Hybridný a tribridní kamerový systém?

Loading

Analógová kamera vďaka svojim vlastnostiam lepšie podá scény ako vstup do objektu (veľký jasový rozdiel), otočné kamery (rýchle automatické zaostrovanie), miesta s orientáciou na identifikáciu osôb v nočnom režime (vysoká citlivosť na svetlo v nočnom režime) alebo profesionálne sníme ŠPZ.

 “Potreba hybridného alebo tribridního systému kamier vychádza z účelu kamerového systému a dôkladného ohodnotenia danej scény.” 

 Ďalším príkladom Hybridného systému je plná kombinácia analógových a IP kamier nad rámec jedného kamerového vstupu. Pre tieto inštalácie vždy voľte zariadenie označené ako hybridné.

 V neposlednom rade je obľúbený aj kamerový systém tribridní, kde dochádza ku kombinácii analógových, HD-SDI a IP kamier v jednom záznamovom servera a tým pádom kamery zdieľa aj jednotné klientské rozhranie.

  

Kamerový systém NUUO s prídavným diskovým poľom

Často sa objavuje požiadavka na rozsiahlejšie úložisko video dát, než aké dokáže ponúknuť samo zariadenie. V tejto chvíli prichádza na rad problematika prídavného diskového poľa. Ako teda najlepšie toto rozšírenie vykonať? Pre našich zákazníkov sme pripravili riešenie, ktoré je v mnohých aspektoch najvýhodnejší pre toto použitie. Jedná sa o pripojenie diskového poľa do siete LAN. Kamerový systém potom funguje tak, že v mieste záznamového zariadenia je takzvaná “slučka” video dát zodpovedajúce len niekoľkým dňom a ostatné dáta sú automaticky, každý deň, premiestňované na prídavné diskové pole.

 Prezeranie video dát na vzdialenom diskovom poli je vo všetkých smeroch zhodné s prezeraním dát priamo na záznamovom zariadení. Jedná sa len o jedno kliknutie myši navíc.Diskové pole dodávame s vlastným firmware, ktorý umožňuje nastaviť funkciu automatického odmazávanie starších video dát priamo z diskového pole.Do diskového poľa môžete použiť aj HDD, ktoré záznamové zariadenie samo nepodporuje alebo neodporúča pre priamy záznam video dát . Diskové polia so záznamami sa môže nachádzať na skrytom mieste vďaka pripojeniu pomocou siete LAN

PC alebo IP rekordér

Aby ste mohli objektívne ohodnotiť, či zvoliť riešenie pomocou počítača alebo samostatného IP rekordéra, treba si hlavne zhrnúť všetky technické požiadavky na kamerový systém v závislosti na výhodách jednotlivých riešení záznamu IP kamier. Hlavným rozdielom je prístup k samotným video dátam, ktoré záznamové zariadenie získa z kamier.

 Tam, kde počítač tieto dáta dekóduje a môže tým pádom pracovať na dodatočných inteligentných funkciách a voliteľných sreamech z kamier, IP rekordér len dáta uloží a poskytne klientom. IP rekordér teda nevie vytvárať detekcia ani ďalšie streamy, vždy vychádza len z tých získaných priamo z kamier na základe priamej podpory konkrétnej kamery. Je teda nutné využívať takzvanú inteligenciu v IP kamere. To tiež zároveň vytvára hlavnú výhodu IP rekordéra, spoľahlivosť a možnosť spracovania veľmi vysokého dátového toku z kamier. Tam, kde má počítač limit na cca 75Mbps, väčšina IP rekordérov výkonnostne začína. Vďaka tomuto špecifiku dokáže napríklad NVR Titan obslúžiť až 250Mbps. To je ekvivalent troch pokročilých PC systémov. Výpočtovým ekvivalentom počítača sa potom môže stať už zariadenie zo základnej rady NVRmini 2

Reklamy

Ďalšie zákonitosti, ktoré z tohto faktu plynú, vám radi poradíme na technickej podpore veľkoobchodu market.sk alebo pri návšteve našich predvádzacích priestorov- 

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *