Obranná technická prehliadka

Loading

Pre obrannú technickú prehliadku je nutné dodržať správny postup už pri rozhodovaní toho, ktoré priestory by mali byť preverené, a ktorá firma bude obranne technickú prehliadku prevádzať.

 

Utajenie prehliadky

 

Jednotlivé informácie týkajúce sa prehliadky by mal vedieť iba veľmi úzky okruh ľudí a to až do chvíle, kedy má byť vlastná prehliadka uskutočnená, pokiaľ sa jedná o viac miestností až do ukončenia prehliadky. Toto je najdôležitejšie opatrenie pred zahájením samotnej prehliadky z dôvodu znemožnenia demontáže prípadného odpočúvacieho prostriedku, ktorý mohol byť nainštalovaný vlastnými zamestnancami.

 

Postup pri odhalení odpočúvacieho prostriedku

 

Ak je odhalený odpočúvací prostriedok, je najprv riadne zakreslený do situačného plánu miesto odhalenia odpočúvacieho prostriedku. Rovnako tak je miesto nálezu zadokumentované i fotograficky. Potom je prostriedok demontovaný a celý priestor ešte raz riadne preverený. Špecialisti spoločnosti sú do vysokej miery schopní určiť druh a pôvod odpočúvacieho prostriedku. Z tohto dôvodu spoločnosť doporučuje osobnú asistentku zodpovedného pracovníka zadávateľa, čím sa predíde akýmkoľvek budúcim sporom a naviac je táto účasť užitočná i pre prípad, kedy sa v konštrukcii zachytí signál upozorňujúci na prítomnosť polovodičového prechodu. Konečné rozhodnutie ďalšieho postupu však musí zostať na zadávateľovi. Ten sa môže rozhodnúť pre deštruktívnu metódu a vybratie prípadného zariadenia alebo využitie tejto znalosti pre dezinformačné účely apod.

 

Ukončenie obrannej technickej prehliadky

 

Zadávateľ obdrží hneď po ukončení prehliadky ústnu správu o výsledku, potom mu je zaslaná písomná správa s popísaným postupom a jeho výsledky. V správe je tiež prevedené hodnotenie ochrany objektu pred únikom informácií a navrhnuté nové organizačné, režimové a technické opatrenia vedúce k zníženiu rizika.

 

Druhy prehliadok

 

Pri fyzickej prehliadke sa jedná o podrobnú fyzickú prehliadku miestnosti zameranú na odhalenie odpočúvacích prostriedkov umiestnených v sieťových rozvodoch, telefónnych zásuvkách, telefónnych aparátoch, vypínačoch a ďalším vybavením miestnosti.

 

Rádiová kontrola je zameraná na odhalenie všetkých činných rádiových prostriedkov a na vytvorenie frekvenčnej mapy priestoru, čo predstavuje zhotovenie zoznamu všetkých rádiových frekvencií, ktoré sa vyskytujú v kontrolovanom priestore a preverenie všetkých elektrických rozvodov a kontrolu všetkých signálov vysielaných po metalických vedeniach.

Reklamy

 

Kontrola nelinearít je vyhľadanie všetkých polovodičových súčiastok pomocou detektora nelineárnych prechodov. Tento detektor využíva pre svoju činnosť tento základný predpoklad, že nie je možné vyrobiť žiadny spravodajský prostriedok, ktorý by neobsahoval aspoň jednu polovodičovú súčiastku. Táto kontrola je dôležitá z hľadiska nájdenia spravodajských prostriedkov, ktoré sú diaľkovo ovládané alebo prenášajú informácie paketovo, to znamená, že informácie uchovávajú vo svojej pamäti a po uplynutí periódy ich dokážu preniesť vo veľmi krátkom okamihu (pasívne prostriedky). Predovšetkým v starších budovách sú týmto detektorom odhaľované i prostriedky, ktoré sú napájané zo sieťového rozvodu a sú zamurované.

 

Všeobecné zásady obranných technických prehliadok

 

Tieto zásady je nutné dodržiavať bez ohľadu na to, či si prehliadku prevádzame sami alebo je vyhľadávanie odpočúvania prevádzané špecializovanou firmou:

 

• zahájenie prehliadky by malo byť v čase, kedy sa predpokladá aktivácia odpočúvacích zariadení (v priebehu obchodných a iných jednaní),

 

• niektoré odpočúvanie môže byť diaľkovo ovládané; naplánované klamné, vierohodne vyzerajúce obchodné alebo iné jednania môžu zabezpečiť okamžitú aktiváciu všetkých týchto odpočúvaní,

 

• všetky následné prehliadky by mali byť prevádzané v náhodných intervaloch,

 

• vyhľadávanie musí byť prevádzané skrytým spôsobom (pred činnosťou možného protivníka); vaše porady s kolegami alebo zákazníkmi, zahájenie prehliadky, nastavenie prístrojov a lokalizácia odpočúvacieho zariadenia nesmie dať tomu, kto odpočúvanie prevádza, informáciu o jeho odhalení,

 

• úspech pri práve prevádzanej prehliadke je závislý na vybavení, odborných vedomostiach a starostlivosti, ktorá je vyhľadávaniu venovaná,

 

• pred vlastným zahájením vyhľadávania sa dôkladne zoznámte s jednotlivými detekčnými metódami a možnosťami prístrojov; tieto nácviky vyhľadávania a precvičovania detekčných metód prevádzajte zásadne na bezpečných miestach,

 

• najväčšiu pozornosť venujte oblasti, kde sa bežne odohrávajú dôležité rozhovory (za písacím stolom, blízko telefónneho prístroja); najväčšie množstvo odpočúvacích zariadení bude umiestnené v okruhu do 7 metrov z dôvodu dobrého hlasového príjmu,

Reklamy

 

• vytvorte vhodné izbové podmienky pre prehliadku; zatiahnite všetky závesy, aby ste sa vyhli sledovaniu, zapnite všetky svetlá a niektoré ďalšie prístroje z dôvodu vytvorenia bežného izbového prostredia.

 

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *