Domový, firemný alarm + plynový a požiarny poplach – princíp a základné vlastnosti

Loading

 Výrobcovia ale našťastie čoskoro pochopili, že “život bez drôtov” je podstatne jednoduchšie a nastal rozvoj alarmov u ktorých čidlá, ktoré detekujú napadnutia objektu komunikujú s centrálou EZS bezdrôtovo. Následne bola potom vďaka rozvoju GSM technológií odstránená aj podmienka využitie pevnej telefónnej linky a s rozvojom GSM technológií a najmä v súvislosti s tým, že sa GSM telefóny stali prakticky najrozšírenejším druhom spotrebnej elektroniky na svete, došlo aj k výraznému zlacneniu GSM modulov pre GSM alarmy.

 Toto je v stručnosti vývoj vo svete zabezpečovacích systémov za posledných cca 15 rokov, od doby “nemotorných” a komplikovaných zariadení až do dneška, teda do doby, kedy sa stal úplne bezkonkurenčným kráľom zabezpečovacích systémov bezdrôtový GSM alarm s jednoduchým nastavením a ovládáním. Stručný vývoj elektronických zabezpečovacích systémov som tu uviedol preto, aby bolo úplne jasné, že bezdrôtový GSM alarm je zabezpečovacie zariadenie, ktoré v súčasnej dobe nemá vo svete zabezpečenia prakticky žiadnu zmysluplnú konkurenciu a že GSM alarm je typické zariadenie, ktoré vzniklo presne podľa požiadaviek zákazníkov, teda: Jednoduché, lacné a odolné zabezpečovacie zariadenie.

 

Samozrejme, že nie každý GSM alarm zodpovedá všetkým spomenutým požiadavkám, pretože nie každý výrobca má dostatočné skúsenosti a niekedy aj záujem vyrobiť skutočne kvalitné zariadenie.

Najväčších výrobcov môžeme spomenúť napr. český JABLOTRON, alebo Kanadský PARADOX. Oba systémy vo vývoji pokročili a dokážu svoje prvky pospájať nie len drôtovo ale aj bezdrôtovo. Na trhu je aj nespočetné množstvo alarmov z čínskeho prostredia, no ich prevádzku by som neodporúčal ani ja sám. 

Prieskumom trhu bolo zistené že firmy si viacej dávajú inštalovať alarm PARADOX a domácnosti JABLOTRON. Jablotron sa vyznačuje extrémne jednoduchou obsluhou a dokonca poskytujú aj ručenie sa funkčnosť alarmu a poistenie Vášho majetku do hodnoty 80000,-€ čo je asi najlepší produkt na trhu. Nevýhodu je možno len to že alarm si musíte dať nainštalovať odbornou osobou – firmou, no je to skôr výhoda lebo len tak máte garanciu že alarm nebude vydávať falošné poplachy a záruka na hardvér je až 7 rokov.  

   

Z čoho sa obvykle skladá bezdrôtový GSM alarm

Základné GSM zabezpečovací systém sa obvykle skladá z nasledujúcich častí: Centrálna jednotka zabezpečovacieho systému: Je mozgom celého zabezpečovacieho systému a má vstavaný GSM komunikátor, pre komunikáciu cez sieť mobilných telefónov, ktorý umožňuje odosielanie SMS aj vytáčanie prednastavených telefónnych čísel. Pre možnosť komunikácie je nutné do centrálnej jednotky umiestniť SIM kartu (ako do mobilného telefónu).

 

Centrálna jednotka GSM alarmu

Centrálna jednotka môže obsahovať displej a klávesnicu, čo je obrovská výhoda a ak si budete zháňať GSM alarm a chcete mať možnosť jeho jednoduchého nastavenia a ovládania rozhodne odporúčam typ s klávesnicou a displejom. Pri alarme od Jablotronu Vám postačuje len počítač, kde si všetky nastavenia vytvoríte sami. 

Úlohou centrálnej jednotky je prijímať v pravidelných intervaloch signály z jednotlivých bezdrôtových čidiel rozmiestnených po stráženom objekte a ak prijatý signál obsahuje informáciu o narušení objektu, môže centrála spustiť sirénu a začať odosielať SMS na prednastavené telefónne čísla, poprípade aj volať na tieto čísla. Toto sú ale úplne základné možnosti centrály GSM alarmu. Centrála môže disponovať mnohými a mnohými ďalšími možnosťami a často je možné centrálu využiť napr. aj pre ovládanie zariadenia na diaľku pomocou mobilného telefónu.

Reklamy

 

Ovládanie GSM alarmu

Základné ovládanie centrály GSM alarmu (zabezpečiť – odistiť) sa zvyčajne dajú robiť buď bezdrôtovou kľúčenkou (ovládačom), alebo cez SMS príkazy ev. prezvonením alarmu z mobilného telefónu a zadaním kódu pre odistenie, alebo zabezpečenie centrály. Pokiaľ GSM alarm obsahuje klávesnicu (veľká výhoda), je samozrejme možné pre zaistenie a odistenie centrály využiť aj klávesnicu. Ďalšie nastavenie je potom možné vykonávať cez príkazy z akéhokoľvek mobilu (samozrejme po zadaní hesla), alebo cez klávesnicu. Nastavovanie z mobilu nie je príliš praktické, najmä tiež preto, že GSM alarmy bez klávesnice nemajú vstavaný displej, na ktorom by bolo možné sledovať zadané príkazy. Každopádne ak zvažujete zabezpečenie rodinného domu, celého bytu, alebo firmy, kde je viac miestností, jednoznačne odporúčam GSM alarm s klávesnicou a displejom. Pokiaľ hodláte zabezpečiť jednu, či dve miestnosti, potom Vám bude postačovať jednoduchá varianta GSM alarmu bez klávesnice a displeja.

 

 

Siréna

Pri vyhlásení poplachu, prijme siréna signál z centrály. Niektoré modely majú vstavaný tiež blikač. Siréna môže pomôcť rýchlo zaplašit votrelca alebo upozorniť napr. susedov, ale nie vždy je siréna využívaná a sú k tomu aj určité oprávnené dôvody, ktoré môžu vyplývať napr. zo snahy radšej chytiť páchateľa, než ho vyplašiť apod.

  

Pohybové čidlo (PIR čidlo)

PIR čidlo je schopné v rámci svojho dosahu zachytiť pohyb telesa s inou teplotou, než je teplota okolia. Ide v súčasnosti o najpoužívanejší typ snímača pre ochranu vnútorných priestorov budov. Použitie PIR čidiel v rámci zabezpečovacieho systému nie je vo vonkajšom prostredí vhodné, z dôvodu vzniku mnohých falošných poplachov. Existujú aj špeciálne (plošná) PIR čidlá, ktorá obvykle slúži k ochrane priestorov, kde sa vyskytujú domáce zvieratá (psy, mačky), avšak vo všeobecnosti platí, že domáce zvieratá do priestoru stráženého PIR čidlom nepatrí.

  

Magnetický detektor (magnetický spínač)

Skladá sa z dvoch oddelených častí – magnetu a ovládacie (a riadiacej časti). Oddialením magnetu od druhej časti, dôjde k zopnutiu spínača. Používa sa zvyčajne na zabezpečenie vstupných dverí do objektu. Ak nie je možné použiť PIR čidlá, tak sa magnetické detektory používajú aj na okná, v kombinácii s detektormi rozbitia skla. Detektor rozbitia skla: Tento detektor sa spravidla používa v kombinácii s magnetickými detektormi, do miest, kde nie je možné využiť PIR čidlo. Spustí GSM alarm v prípade, že detekuje charakteristický zvuk vznikajúci pri rozbitia skla, aj rezanie skla.

  

Požiarny hlásič

Aktivuje GSM alarm v prípade zistenia už slabého zadymenie objektu. Toto čidlo sa bežne neumiestňuje do priestorov, kde hrozí zadymenie t.j kuchyne, miestnosti s lokálnym ohrievačom na tuhé palivá, alebo do miestností, kde sa fajčí.

Reklamy

 

 Hlásič plynu alebo CO2

Inak tiež detektor horľavých plynov. Umiestňuje sa do priestorov, kde hrozí riziko úniku horľavého plynu. Hlásič plynu aktivuje samozrejme GSM alarm už v prípade úniku veľmi malého množstva plynu, čo je veľmi dôležité pre predchádzanie požiaru, alebo výbuchu.

  

Opakovač (repeater)

Jedná sa v podstate o zosilňovač signálu z bezdrôtových senzorov GSM alarmu. Repeater môže preniesť signál z bezdrôtových čidiel na vzdialenosť až niekoľkých kilometrov (na voľnom priestore).

 

Stručný návod pre výber a rozmiestnenie snímačov pre GSM alarm

Jednotlivé priestory v budove sa zvyčajne zabezpečujú pomocou PIR čidiel, na vstupné dvere do objektu je vhodné umiestniť magnetické detektory. Do malých miestností ako sú špajze a pod, kde sú malé okná a jediný prienik do objektu tu hrozí vylomením okenice, zvyčajne nie je nutné inštalovať pohybové (PIR) čidlo, ale stačí magnetický detektor na okno. Hlásič požiaru sa umiestňuje minimálne jeden na jedno podlažie (platí pre menšie priestory ako bežný RD, alebo byt), avšak je samozrejme vhodnejšie použiť viac hlásičov, tak aby bol prípadný požiar zachytený čo najskôr. Detektor horľavých plynov, sa umiestňuje tam, kde hrozí únik týchto plynov (miestnosť s kotlom, lokálnym plynovým ohrievačom, alebo krbom apod). Alternatívne zabezpečenie oproti využitie PIR čidiel je využitie magnetického kontaktu na každé okno a vstupné dvere a vhodné rozmiestnenie detektorov rozbitia skla. Bezdrôtový GSM alarm je aktivovaný do poplachového stavu čidlom v prípade, že niektoré z čidiel odošle do centrály digitálne kódovaný signál pre vyhlásenie poplachu.

 

V súvislosti s rozmiestnením a počtom snímačov, je potrebné si uvedomiť jednu zásadnú vec: Čidlá slúži k tomu, aby sa poplachová informácia preniesla na GSM alarm, resp. do jeho centrály, to nie je iste nič objavné, ale počet a rozmiestnenie snímačov rozhoduje o dobe (pauze) po ktorom sa zapne GSM alarm po vlámaní do objektu. Ak budete zbytočne šetriť a napríklad v rámci trojizbového bytu nainštalujete iba jeden magnet na dvere a jedno PIR čidlo do obývačky, môže k vlámaniu dôjsť cez spálňu. Tam sa môže páchateľ voľne pohybovať, teda ničiť a kradnúť, a až vstúpi do obývačky aktivuje sa GSM alarm, avšak aj keby ste sa do objektu dostali za pár minút, stačí ešte v obývačke, alebo inde v byte niečo ukradnúť, alebo zničiť. Nutné je teda zabezpečiť objekt tak, aby bol GSM alarm spustený okamžite akonáhle dôjde k prieniku páchateľa do objektu, a to cez ktorúkoľvek miestnosť (platí aj pre chodbu, špajzu a pod), pretože čím skôr sa páchateľ informovaný o zabezpečenie objektu zvukom sirény, tým menej toho zvyčajne stačí ukradnúť a zničiť. Pre vás je samozrejme dôležité, aby ste informáciu o vlámanie do vášho domu, alebo firmy, mali k dispozícii na svojom mobilnom telefóne čo najskôr.

 

Napájanie GSM alarmu

Štandardné napájanie centrálnej jednotky GSM alarmu sa vykonáva bežne zo sieťového napájacieho zdroja (adaptér do zásuvky). V centrále kvalitného GSM alarmu zvyčajne nechýba vstavaný akumulátor, ktorý dokáže udržať centrálu v činnosti po dobu niekoľkých hodín aj v prípade výpadku napájania. Tento akumulátor sa priebežne nabíja, takže je vždy v “optimálnej kondícii”. Bezdrôtová čidlá sú obvykle napájaná z bežných batérií, s jednou výnimkou a tou je hlásič úniku plynu, ktorý vzhľadom k svojej konštrukcii vyžaduje napájanie zo zásuvky.

 

Špecifickým typom GSM alarmu je tzv “Ostrov alarm”. Nejedná sa o alarm, ktorý by mal nejaký presne stanovený prevádzkový režim, alebo presne vymedzené vlastnosti. Alarm je možné napájať z malého akumulátora po dobu niekoľkých mesiacov. Pre napájanie je možné kombinovať malý akumulátorek s malým fotovoltaickým panelom a tak sa napájací systém stane úplne bezúdržbovým a nezávislým na prípojke elektrického prúdu.

 

Riziká spojené s nákupom GSM alarmu

Najrozšírenejšie zabezpečovací systém našej doby – Bezdrôtový GSM alarm je najrozšírenejším zabezpečovacím zariadením plným právom. Jedná sa o produkt, ktoré si rozhodne zaslúžia Vašu pozornosť, ak mienite zabezpečiť svoj majetok a možno aj zdravie a ktorý je schopný splniť všetky predstavy o komfortnom, lacnom, jednoduchom a odolnom zabezpečovacom systéme.

 V súvislosti s tvrdením uvedeným v predchádzajúcej vete ešte upozorním na jednu dôležitú vec: Nie každý GSM alarm je skutočne schopný uvedenej predstavy splniť, na trhu je naozaj veľké množstvo najrôznejších typov týchto zariadení a mnoho z nich trpí tiež mnohých necnosťami. Drobné chyby vo firmware GSM alarmu, neúplná kompatibilita s Českými a Slovenskými SIM kartami, alebo problémy s hardvérom môžu nielen skomplikovať napríklad ovládanie centrály, ale môžu byť aj zdrojom falošných poplachov, výpadkov centrály apod. Spomínaný firmware je vlastne riadiaci softvér centrály, ktorý zodpovedá za správnu funkciu GSM alarmu.

 

Základné firmware je dodávaný výrobcom (je uložený v pamäti centrály), ale často bohužiaľ obsahuje chyby, ktoré sa priebežne “vychytávajú”. Na trhu sa tak môžeme stretnúť z hľadiska vzhľadu sa úplne identickými GSM alarmy, ktoré ale majú rôzne verzie a varianty firmware. Profesionálny dovozcovia zvyčajne majú k dispozícii vlastný variant firmware, ktorú sami v prípade zistenia problému v priebehu testovania zabezpečovacieho systému upravujú a dolaďujú, tak aby boli “všetky muchy vychytané”, ešte pred uvedením zariadenia na trh a ev. priebežne dolaďujú drobnosti v riadiacom software.

 Na záver Vám predstavíme novinku od českej firmy Jablotron:  

JABLOTRON 100 s prevratným systémom ovládania je komplexné riešenie určené nielen na ochranu majetku a osôb pred vlámaním a požiarom, ale integruje v jednom jadre aj funkcie inteligentného riešenia domu. Alarm umožňuje variabilne využiť zbernicové a bezdrôtové systémové prvky. Pružne sa prispôsobí nárokom na zabezpečenie rozsiahlej firmy, ale aj potrebám domácností a zároveň zostáva veľmi jednoducho a zrozumiteľne ovládateľný.

Systém môže ovládať až 300 užívateľov. Na ovládanie sú k dispozícií zbernicové aj plne bezdrôtové verzie prístupových modulov. Všetky sú vybavené RFID čítačkou a podľa modelu tiež klávesnicou alebo aj displejom. K modulom sa pripájajú ovládacie segmenty, ktoré jednoduchou logikou semaforu umožňujú ľahké ovládanie ochrany v sekciách, ovládanie programovateľných výstupov a aktiváciu tiesňových volaní. Vďaka tomu, že segmenty zároveň zelenou a červenou signálkou zobrazujú stav jednotlivých sekcií a výstupov, je JABLOTRON 100 unikátne prehľadný pre každého užívateľa. Systém sa ovláda stlačením príslušného tlačidla na segmente a overením zadaného kódu alebo priloženej RFID karty alebo čipu. Alternatívou je ovládanie diaľkovými ovládačmi s identickou funkcionalitou, ako majú segmenty.  

 Vlastnosti systému

Navrhnutý a certifikovaný podľa EN 50131 pre stupeň zabezpečenia 2, do ktorého patrí väčšina nehnuteľností. Pred dokončením je aj jeho certifikácia Národným bezpečnostným úradom SR. Systém kombinuje zbernicovú architektúru drôtového prepojenia jednotlivých prvkov s bezdrôtovým pripojením. Bezdrôtová komunikácia je postavená na novom obojsmernom dynamickom prenosovom protokole Jablotron 100 využívajúcom frekvenciu 868 MHz so zaistením viacnásobnej ochrany bezpečnosti, integrity a odolnosti systému proti spontánnym i zámerným kolíziám komunikácie. 

JABLOTRON 100 má až 120 adries pre priradenie bezdrôtových alebo zbernicových detektorov, klávesníc, ovládačov, sirén prípadne ďalších prvkov. Systém je možné rozdeliť na 15 nezávislých sekcií (bytov, firiem, predajní, kancelárií …) a ponúka 32 programovateľných výstupov slúžiacich na ovládanie brán a závor, osvetlenia, kúrenia, ventilácie, zavlažovania alebo ďalších spotrebičov v budove.

 

Ústredňa je vybavená GSM/GPRS/LAN komunikátorom, ktorý umožňuje hlasovú, SMS alebo GPRS/ IP komunikáciu s užívateľmi a strediskami bezpečnostných služieb alebo polície. Doplniť je možné komunikátor na pevnú telefónnu linku. Komunikátory okrem funkcie prenosu informácií zo systému plnia funkciu modemu pre plnohodnotný vzdialený prístup, monitoring, programovanie a v neposlednom rade aj ovládanie programovateľných výstupov s pripojenými spotrebičmi (napríklad ovládanie brány prezvonením z autorizovaného mobilu). Vzdialený prístup je možné realizovať z internetového portálu, smartfónov, SMS príkazmi a priamym pripojením PC s nastavovacím softvérom F-Link.


V bezdrôtovom variante je k dispozícii aj kombinovaný PIR a mikrovlnný detektor pohybu alebo PIR s kamerou.
Takéto riešenie je v bezdrôtovom vyhotovení celkom ojedinelé. Na zabezpečenie okien a dverí je k dispozícii miniatúrny magnetický detektor a špeciálny „neviditeľný“ magnet na skrytú montáž do plastových rámov okien alebo dverí. Pre špeciálne aplikácie je určený miniatúrny stropný PIR detektor a detektor rozbitia skla. Tie sú vhodné aj na ochranu vozidla parkujúceho v dosahu ústredne systému. Plášťovú ochranu objektu doplňujú vonkajšie detektory pohybu a infrazávora. Požiarnu bezpečnosť zabezpečujú optický detektor dymu a detektor úniku výbušných plynov. V ponuke je aj detektor signalizujúci zaplavenie priestoru.


Aplikácia MyJablotron má príjemné užívateľské prostredie a pre každý registrovaný alarm umožňuje na diaľku:

Zapnúť / vypnúť celkovú ochranu alebo ochranu vo vybranej časti budovy

Zapnúť / vypnúť všetky zariadenia pripojené k alarmu (svetlá, brány a pod.)

Zobraziť prehľad histórie a on-line udalostí vo vašom systéme

Odosielať hlásenia vybraným ľuďom pomocou SMS, E-Mailu alebo ako PUSH oznámenia (zapnutie, vypnutie, poplach, obrázky z fotodetektorov a ďalšie …)

Zdieľať svoj alarm s členmi svojej rodiny, správcami budovy a podobne. 

 

Máte už alarm namontovaný ? Test alarmu Vám vykoná špecializovaná firma zo Slovenska.

Dokáže preveriť nie len funkčnosť alarmu ale aj zistiť prekonanie Vášho zapnutého a funkčného alarmu. V priebehu niekoľkých hodín bez počiatočného vstupu do Vášho stráženého objektu otestuje a väčšinou aj prekoná Váš alarm. Samozrejme simulovaný vstup je za Vašej účasti z písomným povolením vstupu v danom dni. Pri prekonaní alarmu a ne-signalizácii na PCO alebo na Váš mobil Vám firma systém zdokonalí vrátane vysvetlenia ako bol alarm prekonaný a kde sú jeho slabiny. Samozrejme zdokonalenie a vynovenie Vášho alarmu jede konzultované s Vami podľa Vašich finančných možností.  Test alarmu sa pohybuje v cenách 50-500,-€ v závislosti od veľkosti Vášho objektu. V prípade jeho prekonania je celá suma odpočítaná z montážnych prác vynovenia alarmu.
V prípade jeho neprekonania je 50 percent ceny testu vrátená formou certifikácie a garančnej prehliadky Vášho objektu. Aká je to firma ? www.sigint.sk 

 
Dverové zámky a ich ochrana

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *