Ploštice v dome ? Odpudzovače myší, kún, potkanov, mačiek, psov, vtákov, krtov, hrabošov, všetkého sa zbavte

Loading

Čo je to ultrazvuk? Človek a ultrazvukový signál.

Ak zabrnkáme napr. strunu gitary tak, aby kmitala rýchlosťou 1000 kmitov (Hz) za 1 sekundu, získame zdroj signálu o základnom kmitočte 1000 Hz. Tento signál sa človeku javí ako pomerne “hlboký” tón. Ak zabrnkáme inú strunu gitary získame základné signál iného kmitočtu, ak bude tento kmitočet vyšší ako predošlých 1000 Hz, bude sa zvuk javiť ako “vyšší” tón, ak bude tento kmitočet nižší, bude sa zvuk javiť ako nižší tón.
Zvuk môžeme však vytvoriť aj iným spôsobom, a to úplne synteticky, napríklad určitým zapojením elektronických súčiastok vytvoríme zdroj príslušného kmitočtu, k tomuto zdroju pripojíme reproduktor a zariadenie je hotové. Ak budeme u takto vytvoreného zdroja kmitočtu meniť hodnoty niektorých súčiastok, budeme zvyšovať či znižovať frekvenciu signálu (výšku vytvoreného tónu). Ak budeme kmitočet zvyšovať, dostaneme sa až na hranicu možností ľudského sluchu a tou je frekvencia 20 000 Hz.

Signály pod touto hranicou sa nazývajú zvukové, signály s frekvenciou väčšou ako 20 000 Hz sa nazývajú ultrazvukové. Ak teda zdroj signálu produkuje kmitočet nad úrovňou 20 000 Hz, človek už tento signál nepočujú. Samozrejme môžu existovať ľudia so schopnosťou vnímať ultrazvukové signály napr. Na kmitočte 22 000 Hz, ale toto je veľmi ojedinelé a navyše s pribúdajúcim vekom klesá hornej hranice počuteľného kmitočtu.

Človek má z hľadiska zoologickej skupiny do ktorej patrí tj. cicavce, veľmi zlý sluch. Väčšina jeho kolegov cicavcov má sluch podstatne lepšie a je schopná vnímať aj signály s vyšším kmitočtom než je iba 20 000 Hz, ako u človeka.
Napr. bežné drobné hlodavce, ako myš, potkan, krysa a pod., sú schopní vnímať signály v ultrazvukovom pásme až do kmitočtu cca 36 000 Hz, kuna a lasička do kmitočtu cca 40 000 Hz. Vysoká zver, líšky, vlci, psy a mačky veľmi dobre počuje signály do kmitočtu cca 24 000 Hz, slabšie potom počuje aj podstatne vyššie kmitočty. A tak by sme mohli pokračovať ďalej, a zistili by sme, že čo sa týka sluchu má človek len veľmi obmedzený priestor. Prečo teda, ale nevyužiť ľudské sluchové nedokonalosti k jeho prospechu?

Škodcovia a ultrazvukový signál odpudzovače – plašiče
Ak napr. drobný hlodavec, kuna, či lasička počuje bežne ultrazvukové signály, prečo nevyužiť tejto jeho prednosti na to, aby sme ho raz a navždy vyhnali z našich obydlí, bez toho aby sme silným zdrojom signálu vyhnali aj majiteľov domu?

A práve z tohto dôvodu sú využívame ultrazvukové signály pre ultrazvukové odpudzovače z produkcie plasice.sk.
Tieto signály sú pre človeka nepočuteľné, ale pre škodcov počuteľné veľmi dobre.
Odpudzovače generujú akustický tlak porovnateľný s intenzitou zvuku sirény policajného vozu. A práve vďaka využitiu ultrazvuku, pri odpudzovanie škodcov nie je nutné pre vysporiadanie sa s nimi, používať podobné zariadenia ako je už spomínaná siréna. Naopak ultrazvukové prístroje, sú pre človeka nepočuteľné a bezpečné.

Domáce zvieratá a ultrazvukový odpudzovač – plašič
Jednou z dôležitých vecí pri návrhu a výrobe ultrazvukového odpudzovača – plašiča je tiež zabezpečiť, aby ultrazvukový odpudzovač – plašič ak to určenie prístroja priamo nevyžaduje, nepôsobil na bežná domáce a hospodárske zvieratá.
Jedná sa predovšetkým o psy, mačky, kone, kravy a pod. Dolná hranica ultrazvukového signálu produkovaného prístrojom, ktorý nie je špeciálne určený napr. Pre plašenie túlavých psov a mačiek, teda nesmie zasahovať do hornej hranice počuteľnosti týchto zvierat, a to je u prístrojov zaistené , nemusíte teda mať obavy, že by boli Vaši domáci miláčikovia prístrojmi obťažovaní.

Ultrazvukový odpudzovač – plašič – technické informácie
Samozrejme že na to, aby ultrazvukový odpudzovač – plašič slúžil zákazníkom k plnej spokojnosti, nie je možné v prístrojoch použiť prostý zdroj ultrazvukového signálu, je nutné “vytvarovať” ultrazvukový signál tak, aby získal optimálny tvar pre odpudzovač – plašič.
U niektorých typov prístrojov je nutné zaistiť automatickú zmenu kmitočtu tiež pulzovanie signálu. Ďalej je nutné zaistiť dostatočný výkon základného ultrazvukového signálu na ktorom sa rovnakou mierou podieľa ako zdroj základného signálu, tak koncový piezoelektrický menič, ktorý prevádza elektrické impulzy na ultrazvukové. Kvalita spomínaného piezoelektrického meniča je natoľko kritická, že pri výrobe a návrhu zariadenia je nutné otestovať značné množstvo vzoriek rôznych typov piezomeniče od najrôznejších výrobcov, ktorý presne zodpovedá požiadavkám a navyše je vyrábaný v špičkovej kvalite.

Odpudzovače – plašiče prešili už dlhým vývojom, počas ktorého boli neustále vylepšované ich vlastnosti na základe skúseností zákazníkov a to všetko v súlade s normou STN EN ISO 9001: 2001

O dosahu a umiestnenia ultrazvukových repelentov vo vnútornom a vonkajšom prostredí
U ultrazvukových repelentov sú uvedené dosahy vo vnútornom ev. aj vo vonkajšom prostredí. Dosahy vo vnútornom prostredí sú uvádzané v metroch štvorcových, dosahy vo vonkajšom prostredí potom ako dosah signálu v metroch.
Ultrazvukový signál má schopnosť veľmi dobrého odrazu od pevných plôch (steny, podlahy, stropy) a v prípade, že sa jedná o súvislé vnútorné priestory, tak je signál schopný pomocou aj desiatok odrazov vyplniť súvisle celú chránenú plochu, čo je veľká výhoda riešenie ochrany pomocou ultrazvukových signálov. Dosahy vo vnútorných priestoroch zodpovedajú použitie v optimálnych priestoroch, bez zastavanosti predmety (nábytok, regály a pod.).


Vo vnútorných priestoroch (ak sa jedná o jednu miestnosť) umiestnite odpudzovač do jedného z rohov a čelnú stranu odpudzovača smerujte na protiľahlý roh. Pokiaľ sa jedná o viac miestností, ktoré chcete ochrániť jedným odpudzovačom, potom je vhodné umiestnenie do centrálnej miestnosti, ev. najväčšej miestnosti, opäť s dodržaním umiestnenia do rohu a smerovaním na protiľahlý roh.
Obvyklé umiestnenie je priamo na zem, avšak ak je priestor viac zastavaný predmety, ktoré siahajú až k zemi a ktoré by spôsobovali zbytočný odraz hlavného signálu späť, je možné samozrejme prístroj umiestniť aj na stenu do rôznej výšky podľa individuálnej potreby.

Dosah vo vonkajšom prostredí uvádzame ako max. dosah v metroch, spolu s uhlom záberu preto, že vo vonkajšom prostredí sa zvyčajne nepočíta s možnosťou využitia odrazivosti ultrazvukových signálov od stien, stropov, podláh a pod. (Aj keď v praxi je možné tohto často využiť aj vo vonkajšom prostredie). Hlavný ultrazvukový signál tvorí vždy kužeľ (lievik), s rôznym uhlom (uhol závisí od typu odpudzovača).
Ľahšie predstavu o šírení hlavného ultrazvukového signálu z odpudzovače získate, keď si namiesto kužeľa ultrazvukového signálu predstavíte kužeľ svetla, ktoré sa šíri z vreckové svietidlá. Vo vonkajšom prostredí teda smerujte odpudzovač tak, ako by ste chceli chránenú plochu čo najlepšie “osvietiť.”

Odpudzovače – plašiče – najčastejšie otázky a naše odpovede
Otázka:
Neškodí ultrazvukové odpudzovače človeku?
odpoveď:
Neškodí, ich frekvencia (výška zvuku) je pre človeka ďaleko za hranicou počuteľnosti a súčasne garantujeme využitie takejto maximálnej hodnoty akustického tlaku prístrojov, že nemôže dôjsť k negatívnemu pôsobeniu na človeka. Pozn. Vyššie uvedené informácie platia pre ultrazvukové odpudzovače v súvislosti s max. hladinou hluku a rozsahom frekvencií využitých v týchto prístrojoch. Pre produkty iných výrobcov teda uvedené informácie o bezpečnosti nemusí byť platné.
Otázka:
Neškodí ultrazvukové odpudzovače domácim, alebo hospodárskym zvieratám? (Psy, mačky, kone, kravy, ovce a pod.)
odpoveď:
Neškodí, kmitočty vyrábaných prístrojov je nastavený tak, aby jeho dolná hranica bola nastavená nad hranicu 24kHz. Zvieratá ako psy, mačky, kone, kravy, ovce a pod. Sú síce schopné počuť aj signály vyšších kmitočtov, ale nad hranicou 24kHz (v súvislosti s využitú max. hladinou akustického tlaku) už pre nich nie sú ultrazvukové signály obťažujúce. Prístroje majú spodnú hranicu kmitočtu ultrazvukového signálu nastavenú s dostatočnou rezervou nad túto hranicu. Signál repelentov teda nemôže bežným domácim, alebo hospodárskym zvieratám (ako sú napr. spomenutí psy, mačky, kone, kravy, ovce) nielen ublížiť, ale nie je pre nich ani nepríjemný, alebo obťažujúce.
Otázka:
Nemajú ultrazvukové prístroje z vašej ponuky vplyv na iné elektronické prístroje? Neruší napr. televízory, počítače, kardiostimulátory?
odpoveď:
Na všetky naše výrobky bolo vystavené tzv. Európske vyhlásenie o zhode na základe skúšok v elektrotechnickom skúšobnom ústave. Prístroje je teda možné používať aj v priestoroch s napr. veľmi citlivými elektronickými prístrojmi a pod.
Otázka:
Píšete, že prístroj – produkuje počuteľný zvuk. Prečo nie je aj tento prístroj ultrazvukový? Neruší prístroj nadmerným hlukom?
odpoveď:
Pre ochranu pôdy (krajina), pred krtkov, hlodavcami, hraboše a pod. Nie je možné použiť ultrazvukové signály, pretože ultrazvukový signál sa pôdou takmer vôbec nešíri. Preto sa na odpudzovanie škodcov, ktorí žijú v pôde používajú i pre človeka počuteľné signály o veľmi nízkom kmitočte, ktoré sa pôdou dobre šíria. Ideálna kombinácia je využívať, nielen zvuku, ale aj vibrácií, čo prístroje spĺňajú. Prístroje neruší, pretože je určený pre uloženie do zeme (z väčšej časti) a nad zem sa dostane len veľmi malá časť zvuku, takže môžete prístroj inštalovať aj v časti záhrady, ktorú bežne užívate k odpočinku.

Otázka:
Akú spotrebu má odpudzovač – plašič napájaný pomocou sieťového adaptéra?
odpoveď:
Priemerná spotreba je cca 2W. Pri súčasných cenách elektriny Vás prevádzku príde mesačne asi na 2,-€.
Otázka:
Je možné v jednom priestore použiť viac ultrazvukových repelentov, alebo umiestniť do pôdy viac elektronických repelentov ?
odpoveď:
Áno, je to možné, účinok pri použití viacerých prístrojov (či už sa jedná o ultrazvukové odpudzovače, alebo o elektronický odpudzovač sa neznižuje, naopak sa násobí.

Otázka:
Je možné jeden ultrazvukový prístroj použiť pre ochranu viac miestností?
odpoveď:
Áno, je to možné, je ale nutné, aby jednotlivé miestnosti boli prepojené napr. dvermi. Ak je to možné tak napr. Pred opustením chráneného priestoru otvorte spojovacie dvere medzi jednotlivými miestnosťami.
Otázka:
Prejde ultrazvukový signál múrom?
odpoveď:
Nie, ultrazvukový signál sa od steny odráža a vracia sa s o niečo menšou intenzitou späť do priestoru. Iba signál nášho najvýkonnejšieho prístroje (ultrazvukový odpudzovač – plašič prechádza z časti sadrokartónom, alebo palubovkami. Pre ochranu niekoľkých nezávislých miestností (neprepojených napr. dvermi) je nutné použiť viac prístrojov, treba s menšou plochou účinnosti.
Otázka:
Sú odpudzovače škodcov vždy 100% účinné?
odpoveď:
Napriek tomu, že prístroje z ponuky www.plasice.sk sú výkonné a spoľahlivé zariadenie, nie je možné zaručiť 100% účinnosť vždy a za každých podmienok. Avšak vzhľadom ku spoľahlivosti našich odháňačov škodcov si môžeme dovoliť garantovať zákazníkom vrátenie uhradenej čiastky za zakúpený prístroj z radu po dobu 60 dní od zakúpenia. 

Reklamy
Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *