Slovenské a svetové telefónne predvoľby – Medzinárodné telefónne predvoľby a kódy krajín

Loading

Priradenie množín číslovacieho plánu verejnej telefónnej siete

Podľa číslovacieho plánu zverejneného dňa 1. februára 2007

Typ čísla Množina číselných kódov
Medzinárodné rozlišovacie číslo 00421
Národné rozlišovacie číslo 055
Prístupové kódy do spolupracujúcich sietí
(dĺžka čísla 4 číslice)
sprostredkovanie prístupu do siete internet a prístup do verejných dátových sietí (0) 19xx
Národné čísla pre geograficky určené číslovacie oblasti
(jednotná dĺžka čísla 9 číslic)
verejná telefónna služba PO Bratislava (0) 2 xxxxxxxx
rezerva (0) 30 xxxxxxx
verejná telefónna služba PO Dunajská Streda, Trenčín, Trnava, Senica, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany (0) 31 xxxxxxx až (0) 38 xxxxxxx
rezerva (0) 39 xxxxxxx až (0) 40 xxxxxxx
verejná telefónna služba PO Žilina, Považská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Prievidza, Lučenec, Banská Bystrica (0) 41 xxxxxxx až (0) 48 xxxxxxx
rezerva (0) 49 xxxxxxx až (0) 50 xxxxxxx
verejná telefónna služba PO Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Bardejov, Košice, Michalovce, Humenné, Rožňava (0) 51 xxxxxxx až (0) 58 xxxxxxx
rezerva (0) 59 xxxxxxx
Národné čísla pre geograficky neurčené číslovacie oblasti
(jednotná dĺžka čísla 9 číslic)
rezerva (0) 600 xxxxxx
sprostredkovanie prístupu do Internetu – očíslovanie prístupových bodov poskytovateľov Internetu (0) 601 xxxxxx
prístupové kódy poskytovateľov prenosu hlasu internetovým protokolom (0) 602 xxxxxx
rezerva (0) 603 xxxxxx až (0) 649 xxxxxx
elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu – očíslovanie účastníkov (0) 650 xxxxxx až (0) 654 xxxxxx
rezerva (0) 655 xxxxxx až (0) 679 xxxxxx
elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu s využitím protokolu ENUM – očíslovanie účastníkov (0) 680 xxxxxx
rezerva (0) 681 xxxxxx až (0) 689 xxxxxx
elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu – očíslovanie účastníkov (0) 690 xxxxxx až (0) 696 xxxxxx
rezerva (0) 697 xxxxxx až (0) 799 xxxxxx
služby volanie na účet volaného (freephone) (0) 800 xxxxxx
rezerva (0) 801 xxxxxx až (0) 805 xxxxxx
služby so zvýšenou tarifou (napr.hlasová informácia) (0) 806 xxxxxx až (0) 809 xxxxxx
rezerva (0) 810 xxxxxx až (0) 818 xxxxxx
sprostredkovanie prístupu do Internetu (0) 819 0000xx
rezerva (0) 819 0001xx až (0) 849 xxxxxx
služby s rozdelením poplatkov (shared cost services) (0) 850 xxxxxx až (0) 899 xxxxxx
služby so zvýšenou tarifou (premium rate services) (0) 900 xxxxxx
mobilné verejné telefónne siete, paging (0) 901 xxxxxx až (0) 919 xxxxxx
rezerva (0) 92x xxxxxx až (0) 93x xxxxxx
mobilné verejné telefónne siete (0) 940 xxxxxx až (0) 959 xxxxxx
osobitné siete (0) 96x xxxxxx
služby so zvýšenou tarifou (premium rate services) (0) 97x xxxxxx až (0) 98x xxxxxx
sieťové smerovacie čísla (NRN) (0) 99xx xxxxx
Účastnícke čísla
dĺžka účastníckeho čísla (v pevnej sieti)
8 číslic v PO Bratislava 2xxxxxxx – 9xxxxxxx
7 číslic v ostatných PO okrem PO Bratislava 2xxxxxx – 9xxxxxx
Služby so špeciálnym očíslovaním
(dĺžka čísla 3 až 5 číslic)
výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou 10xx
harmonizované európske čísla služieb, napríklad 112, 118x(x), 116xxx atď. 11x(xx)
celoštátne informačné a operátorské služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete a informačné, ponukové a pohotovostné služby 12xxx
neverejné služobné čísla prevádzkovateľov sietí 13xxx
celoštátne informačné a asistenčné služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete 14xxx
tiesňové volania 112, 150, 155, 158
regionálne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru 16xxx
regionálne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru 17xxx
celoštátne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru 18xxx
PO = Primárna Oblasť
SO = Sekundárna Oblasť

Národné cieľové kódy geografických číslovacích oblastí verejnej telefónnej siete

Číslovanie je platné od 1. júla 2001.

Sekundárna oblasť
(4)
Primárna oblasť
(25)
Národné číslo
NDC
 
SN
(počet číslic)
Bratislava Bratislava 2 8
Dunajská Streda 31 7
Trenčín 32 7
Trnava 33 7
Senica 34 7
Nové Zámky 35 7
Levice 36 7
Nitra 37 7
Topoľčany 38 7
Žilina Žilina 41 7
Považská Bystrica 42 7
Martin 43 7
Liptovský Mikuláš 44 7
Banská Bystrica Zvolen 45 7
Prievidza 46 7
Lučenec 47 7
Banská Bystrica 48 7
Košice Prešov 51 7
Poprad 52 7
Spišská Nová Ves 53 7
Bardejov 54 7
Košice 55 7
Michalovce 56 7
Humenné 57 7
Rožňava 58 7

Národný cieľový kód v mobilnej verejnej telefónnej sieti

Podľa aktualizácie databázy pridelených čísel a kódov platnej ku dňu 29.5.2018.

NDC použitie poskytovateľ poznámka
901 mobilná sieť Slovak Telekom
902 mobilná sieť Slovak Telekom
903 mobilná sieť Slovak Telekom
904 mobilná sieť Slovak Telekom
905 mobilná sieť Orange Slovensko
906 VPN Orange Slovensko
907 mobilná sieť Orange Slovensko
908 mobilná sieť Orange Slovensko
909-0   nepridelené
909-1 až 909-9 mobilná sieť Slovak Telekom Juro
910 mobilná sieť Slovak Telekom
911 mobilná sieť Slovak Telekom
912 CVPN Slovak Telekom
913   nepridelené
914 UMTS Slovak Telekom
915 mobilná sieť Orange Slovensko
916 VPN Orange Slovensko
917 UMTS Orange Slovensko
918 mobilná sieť Orange Slovensko
919 mobilná sieť Orange Slovensko Funfón
940 mobilná sieť O2 Slovakia TESCO mobile
941   nepridelené
942   nepridelené
943-00 až 943-32   nepridelené
943-33   IPfon
943-34 až 943-99   nepridelené
944 mobilná sieť O2 Slovakia
945 mobilná sieť Orange Slovensko
946   nepridelené
947 mobilná sieť O2 Slovakia
948 mobilná sieť O2 Slovakia
949 mobilná sieť O2 Slovakia
950 mobilná sieť SWAN Mobile 4KA
951 mobilná sieť SWAN Mobile 4KA
952   nepridelené
953   nepridelené
954   nepridelené
955   nepridelené
956   nepridelené
957   nepridelené
958   nepridelené
959-0 až 959-7   nepridelené
959-8 žel. mobilná sieť GSM-R ŽSR
959-9   nepridelené

 

 Toto je zoznam smerových telefónnych čísiel štátov definovaný ITU-T odporúčaním E.164. 

Zóna 0

nepriradená

Zóna 1 – Severoamerický plán číslovania (North American Numbering Plan Area – NANPA)

Oblastiam v rámci Severoamerického plánu číslovania (NANPA) boli priradené smerové čísla tak, akoby tvorili jeden štát. Spoločná predvoľba je +1, ku ktorej sa podľa oblasti pridávajú ďalšie 3 čísla. Predvoľba tak nadobúda tvar +1-XXX.

 • +1 Spojené štáty
  • Vrátane amerických ostrovných území v Oceánii:
   • +1-671 Guam
   • +1-670 Severné Mariány
   • +1-684 Americká Samoa
 • +1 Kanada (pre detaily smerových čísel v Kanade pozri aj cnac.ca)
 • +1-441 Bermudy
 • Väčšina, no nie všetky, štáty Karibskej oblasti:
  • +1-264 Anguilla
  • +1-268 Antigua a Barbuda
  • +1-242 Bahamy
  • +1-246 Barbados
  • +1-284 Britské Panenské ostrovy
  • +1-345 Kajmanie ostrovy
  • +1-767 Dominika
  • +1-809 a +1-829 Dominikánska republika
  • +1-473 Grenada
  • +1-876 Jamajka
  • +1-664 Montserrat
  • +1-787 a +1-939 Portoriko
  • +1-869 Svätý Krištof a Nevis
  • +1-758 Svätá Lucia
  • +1-784 Svätý Vincent a Grenadíny
  • +1-868 Trinidad a Tobago
  • +1-649 Turks a Caicos
  • +1-340 Americké Panenské ostrovy
Pre viac informácií v anglickom jazyku pozri aj nanpa.com

Zóna 2 – prevažne Afrika

 • 20 – Egypt
 • 210 – nepriradené
 • 211 – SS
 • 212 – Maroko
 • 213 – Alžírsko
 • 214 – nepriradené
 • 215 – nepriradené
 • 216 – Tunisko
 • 217 – nepriradené
 • 218 – Líbya
 • 219 – nepriradené
 • 220 – Gambia
 • 221 – Senegal
 • 222 – Mauritánia
 • 223 – Mali
 • 224 – Guinea
 • 225 – Pobrežie Slonoviny
 • 226 – Burkina
 • 227 – Niger
 • 228 – Togo
 • 229 – Benin
 • 230 – Maurícius
 • 231 – Libéria
 • 232 – Sierra Leone
 • 233 – Ghana
 • 234 – Nigéria
 • 235 – Čad
 • 236 – Stredoafrická republika
 • 237 – Kamerun
 • 238 – Kapverdy
 • 239 – Svätý Tomáš
 • 240 – Rovníková Guinea
 • 241 – Gabon
 • 242 – Kongo
 • 243 – Kongo (býv. Zair)
 • 244 – Angola
 • 245 – Guinea-Bissau
 • 246 – Britské indickooceánske územie
 • 247 – Ascension
 • 248 – Seychely
 • 249 – Sudán
 • 250 – Rwanda
 • 251 – Etiópia
 • 252 – Somálsko (používané aj v Somalilande)
 • 253 – Džibutsko
 • 254 – Keňa
 • 255 – Tanzánia
 • 256 – Uganda
 • 257 – Burundi
 • 258 – Mozambik
 • 259 – Zanzibar – nebolo nikdy implementované; používa sa tanzánska predvoľba +255
 • 260 – Zambia
 • 261 – Madagaskar
 • 262 – Réunion
 • 263 – Zimbabwe
 • 264 – Namíbia
 • 265 – Malawi
 • 266 – Lesotho
 • 267 – Botswana
 • 268 – Svazijsko
 • 269 – Komory a Mayotte
 • 27 – Južná Afrika
 • 28 – nepriradené
 • 290 – Svätá Helena
 • 291 – Eritrea
 • 292 – nepriradené
 • 293 – nepriradené
 • 294 – nepriradené
 • 295 – prerušené (v minulosti priradené San Marínu, pozri +378)
 • 296 – nepriradené
 • 297 – Aruba
 • 298 – Faerské ostrovy
 • 299 – Grónsko

  {googleads left}

Zóna 3 – Európa

 • 3 – (navrhnuté v roku 1996 ako smerové telefónne číslo Európskej únie [1])
 • 30 – Grécko
 • 31 – Holandsko
 • 32 – Belgicko
 • 33 – Francúzsko
 • 34 – Španielsko
 • 350 – Gibraltár
 • 351 – Portugalsko
 • 352 – Luxembursko
 • 353 – Írsko
 • 354 – Island
 • 355 – Albánsko
 • 356 – Malta
 • 357 – Cyprus; Severocyperská turecká republika (TRNC) používa +90 392
 • 358 – Fínsko
 • 359 – Bulharsko
 • 36 – Maďarsko
 • 37 – prerušené (v minulosti priradené Nemeckej demokratickej republike (NDR), v súčasnosti sa tu používa spoločná predvoľba pre Nemecko +49)
 • 370 – Litva
 • 371 – Lotyšsko
 • 372 – Estónsko
 • 373 – Moldavsko
  • 373 533 – Podnestersko
 • 374 – Arménsko
 • 375 – Bielorusko
 • 376 – Andorra
 • 377 – Monako
 • 378 – San Maríno
 • 379 – Vatikán
 • 38 – prerušené (pred rozdelením priradené Juhoslavii)
 • 380 – Ukrajina
 • 381 – Srbsko
 • 382 – Čierna Hora
 • 383 – Kosovo
 • 384 – nepriradené
 • 385 – Chorvátsko
 • 386 – Slovinsko
 • 387 – Bosna a Hercegovina
 • 388 – zdieľané smerové číslo pre viacej štátov
  • 388 3 – zrušené, v minulosti Európsky telefónny číslovací priestor
 • 389 – Macedónsko
 • 39 – Taliansko

Zóna 4 – Európa

 • 40 – Rumunsko
 • 41 – Švajčiarsko
 • 42 – prerušené (v minulosti priradené Česko-Slovensku, po rozdelení používa každý štát vlastnú predvoľbu)
 • 420 – Česko
 • 421 – Slovensko
 • 422 – nepriradené
 • 423 – Lichtenštajnsko
 • 424 – nepriradené
 • 425 – nepriradené
 • 426 – nepriradené
 • 427 – nepriradené
 • 428 – nepriradené
 • 429 – nepriradené
 • 43 – Rakúsko
 • 44 – Spojené kráľovstvo
 • 45 – Dánsko
 • 46 – Švédsko
 • 47 – Nórsko
 • 48 – Poľsko
 • 49 – Nemecko

Zone 5 – Mexiko, Stredná a Južná Amerika, Karibská oblasť

 • 500 – Falklandy
 • 501 – Belize
 • 502 – Guatemala
 • 503 – Salvádor
 • 504 – Honduras
 • 505 – Nikaragua
 • 506 – Kostarika
 • 507 – Panama
 • 508 – Saint Pierre a Miquelon
 • 509 – Haiti
 • 51 – Peru
 • 52 – Mexiko
 • 53 – Kuba
 • 54 – Argentína
 • 55 – Brazília
 • 56 – Čile
 • 57 – Kolumbia
 • 58 – Venezuela
 • 590 – Guadeloupe
 • 591 – Bolívia
 • 592 – Guyana
 • 593 – Ekvádor
 • 594 – Francúzska Guyana
 • 595 – Paraguaj
 • 596 – Martinik
 • 597 – Surinam
 • 598 – Uruguaj
 • 599 – Holandské Antily

Zóna 6 – Juhovýchodná Ázia a Oceánia

 • 60 – Malajzia
 • 61 – Austrália vrátane závislých území Vianočný ostrov a Kokosové ostrovy
 • 62 – Indonézia
 • 63 – Filipíny
 • 64 – Nový Zéland
 • 65 – Singapur
 • 66 – Thajsko
 • 670 – Východný Timor – v minulosti používané v Severných Mariánach, ktoré sú v súčasnosti so smerovým číslom +1-670 pod NANPA
 • 671 – v minulosti používané v Guame, ktorý je v súčasnosti so smerovým číslom +1-671 pod NANPA
 • 672 – iné Austrálske zásvislé územia ako Vianočný ostrov a Kokosové ostrovy, Austrálske antarktické teritórium, Norfolk
 • 673 – Brunej
 • 674 – Nauru
 • 675 – Papua-Nová Guinea
 • 676 – Tonga
 • 677 – Šalamúnove ostrovy
 • 678 – Vanuatu
 • 679 – Fidži
 • 680 – Palau
 • 681 – Wallis a Futuna
 • 682 – Cookove ostrovy
 • 683 – Niue Island
 • 684 – v minulosti používané v Americkej Samoy, ktorá je v súčasnosti so smerovým číslom +1-684 pod NANPA
 • 685 – Samoa
 • 686 – Kiribati, Gilbertov ostrov
 • 687 – Nová Kaledónia
 • 688 – Tuvalu, Ellice Islands
 • 689 – Francúzska Polynézia
 • 690 – Tokelau
 • 691 – Mikronézia
 • 692 – Marshallove ostrovy
 • 693 – nepriradené
 • 694 – nepriradené
 • 695 – nepriradené
 • 696 – nepriradené
 • 697 – nepriradené
 • 698 – nepriradené
 • 699 – nepriradené

Zóna 7 – bývalý Sovietsky zväz

 • 7 – Rusko, Kazachstan

Zóna 8 – Východná Ázia a špeciálne služby

 • 800 – Medzinárodné bezplatné čísla (UIFN)
 • 801 – nepriradené
 • 802 – nepriradené
 • 803 – nepriradené
 • 804 – nepriradené
 • 805 – nepriradené
 • 806 – nepriradené
 • 807 – nepriradené
 • 808 – rezeervované pre Služby so zdieľaným platením
 • 809 – nepriradené
 • 81 – Japonsko
 • 82 – Kórejská republika
 • 83x – nepriradené
 • 84 – Vietnam
 • 850 – Kórejská ľudovodemokratická republika
 • 851 – nepriradené
 • 852 – Hongkong
 • 853 – Macao
 • 854 – nepriradené
 • 855 – Kambodža
 • 856 – Laos
 • 857 – nepriradené
 • 858 – nepriradené
 • 859 – nepriradené
 • 86 – Čína
 • 870 – Inmarsat “SNAC” servis
 • 871 – Inmarsat (Východný Atlantický oceán)
 • 872 – Inmarsat (Tichý oceán)
 • 873 – Inmarsat (Indický oceán)
 • 874 – Inmarsat (Západný Atlantický oceán)
 • 875 – rezervované pre námorné mobilné služby
 • 876 – rezervované pre námorné mobilné služby
 • 877 – rezervované pre námorné mobilné služby
 • 878 – Medzinárodné osobné telekomunikácie
 • 879 – rezervované pre národné mobilné/námorné účely
 • 880 – Bangladéš
 • 881 – Globálny satelitný systém pre mobilnú komunikáciu
 • 882 – Medzinárodné siete
 • 883 – nepriradené
 • 884 – nepriradené
 • 885 – nepriradené
 • 886 – Taiwan – Oficálne nie je toto smerové číslo priradené, ITU ho označuje ako nepriradené.
 • 887 – nepriradené
 • 888 – rezervované do budúcnosti, zatiaľ neznámy typ globálnych služieb
 • 889 – nepriradené
 • 89x – nepriradené

Zóna 9 – Západná, Južná a Stredná Ázia, Stredný východ

 • 90 – Turecko
  • 90 392 – Severocyperská turecká republika
 • 91 – India
 • 92 – Pakistan
 • 93 – Afganistan
 • 94 – Srí Lanka
 • 95 – Mjanmarsko
 • 960 – Maldivy
 • 961 – Libanon
 • 962 – Jordánsko
 • 963 – Sýria
 • 964 – Irak
 • 965 – Kuvajt
 • 966 – Saudská Arábia
 • 967 – Jemen
 • 968 – Omán
 • 969 – v minulosti používané v Jemenskej ľudovodemokratickej republike, v súčasnosti sa zjednotené pod +967 Jemen (pôvodne používané v Jemenskej arabskej republike)
 • 970 – rezervované pre Palestínsku autonómiu
 • 971 – Spojené arabské emiráty
 • 972 – Izrael
 • 973 – Bahrajn
 • 974 – Katar
 • 975 – Bhután
 • 976 – Mongolsko
 • 977 – Nepál
 • 978 – nepriradené – pôvodne priradené Dubaju (v súčasnosti používané +971)
 • 979 – Medzinárodné zvýhodnené služby – pôvodne priradené Abú Zabí (v súčasnosti používané +971)
 • 98 – Irán
 • 990 – nepriradené
 • 991 – Medzinárodná súkromná telekomunikačná korešpondečná služba (ITPCS)
 • 992 – Tadžikistan
 • 993 – Turkménsko
 • 994 – Azerbajdžan
 • 995 – Gruzínsko
 • 996 – Kirgizsko
 • 997 – nepriradené
 • 998 – Uzbekistan
 • 999 – rezervované pre služby pri potenciálnych prípadoch prírodných katastrof

  {googleads left}

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *