Detekcia odtlačkov prstov

Loading

Aerosólové produkty na detekciu odtlačkov prstov

Pre situácie vyžadujúce špeciálne forenzné vybavenie

Spoločnosť Mistral ponúka radu sprejov a iných produktov, ktoré vyhovujú špecifickým potrebám vyšetrovateľov.

Spoločne tieto produkty poskytujú komplexnú a veľmi výhodnú sadu pre forenznú/vyšetrovaciu spôsobilosť.

Produkty na vizualizáciu odtlačkov prstov nenahrádzajú daktyloskopický prášok, ale ho skôr dopĺňajú pri použití za mimoriadnych podmienok alebo pri nezvyčajných povrchoch ako napr. mokrých, poróznych alebo mastných.

Spolu s tradičným postupom pri odhaľovaní odtlačkov produkty spoločnosti Mistral umožňujú vyšetrovateľom komplexnejšie možnosti na detekciu a vizualizáciu skrytých odtlačkov za takmer všetkých podmienok.

Daktyloskopia

Daktyloskopia (z gr. daktylos – prst a skopeo – pozerať) je náuka o obrazcoch papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov (v širšom zmysle aj dlaní [cheiroskopia] a chodidiel) človeka. Tvary papilárnych línií, ich priebeh a smer sú u jednotlivých osôb veľmi odlišné. Podľa obrazcov, ktoré papilárne línie vytvárajú, je možné stanoviť niekoľko vzorov, ktoré slúžia k základnému roztriedeniu všetkých obrazcov.

Daktyloskopia je zatiaľ najobjektívnejší a najhodnovernejší identifikačný prostriedok zisťovania totožnosti osôb a neznámych mŕtvol založený na vedeckých základoch. Podstata daktyloskopie a jej identifikačný dôkazný význam tkvie v troch vedeckých, fyziologických princípoch:

Individuálnosť (odlišnosť a neopakovateľnosť) je daná charakteristikou papilárnych línií vlastných len jednému človeku – doposiaľ sa nenašli na svete dvaja ľudia s rovnakými papilárnymi líniami vo všetkých podrobnostiach (ani v prípadoch jednovaječných dvojčat).

Reklamy

Nemeniteľnost papilárnych línií je v ich stálosti (od 4. mesiaca tehotenstva) po celý život človeka. Pri porovnaní obrazcov tej istej osoby v odstupe napr. 30 rokov, je možné zistiť zmenu veľkosti plochy, narušenie vráskami, jazvami, tvar a individuálne znaky však zostávajú nezmenené.

Neodstrániteľnosť spočíva v zachovaní papilárnych línií v pôvodnom stave i pri poškodení vrchnej časti kože. Zmena papilárnych línií nastane a trvale sa zachová až pri poškodení zárodočnej, teda spodnej časti kože. Obrazce papilárnych línií nie je možné odstrániť zodratím, alebo spálením kože. V začiatkov daktyloskopie sa o to pokúšali niektorí zločinci. Takéto poškodenia sú len dočasné a po zahojení sa obnovia pôvodné obrazce. Tiež jazvy, ktoré vznikajú po väčších poraneniach neznižujú identifikačnú hodnotu obrazcov.

Odtlačky prstov ako daktyloskopické stopy sú spravidla bezfarebné. Vznikajú vylučovaním potu z kanálikov papilárnych línií prstov rúk.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Daktyloskopia

 • Bezpečné
 • Spoľahlivé
 • Lacné
 • Citlivé
 • Jednoduché na použitie
 • Netoxické
 • Allprint

Je predbalené riešenie na detekciu a vizualizáciu odtlačkov prstov na svetlých, neporóznych, suchých alebo mokrých, dokonca mastných povrchoch.

Crystal violet

Aerosólový sprej používaný na vizualizáciu odtlačkov prstov na povrchoch, ktoré boli impregnované kyanoakrylátmi.

 • Crystal Violet je tiež vynikajúce moridlo na vizualizáciu odtlačkov na lepiacej strane lepiacej pásky.
 • Nin plus ultra
 • Pôsobí na poróznych povrchoch ako napr. na papieri alebo peniazoch.
 • Odhalí aj odtlačky hlboko pod povrchom, kde nie sú viditeľné žiadne hrbolce.
 • Reaguje na bielkovinu v odtlačkoch.
 • Vizualizácia môže trvať až 20 minút, ale proces možno urýchliť použitím dodatočného tepla.
Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *