Použitie GPS rušičky na ceste Vám mýtna polícia odhalí, simulátor GSP signálu zatiaľ nie

Loading

Telekomunikačný úrad v danom prípade pokutu nemôže vymáhať, lebo len na základe zistenia rušenia a nepreukázania že rušenie použil ten daný vodič v danom čase nemá na dokazovanie všeobecne. 

Na trhu sa už ale objavili GPS simulation – ktoré dokážu v reálnom čase simulovať GPS signál, takže viete nasimulovať inú polohu GPS aj keď ste niekde inde.

Pozor, to nie len softverový simulátor, ale originál RF – VF GPS simulátor – vysielač, ktorý simuluje vysielanie GPS signálov tak ako družice. 

Dnes pôjdete z Prešova do Bratislavy cez cesty II triedy a späť kde si GPS signál nahrajte do simulátora GPS a na ďalší deň ho použijete na ceste I triede. 

Samozrejme zaradenie je možné využiť aj na výukové a kontrolné systémy. 

Simulácia GPS samozrejme poskytuje efektívny a účinný spôsob testovania GPS prijímača a systémov, ktoré sa spoliehajú na generovanie rovnakých signálov ako vysielané GPS satelity, teda GPS prijímače spracovávajú simulované signály rovnakým spôsobom ako signály z aktuálnych satelitov. GPS simulátor poskytuje kontrolu nad signálov generovaných na globálne testovacom prostredí, takže testovanie môže byť vykonávané v kontrolovaných laboratórnych podmienkach

GPS simulátor poskytuje vynikajúcu alternatívu pre testovanie v porovnaní s použitím aktuálnej GPS signálov v živom prostredí. Na rozdiel od živej testovanie, testovanie simulátory poskytuje plnú kontrolu nad simulovaných satelitných signálov a simulovaných podmienkach prostredia. 

Samozrejme na trhu sa nachádzajú aj lacnejšie riešenia napr. z prijímačom USRP, kde celkový popis nájdete v tomto dokumente GPS Signal Simulation using Open Source GPS Receiver Platform, ETTUS USRP radio fi www.sigint.sk

 

Prečo používať simulátor GPS?

Testovanie simulátory je široko prijímané najlepšie praxe pre overovanie výkonnosti GPS prijímačov a systémov, v mnohých rôznych scenárov a prevádzkové podmienky v kontrolovanom laboratórnom prostredí. Simulátory sú používané značne v akademickej sféry a priemyslu, prakticky vo všetkých výrobných GPS prijímača a hlavnej systémovej integrácie a v mnohých rôznych aplikačných oblastiach, vrátane navigácie, určovania polohy, telekomunikácií, letectvo, automobilový priemysel, a priestor, ako pre civilné aj vojenské účely. Použitie simulátorov umožňuje niekoľko fáz výskumu a vývoja produktov, vrátane analýzy požiadaviek, návrhu a vývoja, integrácie, výrobu, údržbu a podporu.

Reklamy

GPS a GNSS Simulátory poskytnúť len účinné prostriedky na testovanie nových a budúcich schopností GNSS, ktoré ešte nie sú podporované skutočných SAT, ako je GPS L2C a L5 signálov a systémov Beidou-2 a Galileo.

Prečo simulovať signály GNSS?

Pri vývoji a testovaní elektronických systémov zahŕňajúcich globálne navigačné satelitné systémy, ako je GPS, Galileo, Beidou alebo GLONASS, je veľmi užitočné mať polohy, rýchlosti a časové údaje sú zapracované do systému na základe testu, ktorá hodnotí, ako dobre systém funguje .

Statické testovanie GPS

Ak máte záujem len o statické skúšky, potom môžete použiť živé anténu, aby krmivo pre GPS motora. Nevýhodou tejto metódy je, že signál sa neustále mení, takže nemožno reprodukovať rovnaké podmienky dvakrát.

Pomocou simulácie GPS sa dostanete na rovnakú sily signálu, satelitné čísla, atmosférické efekty a UTC čas, kedykoľvek sa spustenie testu, robiť porovnávanie a testovanie oveľa viac konzistentné.

Dynamické testovanie GPS

Ak vaša aplikácia vyžaduje pohybujúce sa systém v teste, posúdiť ho v dynamickom prostredí, potom sa za normálnych okolností by ste potrebovali, aby sa zmestili vaše elektroniku do cieľového vozidla alebo lietadla, a skúšku v odbore. To je nákladné a časovo náročné, a podmienky zmení zakaždým, keď postup je spustiť.

Pomocou GPS simulátor s dynamickým scenárom, môžete prehrávať pohyblivé dáta priamo do GPS testovaného motora toľkokrát, koľkokrát sa vám páči.

 

{youtube}DJk2Gz473Kg{/youtube}

Reklamy

Palubná jednotka na Slovenskom kamióne ? Elektronické technické zariadenie (skrátene „OBU“ – z anglického On-Board-Unit) umožňujúce zaznamenať presné údaje o využitých vymedzených úsekoch ciest vozidlami s povinnosťou úhrady mýta, ktoré slúžia na výpočet mýta. Prevádzkovateľ a/alebo vodič vozidla je povinný pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest (vrátane vymedzených úsekov ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta) umiestniť vo vozidle a uviesť do činnosti palubnú jednotku vrátene jej príslušenstva v súlade so zákonom o výbere mýta tak, aby umožňovala získať údaje potrebné na výpočet mýta a na výkon kontroly výberu mýta. Palubná jednotka je neprenosná.

 

Aká je vlastne kontrola výberu mýta

Kontrolu výberu mýta zabezpečuje prevádzkovateľ systému (spoločnosť SkyToll) v súčinnosti s mýtnou políciou. Zabudovaná mikrovlnná (DSRC) technológia palubnej jednotky jej umožňuje komunikovať so špeciálnym subsystémom v rámci elektronického mýtneho systému určeným na kontrolu výberu mýta. Jeho úlohou je kontrola plnenia povinnosti úhrady mýta a ďalších povinností podľa zákona o výbere mýta vrátane dokumentácie mýtnych incidentov a riešenia mýtnych priestupkov. Systém kontroly výberu mýta využíva niekoľko typov špičkových detekčných technologických zariadení.

Pevné a prenosné prícestné kontrolné brány pomocou nainštalovanej technológie dokážu preveriť technické údaje vozidla a porovnať ich s registračnými údajmi vozidla v centrálnom informačnom systéme, ako aj správne nastavenie palubnej jednotky. Podozrivé zistenia (tzv. mýtne incidenty) zachytené kontrolnými bránami sa automaticky odosielajú do centrálneho dohľadového pracoviska, kde sa spracujú, zatriedia a opätovne overia. Potvrdené incidenty sa preklasifikujú na mýtne priestupky a následne sa riešia v súlade s platnou legislatívou.

Vozidlá mýtnej polície sú vybavené obdobnými kontrolnými technickými zariadeniami ako kontrolné brány.
Sú určené na nepretržitú 24-hodinovú mobilnú kontrolu vozidiel s povinnosťou úhrady mýta na rôznych miestach vymedzených úsekov ciest. Okrem tejto kontroly mýtna polícia vykonáva aj stíhanie konkrétnych vozidiel na základe podkladov z centrálneho dohľadového pracoviska. Vozidlá, u ktorých zistí porušenie mýtnej povinnosti, je mýtna polícia oprávnená sankcionovať vysokým finančným postihom – pokutou buď priamo na mieste v blokovom konaní, resp. v správnom konaní na príslušnom úrade dopravy. Okrem finančnej pokuty môže pri zistení vážnych porušení povinností zamedziť vodičovi pokračovať ďalej v jazde.

Súčasťou práce mýtnej polície sú aj preventívne kontroly – prostredníctvom najmodernejšej technológie dokáže podrobiť kontrole nielen akékoľvek vozidlo idúce po vymedzenom úseku cesty počas jazdy, ale aj vozidlá odstavené na odpočívadlách a čerpacích staniciach.

 {googleads right} 

Zariadenie taktiež využívajú firmy ktorý jazdia len fiktívne, prečo ? 

Mýtny systém na Slovensku čakajú zmeny. Už do konca roka by mal byť upravený tak, aby dokázal komunikovať s takzvanými dynamickými váhami. V praxi by sa tak do systému zapisovali práve informácie, ktoré zbierajú dynamické váhy. Túto novinku v utorok oznámilo ministerstvo dopravy s Finančnousprávou. 

A následne by takto štát mohol skontrolovať, či niektorí dopravcovia nejazdia naprázdno. To je pritom jeden z nástrojov, ako štát prichádza o milióny eur na daniach. Ide o takzvané karuselové podvody. Firmy totiž fiktívne obchodujú s niektorými komoditami a následne si nárokujú vratky DPH.  

 

 Implementačný manuál mýtnych brán v Česku

Ako sa to robí , ako by sa to rozhodne robiť nemalo a ako pre zmenu zase malo . Niektorým ľuďom to pravdepodobne stále ešte nedochádza.

Pozn : v nasledujúcom texte predpokladám , že cieľom mýtnych brán je primárne výber mýta , čo obzvlášť nemusí byť pravda .

Ako sa to robí a ako by sa to teda rozhodne robiť nemalo

Dostanem krabičku s ID , ktoré sa zaznamená niekam do databázy . Nabite si peniaze . Keď potom idem pod mýtnou bránou , krabička sa preukáže svojím ID , systém sa zamyslí , vyhľadá príslušné ID v databáze a patrične zníži k ID priradenú finančnú čiastku .

Vedľajším produktom je , že systém zároveň s ID a čiastkou pozná aj miesto a čas. Tieto údaje sa určite ukladajú k ladiacim účelom a výsledkom je pekný log kto , kde a koľko .

Tento velkobratrský prvok ale nie je pre deklarovaný účel ( teda vyberanie mýta ) vôbec potrebné .

{youtube}WGsMMqJTz2g{/youtube}

Ako to robiť lepšie

Dostanem krabičku a pri nabíjaní si vygenerujte balíček náhodných čísel – kreditov , ktoré zaregistrujem v systéme . Jeden kredit môže mať hodnotu napríklad jednej koruny . Keď potom pôjdem pod mýtobránou , brána mi povie ” tento úsek je za dve koruny ” . Moja krabička vyloví dve čísla , pošle ich mýtobráně a škrtne si ich . Systém si kredity takisto škrtne , aby ich nešlo použiť znovu. Všimnite si , že aj keď systém bude logovať všetky dostupné údaje , tj ktorý kredit bol kedy a kde uplatnený , nemá najmenšiu šancu zistiť , ktoré kredity patria k sebe .

FAQ

Pri dobíjaní systém vidí , ktoré kredity boli registrované v jednej požiadavke !

Kredity sa môžu registrovať v balíčkoch treba po desiatich ( paranoici , ktoré sleduje stolná lampička , si budú registrovať po jednom ) a medzi registráciami jednotlivých balíkov možno vkladať náhodné čakacie intervaly .

Môže dôjsť ku kolízii kreditov !


Kredit o dĺžke 128 bitov ponúka 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 možných kombinácií . Do toho sa trafiť chce už veľa veľkú smolu . Ale systém rovnako môže pri registrácii kreditu kontrolovať , či nejaký taký už neexistuje , a v prípade kolízie vygenerovať iný .

Čerpanie kreditu nepôjde zaraziť v prípade krádeže krabičky !

Ku každému kreditu sa môže zároveň vygenerovať aj revokační certifikát . Keď zistím , že mi niekto krabičku ukradol , jednoducho kredity revokuji a dostanem späť cash .

Nutnosť ukladanie kreditov krabičky predraží !

Flashka dnes stojí pár korún a do 640 kB sa zmestí 40 000 kreditov , čo musí stačiť navždy a všetkým .

Samozrejme na trhu nájdeme aj softvérové GPS simulátory, no tie len simulujú GSM signál priamo na mape PC, alebo dáta posielajú na sériový port PC protokolom NMEA.

Hore prezentovaný výrobok ale dáta zasiela cez VF – RF signál tak ako ich zasielajú GPS družice.

 

Na trhu sú dostupné aj konkurenčné GPS simulátory napr.:

 

GLONASS+GPS Simulator

 

GENOS™ GNSS – simulátor satelitů

Dokonalá vysoce-výkonná testovací platforma GNSS

 

GENOS™ GNSS je vysoko-dynamický, vícekanálový emulátor satelitních signálů globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), který může být použit pro testování jakéhokoli produktu, který obsahuje funkci satelitní navigace.

Může být konfigurován pro emulaci satelitních signálů z až 160 satelitů současně, viditelných pro přijímač GNSS, jako by se přijímač nacházel na kterékoli poloze na světě, v jakémkoli čase (vč. minulosti a budoucnosti) a vč. případného pohybu podle jakékoli trajektorie pohybu.

Má extrémně vysokou četnost aktualizací – každou jednu milisekundu, což mu unikátně umožňuje podporovat vysoce-dynamické trajektorie. Nahrazuje velmi drahé testování v terénu poskytnutím spolehlivé generace, záznamu a přehrávání signálů GNSS. jednokanálové a vícekanálové, více konstelací, v reálném čase, od konce ke konci.

Simulátor GENOS GNSS emuluje signály z jedné nebo více následujících satelitních konstelací (podle pořízené licence): GPS, Galileo, GLONASS, COMPASS, GAGAN, SQAZZ,SBAS, WAAS, EGNOS.  

Alebo

GSG-56

GLONASS+GPS 16-channel Simulator

alebo

GPS-101 GPS Simulátor,  výrobce: Aeroflex Přístroj pro přesné a opakovatelné testování GPS přijímačů .

– nastavení satelitu (SV) a navigačních (NAV) dat

– nastavení vf úrovně od –85 dBm do –145 dBm

– nastavení pozitivního nebo negativního Doppler posunu nosné frekvence cca 4 kHz

– uložení GPS Almanachu a reálného času

– možnost měření Over-the-air nebo s přímým propojením

– síťové / bateriové napájení

Predajca v rámci EU: www.market.sk 

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *