GSM frekvencie a frekvenčné pásma

Loading

GSM tutoriál obsahuje:

Hoci je GSM bunkový systém schopný pracovať na rôznych frekvenciách, GSM štandard definuje GSM frekvenčné pásma a frekvencie pre rôzne alokácie spektra, ktoré sa používajú na celom svete.
Pre väčšinu aplikácií prideľovanie frekvencií GSM spadá do troch alebo štyroch pásiem, a preto je možné, že telefóny budú použité pre globálny roaming.

Zatiaľ čo väčšina aktivít GSM spadá len do niekoľkých pásiem, v niektorých špecializovaných aplikáciách alebo v krajinách, kde požiadavky na alokáciu frekvenčného spektra znamenajú, že štandardné pásma sa nemožno použiť, môžu byť potrebné rôzne alokácie.
Väčšina globálnych roamingových dvojpásmových, trojpásmových alebo štvorpásmových telefónov bude fungovať vo väčšine krajín, hoci v niektorých prípadoch sa môžu vyžadovať telefóny využívajúce iné frekvencie.

Alokácia pásiem GSM

Existuje celkom štrnásť rôznych rozpoznaných frekvenčných pásiem GSM.
Tieto sú definované v 3GPP TS 45.005.

Použitie frekvenčného pásma GSM

Použitie rôznych frekvenčných pásiem sa mení po celom svete, hoci existuje veľký stupeň štandardizácie.
Dostupné frekvencie GSM závisia od regulačných požiadaviek pre konkrétnu krajinu a región ITU (International Telecommunications Union- Medzinárodná telekomunikačná únia), v ktorej sa krajina nachádza.

Ako hrubý sprievodca Európa standardne používa pásma GSM 900 a 1800.
Tieto pásma sa tiež vo všeobecnosti používajú na Strednom východe, v Afrike, Ázii a Oceánii.

Pre Severnú Ameriku používa USA pásma 850 a 1900 MHz, skutočne používané pásma stanovujú regulačné orgány a závisia od oblasti.
Pre Kanadu je pásmo 1900 MHz primárne používaným pásmom, najmä pre mestské oblasti s 850 MHz využívané ako záloha vo vidieckych oblastiach.

Pre Strednú a Južnú Ameriku sú frekvenčné pásma GSM 850 a 1900 MHz najpoužívanejšie, aj keď existujú niektoré oblasti, kde sa používajú iné frekvencie.

{googleads left}

GSM multipásmové telefóny

Aby používatelia mobilných telefónov mohli využívať roamingové zariadenia ponúkané GSM, je nevyhnutné, aby mobilné telefóny mohli pokryť pásma krajín, ktoré sú navštívili.

Reklamy

Dnes väčšina telefónov podporuje túto operáciu na viacerých pásmách a sú známe ako multi-band (viac-pásmové) telefóny.
Typicky väčšina štandardných telefónov je dvojpásmový telefón.
Pre Európu, Blízky východ, Áziu a Oceániu by tieto operácie fungovali na pásmách GSM 900 a 1800 a pre severnú Ameriku atď.
Dvojfázové telefóny by fungovali na frekvenčných pásmách GSM 850 a 1900.

Na zabezpečenie lepšieho roamingového pokrytia sú k dispozícii aj trojpásmové a štvorpásmové telefóny.
Európske trojpásmové telefóny typicky pokrývajú pásma GSM 900, 1800 a 1900, ktoré poskytujú dobré pokrytie v Európe, ako aj mierne pokrytie v Severnej Amerike.
Podobne trojpásmové telefóny v Severnej Amerike používajú frekvencie 900, 1800 a 1900 GSM.
K dispozícii sú tiež štvorpásmové telefóny, ktoré pokrývajú pásma GSM frekvencií 850, 900, 1800 a 1900 MHz, t. j. štyri hlavné pásma a tým umožňujú globálne využitie.

<< Predchádzajúca |Ďalšia >> 

 

Rozdelenie frekvencii

Mobilná siet je v Slovenskej Republike prevádzkovaná v týchto frekvencných pásmach:

Frekvencie su uvádzané v MHz v tvare “prijímac / vysielac základnovej stanice (kanál)”
Frekvencné pásmo je oblast frekvencií s ohranicenou dolnou (fd) a hornou (fh) hranicnou frekvenciou.
Charakterizuje sa strednou frekvenciou (fs), pre ktorú platí fs = (fd . fh) / 2 
Taktiež môžeme vypocítat vlnovú dlžku, kedže rýchlost šírenia ekektromagnetických vln je 300 000 km za sekundu, dostaneme vzorec
lamda = 300 / f [m; MHz] 

Network Band Orange Telekom O2 Slovakia SWAN Ralways
MCC MNC   231 01 231 02 231 06 231 03 231 99
Prefix   0905, 0906, 0907,
0908, 0915, 0916,
0917, 0918
0901, 0902, 0903,
0904, 0910, 0911,
0912, 0914
0940, 0944, 0948,
0949
09503 0959
FWA   282905 / 29298,5(27)
28318,5 / 29326,5(28)
28122,5 / 29130,5(21)
28150,5 / 29158,5(22)
29206,5 / 29214,5(24)
28234,5 / 29242,5(25)
   
1G     451,32-455,73 / 461,21-465,73      
2G 900 890,1-896,1 / 935,1-941,1
902,1-905,1 / 947,1-950,1
908,9-909,3 / 953,9-954,3
912,3 / 957,2
913,1-913,7 / 958,1-958,7

896,1-902,1 / 941,1-947,1
905,1-908,1 / 950,1-953,1
909,5 / 954,5
910,3-910,9 / 955,3-955,9
911,7-912,1 / 956,7-957,1

908,2-908,8 / 953,2-953,8
909,6-910,2 / 954,6-955,2
911,0-911,6 / 956,0-956,6
912,4-913,0 / 957,4-958,0
883,0-889,8 / 928,0-934,8
  876-880 / 921-925
2G 1800 1715,1-1725,1 / 1810,1-1820,1
1738,5-1746,1 / 1833,5-1841,1
1747,9-1750,3 / 1842,9-1845,3
1725, 1-1738,5 / 1820,1-1833,5
1746,1-1747,9 / 1841,1-1842,9
1750,4-1765,4 / 1845,4-1860,    
3G 870 872 – 876 / 917 – 921        
3G 2100TDD 1900 – 1905 1905 – 1910 1910 – 1915    
3G 2100FDD 1920-1940 / 2110-2130 1940-1960 / 2130-2150 1960-1980 / 2150-2170    
4G 800FDD – (3) 801-806 / 841-847
806-811 / 847-852
791-796 / 832-837
796-801 / 837-842
811-816 / 852-857
816-821 / 857-862
   
4G 1800FDD – (7) 1715.1-1716.3 / 1810.1-1811.3
1724.1-1725.1 / 1819.1-1820.1
1743.9-1746.1 / 1838.9-1841.1
1749.9-1750.2 / 1844.9-1845.3
  1765.5-1766.1 / 1860.5-1861.1 1710.1-1715.1 / 1805.1-1810.1
1766.1-1771.1 / 1861.1-1866.1
1771.1-1776.1 / 1866.1-1871.1
 
4G 2600FDD – (20)
2620-2625 / 2500-2505
2625-2630 / 2505-2510
2630-2635 / 2510-2515
2635-2640 / 2515-2520
2640-2645 / 2520-2525
2645-2650 / 2525-2530
2650-2655 / 2530-2535
2655-2660 / 2535-2540
2660-2665 / 2540-2545
2665-2670 / 2545-2550
2670-2675 / 2550-2555
2675-2680 / 2555-2560
2680-2685 / 2565-2560
2685-2690 / 2565-2570
     
4G 2600TDD – (38)
  2570 – 2575
2575 – 2580
2580 – 2585
2585 – 2590
2590 – 2595
2595 – 2600
2600 – 2605
2605 – 2610
2610 – 2615
2615 – 2620
     

Mobilný telefón, ktorý podporuje všetky frekvencné pásma prevádzkované v SR je Samsung Galasy S5 model SM-G900F.

Pre siet tretej generácie (3G) bola zvolená technológia CDMA (Code Division Multiple Access).
Pre prenos používa siet UMTS dve duplexné techniky – prenosové body FDD a TDD.
Spektrum sa skladá z jedného párového pásma – FDD – (1920-1980 MHz + 2110-2170 MHz) a jedného nepárového pásma – TDD – (1910-1920 MHz + 2010-2025 MHz).

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *