Faradayova miestnosť, Faradayova klietka – Ochráňte svoje súkromne vybudovanou špeciálnou miestnosťou

Loading

 Absorbéry zakomponované v konštrukcii Faradayovej miestnosti/klietky zaisťujú, že sa prítomné signály pri dopade na absorbčný materiál menia na tepelnú energiu a počet odrazov signálov v priestore sa takto výrazne zmenšuje – táto tepelná energia je podľa kvality absorbéru merateľná až pri vyššých výkonoch (podľa pracovnej frekvencie rádovo desiatky až stovky wattov).

V neabsorbčnej Faradayovej miestnosti sú zjednodušene povedané prítomné signály utlmené mnohopočetnými odrazmi od tieniacich stien. V prípade, že je táto miestnosť prevedená nevhodnou technológiou, alebo pokiaľ sú použité nevyhovujúce materiály, tak prítomné signály opúšťajú priestor s určitým nedefinovateľným útlmom, ktorý je dokonca pre každý smer šírenia iný.

Nepodarené – poloamatérske konštrukcie Faradayových miestností sú veľkým bezpečnostným rizikom, pretože sa užívateľ mylne spolieha na dostatočné zaistenie priestoru.

 

Demonštrácia rozpracovaných montáží.

Konštruktéri používajú pre realizáciu Faradayových miestností okrem iného trojvrstvý materiál, ktorý vrámci elektromagnetického tienenia výborne splňuje požiadavky tak na kvalitné tienenie elektrickej, ako aj magnetickej zložky. Výhodou je tým pádom aj ochrana proti EMP (vysokoenergetický elektromagnetický pulz), ktorý vzniká napr. ako vedľajší produkt pri neriadenom reťazovom štiepení jadra atómu, teda jadrovej explózii. EMP ničí všetky špeciálne nechránené elektro-nické zariadenia obsahujúce polovodičové súčiastky (diódy, tranzistory, integrované obvody, procesory a pod.) aj ďaleko od epicentra explózie. Jediné aktívne elektronické prvky, ktoré sú aj bez ochrany imúnne proti EMP, sú elektrónky.

Systém adaptabilnej konštrukcie neabsorbčnej Faradayovej miestnosti nám umožňuje vyjsť v ústrety

aj klientom, u ktorých nie je možný výber najvhodnejšieho priestoru z určitého množstva. Napájacie, sieťové aj iné, nevyhnutne nutné káble sú pri montáži osadené kvalitnými filtrami, ktoré zabraňujú obojsmernému prieniku nepriateľských signálov. Precízne prevedenie je istou zárukou spoľahlivosti, ktorú garantujeme aj doložením nami vypracovaného meracieho protokolu. Miestnosť je po dokončení vzhľadovo k nerozoznaniu od akýchkoľvek bežných kancelárskych priestorov, teda bez zjavných stôp po špeciálnych úpravách. Doba realizácie je závislá na členitosti, type a rozsiahlosti priestoru, teda 3-12 týždňov. Cena sa môže pohybovať už od 350€ bez DPH/meter kubický chráneného priestoru.

Samozrejme aj v prípade Faradayových miestností a komôr sa dá urobiť určité typové delenie do približne troch skupín.

1. Absorbčné bezodrazové komory/miestnosti tvoria prvú, najkvalitnejšiu skupinu. Vďaka svojej konštrukcii a voľbe materiálov majú najväčší útlm a sú používané vo vysokofrekvenčných laboratóriách, inštitúciách posudzujúcich EMC kompatibilitu, laboratóriách vykonávajúcich rôzne merania a posudzovanie napr. vyžarovacích charakteristík a iných vlastností antén alebo kompromitujúceho vyžarovania bojovej techniky. Konštrukcia tohoto typu miestnosti vyžaduje okrem vyššých finančných nákladov predovšetkým rozľahlejší priestor. Ak má byť absorbcia dostatočne účinná už od frekvencií rádovo okolo 150MHz, potom je nutné počítať s úbytkom priestoru aspoň 2m na každú stranu – aj smerom od podlahy a stropu miestnosti.

U vyšších frekvencií je táto vzdialenosť samozrejme kratšia. Útlm tohoto typu miestnosti sa pohybuje podľa frekvenčného pásma od -130dB až za hranicu -180dB.

Reklamy

 

2. Neabsorbčné Faradayove klietky/miestnosti patriace do druhej skupiny sú vzhľadom k pomeru “cena/výkon” najvhodnejšie pre účely ochrany proti odpočúvaniu. Ak sú dodržané určité technologické postupy, použité vhodné materiály a pokiaľ je realizátor vybavený patričnou meracou technikou, tak je účinnosť úplne vyhovujúca aj prísnym normám CISPR. Útlm tohoto typu miestnosti je lepší ako -100dB.

V praxi to znamená, že signál výkonového odpočúvacieho zariadenia/ploštice, ktorý má vo vzdialenosti 10m od ploštice intenzitu napr. -40dBm, bude mať pri tej istej vzdialenosti za stenou Faradayovej miestnosti intenzitu menšiu ako -140dBm – pritom hraničná citlivosť prijímačov býva okolo -110 až

-120dBm. Zjednodušene povedané: je vylúčené, aby rádiové odpočúvanie prekonalo takýto útlm.

 

3. “Komerčné” Faradayove klietky, ktoré so skutočnou Faradayovou klietkou/miestnosťou majú spoločný len obchodný názov, tvoria poslednú skupinu. Tieto slúžia predovšetkým ku ľahkému obohacovaniu sa niektorých subjektov, takto to ale chodí asi v každom odbore. Jedná sa predovšetkým o konštrukciu v zmysle lepenia medených fólií na steny, čo má v porovnaní s vyššie uvedenými konštrukciami len mizivé účinky.

V propagačných materiáloch a popisoch týchto konštrukcií sa vačšinou ani nie je možné dopátrať ku konkrétnym hodnotám útlmu pre konkrétne kmitočtové pásma. Ďalším problémom býva fakt, že ich konštruktéri nemajú ani ako vierohodne zmerať alebo skontrolovať spoľahlivosť tohoto priechodzieho útlmu. Finančne a časovo pomerne náročná metóda je nahradzovaná použitím niekoľkých druhov viac či menej dostupných odpočúvacích zariadení a praktickým testom, kedy je vyskúšané obmedzenie ich dosahu. Táto náhradná metóda nemá skoro žiadnu konkrétnu vypovedaciu hodnotu a nie je možné zistiť, či na susednej frekvencii o niekoľko MHz vedľa frekvencie testovacieho odpočúvacieho zariadenia náhodou nie je voľné “okno”, ktoré by bylo možné využiť pre zdarný únik. Do určitej miery pomáha pridávanie vrstiev týchto medených fólií, ale stále je to len nepatrné zlepšenie žalostných parametrov týchto konštrukcií. Cena tejto varianty sa paradoxne môže veľakrát pohybovať buď na porovnateľnej, alebo dokonca vyššej úrovni, ako je cena nášho konštrukčného riešenia. Ďalej je možné stretnúť sa tiež so “špeciálnymi náterovými hmotami”, ktoré síce majú mierne absorbčné vlastnosti, ale opäť sa táto technológia nedá porovnávať so skutočnou Faradayovou miestnosťou. Doba realizácie tejto technológie je z pochopiteľných dôvodov neporovnateľne kratšia, ako u všetkých predchádzajúcich variánt.

 

Efektívne riešenie pre bezpečnú ochranu pred VF žiarenim
Vystavenie elektromagnetickému žiareniu
Vlákna s mimoriadnymi vlastnosťami nití, ktoré sa premenil tkaniny zabezpečenie účinného odtienenia elektromagnetických polí. Ich stupeň tienenia, ktorý je možné modulovať podľa typu aplikácie, sa pohybuje nad 80 dB.
Priadze sú vyrábané v rôznych formách pre domáce textil, odevy, priemyselné a vojenské aplikácie.

Chráňte svoj spánok a pohodu
Electrosmog (EMF) je kolektívny názov pre všetky umelo vytvorené elektrické, magnetické a elektromagnetické polia. Elektrosmog je neviditeľný, nepočuteľný a bez zápachu, ale všadeprítomný. Príkladmi jeho zdrojov sú všetky druhy domácich elektroinštalácií, vysokonapäťové elektrické vedenia, indukčné ohrievače, počítače, WiFi, zariadenia proti krádeži, bezdrôtové telefóny (DECT), mobilné telefóny, detské interkomy, televízia, radar, rozhlasové a televízne vysielanie. zariadenia, bezdrôtová komunikácia, inteligentné merače, inteligentné bývanie a diaľkové ovládanie.

Elektromagnetické žiarenie sa zvyšuje
Keď sa spotreba elektrickej energie neustále zvyšuje a bezdrôtové komunikačné technológie sa rýchlo rozširujú so zmenami v pracovných postupoch a spoločenskom správaní, intenzita a objem žiarenia stúpa.

5 G – Vzhľadom na to, že sa do konca roku 2021 očakáva globálny mobilný dátový prenos osemkrát rast, je potrebné vyvinúť efektívnejšiu technológiu s vyššou rýchlosťou prenosu dát, väčšou kapacitou, vyššou bezpečnosťou a využívaním spektra. Streamovanie, autonómna verejná doprava, sledovanie a monitorovanie, autonómne automobily, bezpilotné lietadlá, bezpečnostné systémy a informácie v reálnom čase vyžadujú nepretržitý bezdrôtový prístup pri vysokej rýchlosti a veľkých kapacitách bez slepých uličiek.

Závesy a markízy – vysoko efektívny a esteticky príjemný

Reklamy

Electromagnetic Compatibility (EMC)
as a Prerequisite for Efficiency and Safety
nd correctly assess potential risks in good time.

Risks when operating electronic equipment
A host of electronic systems used for diagnostic purposes, monitoring and treatment, surveillance and production in areas such as hospitals or laboratories, military facilities or in industry. Internal or external influences generated by electromagnetic fields can result in significant disturbances and have fatal consequences.

Risks during data processing
Unexpected problems in electronic data processing or time-consuming disruptions of the computer network are phenomena which regrettably are fairly common. To an increasing extent they are due to electromagnetic interference.

Risks for data security
Data security has to be a prime consideration wherever sensitive data are processed. Entire IT systems can be disrupted from outside with relatively little effort. Suitable measures should also be taken to prevent unauthorised access to sensitive data. Using appropriate means, data on computer screens, graphics and video cards can be accessed even without cable connection from as far away as about 100 metres.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *