Chybové stavy kotlov PROTHERM, chybu na kotly možno aj sami odstránite.

Loading

Obsah

PROTHERM PORUCHA F.0 (F.00)

Protherm chyba F0 (F00)

 • prerušenie – NTC na výstupe vykurovacej vody

Riešenie poruchy F 00 pri kotle Protherm

 • kontrola kabeláže kotla
 • kontrola čidla na výstupe z kotla
 • Volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.01 (F.1)

Protherm chyba F01 (F1)

 • prerušenie – NTC na spiatočke vykurovacej vody

Riešenie poruchy F 01 pri kotle Protherm

 • kontrola kabeláže kotla
 • kontrola čidla na spiatočke do kotla
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.10

Protherm chyba F10

 • skrat – NTC na výstupe (<130°C) top. vody

Riešenie poruchy F 10 pri kotle Protherm

 • kontrola kabeláže kotla
 • kontrola čidla na výstupe z kotla
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.11

Protherm chyba F11

 • skrat – NTC na spiatočke (<130°C) top. vody

Riešenie poruchy F 11 pri kotle Protherm

 • kontrola kabeláže kotla
 • kontrola čidla na spiatočke do kotla
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.20

Protherm chyba F20

 • vypol bezpečnostný obmedzovač teploty
 • prekročená maximálna teplota T1 alebo T2

Riešenie poruchy F 20 pri kotle Protherm

 • kontrola kabeláže k čidlám
 • kontrola čidiel na výstupe a vstupe do kotla
 • kontrola čerpadla
 • kontrola tlaku vykurovacej vody (aby bol min 1 bar), skontrolaovat či nie je kotol zavzdušnený,..
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.22

Protherm porucha F22

 • nedostatok vody v kúrení

Riešenie poruchy F 22 pri kotle Protherm

 • kontrola tlaku vykurovacej vody (tlak pri väčšine kotlov postačuje cca 1,2 bar)
 • kotly s prietokovým ohrevom teplej vody majú v kotli integrovaný kohút na dopúšťanie vykurovacej vody
 • odvzdušnite vykurovací systém
 • reštartujte kotol tlačidlom reset
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.23

Protherm chyba F23

 • nedostatok vody v kúrení
 • v kotli je málo vykurovacej vody
 • nie je funkčné obehové čerpadlo
 • je príliš veľké rozpätie medzi výstupom a vstupom

Riešenie poruchy F 23 pri kotle Protherm

 • skontrolujte tlak vo vykurovacom systéme, prípadne dopustite na tlak 1,2 bar
 • odvzdušnite kúrenie na vykurovacích telesách
 • skontrolujte či je funkčné obehové čerpadlo
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.24

Protherm chyba F24

 • nedostatok vody v kúrení
 • príliš rýchly nárast teploty
 • v kotli je málo vykurovacej vody
 • nie je funkčné obehové čerpadlo

Riešenie poruchy F 24 pri kotle Protherm

 • skontrolujte tlak vo vykurovacom systéme, prípadne dopustite na tlak 1,2 bar
 • odvzdušnite kúrenie na vykurovacích telesách
 • skontrolujte či je funkčné obehové čerpadlo
 • skontrolujte či nie je nastavený nízky výkon čerpadla
 • skontrolujte čistotu sitka na spiatočke do kotla
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.25

Protherm chyba F25

 • bezpečnostné vypnutie kvôli spalinám
 • Spalinový termostat zaznamenal nežiaduci únik spalín mimo spalinovej cesty.

Riešenie poruchy F 25 pri kotle Protherm

 • Overte funkčnosť komína a skontrolujte, či sa v ňom nenachádza prekážka brániaca správnemu ťahu komína.
 • Kontrola prisávania vzduchu ku kotlu !!!
 • Nutná kontrola celého kotla, čistoty výmenníka, nastavenie plynovej armatúry, …
 • volajte servisného technika Protherm

Je 100% nutnosť nechať skontrolovať kotol servisným technikom Protherm. Únik spalín do priestoru môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie a vo väčšine prípadov aj smrť osôb v byte !!!

PROTHERM PORUCHA F.26

Protherm chyba F26

 • porucha plynovej armatúry

Riešenie poruchy F 26 pri kotle Protherm

 • Chyba krokového motora plynového ventilu.
 • Vykonajte RESET kotla a ak sa chyba opakuje, je nutné vymeniť plynový ventil.
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.27

Protherm chyba F27

 • ionizačný signál hlási plameň, hoci je plynový ventil vypnutý
 • tzv cudzie svetlo

Riešenie poruchy F 27 pri kotle Protherm

 • ventil plynového ventilu môže byť chybný
 • chybná funkcia kontroly plameňa – pravdepodobne bude treba vymeniť elektroniku
 • skontrolujte napájanie kotla, pokiaľ je v ceste el. prívodu rozdvojka, tak jej vyraďte
 • zreštartujte kotol resetovacím tlačidlom
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F.28

Protherm porucha F28

 • kotlu sa nedarí zapáleniu plameňa
 • kotol nezapálil v bezpečnostnej dobe

Riešenie poruchy F 28 pri kotle Protherm

 • skontroluje či ku kotlu prichádza plyn (napríklad skúškou plameňa na sporáku)
 • fyzicky sa dojdite presvedčiť, či máte nainštalovaný plynomer!!
 • skontrolujte či nie je kotol zapojený do zásuvky cez rozdvojku, pokiaľ áno, tak ju vyraďte
 • skontrolujte či je priechodný sifón (u kondenzačných kotlov)
 • možná závada v zapaľovacej či v ionizačnej elektróde, plynovom ventile a pod.
 • reštartujte kotol resetovacím tlačidlom
 • volajte servisného technika Protherm

PROTHERM PORUCHA F0, FO

Protherm chyba F.0 (FO)

 • Nie je prietok vykurovacej vody cez kotol

Riešenie poruchy F 0 (FO) pri kotle Protherm

 • skontroluje či nie je zavzdušnený kotol, vykurovací systém, prípadne odvzdušnite
 • skontrolujte či sa točí čerpadlo, prípadne rozhýbte pomocou plochého skrutkovača
 • skontrolujte čistotu sitka na spiatočke do kotla, otvorte všetky vykurovacie telesá na č.5
 • Volajte servisného technika Protherm.

PROTHERM PORUCHA F1

Protherm chyba F.1

 • Signalizácia neprítomnosti plameňa
 • kotol nezapálil v bezpečnostnej dobe

Riešenie poruchy F 1 pri kotle Protherm

 • skontroluje či ku kotlu prichádza plyn (napríklad skúškou plameňa na sporáku)
 • skontrolujte či nie je kotol zapojený do zásuvky cez rozdvojku – prepojte kotol na priamo do zásuvky
 • skontrolujte ich priechodný sifón kotla, stav zapaľovacej a ionizačnej elektródy, plynového ventilu a pod.
 • Volajte servisného technika Protherm.

PROTHERM PORUCHA F2

Protherm chyba F.2

 • signalizuje poruchu čidla vykurovacej vody alebo je pokles teploty VV pod 3 °C.
 • Kotol sa vypne a nemožno naštartovať

Riešenie poruchy F 2 pri kotle Protherm

 • skontroluje teplotu v okolí kotla
 • pravdepodobne bude treba vymeniť NTC čidlo
 • Volajte servisného technika Protherm.

PROTHERM PORUCHA F3

Protherm chyba F.3

 • signalizuje teplotu VV vyššiu ako 95 °C.
 • Kotol sa vypne, po vychladnutí vody sa jeho činnosť automaticky obnoví.

Riešenie poruchy F 3 pri kotle Protherm

 • skontroluje či nie je zavzdušnený kotol, vykurovací systém, prípadne odvzdušnite
 • skontrolujte či sa točí čerpadlo, prípadne rozhýbte pomocou plochého skrutkovača
 • skontrolujte čistotu sitka na spiatočke do kotla, otvorte všetky vykurovacie telesá na č.5
 • môže byť chybné NTC čidlo, pravdepodobne bude treba ho vymeniť
 • Volajte servisného technika Protherm.

PROTHERM PORUCHA F4

Protherm chyba F.4

 • signalizuje poruchu čidla TÚV.
 • Ohrev zásobníka TÚV sa vypne, režim kúrenia nie je poruchou ovplyvnený.

Riešenie poruchy F 4 pri kotle Protherm

 • skontroluje čidlo zastrčené v zásobníku TV (zdali nie je v nádrži voda,…)
 • pravdepodobne je chybný snímač v teplej vode (TV)
 • Volajte servisného technika Protherm.

PROTHERM PORUCHA F5

Protherm chyba F.5

 • Plameň horí dlhšie ako 5 sekúnd po uzavretí plynového ventilu (model TIGER v.17)
 • Prívodné napätie je pod 170V (model TIGER v.17)
 • Je použitá nekompatibilná riadiaca doska alebo doska displeja (user interface) – u modelu v.17
 • Porucha vonkajšieho čidla, alebo nastavenie parametrov ekvithermnej regulácie pri nepripojenom vonkajšom čidle

Riešenie poruchy F 5 pri kotle Protherm

 • skontroluje či nnemáte nastavené parametre ekvithermnej krivky – ide o položky E, P, U (nastavte E-, P-, U- )
 • ak používate ekvithermné riadenie, tak skontrolujte vonkajšie čidlo
 • Volajte servisného technika Protherm.

PROTHERM PORUCHA F6

Protherm chyba F.6

 • Manostat vzduchu (KTZ, KTO, KTV) zostáva v rozopnutej polohe
 • Spalinový termostat (KOZ, KTO, KTV) je v rozopnutej polohe – únik spalín do priestoru kotolne!!!!!

Riešenie poruchy F 6 pri kotle Protherm

 • Kontrola trasy spalín – revízia spalinovej cesty kominárom!!
 • Kontrola prisávania vzduchu ku kotlu pri kotloch do komínu (pri type B) !!!
 • Nutná kontrola celého kotla, čistoty výmenníka, nastavenie plynovej armatúry, …
 • Volajte servisného technika Protherm

Pri atmosférických kotloch, kotloch v prevedení B (odvod spalín do komínu) je 100% nutnosť nechať skontrolovať kotol servisným technikom Protherm. Únik spalín do priestoru môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie a vo väčšine prípadov aj smrť osôb v byte !!!

PROTHERM PORUCHA F7

Protherm chyba F.7

 • chyba komunikácie

Riešenie poruchy F 3 pri kotle Protherm

 • Volajte servisného technika Protherm.

PROTHERM PORUCHA F9

Protherm chyba F.9

 • Pri niektorých parametroch kotla mohlo dôjsť k strate užívateľského alebo servisného nastavenia.

Riešenie poruchy F 9 pri kotle Protherm

 • Volajte servisného technika Protherm.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *