Evidencia zdravotných údajov pacienta – zdravotníckych snímkou. Aplikácia v súlade ochranou osobných údajov – GDPR

Loading

Užívatelia môžu ľahko získavať a zobrazovať súbory DICOM (vrátane obrázkov, štítkov a informácií o pacientoch) v aplikácii MediQPACS pomocou vstavaného prehliadača prostredníctvom sieťového pripojenia, čo má viesť k praktickejším pracovným postupom v oblasti zdravotnej diagnostiky.
MediQPACS tiež umožňuje rýchle zobrazovanie nedávno pridaných štúdií pacientov, čím sa významne šetrí čas lekárov pri importovaní a vyhľadávania pacientov a príslušných štúdií. Pretiahnutím a pustením rôznych snímok DICOM môžu lekári zobrazovať rôzne zábery naraz a môžu na snímky pridávať vrstvu pre ďalšiu diagnostiku pomocou nástrojov, ako je tvorba okien, vyrovnávanie, Livewire, obrysy priestor naplnených tekutinou atď.

MediQPACS je kontajnerová aplikácia. Ak chcete používať MediQPACS, je nutné mať nainštalovaný Container Station 1.8.3031 (alebo novší).

MediQPACS
Váš vlastný zabezpečený a súkromný server PACS s prehliadačom DICOM

Vďaka aplikácii MediQPACS sa zo zariadenia QNAP NAS stane zabezpečený, súkromný server PACS pre zálohovanie snímok DICOM zo zdravotníckych zariadení, ktorý vám zároveň dovoľuje rýchlo zobrazovať zdravotnícke snímky. Aplikácia MediQPACS poskytuje zdravotníckym profesionálom rozpočtovo priaznivú alternatívu pre ich server PACS s dostupnosťou non-stop, centrálnou správou a ukladaním všetkých súborov DICOM zahŕňajúci všetky historické údaje o pacientoch a ich medicínske snímky.

Urobte zo zariadenia QNAP NAS server PACS
Zo zariadenia QNAP NAS môžete ľahko urobiť dostupný server PACS nainštalovaním aplikácie MediQPACS pre centrálne zálohovanie všetkých vašich súborov DICOM. Prepojením s ďalšími aplikačnými entitami a zariadeniami vo vašom HIS (nemocničnom informačnom systéme) môže zariadenie NAS slúžiť tiež ako zálohovací server PACS. S pomocou aplikácie MediQPACS možno zálohované snímky DICOM z vašej databázy ľahko získať a priamo zobraziť vďaka softwaru pre zdravotnícke snímky vstavanému v MediQPACS alebo pomocou Orthanc.

Zálohovanie všetkých súborov DICOM
Zabezpečené a súkromné úložné zariadenia pre všetky vaše súbory DICOM a dáta medicínskych snímkov.

Získavanie a zobrazovania snímok pacientov
Prijímajte medicínskej snímky pacientov z rôznych zdrojových zariadení. (Podporované zariadenia)

Vzdialený prístup k súborom DICOM
Umožnite ďalším lekárom a radiológom vzdialene prezerať snímky vašich pacientov, aby mohli poskytnúť svoj odborný názor.

Používanie QNAP NAS ako servera PACS v nemocničnej sieti
S jedným alebo viacerými zariadeniami QNAP NAS v nemocničnej sieti možno snímky DICOM ukladať z rôznych zariadení a zálohovať z rôznych serverov PACS. QNAP NAS možno tiež používať ako servery PACS. Celkovú kapacitu QNAP NAS možno bez problémov škálovať s ohľadom na budúce potreby s cieľom zabezpečiť bezpečné a dôverné úložisko pre informácie pacientov a súbory DICOM.

Používanie QNAP NAS ako servera PACS v nemocničnej sieti
Rýchle zobrazenie naposledy pridaných pacientov
Aplikácia MediQPACS umožňuje rýchle zobrazenie snímok nedávno pridaných pacientov z bežne pripojeného zariadenia alebo AET, čo vedie k zníženiu času stráveného požadovaním alebo vyhľadávaním údajov pacientov.

Reklamy

Rýchle zobrazenie naposledy pridaných pacientov
Zálohovanie všetkých medicínskych snímkov pacientov (súbory DICOM)
Spoľahlivé metódy zálohovania sú mimoriadne dôležité pre zmiernenie vplyvu straty dát v dôsledku zlyhania hardvéru, ľudské chyby alebo malwaru. Pridajte zariadenie QNAP NAS do nemocničnej siete (HIS) a nainštalujte MediQPACS pre zálohovanie všetkých dát medicínskych snímkov (súbory DICOM) vašich pacientov do zariadení NAS.

Zálohovanie všetkých medicínskych snímkov pacientov (súbory DICOM)
Rýchle nájdenie a získanie informácií o pacientoch
Zadajte dotaz a rýchlo vyhľadajte pacientov zvolením servera PACS pripojeného vo vašej sieti HIS. Pacientov možno vyhľadávať podľa mena, veku, pohlavia, dátumu vyšetrenia atď. Tak budete mať ľahký prístup k zdravotnej histórii pacientov a súvisiacim súborom DICOM.

 

Rýchle nájdenie a získanie informácií o pacientoch
Analyzovanie snímok pacientov pomocou pokročilých nástrojov
Snímky DICOM, štítky a informácie o pacientovi možno zobraziť na jednej obrazovke. Pretiahnutím a pustením rôznych snímok DICOM pacientov môžete zobrazovať rôzne snímky naraz a môžete na snímky pridávať vrstvu pre diagnostiku pomocou nástrojov, ako je tvorba okien, vyrovnávanie, Livewire, obrysy priestor naplnených tekutinou atď.

 

Analyzovanie snímok pacientov pomocou pokročilých nástrojov
Efektívne analýzy pomocou MediQPACS a Quai
Súbory DICOM uložené v zariadení QNAP NAS môžu využívať vedci zaoberajúci sa dátami, dátovo inžinieri a analytici k plneniu školiaceho modelu DNN (Deep Neural Net).
Pomocou aplikácie QNAP Quai v zariadení NAS môžu lekári používať inferenčných službu k podpore svojej diagnostiky a analýz súborov DICOM pacientov.

 

Dostupný server PACS pre malé kliniky
Riešenie MediQPACS v zariadení QNAP NAS je ideálny pre kliniky a laboratóriá, ktoré vyžadujú dostupný server PACS pre bezpečné ukladanie dát DICOM pacientov.
Zariadenie NAS môžete nainštalovať do kliniky, nemocnice alebo domov a odkiaľkoľvek bezpečne pristupovať k dátam cez internet.

Biomagnetic Imaging (biomagnetické snímání)
Computed Radiography (výpočetní radiografie)
Computed Tomography (výpočetní tomografie)
Digital Radiography (digitální radiografie)
Mammography (mamografie)
Magnetic Resonance (magnetická rezonance)
Nuclear Medicine (nukleární medicína)
Ultrazvuk
Positron Emission Tomography (pozitronová emisní tomografie, PET)
X-Ray Angiography (rentgenová angiografie)

Server ? Potrebujte vo firme či na internete zdieľať súbory, IP kamery a dáta mať trvale zálohované ? Šifrovanie dát je samozrejme prioritou.

Server je softvér alebo počítač v počítačovej sieti, ktorý v rámci modelu klient-server spracúva požiadavky klientov.
Server je v informatike všeobecné označenie pre počítač, ktorý poskytuje nejaké služby, alebo počítačový program, ktorý tieto služby realizuje. Na systémoch UNIX je označovaný ako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows potom ako služba (anglicky service).
Prostredníctvom servera si Môžu Medzi sebou vymieňať počítače údaje Alebo pristupovať k údajom, uloženým na serveroch, resp. využívajú ho Ako bránu na pripojením do inej siete.

Poskytovanie služieb
Služby server poskytuje klientom, čo označujeme ako model klient-server (odlišné modely sú peer-to-peer alebo friend-to-friend). Služby môžu byť ponúkané v rámci jedného počítača (lokálne) alebo viacerým počítačom pomocou počítačovej siete (sieťové služby). Lokálne službou môže byť napríklad obsluha pripojenej tlačiarne, správa automatických aktualizácií a podobne.
Služby, ktoré server poskytuje v lokálnej sieti (LAN) môže byť napríklad zdieľanie diskov, tlačiarní alebo schopnosť overiť používateľa podľa mena a hesla (autentizácia). Vo väčších sieťach, ako je Internet, servery uchovávajú a ponúkajú webové stránky a poskytujú ďalšie služby (DNS, e-mail atď.). Poskytovanie služby zaisťuje špeciálny program. Na systémoch UNIX je označovaný ako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows potom ako služba (anglicky service), ktorý s klientom komunikuje pomocou definovaného protokolu (SMB pre zdieľanie diskov a tlačiarní vo Windows, HTTP pre webový server a podobne).
Podľa toho, či je server vyhradený len pre poskytovanie služieb, alebo môže slúžiť aj užívateľom,

Market.sk & Sigint.sk Vaša ochrana informačných dát

Reklamy

  Dodávateľ služieb
PaedDr.K. Volčková Sláviková, Vyt.Atel.
Kendice 48
082 01 Kendice

Korešpondenčná (fakturačná) adresa:
PaedDr.Katarína Volčková Sláviková Vyt.Atel.
Vodarenská 11
080 01 Prešov
Slovakia, SR, EU

Telefón: (+421) 0903 040 562
[Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Call centrum: 0650 40 1234
Call Center Services: +421 650 40 50 70
FAX number: +421 650 40 6789 (0650 406 789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

Bezpečnosť a ochrana informácií a Vášho života
www.market.sk – všetko to čo inde nekúpite
www.sigint.sk – spravodajská činnosť – zachytenie signálov PROFI
www.plasice.sk – Všetko čo chodí a lieta – odplašia, rodent jammer
www.predam.sk – tovar a tretie krajiny, tovar pre Vás – Inzercia
www.korupcia.sk – Sponzoring web KORUPCIA v SR ?
www.elidefire.info – plne automatické hasiace zariadenie
http://www.elidefire.sk/galeria-2019.htm REDIZAJN HASIACICH ZARIADENÍ
www.projammer.eu – of RF jamming not EU
www.rf-protection.com – EMC and RFI Shielding
www.lasermicrophone.eu – laser audio surveillance
www.technika.sk – Eavesdropping protection systems
www.jammeraudio.com – listening microphones and audio recorders
https://alibaba.sk/news/startup-sigint Military exhibition
https://alibaba.sk/news/startup-sigint-eu Defense & Security Technology

MediQPACS
Your own secure and private PACS server with a DICOM viewer

{youtube}LRoaiFbNpjo{/youtube}

 

 
Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *