Výroba rukavíc
Jednorazové rukavice – nitrilové, latexové, vinylové rozdiel:
Ako vybrať správne rukavice ?
Ruky sú nielen najdôležitejším nástrojom v zdravotníctve, ale aj najčastejším zdrojom infekcie. Jednorazové vyšetrovacie a ochranné rukavice pomáhajú chrániť zdravotníkov v každom zdravotníckom prostredí. Používanie rukavíc znižuje nebezpečenstvo kontaminácie rúk telesnými tekutinami a nebezpečenstvo šírenia mikróbov do okolitého prostredia, ich prenos zo zdravotníkov na pacientov a naopak, ale aj z jedného pacienta na druhého.
V posledných rokoch získali v radoch zdravotníkov popularitu nové typy zdravotníckych rukavíc. Dostávajú sa k nám rukavice fialové, červené či tmavo modré. Práve tieto farby nie sú u vyšetrovacích rukavíc vôbec vhodné. Z hľadiska použitia je v nich veľký rozdiel a zdravotník by mal ich používaním nielen chrániť pacienta, ale predovšetkým aj sám seba. Na vyšetrovacích rukaviciach musí byť pri vyšetrovaní pacienta vidieť krv a ostatné telesné tekutiny, preto musia mať svetlú farbu.

· Latexové rukavice-prírodná farba-rukavice od všetkých výrobcov sú typické a rovnakej farby
· Nitrilové rukavice-svetlo modré
· Vinylové rukavice-priehľadná farba-rukavice od všetkých výrobcov sú typické a rovnakej farby

Prírodný gumový latex (Natural rubber latex – NRL)
Východiskovou surovinou je kaučukové mlieko. Latex zostáva “zlatým štandardom” pre ochranu rúk vďaka svojej pevnosti, preukázanej bariérovej ochrane, pružnosti, pohodlnosti a relatívne nízkej cene. S dostupnosťou nízkoproteinových, bezpudrových rukavíc mnohí zdravotníci s dôverou pokračujú. Latexové rukavice sú odporúčané ako prvá voľba pre bariérovú ochranu v zdravotníckom prostredí (okrem jedincov alergických na latexové proteíny).

Nitril
Neobsahuje latexové proteíny, môže však obsahovať rôzne chemické prísady. Je pevný a jeho odolnosť proti prepichnutiu je najlepšia v porovnaní s latexom a inými filmami rukavíc. Je odolnejší proti prieniku nebezpečných chemikálií ako NRL. Poddajnosť je veľmi dobrá. Je termolabilný a už po niekoľkých minútach nosenia sa tvarovo prispôsobí ruky užívateľa.
Nitrilové rukavice sú odporúčané ako alternatíva latexových rukavíc v náročných podmienkach vyžadujúcich vysokú pevnosť alebo chemickú odolnosť.

Vinyl
PVC – polyvinylchlorid – má tendenciu k tvorbe dier a prasklín počas naťahovania a normálneho používania rukavíc. Štúdie ukazujú, že 63% vyšetrovacích vinylových rukavíc vykazuje priepustnosť pre vírusy v porovnaní so 7% u latexových vyšetrovacích rukavíc. Vinyl je najslabší z rukavicových materiálov a má tendenciu k ľahkému porušeniu a prepichnutiu ostrými predmetmi. Pevnosť v ťahu je veľmi nízka, pružnosť veľmi obmedzená a líši sa medzi jednotlivými značkami. Vinyl má veľmi malú odolnosť voči chemikáliám. Výhodou je, že neobsahuje latexové proteíny, avšak obsahuje rôzne chemické prísady vrátane potenciálnych alergizujúcich katalyzačných rezíduí. Vinylové rukavice sú odporúčané ako lacná alternatíva latexových rukavíc pre krátke výkony, pri ktorých nedochádza k styku s krvou alebo potenciálne infekčným materiálom.


Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *