Technológie proti-špionáže pracujú v náš prospech, vynašli rušičku diktafónov. Audio jammer.

Loading

Ťažko je dnes zistiť, kto má u seba nahrávacie zariadenie, a pri stretnutí určite nešacujete každú návštevu z ktorou budete rokovať.
Samozrejme na trhu sú aj špeciálne technické prostriedky ktoré odposluch realizujú v vonkajšej miestnosti t.j. na diaľku. Na ochranu pred diaľkových odposluchom už potrebujete aktívne rušiče a aj trochu viac peňazí na komplexnú ochranu Vašej záujmovej miestnosti. 
http://www.sigint.sk/e-shop/bezpecny-dom

Rušenie všetkých známych digitálnych záznamníkov, vrátane rušenia starších magnetofónov. Zariadenie je už schopné zarušiť aj hlasové rekordéry vstavané v mobilných telefónoch, Samsung, iPhone aj HTC.

Slovenský výrobca popisuje zariadenie ako najpokročilejší a unikátny systém ktorý poskytne úplnú ochranu ľudskej reči.
Nie všetky záznamové zariadenia môžu byť detekované pomocou existujúcich metód. Diaľkovo ovládané rozhlasové mikrofóny, drôtové mikrofóny, pasívne rezonátory, miniatúrne diktafóny – prakticky všetky tieto zariadenia nemôžu byť detekované konvenčnými metódami.

Dokonca aj moderný mobilný telefón môžu obsahovať digitálny hlasový záznamník; to znamená, že každý telefón, ležiaci na pracovnej ploche alebo vo vrecku mohol byť použitý protivníkom nahrávať konverzáciu alebo odovzdávať akékoľvek zvukové informácie. 

Ložisko vyššie uvedených bodov v mysli, to je nesmierne dôležité mať spoľahlivé zariadenie chráni súkromné konverzácie nie je v závislosti na úrovni ich dôležitosti. Koncept je založený na generovanie zvuku rušenie súčasne s ľudskou rečou. Objem tohto rušenia je vyššia ako úroveň hlasu človeka; Preto ani odpočúvacie zariadenie ani rekordér je schopný si ju vyzdvihnúť skutočnú ľudskú reč. Unikátny zvuk rušenia nemožno odstrániť žiadnymi spôsobmi ani audio filtrami, je generovaný náhodne a nekoncepčne.

Vlastnosti technológie:
Profesionálny systém pre ochranu reči medzi až 6 osôb.
Absolútne neškodný pre vaše zdravie , bez mikrovlnných odrazov alebo ultra rušením.
Tento systém môže byť použitý v akejkoľvek situácii; to je obzvlášť cenné pri vedení veľmi dôležitých rokovaní alebo stretnutie v neznámom prostredí.

K dnešnému dňu – to je jeden z najúčinnejších prostriedkov na ochranu pred diktafónov a mikrofóny , vrátane v mobilných telefónoch!

Úplne bezpečná pre ľudí, ako úroveň ultrazvukového signálu nepresahuje povolené normy.

Testovaním zistili, že v tichom režime zo vzdialenosti cca 5-6 m je potlačený na 70%, zariadení na záznam zvuku , najlepšie, rekord pre väčšinu chytrých telefónov, iPhone 4, 5 6 a aj testovaný , iPhone 6x, miniatúrne diktafóny edíc. Klasické diktafóny pre mnoho modelov mobilných telefónov. Mikrofóny drôtové a rádiové mikrofóny.

V ponuke nájdete aj rádiový RF žiarič na zrušenie FR energiou, no v dnešnej dobe AL mobilov, daná ochrana už nie je tak účinná.

Reklamy

Pri testovaní pod vplyvom audio rušičky v tichom režime bol mikrofón úplne neutralizovaný odkaz si môžete stiahnuť “predstavuje použitie potlačenie ultrazvuk rekordérov” .
Zariadenie Vás spoľahlivo ochráni aj pred supresorovými rekordérmi a prípadných záznamových zariadení chráni pred odpočúvaním: bezdrôtové a káblové mikrofóny (na všetkých frekvenciách!) rekordéry (vrátane populárnych profesionálnych rekordérov “E-DIC”, “trpaslík”, “straka”); mobilné telefóny a smartphony; laserové snímače (ak je pripojené reproduktory); akékoľvek ďalšie odpočúvacie zariadenia so zabudovaným mikrofónom.

Taktiež pod označením SANTOR v súčasnej dobe je chránená pred rekordérmi alebo zvukových mikrofóny (mobilné telefóny, tabletové počítače, digitálny hlasový záznamník, bezdrôtových mikrofónov alebo drôtom, atď).
V priebehu dôležitej obchodnej schôdzke, musíme zaistiť ochranu našich informácii t.j. ústne informácie tak, aby zostali dôverné. Hlasový záznam môže byť použitý ako nástroj vydierania, a môže dokonca zničiť našu povesť. Náš systém, ktorý je veľmi diskrétny vyzerajúci, umožní vám mať vysoko chránený rozhovor s vašou rozhovoru.

Audio modulácia jammeru je patentovo chránená audio systems US 8447521 B1 aj keď pracuje náhodným generovaním impulzov a šumu súčasne.

Čo vraví náš zákon 166 z 24. apríla 2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov

Orgány územnej samosprávy, súkromné bezpečnostné služby ani iná fyzická osoba alebo právnická osoba nesmie použiť informačno-technický prostriedok.
Informačno-technický prostriedok a tiež údaje získané týmito prostriedkami, možno použiť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných.

Použitím informačno-technického prostriedku sa môže základné právo alebo sloboda obmedziť len v nevyhnutnom rozsahu a nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na dosiahnutie zákonom uznaného cieľa, na ktorý slúži.

Informačno – technické prostriedky možno použiť iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného sudcu len na nevyhnutný čas, najdlhšie však na šesť mesiacov.
Lehota začína plynúť dňom udelenia súhlasu. Ak je nevyhnutné použiť naraz alebo následne niekoľko druhov informačno – technických prostriedkov, každý z nich možno použiť len v rozsahu výslovne udeleného súhlasu. Ak sa má informačno-technický prostriedok použiť v miestach, ktoré nie sú verejne prístupné, zákonný sudca rozhodne aj o tom, či sa súhlas vzťahuje aj na vstup na tieto miesta.

 

audio-jammer
audio-jammer

Jedným z sprievodných javov vedenia moderného konkurenčného boja je využívanie informácií o firmách pôsobiacim na rovnakých trhoch a pracujúcim v rovnakom odvetví. Manažéri firiem sa nemôžu zaobísť bez informácií o cenách, novinkách, ekonomickom a organizačným stupni konkurenčných firiem a rovnako tak aj ich slabinách.

Firmy, ktoré si toto uvedomujú a pracujú na zbere informácií sú vždy o krok napred.
Niektoré firmy idú však ešte ďalej a to až za hranice prípustnosti alebo zákona. Ak zabudneme klasické “ťahanie rozumu” z Vašich zamestnancov, nie je nezvyčajné ani aktívne nasadenie informátorov do firmy, využitie jednoduché odpočúvacej techniky a veľkého množstva ďalších pomerne primitívnych metód získavania informácií.
Prečo využívať ochranu proti firemnej špionáži
V tomto odbore špeciálna trestnej činnosti neexistuje priama úmera medzi veľkosťou Vašej firmy a nebezpečenstvom firemné špionáže. Rozhodujúce tu je, ako ste dôležití pre konkurenciu.

Napríklad dva malé obchodné domy orientované v jednej lokalite, donedávna pomerne solídne prosperujúce zistí, že vzhľadom k zlej makroekonomickej situácii štátu klesá kúpna sila obyvateľstva, a že ich tržby iba tesne pokrývajú podnikovú réžiu. Situácia by sa však mohla rapídne zlepšiť, keby tu druhý obchodný dom nebol.
Management jedného obchodného domu si toto plne uvedomí a pristúpi k prvým opatrením – zistí všetky verejne dostupné informácie ako je cena tovaru, štruktúra sortimentu, kvalita služieb atď. Neskôr však zistí, že tieto informácie nie sú dostačujúce, ale že potrebuje poznať tiež vnútorné záležitosti konkurenta ako napr. dodávateľa, veľkoobchodné cenu tovaru, jednotlivé režijné náklady, slabé miesta a pod. Tieto informácie nemôže získať inak ako aktívny firemné špionážou. Na ich základe potom stanoví novú obchodnú stratégiu, ktorá potom menej aktívne a mierumilovný obchodný dom zničí.

Pre účinnú ochranu pred aktívnym a mnohokrát nezákonným tlakom konkurencie je nutné sa teda brániť.
Ochrana pred firemné špionáži
Na ochranu pred firemnej špionážou je nutné pristupovať koncepčne a jednotlivé kroky riešiť bezo zvyšku. Členovia oddelenia špeciálnych služieb Vám predložia návrhy riešení a po nevyhnutných konzultáciách vypracujú koncepciu ochrany. Zaistia Vám tiež dodávku, montáž a servis jednotlivých prvkov ochrany ako napr. Utajovača telefónnych hovorov, zabezpečovaciu techniku, softvérovú ochranu, skartovacie prístroje, Trezor , audio ochranu, atď.
Po vypracovaní koncepcie a uvedenie do prevádzky už systém ochrany proti firemnej špionáži pracuje sám a bez ďalších nákladov samozrejme za predpokladu dodržiavania určitých zásad.

Reklamy
Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *