Súčasné navigačné systémy a ich rozdiely

Loading


Táto skratka je vlastne iný názov amerického systému NAVSTAR. Preto nie je vhodné, používať označenie GPS ako spoločné označenie pre všetky systémy družicovej navigácie.


Súčasné navigačné systémy a ich rozdiely

• GPS
• GLONASS
• EGNOS
• GALILEO

Typy satelitných systémov
• Global Positioning System (GPS)
• GLONASS
• EGNOS => GALILEO 
 • prevádzkovaný vzdušnými silami USA
• Určený na vojenské a civilné použitie
• Kozmický segment
– 28 satelitov (z toho 4 záložné) celkovo 32 – 900kg
– 6 obežných dráh
• Výška 20200 km
• Inklinácia 55°
• Doba obehu cca 11h 58m

=> Vždy sú dostupné 4 z 12 satelitov
– Každý satelit je vybavený 4 veľmi presnými atómovými hodinami, ktoré pracujú na operačnej frekvencii 10,23MHz
– Družice vysielajú v pásmach L1-L5 sú odvodené od základnej frekvencie
• L1(1575,42 MHz) vysiela C/A kód, pre civilné vysielanie, vojenský P(Y) kód, pre autorizovaných užívateľov. Družice bloku IIR-M a novšie sú pripravené vysielať vojenský M kód.
• L2(1227,62 MHz) vysiela P(Y) kód, družice bloku IIR-M a novšie sú pripravené vysielať vojenský M kód a civilní C kód.
• L3(1381,05 MHz) od bloku družíc IIR vysiela signály, ktoré obsahujú dáta monitorovania štartu balistických rakiet, detekciu jadrových výbuchov a ďalších vysoko energetických zdrojov.
• L4(1841,40 MHz) sa využíva pre meranie ionosférické refrakcie
• L5(1176,45 MHz) sa plánuje ako civilní Safety-of-life (SoL) signál – medzinárodne chránená oblasť leteckej navigácie 
• Riadiaci a kontrolní segment
– veliteľstvo – Navstar Headquarters na leteckej základni Los Angeles v Californii v USA.
– riadiace stredisko preberá cvične 4× do roka riadenie systému, v núdzi je pripravená do 24hodin.
– 3 povelové stanice
– 18 monitorovacích umiestnené na základniach po celom svete

{googleads right}

• Riadený vládou Ruskej federácie prostredníctvom kozmických síl
• Je satelitný rádio navigačný systém, zaisťujúci pre užívateľa stanovenie priestorovej polohy, rýchlosti a času kdekoľvek na povrchu Zeme a v priľahlom priestore
• Kozmický segment
– 24 satelitov min 5 viditeľných
– 3 obežné dráhy
• pod sklonom 64,8°
• Výška 19100 km
• oblet 11h 15m
– Geometrický elipsoid – PZ-90

• Veľmi presné vodíkové atómové hodiny
• Družicový navigačný systém GLONASS nepretržite vysiela navigačné signály dvoch typov:
– navigačný signál štandardnej presnosti L1 (frekvencia 1,6GHz)
• horizontálne súradnice s presnosťou 50-70 m (pravdepodobnosť 99,7%);
• vertikálnych súradníc s presnosťou 70 m (pravdepodobnosť 99,7%);
• výpočet vektoru rýchlosti s presnosťou 0,15 m/s (pravdepodobnosť 99,7%)
• časového signálu s presnosťou 0,7 μs (pravdepodobnosť 99,7%).
– navigačný signál vysokej presnosti (VТ) v prenosovom pásme
L1 a L2 (frekvencia 1,2GHz)
• pre potreby Ministerstva obrany ruskej federácie
• Európska geostacionárna vykrývacia služba – prvá satelitná služba v Európe
– Projekt ESA a EK
– znižuje nepresnosť určenia polohy na minimum bez nutnosti používať špeciálne vojenské prístroje alebo prijímať diferenciálne korekcie
– 3 geostacionárne satelity a sieť pozemných staníc
– celý tento komplex slúži k získaniu a prenosu informácii o spoľahlivosti a presnosti signálov odosielaných zo siete GPS nebo GLONASS
– poskytuje užívateľom v Európe a priľahlom okolí určenie polohy v intervalu do 5 metrov oproti bežným 20 metrom.

 

• realizuje Európska únia reprezentovaná Európskou komisiou (EC) a Európskou kozmickou agentúrou (ESA)
• Kozmický segment
– 30 operačných družíc (27+3)
– 3 bežné dráhy
• Sklon 60°, každá zviera s rovníkom uhoľ 56° bezproblémové využitie do 75° zemepisnej šírky
• Výška 23 616 km
• Presnosť lepšia ako 1m

• Galileo má prevádzkovať časové a polohové služby]:
– Open Service (OS) bude volne dostupná. Jeho signály budú využívať 2 pásma: 1164–1214 MHz a 1563–1591 MHz. Prímače budú mať horizontálnu presnosť lepšiu ako 4 m a vertikálnu lepšiu ako 8 m (alebo horizontálne pod 15 m a vertikálne pod 35 m pri použití jedného pásma). Pretože bolo dosiahnutá dohoda o kompatibilite s americkým systémom, budúce prímače naviac budú zároveň využívať i GPS.
• Commercial Service (CS), ktorá bude šifrovaná, spoplatnená a má poskytnúť presnosť lepšiu ako OS.
• Safety of Life Service (SOL), ktorá bude šifrovaná s dôrazom na integritu a bezpečnosť, pre nasadenie napr. v riadení leteckej prevádzky.
• Search and Rescue (SAR), služba núdzovej lokalizácie v rámci celosvetovej družicovej záchrannej služby COSPAS/SARSAT s možnosťou obojstrannej komunikácie.
• Public Regulated Service (PRS), ktorá bude šifrovaná, s kontrolovaným prístupom a dlhodobou podporou, určená pre armády a bezpečnostné zložky štátov

http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/kap09.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://sk.wikipedia.org/wiki/GLONASS
http://cs.wikipedia.org/wiki/EGNOS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Navigační_systém_Galileo

 

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *