Americký HAARP mení klímu, alebo máme tu novú zbraň ?

Loading

Ionosféra, teda riedka časť atmosféry vo výške zhruba od 80 kilometrov nad povrchom, obsahuje veľké množstvo nabitých častíc (iónov) a okrem iného umožňuje šírenie rôznych rádiových signálov.

Základňa HAARP sa nachádza na Aljaške v oblasti Gakona, čo je necelých 150 míľ severovýchodne od mesta Anchorage. Ďalšie, trochu menšie zariadenia takéhoto typu je v mieste mene Arecibo v Nórsku, tretí je v Portoriku. Podľa niektorých zdrojov sú ďalšie na južnej pologuli (snáď dokonca v blízkosti južného pólu). Okrem toho je po celej Zemi rozmiestnených niekoľko desiatok ďalších atmosférických “horákov” oveľa menších rozmerov.

Systém pokrýva plochu asi 13 hektárov a je tvorený 180 anténami (12 krát 15 sérií), z ktorých každá má dva dipólové prenášača o výkone 10 000 W. Celá sústava má teda výkon 3,6 MW (3,6 milióna wattov). Antény majú dve frekvenčné nastavenie, a to 2,8 až 7 MHz a 7 až 10 MHz. HAARP teda vysiela elektromagnetické vlnenie do ionosféry, pričom využíva niektoré jej charakteristiky. Ionosféra funguje predovšetkým ako gigantická “anténa”, pomocou ktorej možno signál zamerať na ktorékoľvek miesto na Zemi.
To však nie je všetko. Za určitých meteorologických podmienok (tie sa neustále menia, ale dajú sa predpovedať) možno ionosfére “ukradnúť” značné množstvo elektromagnetickej energie, ktorá je tam vďaka iónom rozmiestnené v ťažko predstaviteľné množstvo. Pokiaľ bude celý výkon HAARP za vhodných podmienok zamierení na jediný bod oblohy, pôvodný signál sa zosilní až tisíckrát, čo znamená výkon 3,6 GW, teda 3,6 MILIARDY wattov. Aby ste si urobili predstavu, tak je to zhruba dvojnásobok výkonu všetkých vodných elektrární v Českej republike dohromady.

Treba podotknúť, že prakticky identický systém navrhoval začiatkom 20. storočia geniálny Nikola Tesla, ale v tom čase nenašiel pre svoje progresívne názory príliš pochopenie. Korene projektu HAARP siahajú do roku 1983, kedy Bernard Eastlund, majiteľ ropnej spoločnosti ARCO (Atlantic Richfield Oil Company), vzkriesil staré Teslove teórie o riadenej energiu, získal patenty na ich nové využitie a presvedčil americké ministerstvo obrany, aby sa nimi zaoberalo. Eastlund potom založil divíziu APTI (ARCO Power Technologies Inc.), Ktorá od roku 1991 pracovala na HAARP. Prvý ostrý test prebehol v decembri 1994 a odvtedy je systém spúšťaný najmenej raz za mesiac.

Ponúka sa samozrejme otázka, k čomu môže slúžiť vlna s energiou miliárd wattov. Oficiálne stanovisko hovorí iba o výskume atmosféry a vesmíru. Tomu však verí len málokto. Objavila sa rad teórií o skutočnom poslaní HAARP; pominiem chcete nápady typu zbrane proti mimozemšťanom, potom možno uvažovať zhruba o nasledujúcich aplikáciách, ktoré som zoradil podľa ich pravdepodobnosti.

Za horizontálny radar

Rádiolokátory typu Over-The-Horizon už fungujú niekoľko rokov, žiaľ však stále vykazujú ten istý zásadný problém. Ich presnosť totiž klesá exponenciálne so vzdialenosťou, takže síce vidíte za obzor, ale skutočná pozícia cieľového objektu môže byť pokojne o desiatky kilometrov odlišná. Z tohto dôvodu je tiež úplne nemožné podľa OTH radaru čokoľvek zameriavať. Na druhú stranu, nespornou výhodou je možnosť zachytenia lietadiel STEALTH, aspoň teda prvej generácie. Napríklad lietadlo F-117 je vytvorené tak, aby sa od neho radarové vlny odrážali smerom nahor, a nie späť k vysielaču. Lúč zahorizontálního radaru však lietadlo zasahuje zhora, a odraz späť nahor je tá najlepšia možná varianta. Ak uvážime obrovský výkon HAARP, potom máme zrejme čo do činenia s radarom, ktorý môže vytvoriť kľukne aj radarovú “mapu” celej planéty.

Alebo ešte niečo viac?

Niektorí odborníci zastávajú hypotézu, že obrovský výkon HAARP by dokázal “pretlačiť” elektromagnetické vlny nielen vzduchom, ale aj cez vodu a dokonca aj pevnej látky. Ponúka sa tak rad možností: komunikácia s ponorenými ponorkami, “röntgenové” snímkovanie Zeme (išlo by o akýsi gigantický tomograf), pátranie po podzemných úkrytoch, ložiskách surovín či ponorkách. Často sa hovorí aj o detekciu aktivity jadrových zariadení, a to hlavíc aj reaktorov, prípadne o monitorovaní všetky rádiovej komunikácie na Zemi.

Štít

Reklamy

Už Nikola Tesla navrhoval vytvorenie “elektromagnetického štítu”, ktorý by neprepustil žiadne cudzie teleso (rozumej zbraň). Je známe, že vedci v ZSSR sa zaoberali myšlienkou ničenie balistických rakiet pomocou ionizácie atmosféry, ktorej fyzikálne vlastnosti sa týmto pochopiteľne okamžite mení. Ak by k niečomu takému došlo v dráhe letu rakety, nasledovali by turbulencie a poruchy aerodynamiky, ktoré by pri obrovskej rýchlosti rakety nevyhnutne spôsobili jej skazu. HAARP by teda mohol vytvoriť akýsi protiraketový “dáždnik”, ktorého účinnosť by bola stopercentná.

Výborne, a prečo zostávať pri obrane ? Čo keby sme nečakali s “dáždnikom” na útok, ale namiesto toho tým “dáždnikom” nepriateľa vzali po hlave, aby k útoku vôbec nedošlo? HAARP by mohol bez problémov fungovať ako emitor elektromagnetického impulzu, ktorý by svojím monštruóznym výkonom doslova “usmažil” elektroniku akejkoľvek družice, zbrane či komunikačného prostriedku.

Rozkážem vetru, dažďu

Ovplyvnenia počasie je v skutočnosti celkom jednoduché. Prípravy takýchto systémov prebehli už v 50. rokoch; roku 1976 podpísalo cez 60 štátov dohodu o zákaze geofyzikálnych zbraní, ktorá však platila na dobu určitú, a to 20 rokov. HAARP môže ionizáciou alebo ohrevom atmosféry výrazne ovplyvniť prúdenie vzduchu, a tak spôsobiť treba búrku, tornádo, extrémne horúčavy či mrazy. Napríklad je možné kdekoľvek na svete vyvolať umelý blesk, oveľa silnejšie ako ktorýkoľvek prírodný; veď to dokázal spomínaný Nikola Tesla už na prelome 19. a 20. storočia.

Kontrola magnetosféry

Hoci väčšina ľudí má aspoň nejaké tušenie o súvislosti a podobnosti elektrického a magnetického poľa, málokto už vie, že skrat môže nastať nielen v poli elektrickom, ale i v magnetickom. Presnejšie povedané, nejde tu o “skrat” v pravom slova zmysle, skôr o jeho magnetický ekvivalent (ale z nedostatku iného výrazov tomu môžeme pokojne hovoriť skrat).
Tu už ale potrebujeme dva kúsky zariadenie typu HAARP, medzi ktorými musíme vytvoriť spojité elektromagnetické vlnenie. Ak je správne modulovania a má dostatočne veľkú energiu, spôsobí fázovú interferencii, tj magnetické pole Zeme a HAARP sa vzájomne vynulujú. Prírodné magnetické pole chráni povrch planéty pred účinkami tzv slnečného vetra, a to tým, že protóny tvoriace tento “vietor” odkláňa a spomaľuje. Absencia magnetického poľa spôsobí, že tieto protóny začnú odovzdávať svoju energiu atmosfére; dôjde k môžnej ionizácii, čo bude mať úplne fatálne vplyv na všetky zariadenia využívajúce princípov elektromagnetizmu.

Ak všetky tieto energie sú k dispozícii z prázdneho priestoru, potom sa môžete pýtať ako je to možné, že stále používame fosílne palivá? Odpoveď je jednoduchá. Sily, ktoré nás ovládajú sú veľmi bohaté. Stali sa veľmi bohatými tým, že tieto veci ovládali (väčšinou naftový a nukleárny priemysel). Poslednou vecou, ktorú oni sami chcú je, aby sme mali energiu zadarmo, čo je to, čo je výsledkom pochopenie psychoenergetika (skalárne elektromagnetizmus, energetika, atď)

Nesmrtonosné zbrane HAARP a mozgové vlny

Americký HAARP mení klímu, alebo máme tu novú zbraň ?

Nesmrtonosné zbrane – Elektromagnetické pulzné bomby

Reklamy
Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *