Logické a fyzické GSM kanály

Loading

GSM tutoriál obsahuje:

GSM používa rôzne kanály, v ktorých sa údaje prenášajú.
V GSM sú tieto kanály rozdelené na fyzické kanály a logické kanály.
Fyzické kanály sú určené časovým slotom, zatiaľ čo logické kanály sú určené informáciami prenášanými v rámci fyzického kanála.
Dá sa ďalej zhrnúť tak, že niekoľko opakujúcich sa časových slotov na nosiči predstavuje fyzický kanál.
Tieto sú potom použité rôznymi logickými kanálmi na prenos informácií.
Tieto kanály sa môžu použiť buď na používateľské dáta (payload), alebo na signalizáciu, aby systém mohol fungovať správne.

{googleads left}

Všeobecné a špeciálne kanály

Kanály môžu byť tiež rozdelené na všeobecné a špeciálne kanály.
Bežné všeobecné kanály sa používajú na stránkovanie na informovanie mobilu o prichádzajúcom hovore, na odpovedanie na žiadosti o kanál a na vysielanie informácií o tabuľkách.
Spätný všeobený kanál je kanál s random access, ktorý používa mobilný telefón na vyžiadanie zdrojov kanálov predtým, ako sú informácie o časovaní prenášané BSS.

Špeciálne kanály sú dva hlavné typy: tie, ktoré sa používajú na signalizáciu a tie, ktoré sa používajú na prepravu.
Signálne kanály sa používajú na udržiavanie hovoru a na umožnenie nastavenia hovoru, poskytovanie zariadení, ako je odovzdanie hovoru, keď hovor prebieha, a nakoniec ukončenie hovoru.
Prepravné kanály spracovávajú skutočné užitočné zaťaženie (playload).

Nasledujúce logické kanály sú definované v GSM:

TCH f – Full rate traffic channel- Široko rozsahový prenosový kanál.

TCH h – Half rate traffic channel- Polovičný prenosový kanál.

BCCH – Broadcast Network information- informácie o vysielacej sieti, napr. na opis štruktúry aktuálneho riadiaceho kanála.
BCCH je kanál typu point-to-multipoint (BSS-to-MS).

SCH – Synchronisation of the MSs- Synchronizácia členských štátov.

Reklamy

FCHMS – Frequency correction- frekvenčná korekcia.

AGCH – Acknowledge channel requests from MS and allocate a SDCCH- Potvrdenie žiadostí o kanál od MS a pridelenie SDCCH.

PCHMS -ukončenie hovoru.

RACHMS – žiadosti o prístup, odpoveď na oznámenie o výzve, aktualizáciu polohy atď.

FACCHt – Pre časovo kritickú signalizáciu cez TCH (napr. pre signalizáciu odovzdania).
Prepravný burst je ukradnutý kôli plne signalizačnému burstu.

SACCHt – Signalizácia v TCH pásme, napr. pre sledovanie odkazov.

SDCCH – pre výmenu signálov, napr. počas nastavovania hovoru, registrácie/ aktualizácie polohy.

FACCHs – FACCH pre SDCCH. SDCCH burst je ukradnutý kôli plne signalizačnému burstu.
Funkcia nie je jasná v súčasnej verzii GSM (mohla by byť použitá napríklad na odovzdanie ôsmeho rýchlostného kanála, t.j. použitím “kanála typu” SDCCH “na iné účely než signalizácia).

SACCHs – signalizácia v SDCCH pásme, napr. pre sledovanie odkazov.

<< Predchádzajúca | Ďalšia >>

Reklamy
Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *