Ukradli bankomat, aktivovalo sa znehodnotenie peňazí farbou, ale to nie je len jediná nástraha, ktorá čaká lupičov

Loading

Bankomaty sú chránené antiskimmovacím kitom od spoločnosti TMD a SurFace Detection Kitom.

Antiskimovací kit rušičkou znemožňuje nasnímanie magnetického prúžku z karty nasadenou neautorizovanou čítačkou a zároveň ruší bezdrôtové vysielanie prípadnej zlodejmi pridanej kamery. SurFace Detection Kit detekuje prítomnosť nasadeného neautorizovaného čítacieho zariadenia.

A vieme aj o ďalšej najnovšej metóde, ktorá síce bankomat neochráni, no polícia ho ľahko nájde do niekoľkých minúť. V bankomate je umiestnený malý vysielač z prijímačom GPS samozrejme všetko na batériu v pásme UKV. Zariadenie sa taktiež aktivuje pri premiestnení bankomatu. Kto pozná kmitočet a má zariadenie na detekciu a vyhľadávanie signálu, do pár minút vie kde sa bankomat nachádza.

No aj banditi idú z dobou a detektory VF signálu si vedia zakúpiť v špecializovaných obchodoch aj napriek ich vysokej cene. Aká ďalšia ochrana bude aktivovaná ukáže len čas či poisťovne, ktoré bankomaty poistili a naďalej už nebudú chcieť platiť. Možno o pár rokov budú banditi chodiť na luxusných veľkých SUV autách z reťazami a na LUP z veľkými batožinami plnými špeciálnej techniky a rušičkami. Ich predchodcom pred necelým storočím stačilo pár páčidiel a odvaha.

Ako sme ďalej zisťovali, najlepší spektrálny skener na vyhľadávanie AOR SR 2000 prijímač so spektrálnym analyzátorom, ktorý má trvale skladom asi len firma Market.sk, v internetovom obchde. Daný skener dokáže na LCD obrazovke zobrazovať kompletný prehľad o tom čo sa deje v danom pásme.
Prijímač kombinovaný s FFT spektrálnym analyzátorom s farebnou 5“ LCD obrazovkou v Rozsahu 25-3000 MHz. Špičkový a rýchly skener – prijímač pre pohotové vyšetrenie rádiového spektra. Vysoká citlivosť a IP bod, nastaviteľný atenuátor, predzosilňovač, šírka pásma, záber zobrazenia na LCD je až 10 MHz. Kvalitný príposluch, veľká rýchlosť obnovenia údajov na display, voliteľné zobrazenie a prevádzkové režimy. Slovenský návod k dispozícii.

Bankomaty novej generácie

Pretože bankomaty prvej generácie v 60. rokoch nemali on-line prístup k informáciám o zostatku účtu klienta a pracovali tzv off-line, boli banky veľmi opatrné pri výbere klientov. Slúžili spočiatku len klientom pobočky, v ktorej mali vedený bežný alebo šekový účet.

Spočiatku bankomaty nemali obrazovku a identifikáciu klienta slúžili dierne štítky, ktoré bankomat po transakcii zadržal a klienti ich dostali poštou, zvyčajne s mesačným výpisom z účtu. Pre svoju jednoduchosť bol tento systém u klientov obľúbený.

 

{youtube}rGKnSLs9THg{/youtube}
{youtube}daHbYV77riA{/youtube}

 

 

Asi 80% bankomatov vyrobila firma Docutel. Táto firma však v ďalšom desaťročí stratila svoje vedúce postavenie na trhu, o ktoré sa rozdelili spoločnosti Diebold, NCR

Reklamy

a IBM. Medzi príčinami zániku jeho vedúceho postavenia sa uvádza jej vytrvalá snaha presadiť vlastné riešenie magnetického prúžku (štyri stopy oddelené medzerami) proti štandardu American Bankers Association (tri stopy v jednom prúžku) a slabý marketing a veľká poruchovosť jej bankomatov.

 

Rast počtu bankomatov bol pozvoľný. V roku 1971 používalo prvé typy bankomatov asi 35 amerických bánk (napr. Wells Fargo objednala vtedy neuveriteľných 100 kusov). Do roku 1975 ich bolo na svete v prevádzke cez 5000, z toho cez 3140 u 534 amerických bánk. O dva roky neskôr sa počet bankomatov v USA takmer zdvojnásobil na 6000 kusov av roku 1981 ich počet prekročil 20 000. Najväčším prevádzkovateľom bankomatov v Spojených štátoch sa koncom 70. rokov stala Citibank, ktorej sieť v roku 1979 tvorilo viac ako 400 bankomatov. V roku 2001 toto vedúce miesto zaujala BankOne s 12 000 bankomaty, nasledovaná spoločnosťou American Express (8700) a Wells Fargo Bank.

Podobný vývoj postupného rastu počtu bankomatov môžeme sledovať aj vo Veľkej Británii av ďalších krajinách. Neskôr došlo k spájaniu jednotlivých bankovej sietí do väčších národných a nakoniec aj medzinárodných systémov. Nízku úroveň zabezpečenia prvých bankomatov čoskoro odhalili podvodníci, ktorí začali vo veľkom vyrábať falzifikáty diernych štítkov.

 

Od roku 1971 sa postupne začali používať bankomatovej karty s magnetickým prúžkom, ktoré rýchlo nahradili dierne štítky. Koncom 70. rokov nastúpila druhá generácia bankomatov, ktoré mali lacnejšiu prevádzku a používali bezpečnejšie technológie. K overeniu totožnosti klientov boli zavedené kódy (PIN). Pre záznam údajov na magnetický prúžok (limit, ktorý sa transakciami znižoval, PIN ad.) Boli použité kryptografické metódy, na ktorých konštrukcii sa podieľali špecialisti britskej armády a tajnej služby MI5. Údaje o transakciách sa začali do centrály prenášať elektronicky.

{youtube}I3roAKybNLw{/youtube}
{youtube}DLkN7Trf1tU{/youtube}

 

V roku 1972 uviedla Lloyds Bank vo Veľkej Británii prvý on-line bankomaty nazvanej Cash-Point. Vyvinula je spoločnosti IBM a používali plastové karty s magnetickým prúžkom a umožňovali už on-line autorizáciu v účtovnom systéme banky. O rok neskôr zaviedla túto technológiu v Japonsku spoločnosť Fujitsu. Od polovice 70. rokov banky inštalovali už len bankomaty novej generácie a pôvodnej prvej generácii off-line bankomatov nimi nahradili do konca desaťročia. Niektoré banky pripojili svoje bankomaty k centrálnemu informačnému systému on-line trvale, iné je prevádzkovať off-line a pripájali je niekoľkokrát denne pre zabezpečenie prenosu údajov o transakciách a zostatkoch účtov. Časť bánk je pripájala len raz denne, prípadne aktualizovali informácie o zostatkoch účtov v bankomatoch pomocou diskiet.

 

Vďaka zlepšení prevádzky bankomatov nastal začiatok obdobia ich masového nasadzovania. Prvou bankou, ktorá zaviedla bankomaty vo veľkom rozsahu, sa v roku 1972 stala Citibank. Ďalší vývoj podporili ďalšie vynálezy. Napr. v roku 1979 vyvinula spoločnosť IBM šifrovací algoritmus DES (Data Encrypting Standard). Tento algoritmus začal o rok neskôr slúžiť na šifrovanie a dešifrovanie osobného kódu PIN.

Zavedenie bankomatov do obchodných stratégií retailových bánk umožnilo znížiť prevádzkové náklady bánk, pretože efektívne nahradili prácu pokladníkov a ušetrili plochu potrebnú pre pokladne a ich zázemie na pobočkách. To umožnilo obslúžiť viac klientov pri nižších nákladoch a pomohlo znížiť počet bankových pobočiek a zmenšiť aj ich plochu. V roku 1977 zaviedol vlastné bankomaty aj American Express. Držiteľom svojich kariet vyplácali cestovné šeky.

 

Keď sa začal rozvíjať trh bankomatov, rozhodla sa na neho vstúpiť americká spoločnosť Diebold. Už v roku 1967 predvádzala na konferencii American Bankers Association koncepciu univerzálneho bankomatu s výplatnej aj depozitné funkcií, ktorý rozvíjal jej vtedy dodávané systémy bankových pokladní s pneumatickým výdajom peňazí. Aby firma rýchlo vstúpila na rozvíjajúci sa trh, rozhodla sa uzatvoriť dohodu s jedným japonským výrobcom bankomatov.

{googleads right}

Reklamy

Na trhu ponúkla výplatnej zariadenia Money Dispenser MD 400, nazývané neskôr pre svoju nevypočítateľnosť Mad Dog (Šialený pes). Bankovky boli u neho nasunuté na sponky a bankomat prijímal karty s čiastkou výberu a PIN zaznamenanými v karte. Pri transakcii bankomat kartu zadržal a klient si ju mohol druhý deň na pobočke vyzdvihnúť pre nové použitie. Toto riešenie bolo nepraktické a nemohlo konkurovať bankomatom firmy Docutel. Diebold sa preto rozhodol vykonať dva kroky:

1. Zastavil predaj tohto typu bankomatu.

2. Oznámil svojim klientom, že dodané bankomaty odkúpi späť proti objednávke novej rady bankomatov.

 

V októbri 1973 Diebold ponúkol bankám bankomat TABS 500 (Total Automated Nankiny System), ktorý mal ako prvý aj programovateľnú obrazovku, umožňoval vklady hotovosti a pracoval off-line. Do konca roka 1974 boli všetky bankomaty prvej generácie MD 400 nahradené týmto novým modelom a Diebold je odvtedy najväčším dodávateľom bankomatov v Severnej Amerike.

 

Vzhľadom na zložitosť technológie sa výrobou bankomatov dnes zaoberá len asi desať firiem. Najväčšími dodávateľmi bankomatov v Európe sú spoločnosti NCR, Diebold a Wincor-Nixdorf, ktoré dohromady kontrolujú asi 80% trhu. Národné hranice prekročili bankomaty v roku 1983, kedy VISA ao rok neskôr aj eurošekové vybudovali prvú medzinárodnej siete.

 

To už v polovici 80. rokov nastúpila tretej generácie bankomatov a koncom 80. rokov štvrtá generácia, ktorá začala využívať výhody osobných počítačov. V súčasnej dobe sme svedkami zavádzania už piatej generácie peňažných automatov, ktoré využívajú internetové technológie (tzv. web-enabled ATM). Umožňujú napríklad vydávať poštové známky, vstupenky, cestovné lístky alebo sledovať výsledky športových zápasov alebo zobrazovať reklamu riadenú pomocou systému CRM (Customer Relationship Management).

Prevádzka prvých bankomatov nebol jednoduchou záležitosťou a pracovníkom bánk spočiatku priniesli množstvo problémov a bezsenných nocí. Bankovky sa zadrhávaly v podávacím mechanizmu, často aj klienti nedostali späť svoje karty, ktoré im potom v mnohých prípadoch “dobýjali” pokladníci z čítacieho zariadenia. Pamätníci spomínajú na rad dnes už úsmevných historiek.

 

Slávnostné otvorenie prevádzky prvého bankomatu v USA v pobočke Chemical Bank v New Yorku prebehlo bez problémov. Krátko po ňom sa však spustil prudký lejak. Keď Tom Garret, technik fi rmy Docutel, odviezol svojich šéfov na letisko a vrátil sa späť do banky, našiel tam vedúceho projektu Chemical Bank Dona Piercyho v malej miestnosti za bankomatom s vyhrnutými rukávmi. Vedľa neho stál kýbl s handry, ktorými utieral vodu, ktorá vytekala z bankomatu. Tom sa zmohol len na krátku poznámku: “Takto husto u nás v laboratóriu nikdy nepršalo.”

 

Táto skúsenosť viedla ku konštrukčnej zmene bankomatov. Čítacie zariadenia a výplatné mechanizmus bankomatu boli odteraz umiestnené horizontálne, takže voda mohla po bankomatu neškodne stekať.

 

Ďalšia historka sa týka sprevádzkovania bankomate v texaskom meste Corpus Christi. Najväčší miestnej banka zorganizovala slávnostný ceremoniál za účasti verejnosti, tlače a televízie. Prezident banky významne vsunul svoju kartu do snímača. “Bankomat pohltil kartu,” spomína Bob Heckman, bývalý viceprezident pre predaj a marketing Docutelu, “vydal niekoľko nezvyčajných zvukov a promptne mu vrátil kartu pokrčené a potrhané. Ako sa na to šéf banky vytreštený pozeral, moderátor slávnosti poznamenal: “Nuž, myslím, že je tam ešte pár chýb, ktoré treba odstrániť. ‘”

{googleads right}

Za problémy s obsluhou prvej generácie bankomatov sa “pomstili” technici jednej banky v Seattli, keď sa v roku 1984 odstraňovalo posledných 200 bankomatov firmy Docutel. Za všetky príkoria spôsobená nočnými výjazdy k bankomatom, zaseknutými obálkami s bankovkami, žehlením bankoviek, aby sa nelepili v podávacím mechanizmu (po odstránení obálkový metódy) a hľadaním zapadnutých kariet v útrobách zariadenia, dostal každý z mechanikov na špeciálne párty možnosť rozbiť kladivom súčiastku, ktorá mu spôsobila najviac trápenia.

 

 

 
Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *