Čističky vzduchu a ozón

Loading

Ozón je všade okolo nás ako neoddeliteľná súčasť zemskej atmosféry – nielen ako ozónová vrstva. Dýchame ho celý život, bez toho, aby nám akokoľvek prekážal. Napriek tomu na internete môžeme naraziť na články varujúce pred ozónom vytváraným čističkami vzduchu. Informácia je teda nutné uviesť na pravú mieru …

Čo je ozón?


Ozón je prírodný čistiaci a dezinfekčný látka. Je to doteraz najsilnejší oxidačné činidlo, ktoré je používané v mnohých oblastiach, ako je zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel atď … Ozón je 3000x rýchlejší ako chlór a 25x účinnejší ako kyselina chloritá (NOCL), 2500x než chlórnan (OCL) a 5000x než chloramín (NH2CL) a je pritom oveľa bezpečnejšie. Neexistuje žiadny vírus, baktérie, plesne a huby, ktoré by odolali ozónu.

Strach z čističiek je dnes zbytočný


V USA vzniklo v roku 2005 rozruch, keď sa prišlo na to, že niektoré čističky vzduchu vypúšťajú také množstvo ozónu, ktoré už môže byť zdraviu škodlivé. Zvlášť keď si ľudia výkonný a nedostatočne regulovateľný prístroj pustili v malej miestnosti. Informácie o tom, že čističky vzduchu môžu byť aj nebezpečné, sa čoskoro rozšírila po celom svete a nedôvera ľudí postihla aj úplne nevinné prístroja.

Na slovenskom trhu dnes pravdepodobne nenájdete čističku, ktorá by uvoľňovala rizikové množstvo ozónu. Navyše výrobcovia si môžu svoje čističky nechať testovať u rôznych nezávislých inštitúcií, a ak neuvoľňujú nebezpečné množstvo ozónu, získate certifikát.

Ako mať istotu a vybrať bezpečnú čističku vzduchu?
Predovšetkým je dobré vedieť, že veľká kopa čističiek neobsahuje žiadnu súčasť, ktorá by mohla vytvárať ozón. Niektoré moderné čističky vzduchu vybavené ionizačné alebo UV výbojkami môžu v malom množstve “neúmyselne” vytvárať ozón. Ak výrobca doloží, že toto množstvo ozónu neprekračuje hygienický limit, a ak je možné v prípade potreby zdroj ozónu vypnúť, jedná sa o prístroje bezpečné aj pre najcitlivejšie osoby.

1.Čističky vzduchu, ktoré neuvoľňujú žiadny ozón

Veľká časť čističiek dostupných na európskom trhu v sebe nemá žiadny zdroj ozónu. Jedná sa o klasické prístroje, ktoré obsahujú motor a HEPA filter (alebo iný mechanický mikrofilter), ale nepoužívajú ionizátor, UV žiareniu ani iný zdroj elektrických výbojov.

Nutné dodať, že v dnešnej dobe už existujú ionizátory, ktoré ozón nevytvárajú.

2. Čističky vzduchu, ktoré v malom množstve uvoľňujú ozón

Bez toho by to musel byť úmysel výrobcov, malé množstvá ozónu môžu ako “vedľajší produkt” vznikať aj v ďalších zariadeniach používaných v čističkách vzduchu:

Reklamy
 • niektoré staršie typy ionizátorov
 • niektoré UV lampy
 • elektrostatic-ké filtre

U čističiek vzduchu vybavených týmito technológiami je vhodné sa zaujímať o množstvo vytváraného ozónu. Výrobca by mal písomne garantovať, že jeho prístroj nevypúšťa viac ozónu, než je povolené.

Hygienický limit je stanovený na 0,05 ppm (parts per million = častíc na milión) počas ôsmich hodín, čo sa rovná 0,1 mg / m3. Hodinový limit je potom stanovený na 0,1 ppm, tj. 0,2 mg / m3. Koncentrácie ozónu pod tieto limity sú považované za neškodné.
Pre porovnanie: maximálna hodinová koncentrácia ozónu v prírode je približne 0,06 ppm.

3. Ozónové čističky vzduchu, ktoré cielene vytvárajú ozón

V ozónových čističkách, ktoré sa u nás nerozšírili, sa ozón cielene využíva ako spôsob čistenia vzduchu. Čističky si tento ozón samé vytvárajú pomocou generátora ozónu. Tým môže byť UV lampa, korónové výbojka alebo výbojka na princípe studenej plazmy.

Ozón má mimoriadny dezinfekčný účinok. Hubí vírusy, baktérie, plesne, parazity a ďalšie škodlivé mikroorganizmy. Neporadí si však s pevnými časticami, akou sú prach a peľ. Vie ale rozkladať toxické alebo zapáchajúce plyny, avšak tento rozklad nemusí byť dostatočný a jeho výsledkom môžu byť iné nežiaduce plyny.

Lenže je tu jeden problém: Ukázalo sa, že nízke dávky ozónu, ktoré sú pre človeka zdravotne nezávadné, sú veľmi málo účinné proti vzdušnému znečistenia. Aby teda mohla ozónová čistička účinne fungovať, musela by vypúšťať ozónu ďaleko viac, a tým by sa pravdepodobne stala zdrojom zdravotného rizika. Avšak teoreticky je takéto prístroje možné k čisteniu miestností používať, ale bez prítomnosti ľudí.

Aspoň kým neprebehne dostatok objektívnych vedeckých testov, ktoré zodpovie všetky otázky okolo bezpečnosti a účinnosti, odporúčame si ozónovej čističky do domácnosti nepořizovat – najmä u alergikov a astmatikov.

Pozor na snahu niektorých výrobcov, ktorí uvádzajú, že ich prístroje vytvárajú “aktívny kyslík” alebo “energizovaný kyslík”. Spotrebiteľ by očakával niečo zdravé a sviežeho – ale pod týmito prezývkami sa skrýva opäť ozón. Vyššie uvedené limity sa musia dodržiavať aj v tomto prípade.

Ako vzniká ozón?


Ozón je prirodzenou súčasťou ovzdušia. Ozón vzniká pri prechode blesku atmosférou a pôsobením UV zložky slnečného žiarenia na kyslík prítomný v ovzduší – tento spôsob vzniku ozónu sa výraznejšie uplatnia v miestach s vyššou intenzitou slnečného žiarenia, tj. vo vyšších nadmorských výškach a pri mori. “Čistý vzduch” sa vyznačuje okrem iného nielen nízkou koncentráciou prachových častíc, zanedbateľnú úrovňou chemického znečistenia, ale aj prítomnosťou ozónu pri nízkych, prirodzených koncentráciách.

Ozón je tiež súčasťou fotochemického smogu, ktorý vzniká v letných mesiacoch v oblastiach s vysokým znečistením vzduchu. Výsledkom je potom vznik tzv. “Prízemného ozónu”, ktorý vo vyšších koncentráciách môže spôsobiť podráždenie očných spojiviek, kašeľ a bolesti hlavy.

Reklamy

Vzhľadom k tomu, že ozón je veľmi nestabilná plyn, nie je možné ho skladovať, ale musí sa vyrobiť priamo na mieste. Umelo sa ozón vyrába tzv. Koronovými vysokonapäťovými výbojmi alebo pomocou UV lámp:

Korónové výboje:

 • technológia založená na prúdenie vzduchu cez elekrické pole v ktorom vzniká tzv. Tichý výboj, ktorého elektrický prúd štiepi molekuly kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa spájajú s molekulami kyslíka a dochádza ku vzniku ozónu

Vznik ozónu pomocou UV lámp:

 • UV lampa štiepi molekuly kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa spájajú s molekulami kyslíka a tak vzniká ozón
 • nevýhodou tejto medody je malá produkcia ozónu a vyšší príkon elektrickej energie

Aplikácia ozónu


Najčastejšie aplikácie ozónu O3 v uzavretých priestoroch:

Odstraňovanie zápachov a dezinfekcia:

 • odstránenie nežiaducich zápachov a dezinfekcia priestorov
 • odstránenie zápachu po požiari a záplavách
 • odstránenie zápachu domácich zvierat
 • odstránenie zápachu cigaretového dymu a z kuchýň
 • odstráneniu zápachu od potu a inkontinencia
 • odstránenie pachov zo šatníkov a obuvi
 • odstránenie chemických zápachov z najrôznejších náterov, riedidiel, lepidiel a pod.

Ozón ako najlepší odstraňovač zápachu. Na rozdiel od iných chemických prípravkov ozón priamo odstraňuje príčiny zápachov (neprekrýva je).

Likvidácia patogénnych mikroorganizmov:

 • zničenie vírusov, baktérií, plesní a húb
 • likvidácia hmyzu, roztočov a parazitov
 • efektívna v likvidácii alergénov
 • odstránenie plesní a ich spor

Ozón likviduje aj patogény, ktoré sú voči pôsobeniu chlórových prípravkov odolné. Ako plyn preniká do všetkých kútov a zákutí, aj do pórov najrôznejších materiálov (steny, podlahy, nábytok, koberce, textílie, zariadenie …).

Aplikácia ozónu následne negeneruje žiadne závadné odpadové látky (rezíduá). Ozón je ekologický a šetrí peniaze za rôzne dezinfekčné prostriedky.

Ozón verzus chlór


Ozón je 3000x rýchlejší ako chlór a 25x účinnejší ako kyselina chloritá (NOCL), 2500x než chlórnan (OCL) a 5000x ako chloramín (NH2CL) a je pritom oveľa bezpečnejšie. Tieto výsledky sú merané porovnaním konštánt CT – koncentrácia x čas, potrebný na zabitie 99.99% všetkých mikroorganizmov.

Chlór reaguje s organickými materiálmi a tvoria organické látky obsahujúce chlór, ako chloroform, tetrachlór, metylchlor a ďalšie, všeobecne známe ako trihalometány (THM). Ozón nereaguje významne s THM, pretože sú odolnejšie k oxidácii – dosiahnutie plnej oxidácia trvá veľmi dlho. Niektoré THM sú odstránené ako dôsledok fyzikálneho vystreľovanie v priebehu zavzdušňovanie zmesou ozón / vzduch.

Ozón oxiduje a rozkladá organické a anorganické látky rýchlejšie ako ostatné reagenty. Typicky o rád rýchlejšie ako chlór, najčastejšie používaný reagens. Pri dezinfekcii tříatomovým kyslíkom (ozónom) dochádza k prasknutiu bunkovej steny. Je to účinnejšia metóda než použitie chlóru, ktoré závisí na difúziu do protoplazmy bunky a pasivované enzýmov.

Ozón reaguje s látkami, s ktorými chlór nereaguje alebo reaguje nevhodným spôsobom ako sú:

 • látky ovplyvňujúce chuť farbu či vôňu
 • kovy a mangán
 • kyanidy, fenoly
 • a ďalšie …

Oxidáciou ozón likviduje vysokomolekulárne zlúčeniny, chlórované bifenyly, organické zlúčeniny, jedovaté aromatické látky, kyanidy, fenoly, síru, železo, mangán. Má schopnosť vypnutie karcinogénov. Silný deodorizačný efekt spôsobuje rozrušenie zapáchajúcich látok a tým redukciu zápachu a chuti.

Ozón a zdravie


V ľudskom tele vytvárajú ozón biele krvinky v boji s najrôznejšími infekciami. Napriek tomu je ozón jeden z najtoxickejšia plynov, ale zároveň pre život na Zemi nespostradatelný.

Ozón je bezfarebný plyn s typickým zápachom. Zreteľný zápach ozónu pripomínajúce chlór je dobre viditeľný a je tak prirodzeným varovaním. V prírode sa bežne vyskytuje v koncentráciách od 0,001 do 0,125 ppm a tá je navyše ovplyvnená teplotou a atmosferickým tlakom v danom mieste.

Pri vdýchnutí je ozón rizikový už v malých koncentráciách. Zdravotné problémy, ako je napr. Suchosť slizníc, pálenie očí a ťažkosti s dýchaním sa spravidla začínajú objavovať u prekročenie hodinové koncentrácie ozónu nad 0,3 ppm. Pri koncentráciách ozónu vyšších ako cca 1,1 mg / m3 (0,51 ppm) sú silne dráždené oči a horné cesty dýchacie, dostavujú sa bolesti hlavy. Koncentrácia vyššia ako cca 2,15 mg / m3 (1 ppm) spôsobí počas niekoľkých minút silné dráždenie sliznice dýchacích ciest, bronchospasmatické stavy a kašeľ.

Vyššia koncentrácia ozónu možno aplikovať iba bez súčasnej prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín! Toto sa týka aj našich generátorov ozónu. Pri dodržaní bezpečnostných upozornení možno generátor ozónu využiť bez problémov ako doma, tak vo firme, v aute, na chate atď …

Priemyslový Generátor Ozónu
Extrémne výkonný generátor ozónu na najnáročnejšie použitie, najmä na miestach s veľkým pohybom osôb
. Dve úrovne výkonu generovania ozónu 15 000 a 30 000 mg/h zaisťujú účinnú dezinfekciu a likvidáciu vírusov aj baktérií.
Maximálny výkon generovania ozónu
Ošetrujte extrémne vyťažené priestory v priemyselných podnikoch, zdravotníckych zariadeniach, úradoch a verejnej doprave pomocou najvýkonnejšieho generátora ozónu v ponuke. Zbavujte sa pravidelne mikroorganizmov, pachov a plesní pre bezpečnosť návštevníkov i vášho personálu.

Určené pre verejné priestory
Generátor ozónu GREY je špeciálne navrhnutý na použitie vo verejných priestoroch s plochou až 200 m2. Vďaka vysokému výkonu pri vytváraní ozónu je schopný rýchlo a intenzívne dezinfikovať miesta, ktorými denne prejdú stovky či tisíce ľudí. Ponúka ideálne riešenie pre verejné priestory a ich zázemia.
Dva stupne výkonu pre flexibilitu
Vnútorná konštrukcia prístroja umožňuje flexibilne voliť medzi dvoma stupňami výkonu – 30 000 mg (30 gramov) ozónu za hodinu pre maximálnu rýchlosť dezinfekcie a 15 000 mg (15 g) za hodinu pre menšie priestory a citlivejšie prostredia. Vďaka tomu je univerzálnym zariadením so širokými možnosťami využitia.

Pripravený na dennodenný záprah
Robustná konštrukcia z ocele, komfortná ergonomická rukoväť a praktické vnútorné usporiadanie pre maximálne efektívny prechod vzduchu sú hlavnými atribútmi ozónového generátora GREY 30000. Ponúka teda dokonalé riešenie na každodennú prevádzku.
Kľúčové funkcie
generátor ozónu s voliteľným výkonom 15 000 alebo 30 000 mg ozónu za hodinu
účinný proti vírusom a mikroorganizmom v ovzduší aj na povrchu predmetov
odstraňuje zo vzduchu zápach z dymu, cigariet, zvierat a množstvo chemikálií
univerzálne použitie vo veľmi zaťažovaných verejných priestoroch, ale aj v kanceláriách a obchodoch
časovač s rozsahom 0 až 180 minút
vymeniteľný ozónový modul s dlhou životnosťou
slovenský návod a technická podpora
záručná doba 2 roky
Všeobecne o ozóne
Ozón je plyn, ktorý sa prirodzene vyskytuje v prírode a tvorí napr. ochrannú ozónovú vrstvu Zeme. Vo vyšších koncentráciách dokáže likvidovať mikroskopické organizmy, ako sú vírusy, baktérie a ďalšie, pritom však nijako nezaťažuje životné prostredie.

Po čištení ozónem
Krátko po aplikácii šokového čistenia generátorom ozónu sa ozón sám rozloží na kyslík a nezostane po ňom žiadny zápach, zvyšky ani iné chemické pozostatky. Prispieva tak k vytváraniu a udržovaniu bezpečného a čistého prostredia v kanceláriách, obchodoch, dopravných prostriedkoch či domácnostiach.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *