Komunikácia zložiek IZS prostredníctvom rádiových sietí polícia záchranka, požiarnici pod číslom 112

Loading

Charakteristika projektu SITNO

 • rádiokomunikačná sieť SITNO štátnej správy SR
 • prevádzkovateľom je odbor telekomunikácií SITaB MV SR
 • na báze technológie TETRAPOL
 • bunkový systém s celoštátnym pokrytím
 • hlasové a dátové komunikácie
 • FDMA, trunking kanálov, poloduplexná komunikácia
 • navrhnutý pre viaceré nezávislé bezpečnostné zložky
 • nepretržité riadenie prevádzky z dohľadového centra CPM

Užívatelia siete SITNO

 • Útvary Ministerstva vnútra SR a Prezídia policajného zboru
 • Hasičský a záchranný zbor MV SR
 • Civilná ochrana
 • Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
 • Vojenská polícia
 • Vojenské obranné spravodajstvo
 • Železničná polícia
 • Mýtna polícia
 • Krajské koordinačné strediská tiesňového volania 112

Potencionálni ďalší užívatelia:

 • Slovenská informačná služba
 • Záchranná zdravotná služba
 • Súčinnostná komunikácia užívateľov siete

Súčinnostná komunikácia užívateľov siete

Hlasové a dátové komunikácie

1. používaná hlasová komunikácia

Hovorové skupiny, prehľadávanie a spájanie hovorových skupín, rozhlasový hovor (dispečerská výzva), konferenčný hovor, individuálny hovor, prestup do privátnych telekom. sietí, hovor cez priamy režim a IDR režim, núdzový hovor (komunikácia s prioritou)

Rádiová časť MC9600  –    PCM prenosová časť

PCM prenosová infraštruktúra

Reklamy

Mapa pokrytia siete SITNO

2. používaná dátová komunikácia

Medzi používané druhy dátovej komunikácie patria „statusy“ čo dovoľuje šírka prenosového kanála v sieti SITNO

 • posielanie SMS správ
 • kódy typických činností
 • lustrovanie v policajných informačných systémov pomocou SMS

Budúcnosť :

zisťovanie polohy pomocou GPS
systém AVL: sledovanie skupiny vozidiel v reálnom čase, zobrazovanie polôh vozidiel prostredníctvom digitálnej mapy,
spätné prehrávanie, …
Prenos malých súborov a obrázkov


Koncové terminály siete SITNO

Budúcnosť rádiovej komunikácie pri väčších dátových prenosoch

požadovaný prenos väčšieho objemu dát nie je možné riešiť prostredníctvom exitujúcej infraštruktúry siete SITNO

predpokladané druhy dát :

prenos statických obrázkov s požadovaným rozlíšením (napr. dopravné nehody)

Reklamy

prenos paketových video súborov (zo zásahových situácií na operačné strediská)

prenos ostatných dát (mapy, lokalizácia, …atď.)

 

využívanie služieb ktoré poskytujú komerční mobilní operátori

V súčasnosti sa riešia možnosti prenosu väčších dát v prihraničných oblastiach medzi štátmi EU. Problematikou sa zaoberá expertná pracovná skupina „Police Cooperation Working Group Radiocommunication at border areas“

Postreh čitateľa: “dátová sieť, funguje na podobnom princípe ako mobil” číže ak vypadne mobil, tak isto môže vypadnúť aj tato sieť. Tento systém, na ktorom sa minuli už nehorázne peniaze nebol schopný zatiaľ nik dokončiť, ani plne sprevádzkovať. Ostatne štáty upustili od používania tejto už zastaranej technológie, aj pre obrovské ceny dodávaných zariadení. Iné analógové ale aj digitálne systémy, ktoré používajú hasiči, záchranky a policajti po celom svete sú cenovo oveľa dostupnejšie, čo sa týka terminálov – vozidlových ale aj ručných. Kedysi stala základňová stanica do 3300 EUR! Neviem ako je to teraz, ale neviem si reálne predstaviť takéto mrhanie peňazí pre každú záchranku a hasiča. Veď ani ta technológia nemôže reálne toľko stáť. Ine systémy sa pohybujú cenovo o HODNE nižšie /okolo 600 eur/

Ja len dúfam, že niekto dostane rozum a konečne sa zbavíme tohto tunelu. Neviem si prestaviť čo ešte stoja vysielače, prevadiace atd… A zvukový výstup je príšerný. Ako keď si pustite mobil na hlasitý odposluch. Každé tretie slovo si človek musí domýšľať. Neviem si predstaviť hasičov ako pri požiari lúštia pokyny a dohadujú sa že ČO KTO POVEDAL? Existuje tu množstvo systémov ako cenovo prístupná Tetra, Mototrbo, P25… A všetky používajú v zahraničí služby na komunikáciu. Ceny sú tam viac ako o polovicu nižšie ako pri nasej sieti SITNO. Autor príspevku: tpack

TRUNKové rádiové siete Trunk je selektívny systém, ktorý dovoľuje združovať až tisícky rádio staníc v jednej sieti.

Základom je posielanie digitálne správ kuriéra jednotlivým rádiostaniciam. Prevádzač má k dispozícii istý počet hovorových kanálov a tie prideľuje hovoriacim skupinám rádiostaníc.
Informácie o tom, kam sa majú preladiť, vysiela na špeciálnom dátovom kmitočtu.
Teraz teda podrobne o niektorých, u nás používajú, trunkových sieťach.

Trunk MOTOROLA

U nás sa bez výnimky používa hybridný systém MOTOROLA TYPE II. Ide o sieť, v ktorej môžu hovoriť jednotlivé stanice v skupine medzi sebou a alebo môžu hovoriť celej skupiny staníc (klasický prevadzačový systém).

Princíp: Konvertor má k dispozícii istý počet hovorových kanálov (môžu ich byť aj desiatky). A jeden kanál, ktorý je používaný ako dátový (môže samozrejme meniť kanál, ale je vždy jeden príslušný jednej sieti). No tomto frekvencie sú všetky nehovoriace rádiostanice “napočúvaniu”. Dátový kanál vysiela neustále svoj identifikačný 4 ciferný (HEX) kód. Ten musí mať nastavené rádiostanice ako príslušnosť k danej rádiovej sieti. Rádiostanice majú navyše nastavený 4 číselný (HEX) skupinový kód a kód vlastné opäť 4 ciferný (HEX). To teda umožňuje, aby v jednej sieti bolo na počúvanie 65535 rádiostaníc a môžu mať nadefinovaný rovnaký počet skupín, čím sa dá umelo zväčšiť počet ádiostaníc až na niekoľko desiatok miliónov…

V momente, keď obsluha potrebuje oznámiť niečo ostatným účastníkom v danej skupine zaklučuje rádiostanicu, v prvej sekunde prebehne nasledujúca komunikácia. Rádiostanice na vstupnom frekvencie dátového kanála odošle svoju identifikáciu a identifikáciu skupiny, pre ktorú je relácia určená. Aby bolo obmedzené rušenie na minimum, používa sa špeciálnych CTCSS subtónov.

Rádiostanice sa okamžite prelaďujeme na výstup dátového kanála a tu sa už objavujú potrebné dáta pre účastníkov. Stanica sa okamžite prelaďujeme na vstup daného hovorového kanála a prebieha hovor. Medzitým po celú dobu relácie behá na dátovom kanáli informácie o tom, ktorá skupina na ktorom kanáli hovorí. To je pre prípad, že by rádiostanica nerozkódovala správne informáciu o hovore, alebo by sa naladila na dátový kanál neskôr (napr. ihneď po zapnutí rádiostanice).

Na hovorové kanály vysiela prevádzač pomocou špeciálnych DCS kódov informáciu o hovorovej skupine. (preto sa občas stáva, že dekodér klasické DCS voľby ukáže nejaký kód, ale je to nezmysel).
Ak práve hovorí na viacerých kanáloch rôzne skupiny, na dátovom kanáli rotujú informácie o všetkých práve hovoriacich skupinách. Ak teda obsluha zapne rádiostanicu alebo aktivuje príslušnú skupinu, zapojí sa do relácie už počas sekundy.

Dátový kanál Motorola

Zaujímavosťou je možnosť aj súkromných hovorov v skupine. Ak je rádiostanica nastavená, tak, že je možné volať osobu (rádiostanicu). Prevádzač potom vysiela celú identifikáciu rádiostaníc a posiela ich na špeciálna hovorový kanál, pričom ostatní účastníci v rovnakej skupine nepočuje nič.

Frekvenčné plánovanie siete.
Dátový kanál nevysiela samozrejme celej komunikačné frekvencie, ale len čísla kanálov, na ktorých prebieha alebo bude prebiehať hovor. Znamená to teda, že v každej rádiostanicu je nastavená celá sieť kanálov tak, ako sú logicky radené. Trunkové rádiostanice sa teda neprogramuje klasickým spôsobom (tj 1kanál = xxx MHz, 2Kanal = xxx MHz ….) ale nadefinuje sa iba frekvencia dátového kanála a počiatočné kmitočet, ktorý zodpovedá kanála č.1 a potom sa stanovuje len raster, v akom sú od seba kanály rozostúpenie. Konvertor teda určí číslo kanálu, na ktorom bude prebiehať hovor a rádiostanice si sama vypočíta frekvencia prijímacie i vysielacie podľa stanoveného rastri.

Rovnakým spôsobom sa programujú scennery, ktoré sú schopné rozlúštiť dáta vysielané týmto trunkovým systémom. Prevzate-Z00

ŠIFROVANIE v sieti TETRA

Sieť TETRA umožňuje až END to END šifrovanie a tým je teda vysoký stupeň zabezpečenia v prípade potreby zaručený. Pridáme Ak si k tomu šifrovací kľúč jednotlivých skupín v sieti, (Nie je teda možné, aby niekto, kto by si nastavil rovnaké číslo skupiny, mohol počúvať služobné hovory
bez toho aby mal na SIM alebo vo staniici nahraný príslušný šifrovací kľúč, bez ohľadu na skutočnosť, že by táto stanica musela byť povolená v skupine priamo sietí). Šifrovací kľúč je vždy v SIM karte, je na nej až AES TEA 4096bitový DES kľúč – SCK, DCK, CCK.

Bezpečnosť siete sa dá stručne definovať takto.

Sieť TETRA je kompletne digitálnym systémom, takže ho štandardným analógovým prijímačom nemožno monitorovať. Prípadné lúštení dát navyše komplikuje prevádzku TDMA, tzn. na jednej frekvencii striedajú dáta všetkých staníc v časovej postupnosti a nemožno teda sledovať jednu stanicu.

Ďalší bezpečnostný prvok je definícia stanice v sieti, ktorá zabezpečí, že sa cudzie stanica nemôže prihlásiť k akejkoľvek skupine ba dokonca vôbec do siete ako takej.

V neposlednom rade sa jedná šiforvací kľúč skupiny, tzn. cudzie stanice s rovnakou logickou skupinou sa nemôžu vzájomne počúvať, pretože používajú iný šifrovacie pre svoju vlastnú skupinu. A navyše je možné použiť šifrovanie stanica-stanica (END to END) tzn. používať špeciálne kódy ktoré sa lúštia až priamo v protistanicu a sieť v tento moment funguje len ako prenosová sústava a do prenášaných dát vôbec nezasahuje.

Toto viacstupňové zabezpečenia zabezpečuje pre civilné, ale aj vládne a vojenské účely vysoký stupeň utajenia prenášaných dát a hlasovej komunikácie.

TrunkView is an MPT1327 protocol decoder, used in a single radio setup without the need for a discriminator output.

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *