Ako sa brániť odpočúvaniu a nájsť skrytú plošticu. Pustiť sprchu nestačí.

Loading

 Maličká ploštice s konektorom pre pripojenie batérie. Táto má dosah len niekoľko metrov, takže poslucháč musí byť v susednom poschodí, alebo miestnostiach. Najjednodukšie je nalepenie hlasového záznamníka na zadnú stenu skrine, tabule, alebo iného nehybného prvku v miestnosti. Nevýhodou je, že sa záznam musí fyzicky vyzdvihnúť.

Detektor skrytých kamier je vlastne kukátko, osadené veľmi výkonnými LED diódami.
Svetlo prejde objektívom kamery, odrazí sa od CCD čipu …
Pri vyhľadávaní môže pomôcť aj infrakamera. Dokáže nájsť ploštice napojené na elektrickú sieť – meniče napätia sa zahrievajú. Na snímke záber na snímač pohybu.

Najjednoduchšie a tiež najdostupnejšie sú takzvané RF ploštice.
Tie v priamom prenose vysielajú Odposlechnuto zvuk pomocou rádiového vysielania, typicky analógovo, na frekvenciách okolo 418 MHz. Dosah vysielania závisí na veľkosti ploštice a najmä akumulátora, typicky je však od jednotiek do stoviek metrov. Poslucháč musí sedieť v dosahu tohto signálu, takže v rovnakej budove alebo pred budovou v automobile.

Iné ploštice obsahujú GSM modul a pre prenos odpočúvania teda využívajú bežnú telefónnu sieť. Poslucháč potom môže byť kdekoľvek na svete, na plošticu stačí len zavolať.

Sofistikovanejšie modely obsahujú funkciu nahrávania, tento záznam skomprimuje a v určitých intervaloch (alebo na želania užívateľa) ho cez dátovú sieť odošlú na vopred zvolené miesto. Prevádzkovateľ takéhoto odpočúvania potom môže spätne prechádzať ucelené záznamy, ktoré navyše pri využití detekcie hluku nemusí obsahovať prázdne miesta. Kým napríklad v zasadacej miestnosti nikto neprehovorí, ploštice nenahráva.

Pre pohodlnosť obsluhy patrí dnes GSM ploštice k najobľúbenejším.
Práve vďaka dátovému spojenie s mobilných sietí ľahko zvládnu aj prenos obrazu zo skrytej kamery a to aj v HD rozlíšení. Kvôli väčšej energetickej náročnosti však bývajú GSM ploštice inštalované buď účelovo na konkrétne konanie, alebo sú pre dlhodobú prevádzku pripojené k rozvodu elektrickej energie v miestnosti.

Plošticu môže priniesť aj návšteva a položiť napríklad na stôl.
Môže byť integrovaná v elektronickom kľúči k automobilu, alebo napríklad v doskách alebo diáři.V nm môže byť ukrytý rekordér, ktorá na pamäťovú kartu zaznamená zvuk aj obraz, pokojne v HD rozlíšení.


Skryté nahrávacie zariadenie môže byť schované aj v diári, alebo napríklad puzdre od elektronického kľúča k automobilu. Takáto ploštice potom nič nevysiela, ale záznam ukladá na pamäťovú kartu.

Špecifickou skupinou sú prenosné skrytá záznamové zariadenia.
Zabudovaná môžu byť napríklad v kufríku, kabelke alebo kancelárskom vybavenia. Medzi najčastejšie umiestnenie patrí puzdra elektronických kľúčov automobilov alebo rôzne prívesky na klíčkoch od auta. Tie totiž často pokladajú ľudia na stôl, záznamové zariadenie odtiaľ má nerušený počúvanie alebo výhľad.

Veľmi kvalitné a pokojne rozmernejšie zariadenia môže byť súčasťou napríklad bloku alebo diára. Príklad takéhoto zariadenia vidíte na predošlých snímkach. Položený na stole medzi ďalšími vecami spravidla nevzbudí pozornosť.

Kde je v miestnosti hľadať?
Spôsob ukrytia odposluchov môžeme rozdeliť do dvoch kategórií. V prvej sú tie, ktoré majú poslúžiť jednorázovo a budú odstránené, alebo ku ktorým potrebuje ich prevádzkovateľ prístup – napríklad pre výmenu batérie alebo pamäťovej karty.

Reklamy

Tieto najčastejšie končí na spodnej strane dosky stola, najlepšie v montážnych otvoroch. Obľúbená sú tiež chrbát skríň a skriniek, radiátory, prípadne rozmernejšie kvetináče s kameňmi či keramzitom.

Ploštice môže byť nalepená pod stolom alebo zozadu na skrinke. Inštalácia a deinštalácia je otázkou maximálne desiatok sekúnd.

Druhú skupinu tvoria ploštice, ktoré majú pracovať dlhšie a potrebujú napojenie na rozvod elektrickej energie.

Nájsť ich môžete v elektrických zásuvkách, vypínačoch, elektroinštalačných krabiciach, predlžovačkách alebo napríklad vo vnútri počítačových skríň. Obľúbeným miestom sú aj lampy a ďalšie prvky osvetlenie miestnosti. Široké inštalačné možnosti majú stropné podhľady.

Plošticiam stačí aj menšie napätie, než je 230 V v elektrickom rozvode a tak sa môžu ukrývať napríklad v pohybových snímačoch alebo dymových detektoroch. Tie sú veľmi vhodným úkrytom, pretože do nich obyvateľov miestnosti nikdy nezasahuje (nesmie) a pokiaľ revízny technici nevenujú prehliadke dostatočnú pozornosť, cudzieho prvku (ktorý na funkciu snímača nemá vplyv) si nemusí všimnúť.

Ako je hľadajú profesionáli?
Pre laika je fyzická kontrola sa skrutkovačom v ruke prakticky jedinou možnosťou.
Špecialisti k tomu využívajú i mnoho špecializovaných detektorov a zariadení.


Základom je detektor vysokofrekvenčného poľa, ktorý vyhľadáva a lokalizuje rádiové vysielanie. Ako sa detektor približuje k zdroju vysielania, rastie na jeho displeji stupnice a mení akustický signál. Plošticu dokáže lokalizovať s presnosťou na centimetre.

Ďalším šikovným nástrojom je detektor nelineárnych prechodov, ktorý dokáže nájsť skrytú polovodičovú elektroniku aj v prípade, že je vypnutá, bez napájania alebo poškodená.
Detektor vyšle impulz a čaká na jeho odraz v druhej harmonickej, čo nastane práve v situácii, keď sa signál odrazí od polovodiče.


Pri hľadaní skrytých ploštíc trochu prekvapivo pomáha aj termokamera. Tá graficky zobrazí teplotná mapu snímaného priestoru a obsluha na nej dobre uvidí napäťové meniče ploštíc, pripojených k rozvodnej elektrickej sieti. Skenujú sa tak najmä zásuvky, vypínače alebo podhľady.


Špeciálny nástroj dokáže odhaliť aj skryté kamery. Je to vlastne optické kukátko, vybavené veľmi výkonnými červenými svietivými diódami. Ak ich svetlo prejde objektívom kamery, odrazí sa späť od CCD čipu a obsluhe sa tak zobrazí ako výrazná červená bodka. Skrytým kamerám niekedy stačí priehľad menšie, než je diera po vpichu špendlíkom, voľným okom tak skrytej kamery naozaj nemusíte odhaliť.

Ďalšími nástrojmi sú napríklad pamäťový rádiový analyzátor a prehľadový prijímač. To sú širokopásmové skenery, ktoré periodicky prezerá rádiový priestor a zaznamenávajú a vyhodnocujú prijímané signály. Na tých, čo sú podľa zadaných kritérií podozrivé, upozorní obsluhu.
Prehľadový prijímač využíva pre analýzu aj celkom zaujímavého efektu. Pri nájdení podozrivé frekvencie vyšle z reproduktora akustický ráz a sleduje, či na neho bude prijímaný rádiový signál nejako reagovať. Ak áno, vyhlási poplach – ide totiž takmer určite o vysielaní RF ploštice.

Pustiť sprchu nestačí – Biely šum a ultrazvuk
Ak máte podozrenie, že by sa pri dôležitom rokovaní mohlo v miestnosti nejaké odpočúvacie zariadenia nachádzať, máte niekoľko možností, ako úspešnosť takého narušenia znížiť.

Vo filmoch najčastejšie vidíte pustenú sprchu alebo kohútik s perlátorom v kuchyni. To je vlastne jednoduchý šumový generátor, ktorý mikrofónu skomplikuje snímanie ľudskej reči a výsledok je ťažko zrozumiteľný.
Pri kvalite dnešných mikrofónov oveľa lepšie poslúži generátor bieleho šumu, ktorý v náhodnom poradí a s rôznou intenzitou obsahuje všetky frekvencie rečového pásma a záznam je tak nezrozumiteľný.

Riešením pre náročné môže byť ultrazvuková rušička, ktorá zahltí mikrofóny záznamového zariadenia a tie tak nič nenahrajú.
Nevýhodou je smerovosť ultrazvukového signálu a nepriechodnosť prekážkami. Aj účinnosť sa líšia. Podľa skúseností sa ľahko zahltí mikrofóny iPhone, naopak nadštandardne odolajú mikrofóny chytrých aparátov Samsung a v podstate imúnny sú telefóny HTC.


Využívať rušičky rádiového signálu dnes prestáva mať veľký zmysel. Pri šírke pásma, ktoré by musela zarušiť a výkonu, ktorý by bol na to potrebné, by ľuďom bežný mesačný plat nestačil. Viac o ochrane Vašej kancelárie, jammer

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *