Vypracovanie odporúčaní na ochranu akustických informácií v zasadacích miestnostiach. Časť 2.

Čítané celkom 3,269 x

Čítané celkom 3,269 x V tejto časti sa chystáme preskúmať zariadenia a sady na ochranu informácií v premise a okolo nej.Ako už bolo spomenuté v našej predchádzajúcej časti, vychádzajme z obvodovej ochrany.Napríklad … Learn More

Vypracovanie odporúčaní na ochranu akustických informácií v zasadacích miestnostiach. Časť 1.

Čítané celkom 2,609 x

Čítané celkom 2,609 x Manažéri spoločností na rôznych úrovniach sú neustále znepokojení ochranou dôverných informácií. Jednou z otázok je zabezpečenie dôvernosti rokovaní, ktorých obsah nie je nevyhnutne potrebný pre cudzincov.Pozrime sa na … Learn More