Ako nenápadne odpočúvať a nebyť pritom odhalený ? ploštice, SPY

Loading

Nie je problém niekoho obalamutiť, že bol jeho rozhovor či schôdzka odpočúvaná, alebo nahrávaná i s obrazom. Kriminálka Miami, kde v zázname bezpečnostnej kamery vidíme odraz páchateľa na gombíku saká obete a agent bez predchádzajúcej prípravy odpočúva sprisahania o dva domy ďalej, vykonala na našich predstavách svoje.

Bez prípravy je úspech veľmi neistý

Začnime štýlovo. Plánujeme odpočúvať schôdzku svojho šéfa. Poznáme miesto i čas konania. Čo musíme urobiť a mať so sebou?

Ak nás zaujíma len zvukový odposluch, je to jednoduchšie. A najjednoduchšie je, ak sa k miestu konania dostaneme vopred. Potom ľahko na vhodné miesto schováme miniatúrne diktafón. Samozrejme nie ten na kazety, na ktoré ste si diktovali ťahák do dejepisu. “Miniatúrne diktafón vo veľkosti kľúčenky od autoalarmu nahráva až 12 dní a príde na zhruba 800,-€. Môžeme zvoliť aj menšie, ale ten už príde na 1300,-€. Prípadne na mieste schováme rádiovú plošticu.

“Najčastejšie sa ploštice umiestňujú nalepením za nejaký predmet v kancelárii, do zásuvky elektrického rozvodu, do elektrickej rozdvojky, kľúčenky od auta, zapaľovače, hodiniek, okuliarov, občas sú aj v lampe, svetlo, alebo sadrokartónové steny,” vysvetľuje odborník zo spoločnosti market.sk. Samozrejme môžeme plošticu nalepiť pod stôl či schovať do kvetináča.

Ak účastníka rokovania na miesto stretnutia len sledujeme, potom je to oveľa zložitejšie. “Ak je stretnutie v reštaurácii, je určitá šanca buď sa posadiť do jej blízkosti, alebo sa nejako primotať k ich stolu a prilepiť pod neho rádiový odposluch alebo diktafón. Stačí obyčajná obojstranná lepiaca páska”. Ak je stretnutie v kancelárii, tam sa asi nedostaneme a máme smolu.

V takom prípade môžeme použiť len laserový odposluch, ktorý so sebou však bežne nenosíme a tiež ho v podstate nedá zostaviť operatívne. Funguje tak, že vysielame laserový lúč, ktorý dopadne na okenné tabuľku a moduluje sa jej vibráciami, ktoré vznikajú rečou odpočúvanými aj ostatnými zvukmi. Lúč sa vráti späť do prístroja a prevedie sa opäť na reč.

Lenže aj tu samozrejme platí fyzika: uhol odrazu = uhol dopadu. To znamená, že v praxi je takýto odposluch relatívne veľmi náročný. Ak je totiž stretnutie napríklad v piatom poschodí, z chodníka ju nevyužijete, laserový lúč by sa totiž odrazil do neba. Optimálne je dobré byť v rovnakej výške, ako odpočúvanej okno. “Problémom / výhodou potom sú osamotené budovy alebo výškové kancelárske domy,”

Ďalšou možnosťou je stetoskopický mikrofón, ktorý sa priamo prilepí na okennú tabuľku v predmetnej kancelárii. To samozrejme platí len pre prízemie a prvé poschodie, alebo tam, kam dosiahne rebrík. Na trhu je viac druhou týchto zariadení, preto sa nedajte nalákať na nízke ceny za super čínske výrobky. Kvalita reprodukcie zvuku je priam mizivá, skôr sa odvíja asi od predajnej ceny.

Ak máme záujem o monitorovanie aj obrazu, musíme v miestnosti schovať miniatúrnu kameru. Ďalší postup je rovnaký ako u zvuku, len v reštaurácii by sme oddelili záznam zvuku a obrazu. Mikrofón by bol schovaný priamo u konajúcich a obraz by sme snímali na diaľku.

Reklamy

Z predchádzajúceho je zrejmé, aké asi bude úspešnosť bez možnosti infiltrácie priamo medzi zúčastnených.

Najlepšie je mať spojenca v budove. Alebo sa ním sám stať.

Samozrejme, nie je nijako jednoduché prikradnúť sa do konferenčnej miestnosti niekde v budove firmy. Oveľa jednoduchšie je nájsť niekoho, kto má do miestnosti prístup a rád to urobí, najčastejšie za peniaze.

Typicky sú to pracovníci upratovacích firiem, údržbári, IT technici, Sitar, Sigint, niekedy aj asistentky. Technika je dnes tak “jednoduchá”, že už nie je potrebné veľkých technických znalostí pre inštaláciu v kancelárii, skôr ide len o odvahu. “Navyše nie je skoro žiadny problém sa nechať v upratovacej firme zamestnať a vyžiadať si (kvôli bydlisku, chorých, tete) upratovanie v vopred vytipované firme,”

Najväčšieho nepriateľa si firmy živia samy. Títo ľudia, zamestnanci, vedia, kto a kedy má aké rokovania, poznajú bezpečnostné opatrenia, majú do vybraných priestorov prístup. Tí za pár korún (ak sú niečím frustrovaní, potom ani peňazí netreba), urobia čokoľvek.

K obstarania a vynesenie záznamu firemného rokovaní tak väčšinou nie je potreba špeciálnej techniky. Väčšinou sa o to postará niekto, kto sa stretnutia zúčastnil, alebo niekto, kto ju inscenoval.

Zvyčajne sa v takom prípade využije tá najjednoduchšia zariadenia, akými sú mobil, diktafón, diktafón ako pero s rekordérom, atď. Čas od času sa však objaví aj záznam z výrazne lepšej techniky v cene desiatok EUR. Zvyčajne sa to spozná na kvalite záznamu, že zariadenie nepoužil profesionál, ale amatér, ktorý pracuje buď na vlastnú päsť (alebo rady profesionála neberie vážne).

“Vieme z praxe, že veľmi často takým ľuďom dôjdu batérie, neurobia si vopred rezerváciu v reštaurácii, kde rokovaní prebieha, alebo nechajú záznamník v saku, vrtia sa a potom je záznam nezrozumiteľný,”

Rovnako tak ale existujú aj “špióni”, ktorí s profesionálmi spolupracujú. Profík navrhne riešenie, amatéra ústrojenstvo, pre istotu zdvojí všetky systémy a výsledok (záznam) potom vyhodnotí.

Za profesionálnu techniku možno považovať ploštice v pásme UKV nie VKV poprípade s digitálnym kódovaním, či profesionálne digitálne záznamníky najlepšie s dvojicou externých mikrofónov.

Reklamy

Pri kontrole odhalí profesionál aj skrytú a vypnutú elektroniku.

 

Ak máme podozrenie, že by naša rokovacia miestnosť mohla byť napichnutá, vykonáva sa dôkladná prehliadka všetkého, čo možno rozobrať: vypínače, zásuvky, svetlá, telefóny, počítače, alebo čidla pre zabezpečenia. Nasledovať musí prehliadka všetkého, kde by ploštice mohla byť.

 

“Za skriňou, pod stolom, v kvetináči, plošticu sa tiež dobre schová aj v kôpke starých časopisov v košíku alebo len tak hodenú pod posteľ,”

Je samozrejme možné a niekedy aj vhodné si objednať tiež profesionálne prehliadku. Tá k fyzickej kontrole priestoru pridá aj analýzu rádiového spektra v miestnosti (detekcia vysielačov, infračervených lúčov, detekcia vysokofrekvenčných polí, atď), kontrolu nelineárnych prechodov (tak možno odhaliť aj vypnutú elektroniku, napríklad za sadrokartónom), kontrolu elektrického a telefónneho vedenia a špeciálne detekciu skrytých kamier. Možná je aj kontrola infra kamerou.

Ak si účastníci stretnutia neželajú, aby ich niekto odpočúval, je dôležitá aj voľba miestnosti, kde stretnutie prebehne.

Najlepšie je samozrejme pivničné priestory bez okien, najlepšie s 80 centimetrov hrubými múrmi a s Faradayovou klietkou. Tá totiž utlmia rádiofrekvenčné signály, a tak v nej napríklad nefungujú GSM telefóny.

V bežnom živote sú potom vhodné kancelárske priestory vo vysokých budovách sa strážnou službou a všetkými komerčnými bezpečnostnými systémami.

“Naozaj bezpečná kancelária by sa mala používať len na pojednávaní, nikto v nej nezostáva bez dozoru ani minútu a vstup by mal byť chránený prístupovým systémom na kartu, lepšie odtlačok prsta alebo sken očnej dúhovky,”

Mala by byť vybavená technickými prostriedkami proti odpočúvaniu. Napríklad rádiovým analyzátorom a šumovým generátorom a pravidelne kontrolovaná proti odpočúvaniu. Nepravidelne potom vždy pred dôležitými stretnutiami.

Typická zasadačky presklené z troch strán nie je zásadným problémom, ak sa šumovým generátorom zašumujú okenné tabule (tým sa znemožní laserový odposluch) a uplatňujú sa reproduktory na stôl pre zašumenie prípadných nahrávačiek.

Dôležitý je však režim v takej miestnosti. “To považujem za najväčší problém vo väčšine organizácií. Miestnosti nemajú poriadny zámok, zostávajú odomknuté, ktokoľvek tam môže, návštevy zostávajú bez dozoru,”

Odpočúvanie vypnutého telefónu? Možné to je. Je možné na diaľku aktivovať vypnutý mobil, ktorý nie je nijako infikovaný špeciálnym softvérom?

“Odborníci tvrdia, že áno, ale len za pomoci operátora, alebo ak je GSM telefón softvérovo upravený. Každý mobil má niekoľko stupňov vypnutia a to, čo poznáme a používame my, je skutočne len vypnutie “naoko”. Možno Vám v takomto prípade pomôže púzdro na mobilný telefón, ktoré odfiltruje všetky GSM signály. Staršie babky aby nemuseli vypínať telefóny v kostole rady používajú dané puzdra. Pre kostolíkom jednoducho vložia telefón do púzdra a telefón už zvoniť nebude.

Legislatívne dúškami na záver

Odpočúvanie je legálne iba v prípade, že s ním súhlasíte. To nastane napríklad v okamihu, keď Vás niekto vydiera alebo obťažuje, a vy dáte súhlas s odpočúvaním svojho telefónu alebo bytu. Legálna môže byť aj bez súhlasu odpočúvaného v prípade splnenia zákonných podmienok políciou SR, SIS, vojenským obranným spravodajstvom, alebo colnou správou. Vo všetkých ostatných prípadoch je nelegálne.

Nelegálne ale nutne neznamená, že je aj trestné. “Trestné sú len niektoré formy. Napríklad odpočúvanie telefónu alebo monitoring listov či emailov. Majú však smiešnu trestnú sadzbu,”

Čo stojí odpočúvanie

 

Obyčajná ploštice stojí cca 50,-EUR, k nej potrebujete prijímač, obyčajný stojí zhruba 100,-EUR.

Najlacnejšie digitálne kódované súprava (prijímač, vysielač) stojí okolo 1500,-€ bez DPH.

Odpočúvanie na báze GSM sa predáva okolo 80-500EUR v závislosti na kvalite zariadenia.

Ploštice v predlžovačke sa pohybujú v cenách 450-550,-€ alebo aj viac ak je dodávaný kvalitný mikrofón cca 940,-€

Prostriedky AUDIO / VIDEO stojí od 200-350,-EUR, profesionálne varianty sa však stále pohybujú od 2700,-€ vyššie.

Najčastejšie spôsoby odpočúvania sa stretávame s obyčajným rádiovým odpočúvaním napájaným z batérie alebo z bežnej elektrickej zásuvky.

Bežné ploštice ( 50-100,-€) vysielajú ako normálne rádio, naladíte je na bežnom prijímači. Rozmáhajú sa aj ploštice pracujúci na báze GSM telefónu (je to upravený GSM modul s mikrofónom, kartou a batériou). V oblasti iba záznamových prostriedkov potom dochádza k úplnej miniaturizácii, výrazne väčšie pamäte umožňujú nahrávať podstatne dlhšiu dobu a objavujú sa aj záznamníky so solárnym napájaním.

Na trhu je aj stredná kategória ploštíc z perfektným audio zvukom v pásmach kde bežným rádiom danú plošticu nezachytíte, jej ceny sa pochybujú v pásmach 200-650,-€ a k nim potrebujete špeciálny prijímač skener v cenách 200-400,-€ Takže spolu to je cca 500,-€

Ďalším trendom je nahrávanie obrazu i zvuku na miniatúrne záznamové jednotky. Cena týchto prostriedkov veľmi výrazne poklesla. Umiestnenie takejto jednotky je zvyčajne v diaľkovom ovládaní k automobilu, v zapaľovači, alebo hodinkách.

Ochrana proti odpočúvaniu

Rádiové analyzátory slúžiaci k ochrane proti rádiovým odpočúvaniu. Do pamäte sa im zapíše aktuálne frekvenčné spektrum a ony potom automaticky prehľadávajú VF éter a porovnávajú aktuálne frekvencie s pamäťou. Ak nájdu rozdiel, informujú. Cena je cca 1100,-€ bez DPH.

Šumové generátory chráni proti odpočúvaniu cez okenné tabule pomocou akustických piezomeničou. “Zašumenie” okennej tabuľke priezomeničom, alebo pomocou reproduktorov okolia rokovaní, zabráni sa tak nahrávanie na diktafóny. Cena je cca 750,-€

Rušičky mobilných telefónov. Cena je cca 1000,-€. (V EU a SR nelegálne)

Ceny zabezpečenia

Na kanceláriu o 20m2 počítajte ročný náklad na prehliadky zhruba 1200,-€, na dobrú techniku proti odpočúvaniu jednorazovo 3000-5000,-€. V špecifických prípadoch sa môžu hodiť šifrované GSM telefóny (potrebujete aspoň pár), kus za 2500,-€

Ako funguje …

… šumový generátor.

Zvuk je mechanické vlnenie, ktoré vplyvom na predmety tieto rozvibruje. Vibrácie je možné (kontaktne – stetoskop alebo bezkontaktne – laser) snímať a prevádzať späť na zvuk.

Šumový generátor produkuje biely šum (je vo všetkých frekvenciách ľudskej reči) a tým vibrácie nášho hlasu “prekryje” a nedá sa odfiltrovať z nahrávky.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *