GENERÁTOR OZÓNU pre čistenie priestoru od koronavírusov, hlodavcov, vrátane ich odplašenia

Loading

Ozón je bezfarebný plyn, ťažší než vzduch. Je tvorený tromi atómami kyslíka (chemická značka – O3).
Hovorí sa mu tiež „aktívny kyslík“. Molekula ozónu je veľmi nestabilná a po krátkej dobe sa rozpadá opäť na kyslík (O2).
Ozón je preto neskladovateľný.
Polčas rozpadu ozónu je závislý od tlaku a teploty prostredia.

Zakúpenie ozónového generátoragenerator ozonu 10h
A
lebo kompletný generátor ozónu: účinný generátor – čistenie ozónom

Ľudský čuch rozpozná typickú sviežu vôňu ozónu už pri veľmi nízkej koncentrácii. Slovo ozón znamená v gréčtine „voňať“. Bežne túto vôňu môžeme cítiť po búrke, pri zváraní elektrickým oblúkom, či pri kopírovacom stroji.

VYČISTITE SI VZDUCH aj od hlodavcov – predaj modulov pre EU www.plasice.sk

OZÓN = NAJÚČINNEJŠIA DEZINFEKCIA A DEZODORÁCIA – Odstránenie 1000000 vírusov za pár minút http://www.1000000.sk/

VÝROBA OZÓNU
Pomocou generátorov ozónu
Technológia prúdenia vzduchu cez elektrické pole, v ktorom vzniká tzv. „tichý výboj“, ktorého elektrický prúd štiepi molekuly kyslíka na jednoatómové radikály. Tie sa následne spájajú s molekulami kyslíka a dochádza k vzniku ozónu (metóda koronového výboja). Výhodou je vysoká produkcia ozónu pri nízkom príkone elektrickej energie.
Pomocou ÚV lámp
Tie štiepia molekuly kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa spájajú s molekulami kyslíka a vzniká ozón. Nevýhodou je malá produkcia ozónu pri vysokom príkone elektrickej energie.

Oblasti využiteľnosti generátoru ozónu
väčšie miestnosti, jedálne, kuchyne, haly, domy (aplikácia 60-120 minút)
odstraňovanie zápachu a ošetrenie vzduchu po požiaroch a povodniach v domoch
odstraňovanie patogénov, hmyzu a hlodavcov v starých domoch
odstraňovanie zápachu a ošetrenie stajní zvierat od patogénov
odstraňovanie zápachu a ošetrenie priestorov pre spracovanie potravín (mäsa, mlieka, ovocia, zeleniny a pod.)
odstraňovanie zápachu v reštauráciách, baroch a kaviarňach (cigaretový dym)

Výhody kúpy generátoru ozónu
jednorazová investícia
kompaktnosť a mobilita generátoru ozónu (malé rozmery, nízka váha)
bez údržbová prevádzka (žiadne náplne ani ďalšia chémia)
nezanecháva po sebe žiadne odpadné látky
nízka spotreba el. energie a tichý chod
vysoký priechod vzduchu = vysoká produkcia ozónu
nízka cena a záruka 3 roky

Životnosť generátoru ozónu
Vo vnútri generátoru ozónu je špeciálna keramická doska so životnosťou 5000 – 7000 hodín prevádzky, čo je dostatočne dlhá doba, aby došlo k jej „vybitiu“. Pokiaľ napriek tomu doska počtom využitých hodín znížila svoj výkon, sú k predaji náhradné v cene do 40€.
Generátor ozónu neobsahuje žiadnu UV lampu, ktorá významne znižuje životnosť prístrojov.

Skrátený postup použitia
Generátor ozónu umiestnite do priestoru, ktorý chcete ošetriť a zapojte ho do zásuvky pre 230V.
Dôkladne uzavrite všetky okná a dvere.
Na časovači nastavte požadovaný čas pre ošetrenie, generátor ozónu začne vytvárať ozón.
Opustite priestor!
Po vypršaní času pre ošetrenie počkajte ešte aspoň 40 minút, než sa budete môcť do miestnosti vrátiť.
Vyvetrajte miestnosť.
V prípade, že zápach pretrváva, proces zopakujte.

UltraViolet and Corona Discharge. Both processes split oxygen molecules into single oxygen atoms (O).

Reklamy

Dôležité upozornenia
Generátor ozónu nesmie byť používaný v prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín!
Generátor ozónu nenahradzuje umývanie, vysávanie, pranie či tepovanie (teda žiadne mechanické čistenie). Preto aby ozón správne pôsobil, je potrebné pred jeho použitím očistiť mechanicky všetky nečistoty na ošetrovaných plochách.
Generátor ozónu je určený výhradne na ošetrenie vzduchu, nie vody.
Nikdy nepoužívajte generátor ozónu v nadmerne vlhkom interiéri (napr. čistenie poťahov áut mokrou cestou). Najskôr nechajte interiér poriadne preschnúť. Nadmerná vzdušná vlhkosť by mohla byť zdrojom korózie výbojovej dosky generátoru ozónu, došlo by k skráteniu životnosti generátoru a k možnej tvorbe oxidu dusíka a kyseliny dusičnej!

Zakúpenie ozónového generátora: generator ozonu 10h
A
lebo kompletný generátor ozónu: účinný generátor – čistenie ozónom


Corona Discharge creates ozone by applying high voltage to a metallic grid sandwiched between two dielectrics

1. Najsilnejšie oxidačné činidlo
Ozón je najsilnejšie oxidačné činidlo (oxidant) až 50x účinnejší ako chlór (Cl) a niekoľko stokrát, ako najčastejšie používané dezinfekčné prostriedky na báze chlóru.
2. Najúčinnejší dezinfekčný prostriedok
Ozón je v súčasnosti najúčinnejší dezinfekčný prostriedok, zabíja rôzne patogény v priebehu niekoľkých sekúnd (už v nižších koncentráciách) na rozdiel od iných oxidantov. Neexistujú žiadne vírusy, baktérie, plesne a huby, ktoré by odolali ozónu. Na ozón nemôže vzniknúť rezistencia (patogény sa časom nestanú odolné). Ničí tiež všetok hmyz (ako blchy, vši, roztoče, ploštice, komáre, muchy a pod.), ale aj hlodavce.
3. Najúčinnejší dezodoračný efekt
Ozón má tiež najúčinnejší dezodoračný efekt, rozkladá nežiaduce zápachy v prostredí (cigaretový dym, pachy zvierat, pot, zápachy po varení, zápachy z náterov, lepidiel a pod.), na rozdiel od chemických dezodorantov, ktoré zápachy len prekrývajú.
4. Je ekologický
Ozón je ekologický a nezanecháva žiadne toxické reziduá, je šetrný k životnému prostrediu a zdraviu ľudí (rýchlo sa rozkladá späť na kyslík) na rozdiel od chemických prípravkov.
5. Nespôsobuje žiadne alergické či dýchacie problémy
Ozón nespôsobuje žiadne alergické či dýchacie problémy u ľudí, ktoré môžu vytvárať chemické dezinfekčné prostriedky. Je jednoducho súčasťou ovzdušia.
6. Dostane sa všade
Ozón je plyn, ktorý sa na rozdiel od aerosolov dostane do všetkých pórov stien, čalúnení a pod.
7. Zlepšuje filtráciu
Ozón zvyšuje flokuláciu (zrážanie, vločkovanie) a koaguláciu (zhlukovanie) organického materiálu, čím zlepšuje filtráciu.
8. Odpadá nebezpečenstvo skladovania
Ozón je nestály a preto neskladovateľný. Odpadá jeho nebezpečenstvo skladovania.
9. Nemá vplyv na kyslosť prostredia
Ozón nemá vplyv na pH.
10. Je prívetivý k alergikom
Ozón je vďaka svojim vlastnostiam prakticky jediným riešením pre alergikov. Jednak v období peľov uskutočňujeme výmenu vzduchu ozónovaním – nie vetraním. Ozón taktiež ničí huby, plesne a roztoče, ktoré sú najčastejšími príčinami alergií.
plesne a roztoče, ktoré sú najčastejšími príčinami alergií.

Ozón vs chlórové prípravky
Ozón je:
•3000x rýchlejší a 50x účinnejší než chlór (Cl)
•25x účinnejší než kyselina chloritá (NOCl)
•2500x účinnejší než chlórnan (OCl)
•5000x účinnejší než chloramín (NH2Cl)

Dĺžka pôsobenia účinkov ozónu
V prírode sa ozón vyskytuje v koncentráciiod 0,03 ppm – 0,1 ppm. Ozón už v koncentrácii 0,1 ppm je schopný udržať patogény v prijateľnej miere a pritom nie je škodlivý voči vyšším formám života, ako je človek a zviera.

Sila ozónu je taká veľká, že začína ničiť mikroorganizmy už shodnotou 0,1 g ozónu na 1 m3 miestnosti a to do niekoľkých sekúnd. Avšak aj menšie koncentrácie ozónu počas dlhšieho pôsobenia (minúty, hodiny) majú podobné účinky. Po ošetrení miestnosti ozónom jeho sila pretrváva i naďalej v takej koncentrácii, že je schopný i niekoľko dní negatívne pôsobiť na mikroorganizmy, ale aj na zápachy.

Vplyv ozónu na baktérie a vírusy
Baktérie sú mikroskopické, jednobunkové organizmy s primitívnou štruktúrou. Telo baktérie je tvorené relatívne pevnou bunkovou stenou. Ozón interferuje (ovplyvňuje)metabolizmus buniek baktérii a s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku inhibície(útlmu) blokuje prevádzku enzymatického riadiaceho systému. Ozón narúša bunkovú stenu baktérii a narušuje jej štruktúru, čo má za následok likvidáciu baktérie. K procesu oxidácie dochádza v priebehu 1-10 s a k takmer okamžitému zničeniu.

Vírusy sú malé, nezávislé častice postavené z kryštálov a makromolekúl. Na rozdiel od baktérii sa množia len v hostiteľskej bunke, kde transformujú (pretvárajú) cudzí proteín na vlastný. Ozón ničí vírusy difúziou (prenikaním) cez proteínovú schránku do jadra nukleovej kyseliny, čo vedie k poškodeniu vírusovej RNA. Pri vyšších koncentráciách ozón ničí kapsidy (proteínový obal s uloženou genetickou informáciou), alebo vonkajšiu proteínovú schránku oxidáciou DNA (deoxyribonukleová kyselina) alebo RNA(ribonukleová kyselina) a tým narúša štruktúru mikroorganizmu.

Efekt dezinfekcie (likvidácie) je pod určité hodnoty koncentrácie malý alebo nulový. Nad túto úroveň ničí všetky patogény. Táto tzv. „prahová hodnota“ nie je rovnaká. Tento efekt sa nazýva All or nothing = Všetko alebo nič.

Reklamy

Zakúpenie ozónového generátoragenerator ozonu 10h
A
lebo kompletný generátor ozónu: účinný generátor – čistenie ozónom

Porovnanie oxidačných vlastností
Oxidant Oxidačný potenciál
Ozón 2,07
Peroxid vodíka 1,77
Kyselina chlórna 1,49
Plynný chlór 1,36
Kyslík 1,23
Bróm 1,09
Iód 0,54
Oxid chloričitý 0,95
Chloristan sodný 0,76
Chlórnan sodný 0,94

Možnosti využitia ozónu
1.Zdravotníctvo a sociálne služby ◦lekárske ordinácie a čakárne
◦izby v nemocniciach a domovoch pre seniorov
◦veterinárne ordinácie a operačné sály
◦pohrebné služby a pitevne
◦cely vo väznici a väzbe
◦škôlky a školy
◦alergici a astmatici …

2.Poľnohospodárstvo a potravinárstvo ◦sklady a transport potravín – predĺženie doby skladovania ovocia, zeleniny, mäsa a mäsových výrobkov
◦predĺženie skladovania obilnín
◦dezinfekcia technologických zariadení a pracovných plôch pri spracovaní produktov rastlinnej a živočíšnej výroby (mäsopriemysel mliekarenský, pivovarnícky a vinársky priemysel, spracovanie ovocia a zeleniny, produkcia vajec a pod.

3.Šport a fitnes ◦hokejová a futbalová výstroj (odstránenie zápachu)
◦športové centrá (posilňovne, telocvične, šatne, masérske salóny asauny)

4.Domy, byty a kancelárske priestory ◦po maľovaní, lakovaní
◦staré domy – zatuchnuté zápachy
◦po kúpe nového nábytku (pach z lepidiel)
◦po varení alebo fajčení
◦klimatizácia a vzduchotechnika – syndróm nezdravých budov

5.Hotely, reštaurácie a gastronómia ◦hotelové izby, penzióny a ubytovne (alergény a roztoče)
◦kempingové chatky (zatuchnuté zápachy)
◦bary a kaviarne (zápach z cigaretového dymu)
◦gastronomické zariadenia (kuchyne a jedálne)

6.Automobily ◦interiéry (zápach z klimatizácie, sedadiel, koberčekov, cigariet, zvierat)
◦obytné autá a karavany
◦sanitky, policajné autá, autobusy, taxíky, služobné vozidlá a pod.

7.Požiare a povodne ◦zápach spálenín po požiari
◦zápach a dezinfekcia po povodni (splašky, potuchnuté steny)

 Upozornenie pre používanie:
– Generátor ozónu je určený pre jednorazové ošetrenie a nesmie byť používaný za súčasnej prítomnosti osôb, zvierat a rastlín!
– Toto zariadenie nenahrádza umývanie, vysávanie nečistôt či pranie alebo tepovanie tkanín.
– Tento typ generátora nie je určený pre ozonování vody, len vzduchu.
– Nikdy nepoužívajte generátor ozónu v nadmerne vlhkom interiéri (napr. Po čistenie vozidiel mokrou cestou)! Nadmerná vzdušná vlhkosť (nad 75%) by mohla byť zdrojom korózie výbojovej dosky generátora ozónu, došlo by ku skráteniu životnosti generátora a k možnej tvorbe oxidov dusíka a kyseliny dusičnej!

Porovnanie s čističkami vzduchu a ionizátory:
– Vzduch ošetrený bežnú čističkou vzduchu obsahuje aj naďalej baktérie, vírusy a plesne. Generátor ozónu zničí všetky zárodky zápachu.
– Ionizátor je zariadenie, ktoré pomocou elektrického výboja ionizuje vzduch, tzn. že v ňom zvyšuje množstvo záporných iónov. Dostatok týchto iónov môže mať pozitívny vplyv napríklad na kvalitu dýchanie (lepšie okysličenie krvi) a na ľudskú psychiku (viac duševnej energie, lepšia nálada). Ionizátor neničí baktérie, vírusy, plesne.

Alternatívne názvy pre generátor ozónu:
– ozonizátor, ozonovač alebo ozón makier

  
Profesionálny generátor ozónu pre efektívne a účinné odstraňovanie patogénov a pachovpo mocou „aktívneho kyslíka“ (O3). 

Typy generátorov ozónu v predaji v EU
Generator ozonu 3500
Generátor ozónu GO-3500
Generátor ozónu GO-5000
Generátor ozónu GO-5000 vytvára ozón na úrovni 5g/hod. Generátor ozónu GO-5000 je určený preošetrenie stredne veľkých priestorov (200 – 250m3 ).
generator ozonu 5000
generator ozonu 7000
Generátor ozónu GO-7000
Variabilnejší generátor ozónu GO-7000 vytvára ozón v dvoch úrovniach výkonu (3,5 a 7g/hod).Generátor ozónu GO-7000 je určený pre ošetrenie väčších priestorov.
Generátor ozónu GO-14000
Generátor ozónu GO-14000 vytvára ozón v výkonnostných úrovniach a to 7 alebo až 14g/hod.Generátor ozónu GO-14000 je určený pre ošetrenie priestorov, ktorých objemy sú v rozsahu 500 – 550m3.
generator ozonu 14000
generator ozonu GO-20000
Generátor ozónu GO-20000
Druhý najsilnejší generátor ozónu GO-20000 vytvára ozón vo viacerých úrovniach koncentrácie(5,10, 15 a 20 g/hod) a v rôznych časových intervaloch od 15 – do 135 minút (po 15-tich minútach).Generátor ozónu GO-20000 je určený najmä pre ošetrenie veľkých priestorov.
Generátor ozónu GO-28000
Generátor ozónu GO-28000 predstavuje najsilnejšie zariadenie s mimoriadne silným účinkom pri odstraňovania zápachov pomocou “aktívneho kyslíku” O3.Toto veľmi výkonné zariadenie vytvára ozón v 4 voliteľných úrovniach výkonu (7, 14, 21 a 28g/hod) a vďaka tomu je generátor ozónu GO-28000 určený na ošetrovanie veľkých priestorov (hál) do objemu až 1200 m3.
generator ozonu 28000
generator ozonu 1000H
Generátor ozónu GO-1000H
Generátor ozónu GO-1000H predstavuje ideálne spojenie ošetrenia vody a vzduchu pomocou ozónu.Generátorom ozónu GO-1000H prechádza kyslík (O2), ktorý sa pomocou „tichých“ koronavýbojov z časti premieňa na nestabilný ozón (O3).

Prečo ozón?
1.Najsilnejšie oxidačné činidlo
2.Najúčinnejší dezinfekčný prostriedok
3.Najúčinnejší dezodoračný efekt
4. Je ekologický
5.Nespôsobuje žiadne alergické či dýchacie problémy
6. Dostane sa všade
7.Zlepšuje filtráciu
8. Odpadá nebezpečenstvo skladovania
9. Nemá vplyv na kyslosť prostredia
10. Je prívetivý k alergikom

Ozón je vďaka svojim vlastnostiam prakticky jediným riešením pre alergikov. Jednak v období peľov uskutočňujeme výmenu vzduchu ozónovaním – nie vetraním. Ozón taktiež ničí huby, plesne a roztoče, ktoré sú naj častejšími príčinami alergií.

Aby sa potraviny tak rýchlo nekazili. 
Aj vám sa už stalo, že ste vyhodili do koša špenát, jahody či paradajky, ktoré ste priniesli z posledného nákupu potravín? Vedzte, že Američania vyhodia ročne potraviny v hodnote 2600 dolárov.

Takémuto plytvaniu by mal zabrániť nový gadget Berry Breeze Fridge Fresh za 29 dolárov. Toto malé zariadenie využíva „aktivovaný kyslík“, známy aj ako ozón, aby sa zabránilo množeniu baktérií a predĺžila sa trvácnosť ovocia a zeleniny v chladničke. Stačí doň vložiť batérie a umiestniť ho na hornú poličku v chladničke. Ozón neutralizuje zápach a plyn etylén, ktorý spôsobuje kazenie potravín.

Aj vás prepadli pochybnosti, či toto zariadenie môže naozaj fungovať? Väčšine ľudí sa pri vyslovení slova ozón vybaví ochranná ozónová vrstva našej planéty. Prirodzene vzniká ozón vtedy, keď ultrafialové žiarenie zo Slnka prichádza do styku s kyslíkom v atmosfére Zeme. Môže ho však vyrobiť aj takéto príručné zariadenie? A môže skutočne zabrániť tomu, aby sa naše potraviny kazili?

 Podľa laboratórneho technika Jonathana Chana je to vedecky odôvodnené. „Ozón je nestabilná molekula, takže keď príde do kontaktu s baktériami, spôsobí oxidáciu a prasknutie bunkovej membrány,“ vysvetlil. Táto oxidácia potom zabraňuje rastu a prežitiu baktérií, ktoré by viedli k vzniku plesní, zápachu a iných príznakov kazenia potravín. Nestabilita ozónu znamená, že jeho životnosť je len niekoľko minút, než sa premení opäť na kyslík. Nemôže byť teda plnený do fliaš alebo skladovaný, musí byť vyrábaný generátormi, ako je napríklad Fridge Fresh.

Pýtate sa, či je ozón bezpečný? Americká Správa potravín a liečiv (FDA – Food and Drug Administration) ho schválila ako antimikrobiálny prostriedok pri spracovaní, skladovaní a spracovaní potravín. Pri vdychovaní vo vysokých koncentráciách je však toxický, preto EPA (Environmental Protection Agency) neschválila jeho používanie na zlepšenie kvality vzduchu.

Odporúča, aby boli ľudia chránení pred vdychovaním vzduchu s koncentráciou ozónu vyššou ako 70 ppm (parts-per million). Výrobca Fridge Fresh však tvrdí, že počas prevádzky zariadenia sa koncentrácia ozónu v chladničke nikdy nezvyšuje nad 50 ppm.

 

Redaktori webu reviewed.com gadget otestovali a tvrdia, že sa u nich nevyskytli žiadne sťažnosti na nepriaznivé účinky na zdravie. Uskutočnili tri samostatné testy: ako zariadenie ovplyvnilo hnednutie rozrezaného jablka počas dvojhodinového obdobia, ako ovplyvnilo kazenie brokolice, malín, čučoriedok a jahôd počas dvojtýždňového obdobia a ako sa vyrovnalo so zápachom bežne vznikajúcim pri prevádzke chladničky.

Pri teste hnednutia jablka položili dve polovice rozrezaného jablka do dvoch zásuviek v chladničke s rovnakou vlhkosťou, teplotou a svetelnými podmienkami, pričom do jednej umiestnili Fridge Fresh a druhú nechali inak prázdnu. Kamerou namontovanou na dverách chladničky potom sledovali stupeň zhnednutia každej polovice. Rozdiely neboli dramatické, ale určite boli viditeľné. Polovica umiestnená v zásuvke bez zariadenia hnedla o niečo rýchlejšie. Zdá sa teda, že ozón naozaj spomaľuje hnednutie jablka.

V druhom teste porovnávali stav zeleniny a ovocia v chladničke s Fridge Fresh a bez neho. Počas dvoch týždňov pozorovali, ovoniavali a ochutnávali uložené jahody, maliny, čučoriedky a brokolicu. Ukázalo sa, že ovocie a zelenina sa zachovali v lepšom stave v chladničke s Fridge Fresh. Nebolo v nej cítiť ani typický nepríjemný zápach starej zeleniny a ovocia.

Hoci zariadenie nebráni fyzickému vädnutiu zeleniny, funguje preventívne proti množeniu baktérií, vzniku plesní a zápachu. Keďže na prevádzku potrebuje štyri veľké batérie typu D, ktoré nie sú súčasťou dodávky, obstarávacie náklady sú zrejme bližšie k 40 až 50 dolárom. Tieto náklady však môžete čoskoro ušetriť na potravinách.

 

Potrebujete RESPIRÁTORY a RÚŠKA – vieme kde ich kúpiť: 
Respirátor je základným typom ochrany dýchacích orgánov. Jeho výhodou je nízka hmotnosť a komfort nosenia. Taktiež nízka cena. Medzi nevýhody patrí netesnosť k tvári či horšia filtračná účinnosť. V prípade potreby kvalitné filtrácie voľte miesto respirátora polomasku s filtrom.

 

 Zakúpenie ozónového generátoragenerator ozonu 10h
A
lebo kompletný generátor ozónu: účinný generátor – čistenie ozónom

 

Germicídny žiarič má prakticky tú istú účinnosť, len pracuje na staršej UV technológii

Germicídny žiarič je určený na likvidovanie mikróbov, baktérií a vírusov vo vzduchu, alebo na rôznych povrchoch (koberce, stoly, vyšetrovacie kreslá, vyšetrovacie pomôcky), teda všade kde je potrebná rýchla a efektívna dezinfekcia vzduchu, ale aj v prostredí, kde sa pracuje s biologickými materiálmi (farmácia, laboratóriá, veterinárne zariadenia, chemický, potravinársky priemysel).
Rozlišujeme dva typy germicídnych žiaričov a to uzavretý (ide o nepriame ožarovanie) alebo otvorený (priame ožarovanie). Keď hovoríme o uzavretom type žiariča znamená to, že slúži na nepriame ožarovanie miestnosti, ktorý je možné využívať v prítomnosti ľudí. Pri tomto type žiariča sa nepoužívajú žiadne chemikálie. Ide o neustále čistenie vzduchu lebo žiarič má zdroj UV žiarenia skrytý v tuneli, cez ktorý prúdi vzduch.
Znečistený vzduch vstupuje do prístroja v dolnej časti a vystupuje z vrchnej časti vďaka čomu je zabezpečená neustála cirkulácia ovzdušia v miestnosti. Vzduch sa dôsledkom cirkulácie v miestnosti premiestni každých 6 hodín.
Druhým typom žiariča je otvorený germicídny žiarič to znamená, že sa dezinfekcia miestnosti vykonáva bez prítomnosti osôb a to z toho dôvodu, že priame žiarenie má negatívny vplyv na ľudský organizmus. Najlepšie je sterilizáciu priestoru realizovať vo večerňajších hodinách a to nasmerovaním svietidla priamo na miesto alebo určitý predmet. Odporúčaná vzdialenosť je do 1 metra pretože vtedy dochádza k 100% – tnému účinku pôsobenia UV žiarenia. Žiarenie ničí mikroorganizmy aj ich zárodky súčasne, teda vo vzduchu aj na povrchu zároveň. Ak majú byť mikróby odstránené, tak je potrebné vystaviť ich UV žiareniu na určitý čas. Doba a intenzita žiarenia závisí od toho akú veľkú plochu chceme vydezinfikovať a tým si vytvoriť čistejšie a zdravšie životné prostredie. S popisov jasne vyplýva, že ozónový genérátor má vätššiu účinnosť ako  Germicídny žiarič. 

Na trhu sú dostupné aj tieto zariadenia: 
BLACK 3000 Generátor ozónu
GREY 30000 Priemyselný Generátor Ozónu
WHITE 10000 Generátor Ozónu

Zdravie neohrozujúca dezinfekcia vzduchu s generátorom BLACK 3000
Dezinfekcia ozónom je úplne bezpečná, pretože neobsahuje žiadne človeku nebezpečné chemikálie a nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Po jeho aplikácii nezostanú vo vzduchu žiadne zdraviu škodlivé substancie a zápachy, keďže sa ozón čoskoro premení na kyslík. S generátorom BLACK 3000 môžete opäť dýchať čistejší a zdravší vzduch.

Patogény, ktoré ozón likviduje (v závislosti od koncentrácie a času pôsobenia)
Baktérie
Achromobacter butyri
Aeromonas harveyi
Aeromonas salmonicida
Bacillus anthracis
Bacillus bacteria
Bacillus cereus
Bacillus coagulans
Bacillus globigii
Bacillus licheniformis
Bacillus megatherium sp.
Bacillus paratyphosus
Bacillus prodigiosus
Bacillus subtilis
Bacillus stearothemophilus
Candida bacteria
Clostridium bacteria
Clostridium botulinum
Clostridium sporogenes
Clostridium tetoni
Cryptosporidium
Coliphage
Corynebacterium diphtheriae
Diphtheria pathogen
Eberthella typhosa (brušný týfus)
Endamoeba histolica
Escherichia coli
Flavobacterium
Klebs-Loffler bacillus
Legionella pneumophila
Leptospira canicola
Listeria
Micrococcus candidus
Micrococcus caseolyticus
Micrococcus sphareoides
Mycobacterium avium
Mycobacterium foruitum
Mycobacterium leprae
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria catarrhalis
Penicillium bacteria
Phytomonas tumefaciens
Proteus bacteria
Proteus vulgaris
Pseudomonas bacteria
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida
Salmonella bacteria
Salmonella choleraesuis
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Salmonella typhosa
Salmonella paratyphi
Sarcina lutea
Seratia marcescens
Shigella dysenteriae
Shigella flexnaria
Shigella paradysenteriae
Schisostoma bacteria
Spirillum rubrum
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus bacteria
Streptococcus faecalis
Streptococcus hemolyticus
Streptococcus lactis
Streptococcus salivarius
Streptococcus viridans
Torula rubra
Vibrio alginolyticus & anguillarum
Vibrio cholerae
Vibrio comma
Vibrio ichthyodermis
Vibrio parahaemolyticus
Huby, plesne a ich spóry
Aspergillus candidus
Aspergillus flavus (yellowish-green)
Aspergillus glaucus (bluish-green)
Aspergillus niger (black)
Aspergillus terreus, saitoi & oryzac
Botrytis allii
Botrytis cinerea
Candida albicans
Cladosporidium
Clavibacter michiganense
Clostridium botulinum spóry
Colletotrichum lagenarium
Fusarium oxysporium
Grotrichum
Luminescent basidiomycetes
Mucor recomosus A & B (white-gray)
Mucor piriformis
Oospora lactis (white)
Penicillium cyclopium
Penicillium chrysogenum & citrinum
Penicillium digitatum (olive)
Penicillium glaucum
Penicillium expansum (olive)
Penicillium egyptiacum
Penicillium roqueforti (green)
Phytophthora parasitica
Rhizopus nigricans (black)
Rhizopus stolonifer
Vicia faba progeny
KVASINKY
Saccharomyces bayanus
Saccharomyces boulardii
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces ellipsoideus
PRVOKY
Paramecium
Nematoda
Všetky patogenné i nepatogenné formy prvokov
RIASY
Chlorella vulgaris
Thamnidium
Trichoderma viride
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae
Vírusy
Adenovirus (type 7a)
Bacteriophage F2
Coxackie A9, B3, B5
Cryptosporidium
Echovirus 1, 5, 12, 29
Encephalomyocarditis virus
Enteric virus
Hepatitis A virus (žltačka typu A)
Herpes virus
HIV virus
GD V11 virus
Infectious hepatitis virus
Infectious hepatitis B, C
Influenza virus (chrípka)
Legionella pneumophila
Polio virus (Poliomyelitis) 1, 2, 3
Rhabdovirus
Rotavirus
Stomatitis virus
Tobacco mosaic virus
Vesicular virus

What is Ozone? http://www.1000000.sk/

Zakúpenie ozónového generátoragenerator ozonu 10h
A
lebo kompletný generátor ozónu: účinný generátor – čistenie ozónom

Ozone: noun ’ō,zōn: a colorless gas with a pungent odor and powerful oxidizing properties, formed from oxygen by electrical discharges or ultraviolet light. It differs from normal oxygen (O2) in having three atoms in its molecule (O3).

Ozone has existed on Earth for as long as oxygen has been here- about 500 million years. It has existed in our universe for billions of years. Wherever oxygen comes into contact with an electric arc, such as lightning and/or a particular wavelength of ultraviolet rays, like those from the sun around which the planet orbits, ozone will be created.

 

Konkurencia nespí dokonca jedna česká firma OZONTECH označuje samotné modul generátora ako keramické platne medzi ktorými prebieha nechránený el. výboj a dochádza ku kontaminácii čiastočkami keramiky alebo kovu.
Ale samotný „svoj modul“ hodnotia ako Zariadenie robustnej konštrukcie vybavené dotykovým displejom s niekoľkými možnosťami nastavenia ako je regulácia výkonu, sekvenčné zapínanie, odložený štart, časovač.
Samotný základ je samozrejme úplne zhodný, fyzikálnu reakciu výroby neoklamete. A samozrejme nemôžeme zrovnávať zariadenie za 100,-€ a 4500,-€.
Veď aj k produktu za 100,-€ viete dokúpiť kvalitné vystúpené filtre, ventilátor, časovač s displejom, pekný obal. Všetko dnes záleží koľko je zákazník ochotný investovať.
A sám zákazník sa už rozhodne, či zariadenie generátora potrebuje robustnej konštrukcii, alebo ľahké prenosné zariadenie spĺňajúce svoj účel.

To či je doska keramická, alebo pri drahších zariadeniach sú hliníkové, či uložené v kvapaline záleží na výrobcovi aby predal svoj tovar ktorý je vyrábaný hlavne na svoj účel. Nie na okrasu, to by zbankrotoval dosť skoro.
Alebo iba ak by mal veľmi otravný marketing – takz. šmejdi ktorý predávajú skôr dizajn nie pre technológiu pre svoj účel.

Ozone, (O3), also known as “activated oxygen” or “atomic oxygen”, contains three atoms of oxygen rather than two atoms that constitute the Oxygen (O2) that we normally breathe. Ozone is one of the most powerful sterilizer in the world and can be used to destroy bacteria, viruses and odors. Ozone can be found quite readily in nature and occurs most often as a result of lightning strikes that occur during thunderstorms. The Sun’s UltraViolet light also create ozone.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *