Vypracovanie odporúčaní na ochranu akustických informácií v zasadacích miestnostiach. Časť 2.

Loading

V tejto časti sa chystáme preskúmať zariadenia a sady na ochranu informácií v premise a okolo nej.
Ako už bolo spomenuté v našej predchádzajúcej časti, vychádzajme z obvodovej ochrany.
Napríklad dnes odporúčame používať obvodové bezpečnostné systémy Forteza.
Viac informácií nájdete na tomto webe https://forteza.com/en/ alebo ich môžete kontaktovať na adrese www.technika.sk – kontakty.
Druhým stupňom ochrany je nastavenie kontroly prístupu.
Administratívne opatrenia na ochranu informácií.
Samotné použitie technických riešení na organizáciu spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zložitých sietí zjavne nestačí. Vyžaduje sa komplexný prístup, ktorý obsahuje zoznam štandardných opatrení na zaistenie bezpečnosti a urgentné zotavenie údajov v prípade zlyhania systému, ako aj špeciálne akčné plány v núdzových situáciách
Čo možno pripísať organizačným opatreniam na ochranu cenných informácií? Po prvé, jasné rozdelenie personálu s pridelením priestorov alebo umiestnením oddelení v kompaktných skupinách v určitej vzdialenosti od seba. Po druhé, obmedzenie prístupu do priestorov neoprávneným osobám alebo zamestnancom iných útvarov. Po ukončení práce je bezpodmienečne nutné uzamknúť a zapečatiť priestor. Po tretie, existuje prísne obmedzenie počtu ľudí, ktorí majú prístup ku každému počítaču.
Ak sú splnené vyššie uvedené požiadavky, odporúča sa tiež nainštalovať výstražný systém v oblasti, ktorú chcete chrániť, aby pracovníci bezpečnostnej služby vedeli, kedy sa do miestnosti vstupovalo.
Ďalej preskúmajme hrozby a zariadenia, ktoré ich môžu chrániť.

Systémy ochrany pred odpočúvaním sú navrhnuté tak, aby zabránili úmyselným a úmyselným pokusom zachytiť súkromné a dôverné konverzácie. Vaše informácie v bezpečí : www.technika.sk

Typy odpočúvacích zariadení (chýb):

 1. Rádiový bezdrôtový mikrofón
 2. Infračervený vysielač
 3. Televízna kamera s rozhlasovým kanálom na prenos informácií
 4. Drôtový vysokofrekvenčný vysielač
 5. Drôtová televízna kamera
 6. Káblový dynamický mikrofón
 7. Káblový elektretový typ mikrofónu
 8. Autonómny (offline) televízny rekordér
 9. Diktafón (diktafón)
 10. Policajný režim telefónov PBX a VoIp
  Tiež môžeme pridať laserové mikrofóny a elektronické fonendoskopy.
  Pokiaľ plánujeme rokovaciu sálu, je potrebné vykonať predbežné zametanie oblasti. Na predbežné zametanie odporúčame použiť detekčnú súpravu pozostávajúcu z nasledujúceho vybavenia:
  ST-402 CAYMAN alebo ST-403 CAYMAN
  ST-500 „PIRANHA“
  ST-301 „SPIDER“
  ST-600
  Optika-2
  Teraz, keď sme skončili so zametaním, sa odporúča vytvoriť denník a pridať každý zaznamenaný signál v éteri a v káblových rozvodoch, urobiť tiež schému všetkých káblových vedení v miestnosti. Potom môže byť v miestnosti ponechaný detektor signálu, ako je SEL SP-71R/21 Raksa od sigint.sk , len aby bol monitorovaný.

Teraz vytvoriť predpoklad na ochranu informácií.
Najskôr je potrebné poznať a chápať nebezpečenstvá, ktoré môžu nastať. Okná, vykurovacie potrubia, vzduchové šachty je možné chrániť vibračnými alebo akustickými meničmi, ako sú komplexne zverejnené na web. str. www.technika.sk , viac informácií o systéme nájdete market.sk. Tiež je potrebné vedieť, že vyššie uvedené vibrotransvertory zakrývajú iba priečku okna, takže ak máte 4-dielne okno, mali by ste na každú časť okna nainštalovať štyri vibrotransduktory.

ak máte v rokovacej miestnosti vykurovací systém, pripojte k nemu aj vibračné prevodníky.
Vzduchový hriadeľ je možné chrániť akustickým žiaričom od technika.sk.
Možné vybavenie na odpočúvanie: elektronické fonendoskopy, znížené mikrofóny.

Stará verzia elektronického fonendoskopu.

Ďalším zariadením na ochranu informácií je TEMPEST protective systems, systém ochrany siete, ktorý je aktívnym systémom ochrany informácií pred únikom pomocou kanálu TEMPEST (Transient Electromagnetic Pulse Emanation Standard) cez elektrický obvod a zem. Zariadenie je určené na ochranu informácií spracovávaných technickými prostriedkami a systémami generovaním maskovacích šumových signálov na napájacom obvode 220 V a na zemi.
Ďalej môžete vidieť vizuálne rozdiely medzi nechráneným a chráneným elektrickým obvodom 220 V pred únikom informácií. Meranie sa uskutočnilo pomocou viacúčelového vyhľadávacieho zariadenia ST-031M „Piranha“.

Upozorňujeme, že zariadenie TEMPEST protective systems môže chrániť až jednu fázu elektrickej siete. Ak máte niekoľko fáz dve alebo tri, je potrebné všetky zabezpečiť pomocou zariadení TEMPEST protective systems -VIP.

Ďalším zariadením, ktoré preskúmame z hľadiska ochrany, je SP-111K „Chiffon“, čo je aktívna ochrana informácií od únikového systému TEMPEST (Transient Electromagnetic Pulse Emanation Standard), ktorá je určená na ochranu informácií spracovávaných technickými prostriedkami a systémami generovaním interferenčný signál hluku elektromagnetického poľa v širokom frekvenčnom rozsahu v priestore a signály elektrického šumu na vodičoch vrátane zemného obvodu a vodivých vedení napájacieho zdroja.

Tento obrázok poskytuje webová stránka Hackaday.com. Popisuje kanál úniku informácií cez TEMPEST. To znamená, že páchateľ môže byť vybavený špecializovanou elektromagnetickou anténou, ktorá prijíma elektromagnetické pole vyžarované počítačom alebo iným elektronickým prístrojom.
Zatiaľ čo pracovník píše, EMF sa rýchlo mení. Potom sú prijaté zmeny EMF prijaté na koncovom zariadení, prevedené na písmená a na druhej strane príjemca prijme informácie bez toho, aby ste to vedeli.
Na ochranu pred takýmto odpočúvaním prostredníctvom systému TEMPEST bolo vyvinuté zariadenie s názvom SEL SP-111K „Chiffon“. Zariadenie je v zásade rozdelené na dve časti, jedna časť chráni pred priestorovým TEMPESTOM a druhá časť vytvára maskujúci šum v drôte proti odpočúvaniu TEMPEST pomocou drôtu.

Po nainštalovaní všetkých ochranných prostriedkov sa odporúča vykonať ďalšie zametanie, aby sa znížila možnosť inštalácie odpočúvacieho zariadenia do rokovacej sály. A potom sa tiež kvôli ochrane areálu odporúča vykonať zametanie každé 2 týždne.

(Zdroj: ides)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *