kat_Tiandy_main

Tiandy – nová značka IP kamier

Loading

Kvalita samotných výrobkov je prvoradá, tvrdá práca v riadení kvality umožnila, že dnes kvalita produktov dosiahla 99,998%.

S vedúcou technológiou a dôveryhodnou kvalitou sa výrobky Tiandy predávajú vo viac ako 60 krajinách. “Orientácia na zákazníka” je hodnota Tiandy, ktorá trvá už 24 rokov a bude rozhodne pokračovať, Tiandy bude pokračovať v prinášaní prielomov na zlepšenie úrovne bezpečnosti pre celý svet!

S+265 Technológia

Technológia S+265 je vytvorená Tiandy, ktorá ušetrí 30% šírky pásma v porovnaní so štandardom H.265 a až do 70% v porovnaní so štandardom H.264. Týmto výrazne eliminuje potrebu úložného priestoru v záznamníkoch alebo interných SD kartách.

Technológia TVP

TVP vyvinutá Tiandy v aktuálnej verzii 2.0 ponúka vylepšený obraz:

 1. Vyššiu citlivosť o 85%
 2. Odstup signál/šum o 25% pre redukciu šumu v obraze
 3. Dekódovanie videa o 15%
 4. Podanie farieb o 30% s vylepšeným vyvážením bielej
 5. Žiadny „ťahaný“ obraz pre pohybujúce sa objekty

Starlight a Super Starlight technológia

Integrácia technológie Starlight je hlavnou črtou spoločnosti Tiandy, ktorá silne verí svojim výhodám. Starlight nie je iba o videní v noci, integrácia riešenia Starlight spoločnosti Tiandy je výrazom technológie a výskumu.

Starlight je pre Tiandy jedným s najdôležitejších komponentov z jej portfólia produktov. Čo všetko Starlight technológia prináša:

 • Lepší obraz v noc v porovnaní s typickým IR osvetlením
 • Žiadne odrazy kvôli IR pre blízke objekty
 • Farebné videnie oproti bežnému č/b s IR čo umožňuje lepšie rozpoznanie tvárí a objektov
 • Lepšia ostrosť obrazu počas noci porovnateľná s videním cez deň
 • Nižšie osvetlenie priestorov pre garanciu súkromia

Implementácia týchto technológií robí z Tiandy kamier jedny z najlepších z hľadiska kvality, čo umožňuje cistlivosť až do osvetlenosti 0,0002 lx.

SuperStarlight

Cable free dizajn – dizajn bez káblov

Výhodou „cable free“ dizajnu na IP kamerách je hlavne v kratšom čase inštalácie. Už nie je potrebné inštalovať prepojovacie krabice na káble a ich spoje, PoE kamera bude pracovať vďaka jednému sieťovému káblu.

Cablefree

VCA – analýza video obsahu

VCA alebo analýza video obsahu je súbor jednotlivých typov video analýz zahrnutých do Tiandy produktov, ktoré sú veľmi užitočné pri detekcii špecifických akcií, nie iba detekcia pohybu v určenom priestore, čím sú tieto produkty o jeden krok vpredu v porovnaní s bežnými kamerami.

Video analýza umožňuje detegovať špecifické typy pohybu a priradiť tieto udalosti k prednastaveným akciám pre redukciu falošných poplachov a detekciu komplexnejších udalostí.

Reklamy

Tripwire – prekročenie čiary

Užitočné na detekciu prekročenia „virtuálnej“ čiary. Niektoré praktické príklady Tripwire sú napríklad vstup osoby na parkovisko, chránenej oblasti. V rámci nastavení je možné zadať aj smer pohybu, čím sa vyhnete falošných poplachom, ďalej veľkosť objektu, čas a podobne.

tripwire

Double tripwire – dvojité prekročenie čiary

Dvojité prekročenie čiary sleduje prekročenie dvoch „virtuálnych“ čiar, čo je veľmi užitočné v prípadoch keď je potrebné sledovať cestu s dvojitým vstupom a spustenie poplachu je nutné narušiť obidve tieto čiary. Aj v tomto prípade je možné nastaviť veľa parametrov ako čas, veľkosť a podobne.

doubletripwire

Perimeter

Perimeter je daľším s typov komplexnej analýzy spravovanej z Tiandy kamier, princíp je podobný ako pri Tripwire s tým rozdielom, že sa sleduje narušenie vyznačenej oblasti a v prípade jej narušenia je generovaná udalosť, ktorej sa skončí až po opustení oblasti. Perimeter s uplatní všade tam, kde je potrebné strážiť vyhradené oblasti, súkromné priestory, brány a podobne.

perimeter

Abandoned objects – opustené objekty

Detekcia opustených objektov je v dnešnej dobe jedna z priorít, hlavne na verejných priestranstvách, kde je potreba okamžitého hlásenia poplachu pri zmenách v sledovaných oblastiach. Ak je sledovaná oblasť ohraničená a zadefinovaná, môžete byť upozornení ak dôjde k zmenám v tejto oblasti v dôsledku prítomnosti nových objektov. Môžete nastavovať veľké množstvo parametrov, komplexnosť, rozmery a podobne.
abandonobject

Lost objects – stratené objekty

Je opačná funkcia k opusteným objektom, deteguje zmeny v scéne odčítaním objektu, kde objekt môže v rámci oblasti meniť svoju polohu a vygeneruje udalosť v prípade, že objekt opustil stráženú oblasť. Funkcia je vhodná na stráženie rôznych predmetov ako napríklad v múzeách a galériách.

lostobjects

Runnig – beh- Running

Obzvlášť užitočné v preplnenom verejnom priestore (supermarket, parkovisko, reštaurácia), kde bežať, nie je bežnou akciou, čo pomôže odhaliť niekoho, kto beží rýchlo a pokúša sa rýchlo odísť z miesta. Detekcia behu umožňuje identifikovať subjekty, ktoré bežia, a ak sú nainštalované aj PTZ kamery, tak aj priblíženie objektu.

running

Loitering – postávanie

Za posledných niekoľko rokov výrazne stúpla požiadavka na detekciu postávajúcich osôb z dôvodov zvýšeného rizika vandalizmu. Funkcia postávania deteguje osoby ktoré sa potulujú bez konkrétneho cieľa v sledovanej oblasti dlhšie ako bolo nastavené. Je možné nastaviť množstvo parametrov pre zníženie falošných poplachov.

loitering

Parking – parkovanie

Analýza parkovania deteguje objekt s nastavenými rozmermi ktorý je nemobilný od určitého času vo zvolenej oblasti. Je vhodná do zón s vyhradením parkovaním alebo pre upozornenie pri obsadení parkovacieho miesta. V prípade PTZ kamier alebo iných systémov je možné aktivovať upozornenia na veľké množstvo udalostí ako napríklad počítanie, sledovanie a pod.

parking

Crowd – Zhromaždenie

Jednou z najdôležitejších funkcií je zhromažďovanie davu, a to ako pre štatistické účely, tak aj pre bezpečnostné účely, režim Crowd od spoločnosti Tiandy umožňuje analyzovať udalosť zhromažďovania. Rovnaký systém sa používa aj pre marketingové ciele v miestach, kde je užitočné sledovať všeobecný tok, čím napríklad bude jednoduchšie sledovať hodiny v ktorých je sledované miesto viacej navštevované.

crowd

Audio anomaly detection – detekcia anomálie audia

Táto funkcia deteguje rušivé zvuky nad nastavenú kľudovú úroveň, čo je užitočné na stráženie priestorov, ktoré sú štandardne počas stráženia tiché, ako napríklad predajné priestory a rôzne iné prevádzky.

Reklamy

audioabnormal

Video anomaly detection – detekcia anomálie videa

Detekcia anomálie videa sa používa pre detekciu prekrytia kamery, veľmi užitočná v oblastiach, kde kamery nie sú pod dohľadom, vyvolá poplach pri prekrytí obrazu, natočení alebo rozostrení kamery.

videomask

Inteligent Tracking – inteligentné sledovanie

Automatické sledovanie Tiandy Technologies umožňuje bezpečnostným úradníkom priblížiť a sledovať pohyb ľudí a objektov v oblasti kamery. Funkcia automatického sledovania je najúčinnejšia pri monitorovaní oblastí s nízkou prevádzkou, ako sú parkoviská a múzeá, ako aj školy a pracoviská po skončení pracovného času.

inteligenttracking

On duty detection – detekcia služby

Monitorovanie pracovného miesta na prítomnosť pracovníka s nastavením dovolenej dĺžky absencie.

onduty

People counting – počítanie osôb

Technológia počítania osôb od Tiandy Technologies umožňuje používateľom okamžite počítať osoby z videa nasnímaného IP kamerami na miestach, ako sú nákupné centrá, štadióny, obchodné zariadenia a dopravné zariadenia. Uchováva počet hláv, ktoré vstupujú / opúšťajú danú oblasť a poskytuje údaje v reálnom čase o ľuďoch v priestoroch, čo môže pomôcť riadiť ľudí obmedzením vstupu do priestorov.
peoplecounting

Heat map – teplotná mapa

Teplotná mapa poskytuje prehľad o pohybe zákazníkov počas určitého časového obdobia a zobrazuje časovú hustotu a priestorovú štatistiku v rôznych farbách. Teplotná mapa je ideálna pre maloobchodníkov, pretože umožňuje lepšie pochopiť správanie zákazníkov od chvíle, keď vstúpia do predajne až do ich odchodu. Je to dokonalý nástroj na optimalizáciu rozloženia predajne a vytvorenie dokonalého nákupného zážitku.

heatmap

Face detection – detekcia tváre

Technológia deteguje prítomnosť tváre v digitálnych obrazoch. Detekcia tváre pomáha pri znižovaní falošných upozornení, pretože zabezpečuje, že oznámenie sa posiela iba vtedy, keď je prítomnosť človeka vo vopred definovanej oblasti. Tiandy detekcia tváre je tiež schopná detegovať viac tvárí v jednej scéne.

facedetection

3. dátový tok – stream

Video stream je dátový tok odosielaný z kamery alebo záznamníka, ktorý umožňuje prenos obrazu a zvuku. Štandardne produkty IP kamerových systémov poskytujú iba 2 dátové toky, prvý určený pre záznam vo vysokom rozlíšení a druhý v nižšom rozlíšení a s nižšou šírkou pásma pre vzdialené pozeranie (web, mobilné aplikácie, vzdialený klienti, viac dlaždicové zobrazenia, …).

Tiandy produkty ponúka aj tretí dátový tok, ktorý je veľmi užitočný v prípadoch keď je potrebné mať v systéme vyššiu škálovateľnosť pre rôzne typy pripojení s zobrazení. Toto je možné vďaka výkonnému hardvéru v kamerách, ktoré sú schopné poskytovať aj doplnkový tretí dátový tok.

Slot pamäťovej karty mikro SD

Slot pre pamäťové karty až do veľkosti 128GB pre lokálne záznamy. V prípade, ak v kamere je osadená SD karta, dokáže kamera vďaka funkcii ANR (iba na Tiandy NVR) v prípade výpadku komunikácie s NVR robiť lokálny záznam na SD karu a po obnove spojenia ho uložiť do NVR.

Tiandy_producer1

WDR 140 dB – široký dynamický rozsah

Pravý široký dynamický rozsah je profesionálne riešenie ako sa vysporiadať zo scénami kde veľa tmavých a zároveň svetlých miest (záber z vnútra na presklené dvere kde svieti slnko) – vysoký kontrast medzi svetlom a tieňom. Obraz je vykreslený a nestráca potrebné detaily ani v tmavých ani v svetlých miestach.

Režim koridor

Režim koridoru je vyžadovaný v prípade kamier sledujúcich dlhé úzke chodby, kde by bolo vhodnejšie kameru otočiť o 90°. Koridor režim otočí obraz.

Smart IR – inteligentný IR prísvit

Inteligentný IR prísvit reguluje svoj výkon podľa zameraného objektu a tým pádom nedochádza k „prepáleným“ bielym miestam bez detailov v samotnom snímanom obraze, resp. v objekte záujmu.

ROI – oblasť záujmu

Obrazy, ktoré prichádzajú z IP kamier, sú „komprimované“, takže sa počas nahrávania rozhoduje o kvalite. Najmä v kamerách s vysokým rozlíšením je potrebné znížiť kvalitu, aby sa získala nižšia šírka pásma a záznam na viac dní alebo s viacerými kamerami.

ROI umožňuje definovať konkrétne oblasti (napríklad dvere, východy, atď.), kde je možné nastaviť vyššie rozlíšenie pre dosiahnutie lepšej kvality obrazu a znížiť kvalitu obrazu v miestach kde nie je potrebný detail.

Tiandy_producer

EIS – Elektronická stabilizácia obrazu

Stabilizácia obrazu je dôležitá ak kamera nie je namontovaná na pevnom podklade, napríklad na dlhom stĺpe, aute, lodi, alebo kde je stabilita ovplyvnená počasím.

Smart defog – inteligentné odhmlenie

Umožňuje získať lepši obraz pri zhoršených klimatických podmienkach ako hmla, dážď, dym, sneh, atď.

Ochrana pred bleskom, prepätím a prostredím

Tiandy vsadilo na vysokú odolnosť svojich produktov, kde okrem mechanickej odolnosti a špeciálnych materiálov na výrobu krytov (Makrolon), ponúka pre kamery aj zvýšenú odolnosť:

 • Napájanie má dovolenú odchýlku až 25%, pri 12Vjs až +3V
 • TVS – ochrana transilmi na potlačenie prechodného napätia do 6 kV
 • Ochrana pre bleskom a prepätím – napájanie 2 kV, RJ45 1kV .

Dizajn bez skrutiek

Tiandy vyvinulo vlastný dizajn kĺbového úchytu kamier umožňujúci 360° natočenie a 90°naklopenie bez použitia skrutiek.

Zdroj: tech_fors

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *