Klávesové skratky

Loading

Klávesové skratky sú kombinácia stlačenia špecifických tlačidiel na klávesnici, ktoré vyvolajú špecifickú akciu. Možnosti použitia sú rôzne, avšak ich hlavnou všeobecnou výhodou je, že práca s nimi je oveľa efektívnejšia, než práca s myšou. Niektoré klávesové skratky sú veľmi univerzálne na použitie v takmer všetkých programoch a na všetkých zariadeniach, avšak niektoré programy a zariadenia majú svoje unikátne skratky. Na tejto stránke tak nájdete klávesové skratky pre počítače s operačným systémom Windows, pre počítače Mac, pre programy aplikácií Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a tiež univerzálne programové klávesové skratky.

Klávesové skratky Windows

Ctrl+CSkopíruje vybranú položku
Ctrl+VVloží skopírovanú/vybranú položku
Ctrl+XVyberie vybranú položku
Ctrl+ZVráti akciu späť
Ctrl+YZopakuje poslednú vykonanú akciu
Ctrl+AVyberie všetky položky v okne, či dokumente
Ctrl+FUmožní hľadať text v dokumente, či aplikácii
Ctrl+Šípka dopravaPresunie kurzor na začiatok nasledujúceho slova
Ctrl+Šípka doľavaPresunie kurzor na začiatok predchádzajúceho slova
Ctrl+Šípka nadolPresunie kurzor na začiatok nasledujúceho odseku
Ctrl+Šípka horePresunie kurzor na začiatok predchádzajúceho odseku
Ctrl+ Shift +ľubovoľná šípkaVyberie blok textu ( smer šípky určuje smer výberu )
Ctrl+ľubovoľná šípka+medzerníkSlúži na výber položiek na ploche či v okne ( smer šípky určuje smer výberu )
Ctrl+koliesko na myšiZväčšenie/zmenšenie ikon na ploche
Ctrl+EscOtvorí ponuku Štart
Ctrl+ShiftPrepnutie rozloženia klávesnice
Ctrl+Shift+EscSpustí program Správca úloh
Ctrl+ Alt +TabUmožní prepínať pomocou šípok medzi aktívnymi programami/položkami
Ctrl+F4Zatvorenie aktívneho dokumentu (iba pri programoch, ktoré umožňujú otvorenie viacerých dokumentov naraz)
Ctrl+tlačidlo s logom Windows+TabUmožňuje prepínanie medzi aktívnymi programami/dokumentmi pomocou šípok cez funkciu Aero Flip 3D
Ctrl+ShiftZmení smer čítania
Alt+EnterZobrazí vlastnosti zvolenej položky
Alt+F4Zavrie aktívnu položku, alebo ukončí aktívny program
Alt+medzerníkOtvorí miestnu ponuku aktívneho okna
Alt+TabPrepína medzi otvorenými položkami
Alt+šípka horeZobrazí o úroveň vyššiu zložku v programe Prieskumník
Alt+EscPrepína medzi položkami, a to v poradí, v ktorom boli otvorené
Ľavý Alt+ShiftPrepnutie jazyka
Shift+DeleteOdstráni vybranú položku bez toho, aby ju umiestnil do zložky Kôš
Shift+F10Zobrazí miestnu ponuku vybranej položky
Shift pri vložení disku do mechanikyZablokuje automatické prehrávanie disku
Shift+ľubovoľná šípkaUmožňuje výber viacerých položiek na ploche/v dokumente, alebo textu v dokumente (smer šípky určuje smer výberu)
DeleteOdstráni vybranú položku a umiestni ju do zložky Kôš
EscZruší aktuálnu úlohu
Šípka dopravaOtvorí podponuku
Šípka doľavaZavrie podponuku
F1Zobrazí pomocníka
F2Umožní premenovať zvolenú položku
F3Vyhľadávanie súborov a priečinkov
F4V programe Prieskumník zobrazí zoznam panelov Adresa
F5Aktualizuje aktívne okno
F6Prepína medzi zobrazenými prvkami na ploche, alebo v okne
F10V aktívnom programe spustí panel ponúk

Klávesové skratky Mac

Sú rozdelené do štyroch tematických okruhov – bežné, režim počítača, na prácu s dokumentmi a pre Finder.

Bežne používané skratky

Command-COkopíruje označenú položku a umiestni ju do schránky
Command-VUmiestni obsah schránky do aktívneho dokumentu/aplikácie
Command-XVyberie vybranú položku a umiestni ju do schránky
Command-AVyberie všetko
Command-FUmožní nájsť text v dokumente/otvorí okno „ Hľadať “
Command-QUkončí aplikáciu
Command-NOtvorí nové okno, alebo dokument
Command-PVytlačí aktuálny dokument
Command-SUloží aktuálny dokument
Command-ZZruší predchádzajúci príkaz
Command-Shift-ZZopakuje akciu- zruší zrušenie predchádzajúceho príkazu
Command-OOtvorí zvolenú položku, či dialógové okno pre otvorenie súboru
Command-MMinimalizácia predného okna do „ Docku “
Command-Alt-MMinimalizácia všetkých okien prednej aplikácie
Command-WZavrie predné okno aplikácie
Command-Alt-WZavrie všetky okná aplikácie
Command-HSkryť všetky okná prednej aplikácie
Command-Alt-HZobrazí len prednú aplikáciu a všetko ostatné skryje
Command-GVyhľadá ďalší výskyt vyhľadanej položky
Command-Shift-GVráti sa späť k predošlému výskytu vyhľadanej položky
Command-medzerníkOtvára, respektíve zatvára pole hľadania „ Spotlight “
Command-Alt-medzerníkOtvára, respektíve zatvára pole hľadania „ Spotlight “ z okna aplikácie „ Finder “
Command-Alt-EscVynúti ukončenie zvolenej aplikácie
Command-Shift-Alt-Esc (3 sekundy)Vynúti ukončenie prednej aplikácie
Command-TabPrepína otvorené aplikácie v poradí od poslednej použitej
Command-Shift-~(vlnovka)Prepína otvorené okná prednej aplikácie v poradí od posledného použitého
Command-,(čiarka)Otvorenie predvolieb prednej aplikácie
Command-Shift-3Vytvorí snímku celej obrazovky
MedzerníkOtvorenie „ Rýchleho náhľadu “ zvolenej položky

Skratky pre vypnutie, režim spánku a odhlasovanie

Tlačidlo napájania (stlačenie)Prístroj zapne/prebudí ho z režimu spánku
Tlačidlo napájania (držanie 1,5 sekundy)Pri zapnutom prístroji otvorí dialógové okno s možnosťami počítač uspať, vypnúť alebo reštartovať
Tlačidlo napájania (držanie 5 sekúnd)Vynúti vypnutie prístroja
Command-Control-tlačidlo napájaniaVynúti reštartovanie prístroja
Command-Alt-tlačidlo napájaniaPrístroj sa uspí
Shift-Control-tlačidlo napájaniaDisplej sa uspí
Command-Control-tlačidlo napájaniaRiadne ukončí všetky programy a následne prístroj reštartuje
Command-Alt-Control-tlačidlo napájaniaRiadne ukončí všetky programy a následne prístroj vypne
Command-Shift-QOdhlásenie od aktuálneho užívateľského účtu s potvrdením
Command-Shift-Alt-QOdhlásenie od aktuálneho užívateľského účtu bez potvrdenia

Klávesové skratky pre prácu s dokumentmi

Command-B Prevedie označený text na tučný a naopak
Command-IPrevedie označený text na kurzívou písaný text a naopak
Command-UOznačený text podčiarkne a naopak
Command-TOdkrytie/skrytie okna „ Písma “
Command-DV dialógových oknách „ Otvoriť “ a „ Uložiť “ dôjde k výberu plochy
Command-Control-DOdkrytie/skrytie definície označeného slova
Command-Shift-:(dvojbodka)Otvorí okno „ Pravopis a gramatika “
Command-;( bodkočiarka )Kontrola preklepov a pravopisu v aktívnom dokumente
Alt-DeleteVymaže celé slovo naľavo od kurzora
Control-HVymaže jeden znak naľavo od kurzora
Control-D alebo Fn-DeleteVymaže jeden znak napravo od kurzora
Control-KVymaže celý text medzi kurzorom a koncom riadku, či odseku
Fn– šípka horePosunutie zobrazenia o stránku vyššie
Fn–šípka dolePosunutie zobrazenia o stránku nižšie
Fn–šípka doľavaPosunutie zobrazenia na začiatok dokumentu
Fn–šípka dopravaPosunutie zobrazenia na koniec dokumentu
Command–šípka horePresunutie kurzora na začiatok dokumentu
Command–šípka dolePresunutie kurzora na koniec dokumentu
Command–šípka doľavaPresunutie kurzora na začiatok riadka
Command–šípka dopravaPresunutie kurzora na koniec riadku
Alt–šípka doľavaPresunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova
Alt–šípka dopravaPresunutie kurzora na koniec ďalšieho slova
Command–Shift–šípka horeOznačenie obsahu medzi kurzorom a začiatkom dokumentu
Command–Shift–šípka doleOznačenie obsahu medzi kurzorom a koncom dokumentu
Command–Shift–šípka doľavaOznačenie textu medzi kurzorom a začiatkom riadka
Command–Shift–šípka dopravaOznačenie textu medzi kurzorom a koncom riadku
Shift – šípka horePretiahnutie výberu textu o riadok vyššie k najbližšiemu znaku v totožnej vertikálnej línii
Shift–šípka dolePretiahnutie výberu textu o riadok nižšie k najbližšiemu znaku v totožnej vertikálnej línii
Shift – šípka doľavaPretiahnutie výberu textu o jeden znak doľava
Shift–šípka dopravaPretiahnutie výberu textu o jeden znak doprava
Shift–Alt–šípka horePretiahnutie výberu textu na začiatok daného odseku, ďalšie stlačenie potom posunie výber na začiatok predošlého odseku atď.
Shift–Alt–šípka dolePretiahnutie výberu textu na koniec daného odseku, ďalšie stlačenie potom posunie výber na koniec nasledujúceho odseku atď.
Shift–Alt–šípka doľavaPretiahnutie výberu textu na začiatok daného slova, ďalšie stlačenie potom posunie výber na začiatok predošlého slova atď.
Shift–Alt–šípka dopravaPretiahnutie výberu textu na koniec daného slova, ďalšie stlačenie potom posunie výber na koniec nasledujúceho slova atď.
Control-APosunie kurzor na začiatok riadku/odstavca
Control-EPosunie kurzor na koniec riadku/odstavca
Control-FPosunie kurzor o znak vpred
Control-BPosunie kurzor o znak vzad
Control-LZarovnanie výberu/kurzora doprostred užívateľom viditeľnej oblasti
Control-PPresunie kurzor o riadok vyššie
Control-NPresunie kurzor o riadok nižšie
Control-OUmiestni za kurzor nový riadok
Control-TZamení znak pred a za kurzorom
Command–{(ľavá zložená zátvorka)Zarovnať naľavo
Command–}(pravá zložená zátvorka)Zarovnať napravo
Command–Shift–|(zvislá čiara)Zarovnať do stredu
Command-Alt-FPrejsť do poľa „ Hľadanie “
Command-Alt-TV programe otvorí, respektíve zavrie riadok ponúk
Command-Alt-CSkopíruje nastavenie formátovania zvolenej položky do schránky
Command-Alt-VAplikuje skopírovaný štýl na zvolenú položku
Command-Shift-Alt-VVloží položku a aplikuje na ňu štýl okolia
Command-Alt-IZobrazí, respektíve zatvorí okno aplikácie „ Inšpektor “
Command-Shift-POtvorí okno umožňujúce zvoliť nastavenie dokumentu
Command-Shift-SOtvorí dialógové okno „ Uložiť ako “, či skopíruje aktuálny dokument
Command–Shift–-(mínus)Zmenšenie veľkosti zvolenej položky
Command–Shift–+(plus) alebo Command-=(rovnítko)Zväčšenie veľkosti zvolenej položky
Command–Shift–?(otáznik)Otvorenie ponuky aplikácie“ Pomocník “

Klávesové skratky pre Finder

Command-DDuplikovanie zvoleného súboru(ov)
Command-EVysunutie zvoleného disku/zväzku
Command-FZačatie hľadania „Spotlight z okna „ Finderu “
Command-IZobrazenie okna „ Informácie “ pre zvolený súbor
Command-Shift-COtvorenie okno „ Počítač “
Command-Shift-DOtvorenie zložky „ Plocha “
Command-Shift-FOtvorenie okna „ Všetky moje súbory “
Command-Shift-GOtvorenie okna „ Otvoriť priečinok “
Command-Shift-HOtvorenie priečinka „ Plocha aktuálneho používateľského konta “
Command-Shift-IOtvorenie „ iCloud Drive “
Command-Shift-KOtvorenie okna „ Sieť “
Command-Alt-LOtvorenie zložky „ Sťahovanie “
Command-Shift-OOtvorenie zložky „ Dokumenty “
Command-Shift-ROtvorenie zložky „ AirDrop “
Command-Shift-UOtvorenie zložky „ Utility “
Command-Alt-DOtvorí/zavrie „ Dock “
Command-Control-TPridá zvolenú položku na bočný panel
Command-Alt-PV oknách programu „ Finder “ otvorí/zavrie panel „ Cesta “
Command-Alt-SV oknách programu „ Finder “ otvorí/zavrie bočný panel
Command–/(lomka)V oknách programu „ Finder “ otvorí/zavrie panel „ Stav “
Command-JOtvorenie okna „ Voľby vzhľadu “
Command-KOtvorenie okna „ Pripojiť k serveru “
Command-LVytvorí zástupcu zvolenej položky
Command-NOtvorí nové okno programu „ Finder “
Command-Shift-NVytvorí novú zložku
Command-Alt-NVytvorí novú dynamickú zložku
Command-RZobrazí súbor, na ktorý zvolený zástupca odkazuje
Command-TOtvorí/zavrie riadok panelov, za predpokladu, že je v aktuálnom okne aplikácie „ Finder “ otvorený jeden panel.
Command-Shift-TOtvorí/zavrie panel aplikácie „ Finderu “
Command-Alt-TOtvorí/zavrie panel nástrojov, za predpokladu, že je v aktuálnom okne aplikácie „ Finder “ otvorený jeden panel
Command-Alt-VPresunutie súborov umiestnených v schránke z ich pôvodného do aktuálneho umiestnenia
Command-Alt-YZobrazenie „ Rýchleho náhľadu “ prezentácie zo zvolených súborov
Command-YZobrazenie „ Rýchleho náhľadu “ zvolených súborov
Command-1Zobrazenie položiek ako ikony v okne aplikácie „ Finder “
Command-2Zobrazenie položiek ako zoznam v okne aplikácie „ Finder “
Command-3Zobrazenie položiek ako stĺpca v okne aplikácie „ Finder “
Command-4Zobrazenie položiek ako „ Cover Flow “ v okne aplikácie „ Finder “
Command–[ (ľavá hranatá zátvorka)Prejsť na predchádzajúcu zložku
Command–] (pravá hranatá zátvorka)Prejsť na ďalšiu zložku
Command–šípka horeOtvorí nadradenú zložku otvorenej zložky
Command–Control–šípka horeV novom okne otvorí nadradenú zložku otvorenej zložky
Command–šípka doleOtvorenie zvolenej položky
Command-Mission ControlZobrazenie plochy
Command – zvýšiť jasZapnutie/vypnutie režimu cieľového displeja
Command–znížiť jasPri pripojení k viacerým displejom zapína/vypína zrkadlenie
Šípka dopravaPri zobrazení zoznamu otvorí zvolenú položku
Šípka doľavaPri zobrazení zoznamu uzavrie zvolenú položku
Alt – dvojklikOtvorenie zložky v samostatnom okne a zatvorenie aktuálneho okna
Command – dvojklikOtvorenie priečinka na samostatnom paneli/v samostatnom okne
Command-DeletePresunutie zvolenej položky do „ Koša “
Command-Shift-DeleteVysypať „ Kôš “ s potvrdením
Command-Shift-Alt-DeleteVysypať ” Kôš ” bez potvrdenia
Command-YZobrazenie „Rýchleho náhľadu“ súborov
Alt – ľubovoľný kláves jasuOtvorenie okna predvolieb „ Monitory “
Alt-Mission ControlOtvorenie okna predvolieb Mission Control
Alt – ľubovoľný kláves hlasitostiOtvorenie okna predvolieb „ Zvuk “
Command-preťahovaniePremiestnenie preťahovanej položky na iný zväzok/do iného umiestnenia
Alt-preťahovanieKopírovanie preťahovanej položky
Command-Alt-preťahovanieVytvorenie zástupcu preťahovaného súboru

Klávesové skratky Word, Excel a iné programy Office

Kláves F1Pomoc programu
Formátovanie textu
Ctrl + BPrevedie vybraný text na tučný
Ctrl + IVyvedie vybraný text kurzívou
Ctrl + UPodčiarknutie textu
Ctrl + = (rovnítko)Prevod na dolný index (iba Word)
Ctrl + % (percentá)Prevod na horný index (iba Word)
Ctrl + ? (otáznik)Zväčšenie písma (iba Word)
Ctrl + ; (bodkočiarka)Zmenšenie písma (iba Word)
Ctrl + LZarovnanie textu doľava (Word)
Ctrl + EZarovnanie textu doprostred (iba Word)
Ctrl + RZarovnanie textu doprava (iba Word)
Ctrl + JZarovnanie textu do bloku (iba Word)
Ctrl+Shift+P alebo Ctrl+Shift+FOtvorenie dialógového okna pre prácu s písmom
Ctrl + Shift + COkopírovať formátovanie (iba Word)
Práca s dokumentom
Ctrl + NOtvoriť nový dokument/zošit
Ctrl + OOtvoriť dokument/zošit
Ctrl + SUložiť dokument
Ctrl + PTlačiť dokument
Ctrl + COkopírovať vybraný obsah a vložiť ho do schránky
Ctrl + VVložiť obsah zo schránky
Ctrl + XVybrať vybraný obsah a vložiť ho do schránky
Ctrl + ZVrátiť (zrušiť) poslednú akciu
Ctrl + YZnovu vyvolať zrušenú akciu
Ctrl + FUmožňuje hľadať text v dokumente
Ctrl + AOznačí všetok obsah v dokumente
Ponuka programov
AltAktivuje „ Menu “
Alt+ SOtvorí a aktivuje „ Hlavnú ponuku “
Alt + ŮOtvorí a aktivuje záložku ” Domov “
Alt + VOtvorí a aktivuje záložku „ Vloženie “
Alt + KOtvorí a aktivuje záložku „ Rozloženie stránky “
Alt + YOtvorí a aktivuje záložku „Odkazy“ (Word), alebo „ Vzorce “ (Excel)
Alt + WOtvorí a aktivuje záložku „ Dáta “ (Excel)
Alt + EOtvorí a aktivuje záložku ” Korešpondencia ” (Word)
Alt + ROtvorí a aktivuje záložku „ Revízia “
Alt + OOtvorí a aktivuje záložku „ Zobrazenie “
Alt + QOtvorí a aktivuje záložku ” Doplnky ” (Word)

Všeobecné programové klávesové skratky

Ctrl + COznačený obsah skopíruje do schránky
Ctrl + VVloží obsah zo schránky
Ctrl + AVyberie všetko na aktívnej stránke, poli, atď.
Ctrl + XOznačený obsah vyberie a vloží do schránky
Ctrl + NOtvorí nový súbor, dokument, atď.
Ctrl + OOtvorí súbor, dokument, atď.
Ctrl + FOtvorí dialógové okno pre hľadanie v obsahu
Ctrl + SUloží súbor, dokument, atď.
Ctrl + PVytlačí súbor, dokument, atď.
Ctrl + ZVráti poslednú vykonanú akciu naspäť
Ctrl + YZnovu vyvolá poslednú zrušenú akciu
AltAktivuje menu programu
F1Zobrazí pomocníka programu

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *