Prijímač – skener ktorý je ten pravý ?

Loading

Scanner (čítaj “skener”) je prakticky rádiový prijímač, ktorý umožňuje príjem rádiových frekvencií vo veľmi širokom frekvenčnom spektre bez akýchkoľvek obmedzení. Pomocou scannera zachytíme rozhlasové vysielanie na krátkych vlnách, občianske rádio stanice v pásme CB, rozhlas VKV, hovory v mobilnej sieti Eurotel-NMT, ale aj zvukový sprievod televíznych vysielačov. Tým, ale možnosti scannera, ani zďaleka nekončia. Je ním možné prijímať napr. frekvencie, ktoré využívajú zložky ako polícia, armáda a iné. Celkom zaujímavé je napríklad monitorovať komunikáciu medzi pilotom lietadla a riadiacou vežou. Tento článok je určený prevažne novým záujemcom, nech už scanner vlastnia alebo o ňom zatiaľ len uvažujú a skrátka všetkým, ktorí sa so záujmom dozvedia niečo nové, súvisiace s mobilnou komunikáciou.

 

Telekomunikačné tajomstvo

Pri scannovaní často zachytíme neverejné služby, vysielajúce správy, ktoré nie sú určené pre masové šírenie. Je dovolené takéto vysielanie počúvať? Áno, ale za predpokladu, že obsah správy nebudeme šíriť ďalej tretej osobe. Preto medzi tajné patria vysielania polície a profesionálnych služieb.

V niektorých štátoch sa stretneme už v návode k prístroju s textom: “V niektorých oblastiach môže byť mobilné používanie scanneru nezákonné, alebo môže vyžadovať povolenie.” Ani v tak demokratickom štáte ako sú USA, nie je povolený predaj scannerov, ktoré sa dajú použiť pre odpočúvanie celulárnych telefónov v pásme 800 MHz.

Prevedenie

Scannery rozdeľujeme konštrukčne podľa prevedenia na ručné (handheld) a stolné (stacionárne). Niektoré stolné scannery je možné vďaka prijateľným rozmerom použiť tiež ako mobilné. Stolné typy sú oproti ručným modelom zvyčajne lepšie technicky vybavené a patria do vyšších cenových kategórií. Nedá sa však povedať, že ručné modely sú oproti nim vždy o niečo ochudobnené. Práve naopak, niektoré špičkové ručné scannery dosahujú zrovnateľné, alebo dokonca lepšie parametre. (Peter Donovel)

Rozdelenie vĺn podľa ich dĺžky a frekvencie:

názov označenie vlnová dĺžka frekvencia

 • miriametrové vlny 100 – 10 km 3 – 30 kHz
 • kilometrové vlny DV 10 – 1 km 30 – 300 kHz
 • hektometrové vlny SV 1 – 0,1 km 300 kHz – 3 MHz
 • dekametrové vlny KV 100 – 10 m 3 – 30 MHz
 • metrové vlny VKV (VHF) 10 m – 1 m 30 – 300 MHz
 • decimetrové vlny VKV (UHF) 1 m – 0,1 m 300 MHz – 3 GHz
 • centimetrové vlny 10 cm – 1 cm 3 – 30 GHz
 • milimetrové vlny 10 mm – 1 mm 30 – 300 GHz

A čo je vlnová dĺžka? Je to vzdialenosť medzi opakujúcimi sa periódami vlnenia. Označuje sa malým gréckym písmenom lambda (?). Vlnová dĺžka závisí od frekvencie vlnenia a rýchlosti šírenia vlny. A ako ju vypočítame? Podľa vzorca:

 • ? = v/f
 • kde
 • ? = vlnová dĺžka v metroch
 • v = rýchlosť šírenia vlny v m/s
 • f = frekvencia vlnenia v Hz.

Pre elektromagnetické vlnenie vo vákuu sa dá vyjadriť tento vzťah zjednodušene:

Reklamy

vlnová dĺžka ? [m] = 300 / frekvencia [MHz].

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *