Vypracovanie odporúčaní na ochranu akustických informácií v zasadacích miestnostiach. Časť 2.

Loading

V tejto časti sa chystáme preskúmať zariadenia a sady na ochranu informácií v premise a okolo nej.Ako už bolo spomenuté v našej predchádzajúcej časti, vychádzajme z obvodovej ochrany.Napríklad dnes odporúčame … Learn More

Vypracovanie odporúčaní na ochranu akustických informácií v zasadacích miestnostiach. Časť 1.

Loading

Manažéri spoločností na rôznych úrovniach sú neustále znepokojení ochranou dôverných informácií. Jednou z otázok je zabezpečenie dôvernosti rokovaní, ktorých obsah nie je nevyhnutne potrebný pre cudzincov.Pozrime sa na túto problematiku … Learn More