Najčastejšie poruchy a chybové hlásenia kotla – Protherm, Buderus, Attack a iné

Loading

Obsah

Či už si vyberieme kotol na pevné palivo, plynový alebo elektrický, jedno majú spoločne. Vždy môže nastať moment, kedy sa objaví chybové hlásenie. Určite to poznáte aj vy. Na displeji začnú blikať neznáme čísla, nedajbože, aj v kombinácií s písmenami. Nemáte číslo na servis a ak hej, tak nedvíhajú? Stratili ste knižku s návodom? Nevadí. My sme pre vás spísali najčastejšie chybové hlásenia kotla, práve pre tieto príležitosti. Vždy je však dôležité kontaktovať servisného technika, ktorý ako odborník váš kotol prezrie, pomôže vám vyriešiť problém a predchádzať ďalším. Preto sme pridali aj stránky, kde si môžete kontakt vyhľadať pre efektívnejšie riešenie.

Typy kotlov, najčastejšie poruchy a ako im predchádzať

Poznáme tri základné typy kotlov, ktoré sa využívajú najčastejšie.

 • plynový kotol
 • elektrický kotol
 • kotol na tuhé palivo

Výber správneho kotla ovplyvňuje rad faktorov:

 • počet ľudí v domácnosti
 • umiestnenie zariadenia
 • veľkosť tepelných strát objektu
 • iné

Preto je dôležité aby ste sa poradili s odborníkom, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní. Správnym výberom predídete veľa nepríjemnostiam a vyhnete sa zbytočne vyhodeným peniazom. Zlá voľba kotlu je častou príčinou zobrazovania chybových hlásení.

Najčastejšie poruchy kotla

Najčastejšie poruchy plynového kotla sú:

 • zavretý uzáver plynu
 • nefunkčné batérie v priestorovom termostate
 • nefunkčná elektrická zásuvka pri plynovom termostate
 • použitie rozdvojky pri plynovom kotli v elektrickej zásuvke
 • nedostatočné množstvo vody v obehu ústredného kúrenia
 • vysoká prašnosť prostredia alebo zanedbaný servis

Tip: Ak je váš kotol odstavený, môžete zvoliť dočasnú alternatívu v podobe elektrického radiátora. Môžete si pozrieť našu recenziu a výber najlepších radiátorov aktuálne na trhu.

Ako predchádzať poruchám kotla

Najdôležitejší je pravidelný servis kotla. Ak podceníte servis a preventívne prehliadky, môžete si byť viac než istí, že chybové hlásenia sa budú objavovať častejšie. Preventívne prehliadky sa pohybujú od 20-100€, pokiaľ však začnete robiť prehliadky pravidelne, bude stačiť jedna za rok. Určite je to lepšia investícia, ako kúpa nového kotla.

Pravidelnou preventívnou prehliadkou sa dá predchádzať nepríjemným poruchám. Servisný technik vám môže ukázať, ako si poradiť v krízových situáciách a aké sú možnosti. Hlavne myslite na bezpečie svojej domácnosti. Nájdite si svojho servisného technika v okolí a zverte mu svoj kotol do rúk. Tak sa najlepšie zbavíte chybových hlásení kotla.

Najčastejšie chybové hlásenia kotla

Môže sa stať nepríjemná situácia, kedy naše kúrenie zlyhá, a nám je doma zrazu zima alebo netečie teplá voda. Na obrazovke kotla hlási chybu a vy neviete, ako si poradiť. Najvhodnejšie riešenie je zavolať servisného technika. Do jeho príchodu však môžete skúsiť skontrolovať základné nastavenia. Spísali sme pre vás najčastejšie chybné hlásenia kotla, ktoré sa môžu vyskytnúť aj u vás doma

PROTHERM

Protherm je nemecká značka pod záštitou Vaillant Group, ktorá vyrába kotle v Skalici už od roku 2001. Vyrábajú kotle zamerané na ohrev vody, ktoré sa montujú za pomoci elektronických pracovných postupov. Vďaka nim je montáž kotlov pomerne ľahšia a znižuje sa riziko pochybenia. Na svojom konte majú veľké množstvo značiek.

 • F0 Strata tlaku vykurovacej vody – strata tlaku vykurovacej vody (pod 0,6 bar), kotol je automaticky odstavený z prevádzky. Doplňte tlak vykurovacej vody v rozmedzí 1-2 bar, následne kotol svoju činnosť sám obnoví.
 • F1 Prerušený snímač vratného potrubia – skontrolujte snímač, či je správne zapojený alebo či nemá poruchu. Ak je zapojený správne a nefunguje, zavolajte servisného technika. Je možné, že je snímač poškodený.
 • F3 Zvýšenie teploty vykurovacej vody – prekročenie maximálnej teploty vykurovacej vody 95°C, vypnite a zapnite kotol, jeho činnosť sa obnoví po vychladnutí vody. Problém môže byť aj v pripojení s elektronikou zásobníka. Skontrolujte či je správne zapojený. Ak nepomôže resetovanie, zavolajte technika. Problém môže byť v zanesení čerpadla alebo filtra. (pri starších kotloch F3=F20)
 • F4 Snímač teploty teplej vody je prerušený – kotol je odstavený z bežnej prevádzky, ohrev zásobníka teplej vody sa vypne. Kúrenie by nemalo byť ovplyvnené. Skontrolujte odpor snímača a prívodné káble vedúce z riadiacej dosky do snímača. Ak je všetko na mieste, je potrebné zavolať technika.
 • F5 Porucha vonkajšieho čidla – pravdepodobne došlo k skratu alebo k vypojeniu vonkajšieho čidla. Skontrolujte správne pripojenie vonkajšieho čidla. Porucha taktiež signalizuje ak ste zvolili spôsob riadenia kotla podľa vonkajšej teploty a vonkajšie čidlo nevlastníte. V tomto prípade prestavte riadenie kotla.
 • F6 Prerušenie vnútorného čidla – skontrolujte pripojenie senzoru alebo snímača. Skontrolujte jeho nastavenia, či sú správne. Pri tejto poruche je však najlepšie zavolať servis. Čidlo môže byť poškodené a bude potrebná výmena.
 • F10 Skrat snímača vykurovacej vody na výstupe – skontrolujte snímač, či je správne zapojený alebo či nie je poškodený kábel. Ak ste nič nezbadali zavolajte servis, je možné, že snímač je poškodený a bude ho treba vymeniť.
 • F20 (F3) Prehriatie kotla – došlo k prehriatiu kotla, ten sa vypne a po vychladnutí obnoví svoju činnosť. Ak sa hlásenie opakuje, zavolajte servis, môže byť upchatý filter.
 • F22 Nedostatočné množstvo vody – v systéme vykurovacej vody je nedostatočné množstvo vody. Kotol sa automaticky odstaví z prevádzky. Je potrebné okruh vykurovanej vody doplniť správnym množstvom a zresetovať kotol. Je však najvhodnejšie zavolať servisného technika, ktorý to spraví správne.
 • F28 (F1) Strata plameňa – došlo k strate plameňa vplyvom prerušenia dodávky plynu do kotla. Vypnite a po chvíľke znova zapnite kotol hlavným vypínačom (RESET)

*v starších verziách sa môžu hlásenia líšiť F3=F20 a F1=F28

Kontakt na servis

Reklamy

Vyhnite sa nepríjemnostiam a kontaktujte servisných technikov, ktorí vám poradia a pomôžu vyriešiť váš problém. Na stránkach protherm.sk v sekcí Kontakt: predaj,montáž,servis si pomocou vyhľadávania nájdete, na koho sa vo vašom okolí môžete obrátiť.

BUDERUS

Buderus patrí pod spoločnosť spoločnosť Bosch Termotechnika (podobne ako Junkers a Bosch). Ako naozaj máloktorá značka na svete sa Buderus môže pochváliť históriou dlhšou ako 280 rokov. Už v roku 1731 ju založil Johann Wilhelm Buderus (zlievareň pri Laubachu v Hornom Hessensku).

Dnes Buderus ponúka komplexné riešenia vykurovacích systémov pre byty, rodinné domy ale aj stredné a veľké objekty. Ide o rôzne vykurovacie zariadenia na zemný plyn, propán, ale aj také, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Spoločnosť tiež ponúka zásobníkové ohrievače teplej vody, vykurovacie telesá a regulácie pre každý typ systému – čo znamená aj to, že zákazník má k dispozícii kompletný systém od jedného dodávateľa.

Chyby 1…

 • “-“ (pomlčka) Nerozpoznaný snímač vonkajšej teploty (kotly U054 xx – U154 xx) – riešenie: kontrola snímača vonkajšej teploty a prípojný kábel, či nie sú prerušené, alebo servisný technik Buderus (platí pre všetky chybové kódy)
 • “1C” Únik spalín na poistke prúdenia (U054 xx – U154 xx) – riešenie: kontrola trasy spalín – revízia spalinovej cesty kominárom, kontrola prisávania vzduchu ku kotlu, nutná kontrola celého kotla, čistoty výmenníka, nastavenie plynovej armatúry,…, volajte servisného technika Buderus (100%-ne nutné: únik spalín do priestoru môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie a vo väčšine prípadov aj smrť osôb v byte!!!)
 • “1C” Chybné čidlo spalín alebo u neho nie je odozva (kotly GB)/Nameraná vyššia hodnota spalín ako 105 °C (kotol GB 022) – výmena čidla spalín, kontrola spaľovania, teploty spalín…, volajte servisného technika Buderus
 • “1H” Únik spalín z komory horáka (U054 xx – U154 xx) – kontrola trasy spalín – revízia spalinovej cesty kominárom, kontrola prisávania vzduchu ku kotlu, nutná kontrola celého kotla, čistoty výmenníka, nastavenie plynovej armatúry,… Volajte servisného technika Buderus a odstavte kotol a vyvetrajte!
 • “1P” Snímač teploty spalín nerozpoznaný/teplotný snímač v komore horáku nerozpoznaný (U054 xx – U154 xx) – kontrola snímača teploty spalín a pripojovacieho kábla (či nie je prerušené), to isté aj pri snímači teploty v komore horáku a pripojovacieho kábla

Chyby 2…

 • “2C” Bezpečnostný senzor nad 95 °C (kotol GB112) – kontrola prietoku vykurovacej vody kotlom, odvzdušnenie kotla, kontrola chodu čerpadla, servis Buderus
 • “2E” Plniaci tlak vykurovacieho systému je príliš malý – kontrola tlaku vo vykurovacom systéme, dopustite vodu na tlak cca 1 bar, chybné tlakové čidlo vykurovacej vody
 • “2F” Malý nárast teploty po štarte – ak behom 13 sekúnd po štarte horáka nedošlo k zmene teploty, je nutná kontrola čidiel, uchytenie,… kontrola obehového čerpadla, volajte servisného technika Buderus
 • “2L” Nie je prietok vykurovacej vody cez kotol pred štartom/Čerpadlo nefunguje – kontrola očakávaného nárastu tlaku vo vykurovacom zariadení (počas štartu čerpadla), ak je chybné, upchaté čidlo tlaku vykurovacej vody – vyčistenie alebo výmena, ak je chybné obehové čerpadlo – rozhýbať alebo vymeniť čerpadlo, servis Buderus
 • “2P” Teplotný gradient príliš vysoký (U054 xx – U154 xx)/Snímač výstupu nameral nárast teploty vykurovacej vody cez 5 °C/s (GB 022, 112) – kontrola plniaceho tlaku v expanznej nádrži, príp. doplnenie, kontrola chodu čerpadla a vedenie bypasu, kontrola sitka na spiatočke do kotla, kontrola prietoku vykurovacej vody cez kotol – overiť, či nie sú uzatvorené vykurovacie telesá…, volajte servisného technika Buderus
 • “2U” Nie je prietok vykurovacej vody kotlom/Rozdiel teplôt medzi údajmi snímača výstupu a snímača spiatočky je väčší ako 40 K – kontrola prietoku vykurovacej vody, kontrola čerpadla, kontrola sitka na spiatočke do kotla, odvzdušnenie kotla, volajte servisného technika Buderus
 • “2Y” Chýba tachometrický signál obehového čerpadla – pravdepodobne je chybné obehové čerpadlo, volajte servisného technika Buderus

Chyby 3…

 • “3A” Nízke otáčky ventilátora (pri modeloch U054 – U0154)/Ventilátor má výpadok počas prevádzky (GB 132)/Signál otáčok ventilátora je neobvyklý pre túto fázu prevádzky (GB022) – kontrola ventilátora, kontrola kabeláže k ventilátoru, servis Buderus
 • “3C” Ventilátor nebeží (modely U054 – U154)/Nulový objemový prietok vzduchu (modely GB 132, 122) – skontrolujte kábel ventilátora s konektorom, výmena ventilátora, servis Buderus
 • “3E” Objemový prietok vzduchu nebol prerušený počas 24 hodín – pravdepodobne je chybný ventilátor kotla
 • “3L” Ventilátor kotla nefunguje – pravdepodobne je chybný/Signál otáčok ventilátora nie je k dispozícii počas fázy prípravy alebo prevádzkovej fáze (GB 022) – kontrola kabeláže k ventilátoru, výmena ventilátora, volajte servisného technika Buderus
 • “3P” Ventilátor sa otáča príliš pomaly – výmena ventilátora, servis Buderus
 • “3U” Diferenčný tlakový spínač sa v priebehu prevetrávania nezopnul (GB 122) – kontrola kabeláže, kontrola vedenia (hadičiek) k diferenčnému spínaču, servis Buderus
 • “3Y” Sledovač diferenčného tlaku neotvára pri odpojenom ventilátore – kontrola sledovača diferenčného tlaku a káblového prepojenia, kontrola spojovacích hadíc, preverte tiež spalinovod, poprípade ho vyčistite alebo opravte, servis Buderus.
 • “3Y” (GB 022, GB 132) Ventilátor sa otáča príliš rýchlo/Ventilátor beží príliš pomaly alebo príliš rýchlo – kontrola kabeláže, výmena ventilátora, servis Buderus

Chyby 4…

 • “4A” Snímač na výstupe hlási cez 105 °C – skontrolujte funkčnosť obehového čerpadla, skontrolujte prietok vykurovacej vody cez kotol (sitko, uzavretý kohút na vykurovacom vedenie, zavzdušnenie…), volajte servisného technika Buderus
 • “4C” Aktivovaný havarijný termostat (STB) – kontrola tlaku vo vykurovacom systéme, kontrola prietoku vykurovacej vody kotlom, kontrola snímača teploty kotla, kontrola behu čerpadla, odvzdušniť kotol, skontrolujte či obmedzovač teploty tepelného bloku a pripojovací kábel nie je prerušený a prípadne ich vymeňte, to isté platí aj pre obmedzovač teploty spalín a pripojovací kábel, skontrolujte a prípadne vymeňte poistku, servis Buderus
 • “4E” Skrat medzi bezpečnostným snímačom a snímačom výstupu/alebo interná chyba – kontrola kabeláže, vymeniť čidlo, servis Buderus
 • “4F” Bezpečnostný senzor nad 100 °C (GB 112) – kontrola prietoku vykurovacej vody cez kotol (čerpadlo, filter, kabeláž), kontrola bezpečnostného senzora, servis Buderus
 • “4L” Skrat bezpečnostného snímača/alebo kotlové čidlo nameralo cez 130 °C – kontrola kabeláže kotla, kontrola prietoku vykurovacej vody skrze kotol, výmena čidla, servis Buderus
 • “4P” Uvoľnený kontakt alebo chybné bezpečnostné čidlo – kontrola kabeláže kotly, výmena čidla, volajte servisného technika Buderus
 • “4U” Skrat snímača výstupu – kontrola kabeláže kotla, výmena čidla, servis Buderus
 • “4Y” Snímač teploty je na výstupe chybný – skontrolujte snímač teploty a prípojný kábel, servis Buderus

Chyby 5…

 • “5C” kotol Logamax plus GB112 bol po pripojení PC, alebo Handterminálu rozpojený – vypnite a zapnite napájanie kotla, ak to nepomôže, volajte servisného technika Buderus
 • “5L” Prerušená komunikácia EMS (U054 xx – U154 xx) – kontrola prepojovacieho kábla a regulátora, servis Buderus

Chyby 6…

 • “6A” Signalizácia neprítomnosti plameňa/kotol sa nezapálil v bezpečnostnej dobe – skontroluje či ku kotlu prichádza plyn (napríklad skúškou plameňa na sporáku), skontrolujte či nie je kotol zapojený do zásuvky cez rozdvojku (v tom prípade prepojte kotol na priamo do zásuvky), skontrolujte či je priechodný sifón kotla, skontrolujte tiež stav zapaľovacej a ionizačnej elektródy, plynového ventilu…, servis Buderus
 • “6C” Po vypnutí plynu je detekovaný plameň/Ionizačné hlásenie aj napriek tomu, že nie je k dispozícii plameň – kontrola ionizačnej elektródy, kontrola plynovej armatúry, skontrolujte či nie je kotol zapojený do zásuvky cez rozdvojku, servis Buderus
 • “6H” Strata plameňa pri otvorení hlavného plynového ventilu (GB112) – kontrola prietoku plynu (dynamický tlak), napríklad privretý kohút na prívode plynu…, volajte servisného technika Buderus
 • “6L” Počas fázy rozkúrenia zhasol plameň/Strata plameňa za prevádzky kotla – kontrola dynamického tlaku plynu, kontrola priechodnosti sifónu kotla, kontrola spalinovej cesty (priechodnosť, tesnosť sania/odvod spalín, servis Buderus
 • “6P” Žeravenie je zapnuté príliš dlho – volajte servisného technika Buderus

Chyby 7…

 • “7A” Podpätie alebo prepätie v UBA (GB112) – kontrola elektrického pripojenia (zrušiť predlžovací kábel, rozdvojky,…), overiť napätie v elektrickej sieti, volajte servisného technika Buderus, volajte elektrikárov
 • “7C” Po poruchovom hlásení sa prerušila dodávka elektriny zo siete – stlačiť reštartovacie tlačidlo
 • “7F” Chybná poistka F3 alebo systémová chyba UBA (GB112) – volajte servisného technika Buderus
 • “7H” špičkové napätie v UBA (prepätie) – nechajte skontrolovať elektroinštaláciu, servis Buderus
 • “7L” Časová chyba v automate UBA – volajte servisného technika Buderus

Chyby 8…

 • “8L, 8Y” (GB 112) Bol aktivovaný externý spínací kontakt (napríklad Sledovač teploty podlahového vykurovania, alebo je nízky tlak plynu) – skontrolovať, či nie je rozpojený kontakt bezpečnostného reťazca, servis Buderus
 • “8Y” Mostík 161 na svorkovnici ST8 nebol rozpoznaný – nie je zapojený konektor, chýba mostík (prepojenie), externý obmedzovač uvoľnený, servis Buderus

Chyby 9…

 • “9A” Porucha komunikácie medzi automatom UBA a KIM – servis Buderus
 • “9A, 9F, 9H, 9P” (GB 112) Systémová chyba (chybný UBA) – servis Buderus
 • “9C” (GB 112) zlé káblové pripojenie na UBA – kontrola káblového pripojenia automatiky UBA, servis Buderus
 • “9F” Kontakty plynovej armatúry sú prerušené – servis Buderus
 • “9H” Porucha automatu UBA – servis Buderus
 • “9L” Porucha v regulačnom ventile (U054 xx – U154 xx)/Nesprávne káblové pripojenie plynovej armatúry (U054 xx – U154 xx)/Závada ovládacieho panela (GB022)/Kontakty plynovej armatúry sú prerušené (GB022)/zlé káblové pripojenie plynovej armatúry alebo systémová chyba UBA (GB112) – kontrola regulačného ventilu a pripojovacieho kábla, volajte servisného technika Buderus
 • “9P” Porucha automatu UBA/Závada ovládacieho panelu u GB022 – servis Buderus
 • “9U” Vadný KIM – servis Buderus
 • “9Y” Porucha komunikácie medzi základnou ovládacou jednotkou Logamatic BC10 a automatom UBA/Skrat plynovej armatúry u GB022 – servis Buderus

Ostatné…

 • “C0 (CO)” Nie je spojenie so snímačom vnútorného tlaku vody/Tlak je príliš vysoký (5,7 baru) alebo snímač tlaku je prerušený (skrat) – skontrolujte kabeláž k snímaču, výmena čidla tlaku
 • “CA” (GB 162) Teplota vratnej vody 105 ˚C – kontrola prietoku vykurovacej vody (čerpadlo, filter…), výmena čidla vykurovacej vody, volajte servisného technika Buderus
 • “CL” (U054 xx – U154 xx) Chybný teplotný snímač teplej vody/Nesprávne namontovaný teplotný snímač teplej vody – skontrolujte snímač teploty a prípojný kábel či nie je prerušený alebo nedošlo ku skratu, skontrolujte miesto osadenia, prípadne demontujte snímač a znovu ho namontujte s tepelne vodivou pastou
 • “CP” (U054 xx – U154 xx) Snímač zásobníka nerozpoznaný – kontrola snímača zásobníka a prípojného kábla
 • “CU” Skrat snímača teploty vratnej vody – kontrola kabeláže, kontrola snímača vykurovacej vody, výmena čidla…, servis Buderus
 • “CY” Snímač teploty vratnej vody prerušený (GB 162) – kontrola kabeláže, kontrola čidlá, servis Buderus
 • “E1, E4, EA, EC” (GB 022) Porucha ovládacieho panela – servis Buderus
 • “E1, EA, EC, EF, EH, EL, EY” Interná porucha automatu UBA – servis Buderus
 • “EA” Závada horákového automatu – servis Buderus
 • “EC” (U054 xx – U154 xx) Kódovací konektor nerozpoznaný/Interná chyba – správne zastrčiť kódovací konektor, zmerať a prípadne vymeniť, kontrola pevnosti usadenia kontaktov konektorov, zapaľovacieho vedenia, prípadne výmena riadiacej dosky
 • “EF” (GB 022) Kontakt KIM (EEPROM platinové kontakty ovládacieho panelu) sú uvoľnené alebo skratované – servis Buderus
 • “EL” (U054 xx – U154 xx) Nesprávne referenčné napätie – výmena riadiacej dosky.
 • “EP” Tlačidlo odblokovania poruchy bolo stlačené dlhšie ako 30 sekúnd (U054 xx – U154 xx)/Nie je inštalovaný kompatibilný UBA (GB112) – stlačte tlačidlo odblokovania poruchy opäť krátko (nie dlhšie ako 30 s.), volajte servisného technika Buderus
 • “0Y” (GB 022) Snímač výstupu alebo snímač bezpečnostnej tepelnej poistky nameral okamžitú teplotu vyššiu ako 95 °C – kontrola kabeláže k snímaču, kontrola prietoku vykurovacej vody kotlom, odvzdušnenie systému, kotol…, chybné čidlo, pri opakovaných poruchách volajte servisného technika Buderus
 • “P” Prístroj nebol definovaný – nastavte typ prístroja (servisná funkcia E.1.)

Kontakt na servis

Opis a riešenie chýb kotlov je len orientačné!!! Vyhnite sa preto nepríjemnostiam a kontaktujte vyškolených servisných technikov, ktorí vám poradia a pomôžu vyriešiť váš problém. Na stránke buderus.com/sk si pomocou vyhľadávania nájdete, na koho sa vo vašom okolí môžete obrátiť. Pozri najbližšieho servisného technika Buderus.

JUNKERS & BOSCH

Junkers sa zameriava na celú radu výrobkov v oblasti tepelnej techniky. Je súčasťou spoločnosti Bosch Termotechnika. Ich výrobky sú známe po celom svete a majú pod sebou 7 najpredávanejších značiek.

 • A2 Únik spalín z komory horáku – je potrebné skontrolovať výmenník tepla, môže byť znečistený, zavolajte servisného technika.
 • A3 Problém s prípojkami ventilátora alebo tlakového spínača – skontrolujte prípojky, či sú správne zapojené alebo nie sú poškodené.
 • A3 Čidlo teploty spalín nebolo rozpoznané – skontrolujte bezpečnostnú kontrolu spalín a jeho pripojenie.
 • A4 Poškodenie kontroly úniku spalín – potrebná kontrola čidla teploty spalín a pripojovacích káblov, či nie sú prerušené.
 • A7 Problém s čidlom výstupu teplej vody – skontrolujte čidlo a jeho prípojky, či sú správne zapojené.
 • A7 Problém s tepelným čidlom teplej vody – mohlo skratovať teplotné čidlo, je potrebné ho skontrolovať a zavolať servisného technika.
 • A9 Nesprávne namontované tepelné čidlo teplej vody – potrebné skontrolovať miesto montáže, poprípade demontovať čidlo a znovu namontovať s tepelne vodivou pastou. Vhodné je zavolať servisného technika pre správne zaobchádzanie.
 • CE Nízky tlak vo vykurovacom zariadení – je potrebné doplniť tlak v zariadení na 1,5 BAR. Zavolajte servisného technika.
 • EA Porucha plameňa – skontrolujte či je plynový kohútik otvorený, prívod pretlaku plynu, sieťové pripojenie, zapaľovacie elektródy s káblom a ionizačné elektródy s káblom. Najvhodnejšie je zavolať servisného technika.

Kontakt na servis

Pre odbornú radu a kvalitné odstránenie poruchy kontaktujte servisných technikov, ktorí váš kotol zaevidujú a pomôžu vám pri nepríjemných problémoch. Na stránkach junkers-servis.sk nájdete kontakt, kde vám poradia ako problém odstrániť a ako mu predchádzať.

VIESSMANN

Skupina Viessmann je nemecká značka, ktorá je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov.

 • AB Režim riadenia – zlyhanie snímača teploty, skontrolujte zapojenie káblom, kontaktujte servisného technika.
 • EE Horák je v poruchovom režime – pri spustení horáku je plameň príliš slabý. Skontrolujte prívod a zapaľovanie. Kontaktujte servisného technika.
 • 80 Riadiaca jednotka horáka je v poruchovom stave – systém, sa ochladzuje. Ovládacia jednotka horáka bola zablokovaná, nastal skrat snímača teploty vykurovacej vody. Vyskúšajte reštartovať kotol. Určite kontaktujte servisného technika.
 • A9 Komunikačná chyba prístroja Open Them – skontrolujte pripojenie, pre prípadné vymenenie prístroja Open Them zavolajte servisného technika.
 • F1 Prekročená maximálna hodnota spalín – skontrolujte stav naplnenia vykurovacieho zariadenia a obehové čerpadlo. Je potrebné odvzdušnenie zariadenia. Kontaktujte servisného technika.
 • F2 Porucha horáka – riadiaca jednotka je v poruchovom režime, systém sa ochladzuje. Skontrolujte stav naplnenia vykurovacieho zariadenia, obehové čerpadlo a odvzdušnite zariadenie. Zariadenie reštartujte a zavolajte servisného technika.
 • F2 Kódová karta – kódová karta nebola vložená správne alebo sa nezhoduje s riadiacou jednotkou.
 • F4 Porucha horáka – chýba signál plameňa. Skontrolujte zapaľovaciu a ionizačnú elektródu a spojovacie káble. Zmerajte tlak plynu a skontrolujte plynový regulátor a zapaľovanie. Následne urobte reštartovanie kotla.
 • F5 Porucha tlakového spínača – tlakový spínač neukazuje žiaden tlak, chyba elektronického pripojenia, uzavretý ventil plynu, problémy so zásobovaním plynu. Kontaktuje servisného technika.
 • F9 Nízke otáčky pri štarte horáka – skontrolujte ventilátor, spojovacie zariadenie k ventilátoru, napájanie na ventilátor a riadenie ventilátoru. Kotol reštartujte.
 • F10 Teplotné čidlo odpadového vzduchu – teplotné čidlo odpadového vzduchu je porušené. Kontaktujte servisného technika.
 • FD Porucha riadiacej jednotky horáku – systém sa ochladzuje, riadiaca jednotka horáka bola zablokovaná. Porucha snímača teploty vykurovacej vody. Kontaktujte servisného technika.

Kontakt na servis

Pre bezpečnosť vás a vašej rodiny vyhľadajte servisného technika a predchádzajte nepríjemnostiam. Na stránke viessmann-partner.sk nájdete informácie o servisných technikoch vo vašom okolí.

VAILLANT

Vaillant je nemecká značka, ktorá na trhu pôsobí viac ako 140 rokov. Má za sebou niekoľko ocenení a stále sa zdokonaľuje.

 • F20 Obmedzovač teploty – umiestnenie káblov nie je správne, alebo je uvoľnený kontakt. Skontrolujte pripojenie. Zavolajte servisného technika.
 • F22 Nedostatok vody – málo alebo žiadna voda v kotle, snímač tlaku vody je porušený, kábel k čerpadlu alebo snímaču vody je uvoľnený alebo poškodený. Zavolajte servisného technika.
 • F24 Príliš rýchly nárast teploty – čerpadlo zablokované, nižší výkon čerpadla, vzduch vo výrobku, príliš nízky tlak, gravitačná brzda blokovaná alebo zle nainštalovaná. Zavolajte servisného technika.
 • F26 Nefunkčný plynový ventil – skontrolujte pripojenie krokového motora plynovej armatúry (plynového ventilu). Môže byť problém aj s pripojením konektoru na doske plošných spojov alebo je prerušený kontakt. Túto chybu môže spôsobovať aj nefunkčná elektronika. Je potrebné kontaktovať servisného technika.
 • F28 Neúspešné zapálenie – nefunkčný plynomer alebo kontrolór tlaku plynu aktivovaný, vzduch v plyne, hydraulický tlak príliš malý, cesta kondenzátu upchatá, zlá plynová tryska alebo nesprávne uzemnenie výrobku. Skúste reštartovať zariadenie. Kontaktujte servisného technika.
 • F29 Opakované neúspešné zapálenie – prívod plynu dočasne prerušený, cesta kondenzátu je upchatá, zapaľovací transformátor má výpadok. Reštartujte zariadenie. Kontaktujte servisného technika.
 • F36 Porucha v obvode spalín – kontaktujte servisného technika. Spaliny môžu byť vypúšťané do ovzdušia.
 • F61 Závada aktivácie plynovej armatúry – plynová armatúra sa nemôže aktivovať, skontrolujte káble a pripojenie. Zavolajte servisného technika, je možné, že sa armatúra poškodila a bude ju treba vymeniť.
 • F75 Žiadna skoková identifikácia pri spustení čerpadla – snímač tlaku vody alebo čerpadlo sú poškodené, vzduch vo vykurovacom zariadení, príliš málo vody vo výrobku. Skontrolujte nastaviteľný obtok. Zavolajte servisného technika.

Kontakt na servis

Nečakajte, kým sa kotol opraví sám. Vyhľadajte odborníka vo vašom okolí a neriskujte bezpečnosť. Na stránke firmy vaillant.sk pomocou vyhľadávania partnerov, ľahko nájdete, ktorý servisný technik vo vašom okolí by vám mohol pomôcť odstrániť problém a predchádzať ďalším.

Reklamy

ATTACK

Slovenská firma, ktorá vyrába tepelnú techniku. Má za sebou 19 ročnú tradíciu a spokojných zákazníkov. Majú na svojom konte rôzne druhy kotlov, plynové, na tuhé palivo, palety, akumulačné nádrže a iné.

 • E02 Poruchy tlaku kotla – hodnota tlaku vykurovacieho kotla mimo prevádzkový limit alebo poškodený snímač tlaku. Skontrolujte tlak a zavolajte servisného technika.
 • A01 Porucha horáka – chyba zapaľovacej a ionizačnej elektródy/poškodený plynový ventil/upchatý sifón. Skontrolujte káblové zapojenie elektród, či je správne umiestnený plynový ventil skontrolujte tlak plynu v sieti a čistotu sifónu.
 • A03 Ochranný zásah pri prehriatí – poškodený senzor vykurovania, voda v zariadení necirkuluje alebo je rozvodné zariadenie zavzdušnené. Skontrolujte správne umiestnenie a činnosť senzora vykurovania, skontrolujte obehové čerpadlo, filter alebo odvzdušnite rozvodný systém.
 • F13 Porucha sondy spalín – poškodená sonda, káble v skrate, prerušené káble. Skontrolujte káblové zapojenie alebo vymeňte senzor. Kontaktujte servisného technika.
 • F37 Nesprávny tlak vody v zariadení – príliš nízky tlak, naplňte zariadenie. Snímač tlaku vody nie je zapojený alebo je poškodený. Skontrolujte snímač tlaku.

Kontakt na servis

Najlepšia možnosť pri riešení problému s kotlom je kontaktovať servisného technika. Na stránke attack.sk je zobrazená Servisnú sieť technikov, kde si veľmi ľahko vyhľadáte pomoc vo vašom okolí.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *