnú stanicu bolo vtedy veľmi komplikované.

Reklamy

Oproti tomu pre odchádzajúce volanie z mobilnej stanice stačilo, aby blikajúca zelená žiarovka indikovala príjem signálu voľného kanálu danej oblasti. Akonáhle sa po stlačení tlačidla ozval oznamovací tón, bolo možné na tlačidlovej číselníci vyťukať číslo volaného rovnako ako na bežnom telefóne.
S ohľadom na požadovanú jednoduchosť systému chýbal akýkoľvek spôsob spoplatnenia hovorov alebo identifikácia (autorizácia) účastníka.

Komerčná prevádzka v novej dobe
Po roku 1989 vznikol veľký tlak na uvoľnenie služobnej siete spojov aj pre ďalších, prevažne prominentných účastníkov. Začiatkom deväťdesiatych rokov bola časť kapacity siete uvoľnená ku „komerčnému“ využitiu za paušálne mesačné poplatky. Pretože často, prevažne v Prahe, začalo dochádzať k preťaženiu a tým zablokovaniu siete, počet týchto komerčných účastníkov bol obmedzený.

Neskôr sa vyskytlo aj bezplatné zneužívanie siete neoprávnenými užívateľmi s ilegálne zaobstaranými rádiostanicami, ktoré sa dali za nemalé peniaze (údajne až 20 000,- Kč) zohnať na čiernom trhu.
Tento problém bol následne riešený zavedením špeciálneho identifikačného tónu, bez ktorého nebolo možné sa do siete prihlásiť.
S rozvojom NMT systému a poklesom cien mobilných staníc a hovorov, najmä po roku 1993, a nástupom prenosných a vreckových mobilov, stratil AMR svoj význam a jeho prevádzka bola koncom deväťdesiatych rokov ukončená.

Napriek tomu si AMR vydrobil v histórii mobilných rádiotelefónov v Česku a na Slovensku pevné miesto. Patrick Zandl v jednom zo svojich archívnych článkov uvádza, že v dobách najväčšieho pokrytia fungovalo v tejto sieti 63 základňových staníc s rádiovým dosahom 15 až 25 km.

Doba naozajstných mobilov sa blíži
Zároveň s implementáciou systému AMR v spojovej služobnej sieti získala koncom 80-tych rokov potreba mobilného telefónneho spojenia význam aj v rámci RVHP.
Snaha viedla k „skopírovániu“ NMT systému buď v pásme 450 MHz alebo dokonca 900 MHz. S ohľadom na problémy s nájdením respektíve uvoľnením potrebného spoločného kmitočtového bloku bolo dokonca uvažované aj o kmitočtovom bloku v „RVHP“ pásma 300 MHz.

Vo Výskumnom ústave zdeľovacej techniky boli dokonca spracované základné technické požiadavky na rádiovú časť systému a vo Výzkumnom ústave spojov komplexná koncepcia výstavby systému s konkrétnou alokáciou základňových staníc a kmitočtových kanálov.

www.market.sk – všetko, čo nemôžete kúpiť inde 
www.sigint.sk – inteligencia – zachytenie signálov PROFI 
www.alibaba.sk – sprisahania, objav, marketingový materiál. 
www.plasice.sk – Všetko ide a letí – vydesiť 
www.projammer.eu – pole rušenia RF 
www.rf-protection.com – EMC a RFI Shielding 
www.jammeraudio.com – počúvanie mikrofónov a zvukových záznamníkov 
www.lasermicrophone.eu – laserový dohľad 
www.elidefire.info – automatické hasenie hasiacich prístrojov

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *